ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/117

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πυλαίας Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Πυλαίας Θεσσαλονίκης στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, το οποίο εδρεύει στην Πυλαία και περιλαμβάνει τις περιφέρειες: α) του δήμου Πυλαίας και της κοινότητας Ρεντζικίου, που αποσπώνται από το ειδικό έμμισθο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης, β) της κοινότητας Πανοράματος που αποσπάται από το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης και γ) των κοινοτήτων Χορτιάτη, Εξοχής και Ασβεστοχωρίου, που αποσπώνται από το ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης. Στην Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις α) των παρ. 1 και 3 του άρθρου 22 του Ν. 3680/57 (ΦΕΚ 56 Α) «περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλάκων διατάξεων κ.λπ.» και β) του Ν. 1558/85, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α), 2)την 6/18.5.92 απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, 3) την 380/1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας και 4) το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Με πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-07 Περί συστάσεως ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Πυλαίας Θεσσαλονίκης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/51
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1957/3680 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3680 1957
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση του ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Πυλαίας Θεσσαλονίκης. 1995/395 1995
Κατάργηση τουειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης. 1995/396 1995