ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/136

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός αφαιρουμένων ποσών από τις εισφορές των ασφαλισμένων του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Από την οριζόμενη με τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 3 και 55 παρ. 3 του Ν. 2084/1992 μηνιαία εισφορά του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, αφαιρούνται για κάθε ασφαλισμένο τα ποσά που προέρχονται από την κράτηση επί των αναλογικών του δικαιωμάτων υπέρ του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων.
Άρθρο 2
1.  
  Η ισχύς αυτού του Προεδρικού Διατάγματος, αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δ/τος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 2084/ 1992 (Α 165).
 • Τη συνταχθείσα το Νοέμβριο του 1992 αναλογιστική μελέτη.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/985 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων.
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων διατυπώθηκε κατά τη 43/10.12.1992 συνεδρίαση του.
 • Τη 202/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,