ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/102

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 190/1991.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η παρ. 10 του άρθρου 6 του Π.Δ. 190/91 αντικαθίσταται ως εξής: Εάν χηρεύσει η θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρος καθίσταται αυτοδικαίως ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου. Η κενή θέση του Δ.Σ. καταλαμβάνεται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού, του οποίου ηγείτο ο προηγούμενος Πρόεδρος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγουν νέο Αντιπρόεδρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 190/91, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο. Στην Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 119 του Ν. 670/77 «Περί Κώδικος Συμβ/φων».
  • Τη γνωμοδότηση με αριθμ. 130/1993 του Συμβουλίου της Επικρατείας.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85, που προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 Α).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Με πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-06 Τροποποίηση του Π.Δ. 190/1991.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/47
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/670 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/670 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/190 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/190 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Αρχαιρεσίες Συμβολαιογράφων. 1999/36 1999