ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/94

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1992/94

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακατανωμή αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Άρθρο 1 α) Για την οργάνωση και χρηματοδότηση συνεδρίων θετικών, τεχνικών, ιατρικών και εφηρμοσμένων επιστημών, αρμόδιες Υπηρεσίες είναι το αυτοτελές Τμήμα Εκδόσεων, Συνεδρίων και Εκθέσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και η Διεύθυνση Πολιτιστικής Κίνησης του Υπουργείου Πολιτισμού. β) Η έγκριση επιχορήγησης των ανωτέρω συνεδρίων γίνεται με απόφαση είτε του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας είτε του Υπουργού Πολιτισμού κατά τις κείμενες για κάθε Υπουργείο διατάξεις. γ) Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται σε μια μόνον εκ των ανωτέρω συναρμοδίων Υπηρεσιών, η οποία όμως υποχρεούται να τις κοινοποιεί στην ανάλογη Υπηρεσία του άλλου Υπουργείου. Άρθρο 2 Με τη δημοσίευση του παρόντος, καταργείται το Π.Δ. 44/1983 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 24). Στον Πρωθυπουργό αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 24 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α 137).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Π.Δ/τος 941/1977 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Επιστημών» (ΦΕΚ Α 320).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 574/1982 «Ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ Α 104) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 44/1983 «Ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων Πολιτισμού και Επιστημών και Έρευνας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 24).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ./τος 248/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ Α 116).
  • Την με αρ. 51/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-03-24 Προεδρικό Διάταγμα 1992/94
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/45
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1977/941 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/941 1977
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/574 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/574 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1983/44 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1983/44 1983
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/248 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/248 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία