ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/97

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

. Κατανομή των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων του Κράτους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι υπάρχουσες οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης, καθώς και οι θέσεις που έχουν συσταθεί μι το άρθρο Ιότου Νόμου 1968/1991 (ΦΕΚ 150/Α), κατανέμονται στα πολιτικά κα: ποινικά δικαστήρια του κράτους κατά β [...]"
1.  
  Αθηνών: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών σαράντα έξι (46), β) Πρωτοδίκες τριακόσιες είκοσι μία (321), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων τριάντα επτά (37), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών τριάντα τρεις (33), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών πενήντα εννιά (59), στ) Πάρεδροι Εισαγγελιών δέκα (10)
2.  
  Πειραιώς: α) Πρόεδροι Εφετών έξι (6), β) Εφέτες είχοσι εννέα (29), γ) Εισαγγελείς Εφετών τρεις (3), δ) Αντεισαγγελείς Εφετών οκτώ (8)
3.  
  Λειβαδιάς: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Εφέτες δέκα (10), γ) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), δ) Αντειααγγελείς Εφετών τρεις (3),
4.  
  Θηβών: α) Πρόεδροι Εφετών δύο (2), β) Εφέτες δέκα πέντι (15) γ) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Εφετών πέντε (5)
5.  
  Κερκύρας: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Εφέτες τέσσερις (4) γ) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Εφετών μία (1),
6.  
  Ααρίσης: α) Πρόεδροι Εφετών δύο (2), β) Εφέτες δέκα τέσσερες (14), γ) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Εφετών τέσσερις (4)
7.  
  Άμφισσας: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Εφέτες έξι (6), γ) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Εφετών μία (1),
8.  
  Ευρυτανίας: α) Πρόεδροι Εφετών επτά (7), β) Εφέτες σαράντα τέσσερις (44), γ) Εισαγγελείς Εφετών τρεις (3), δ) Αντεισαγγελείς Εφετών τών ένδεκα (11)
9.  
  Αιγαίου: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Εφέτες επτά (7), γ) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Εφετών δύο (2)
10.  
  Κορίνθου: α) Πρόεδροι Εφετών δύο (2), β) Εφέτες δέκα (10), γ) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Εφετών τρεις (3)
11.  
  Θράκης: α) Πρόεδροι Εφετών μία ( 1 ), β) Εφέτες οκτώ (8), γ) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), 6) Αντεισαγγελείς Εφετών δύο (2)
12.  
  Δωδεκανήσου: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Εφέτες τέσσερις (4) , γ) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Εφετών μία (1)
13.  
  Γυθείου: α) Πρόεδροι Εφετών μία (1), β) Εφέτες τέσσερις (4), γ) Εισαγγελείς Εφετών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Εφετών μία (1). Β ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ.
14.  
  Καλαμάτας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες οχτώ (8), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2), στ) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
15.  
  Κυπαρισσίας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τρεις (3), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
16.  
  Πατρών: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών τέσσερις (4), β) Πρωτοδίκες δέκα εννιά (19), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων τρεις (3), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών πέντε (5). , 17. Αιγίου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τρεις (3), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων δύο (2), 6) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1).
18.  
  Ηλείας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες έξι (6), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2). : 19. Αμαλιάδας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες πέντε (5), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1).
20.  
  Καλαβρύτων: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες δυο (2), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1). 21. Μεσολογγίου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τέσσερις(4), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1). 22. Αγρινίου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες πέντε (5), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2).
23.  
  Ζακύνθου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τρεις (3), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1). 24. Κεφαλληνίας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τρεις (3), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1). ; 25. Λευκάδας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τρεις (3), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1).
26.  
  Κέρκυρας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες οκτώ (8), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
27.  
  Θεσπρωτίας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τρεις (3), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
28.  
  Ιωαννίνων: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες επτά (7), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (i), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2), στ) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
29.  
  Πρέβεζας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τρείς (3), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), 6) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
30.  
  Άρτας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τέσσερις (4), γ)· Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
31.  
  Λάρισας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών τέσσερις (4), β) Πρωτοδίκες δέκα επτά (17), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών τέσσερις (4), στ) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
32.  
  Βόλου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτοδίκες δέκα τρείς (13), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγιλείς Πρωτοδικών τρεις (3), στ) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
33.  
  Τρικάλων: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες εννιά (9), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία
 1. Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2)
34.  
  Καρδίτσας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες επτά (7), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία
 1. Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2)
35.  
  Κοζάνης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες οχτώ (8). γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντειααγγελείς Πρωτοδικών δύο (2).
36.  
  Γρεβενών: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τρεις (3), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1),
37.  
  θεσσαλονίκης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δώδεκα (12), β) Πρωτοδίκες ογδόντα οκτώ (88), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων δώδεκα (12), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών έξι (6), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δέκα έξι (16), στ) Πάρεδροι Εισαγγελιών έξι (6)
38.  
  Βέροιας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτοδίκες εννιά (9), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2)
39.  
  Σερρών: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες οκτώ (8) , γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών τρεις (3)
40.  
  Έδεσσας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τέσσερις (4), γ) Εισαγγελϊίς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
41.  
  Καστοριάς: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες πέντε (5), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
42.  
  Φλώρινας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τέσσερις (4), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
43.  
  Χαλκιδικής: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τέσσερις (4), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
44.  
  Κατερίνης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες πέντε (5), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2), στ) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
45.  
  Κιλκίς: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τέσ«-ρίς (4), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
46.  
  Χανίων: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτοδίκες εννιά (9) , γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2), στ) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
47.  
  Ρεθύμνης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τέσσερις (4), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
48.  
  Ηρακλείου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών τέσσερις (4), β) Πρωτοδίκες δέκα οκτώ (18), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων δύο (2), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών πέντε (5), στ) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
49.  
  Λασιθίου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες πέντε (5), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
50.  
  Σύρου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τέσσερις (4), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
51.  
  Μυτιλήνης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες επτά (7), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μΐα (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2), στ) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
52.  
  Χίου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τρεις (3), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
53.  
  Σάμου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τρεις (3), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
54.  
  Ροδόπης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες έξι (6), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2)
55.  
  Αλεξανδρούπολης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τέσσερις (4), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2)
56.  
  Δράμας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες πέντε (5), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
57.  
  Καβάλας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτοδίκες ένδεκα (11), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2), ε) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
58.  
  Ξάνθης: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες πέντε (5), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
59.  
  Ρόδου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών δύο (2), β) Πρωτοδίκες έντεκα (11), γ) Πάρεδροι Πρωτοδικείων μία (1), δ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), ε) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών δύο (2), στ) Πάρεδροι Εισαγγελιών μία (1)
60.  
  Κω: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τέσσερις (4), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
61.  
  Γιαννιτσών: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τέσσερις (4), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
62.  
  Ορεστιάδας: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες πέντε (5), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1), δ) Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1)
63.  
  Νάξου: α) Πρόεδροι Πρωτοδικών μία (1), β) Πρωτοδίκες τρεις (3), γ) Εισαγγελείς Πρωτοδικών μία (1). Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 3 του κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών που κυρώθηκε με το Νόμο 1756/1988 (ΦΕΚ 35/Α/26.2.1988).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Νόμου 1968/1991 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (ΦΕΚ 150/Α/ 11.10.1991).
 • Το Π.Δ. με τον αριθμό 2/1992 «ίδρυση Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 1/Α-/13.1.1992).
 • Τη γνώμη του Προέδρου του Αρείου Πάγου με τον αριθμό 72/91.
 • Τη γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με τον αριθμό 3098/91.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον αριθμό 75/1992 μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
ΝΟΜΟΣ 1991/1968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1968 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία