ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/134

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός αφαιρουμένων ποσών από τις εισφορές των ασφαλισμένων του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την οριζόμενη με τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ. 3 του Ν. 2084/1992 μηνιαία εισφορά του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, αφαιρούνται για κάθε ασφαλισμένο τα ποσά που καταβάλλονται με ένσημα και προκύπτουν από το ασφαλιστικό βιβλιάριο.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς του διατάγματος αυτού αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δ/τος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 2084/1992 (Α 165).
 • Τη συνταχθείσα το Νοέμβριο του 1992 αναλογιστική μελέτη.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/985 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης που διατυπώθηκε κατά τη 41/ 21.12.1992 συνεδρίαση του.
 • Την 177/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,