ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/106

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθιέρωση διανομαρχιακής υπεραστικής επιβατικής οδικής γραμμής μεταξύ των πόλεων Λευκάδας και Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Καθιερώνεται υπεραστική επιβατική οδική γραμμή μεταξύ των πόλεων Λευκάδας και Θεσσαλονίκης μέσω Πρεβέζης, Ιωαννίνων, Τρικάλων, Λαρίσης και Κατερίνης, η οποία θα εξυπηρετείται με λεωφορεία του ΚΤΕΛ Ν. Λευκάδος.
2.  
    Η εξυπηρέτηση της υπόψη γραμμής διενεργείται με ταχέα και υπερταχέα δρομολόγια, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. Διατάγματος 102/1973 (Α 178). Στο Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 588/77 (Α 148) «περί Οργανώσεως των αστικών συγκοινωνιών Πρωτευούσης και άλλων τινών διατάξεων».
  • Τις με αριθμό 129/8.4.1989 και 167/7.2.1992 Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΤΕΛ Ν. Λευκάδας και την ΣΥ-3315/16.10.1989 εισήγηση του Νομάρχη Λευκάδας.
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως προστέθηκε το άρθρο τούτο με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τη με αριθμό 111 /93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/588 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/102 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/102 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία