ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/112

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του υπό του άρθρου 2 του Β.Δ. 19/70 «Περί των Ατομικών Εγγράφων των Μονίμων Αξιωματικών» καθοριζομένου εντύπου Εκθέσεως Ικανότητος των Μονίμων Αξιωματικών των Ε.Δ. (ΦΕΚ 6/1970, Τεύχ. Α).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Διαγράφεται από το έντυπο του Υποδείγματος 1 του Β.Δ. 19/70 «Περί των Ατομικών Εγγράφων των Μονίμων Αξιωματικών» το υπ α.α. 104 στοιχείο γενικής αξιολογήσεως του Αξιωματικού. Άρθρο 2 Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 17 § 8 του Ν.Δ. 178/69 «Περί Ιεραρχίας, Προαγωγών και Τοποθετήσεων των Μονίμων Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ 71/69, Τ.Α).
  • Την υπ αριθ. 23/1993 Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης,
  • Την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Β.Δ. 19/70 «Περί των Ατομικών Εγγράφων των Μονίμων Αξιωματικών» (ΦΕΚ 6/70, Τ.Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερ
  • Την υπ αριθ. 1 Γνωμοδότηση της 25ης/1992 Συνεδριάσεως του Συμβουλίου Αρχηγών Γενικών Επιτελείων.
  • Το άρθρο 29 Α του Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/85, Τ.Α.), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/92, Τ.Α).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/178 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/178 1969
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/19 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/19 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία