ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/138

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ Άρθρο 1 ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1.Η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ). 2.Η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων, Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης. 3.Η Γενική Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου μετονομάζεται σε Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων. 4.Η Δ/νση Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς μετονομάζεται σε Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών. Άρθρο 2 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1.Η Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Προγραμματισμού καταργείται και οι αρμοδιότητες της ασκούνται από τη Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και τη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων. 2.Η Διεύθυνση Νομισματικών και Πιστωτικών Υποθέσεων και η Διεύθυνση Εποπτείας Χρηματιστηρίων Αξιών καταργούνται και οι αρμοδιότητες τους ασκούνται από τη Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων. 3.Η Διεύθυνση Τιμών και Εισοδημάτων, Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής καταργείται και οι αρμοδιότητες της ασκούνται από τη Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής. 4.Η Διεύθυνση Παραγωγής καταργείται και οι αρμοδιότητες της ασκούνται από τη Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής. 5.Το Αυτοτελές Γραφείο Λογιστικής Τυποποίησης καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται από το Τμήμα Λογιστικής Τυποποίησης της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής. 6.Οι Διευθύνσεις Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικής Διοίκησης, Οργάνωσης και Απλούστευσης Διαδικασιών και Εκπαίδευσης καταργούνται και οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων αυτών ασκούνται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού, Οικονομικού, Οργάνωσης και Εκπαίδευσης, αντίστοιχα. 7.Οι Διευθύνσεις Εξωτερικής Εμπορικής Πολιτικής και Ρυθμιστικών θεμάτων Εξωτερικού Εμπορίου καταργούνται και οι αρμοδιότητες τους ασκούνται από τις Δ/νσεις Πολιτικής Εξωτερικού Εμπορίου και Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου. 1)Οι Διευθύνσεις Διακρατικής Οικονομικής Συνεργασίας και Εξωτερικών Εμπορικών Σχέσεων καταργούνται και οι αρμοδιότητες τους ασκούνται από τις Διευθύνσεις Σχέσεων με τις χώρες του ΟΟΣΑ-Ν. Αφρικής και τις Οικονομικό Ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας, Σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικές χώρες και Σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και τις Οικονομικό Αναπτυσόμενες χώρες της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής. 9.Το Γραφείο Συντονισμού Εμπορικών Γραφείων Εξωτερικού καταργείται και οι αρμοδιότητες του ασκούνται από το Αυτοτελές Γραφείο Συντονισμού Εμπορικών Γραφείων Εξωτερικού. 10.Η Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Συντονισμού Κοινοτικών Προγραμμάτων και η Διεύθυνση Ανάπτυξης καταργούνται και οι αρμοδιότητές τους ασκούνται από τη Δ/νση Περιφερειακής Πολιτικής και τη Δ/νση Ειδικών Προγραμμάτων ΕΟΚ. 11.Το Αυτοτελές Γραφείο με τίτλο Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μεσογείου για θέματα μεταφορών (ΔΕΚΑΜ) που λειτουργούσε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 405/91 (Α 145) καταργείται και οι αρμοδιότητές του ασκούνται από το Τμήμα Λειτουργιών Εμπορίου της Δ/ νσης Πολιτικής Εξωτερικού Εμπορίου. 12.Το Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών που λειτουργούσε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 405/91 καταργείται. 13.Το Γραφείο Νομικών Θεμάτων της Δ/νσης Σχέσεων με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες καταργείται και οι αρμοδιότητες του ασκούνται από το Αυτοτελές Γραφείο Νομικών θεμάτων ΕΟΚ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ Άρθρο 3 Μόνιμες θέσεις Καταργούνται τριακόσιες εξήντα (360) κενές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας ως εξής: ΠΕ1 Οικονομικού 53 ΠΕ2 Μηχανικών 53 ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού 10 ΠΕ4 Λοιπών Ειδικοτήτων 11 ΠΕ5 Πληροφορικής 7 ΠΕ6 Επιθεωρητών 10 ΤΕ1 Διοικητικός-Λογιστικός 71 ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρμογών 10 ΤΕ4 Πληροφορικής 9 ΔΕ1 Διοικητικός-Λογιστικός 51 ΔΕ2 Υπηρεσιών Εξωτερικού 10 ΔΕ3 Λοιπών Ειδικοτήτων 13 ΔΕ4 Πληροφορικής 5 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού 47 Άρθρο 4 Θέσεις με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Καταργούνται είκοσι (20) κενές θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας ως ακολούθως: Ειδικοί Επιστήμονες άρθρο 7 Ν. 1682/87 3 Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό ΠΔ 318/86 (Α 140) 10 Ειδικά Επιστημονικό Προσωπικό άρθρο 10 Ν.1476/84 (Α 136) 7 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΒΑΣΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο 5 Ι. Οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας διαρθρώνονται ως εξής: Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. Πολιτικό Γραφείο Υπουργού 2. Πολιτικά Γραφεία Υφυπουργών 3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων 4. Γενική Γραμματεία Υπουργείου Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής α) Διεύθυνση Μακροοικονομικής Ανάλυσης β) Διεύθυνση Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων γ) Διεύθυνση Τομέων Παραγωγής δ) Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής ε) Διεύθυνση Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΔΕΚΟ Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης α) Διεύθυνση Διοικητικού β) Διεύθυνση Οικονομικού γ) Διεύθυνση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης δ) Διεύθυνση Πληροφορικής ε) Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης Ανεξάρτητες Διευθύνσεις και Αυτοτελή Γραφεία α) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής β) Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής γ) Διεύθυνση Επιθεώρησης δ) Διεύθυνση Σχέσεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες ε) Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών ζ) Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων ΕΟΚ η) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων θ) Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 5. Γενική Γραμματεία Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων (ΔΟΣ) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων α) Διεύθυνση Πολιτικής Εξωτερικού Εμπορίου β) Διεύθυνση Διαδικασιών Εξωτερικού Εμπορίου γ) Διεύθυνση Σχέσεων με τις χώρες του ΟΟΣΑ -Νοτίου Αφρικής και τις Οικονομικά Ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας δ) Διεύθυνση Σχέσεων με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και Βαλκανικές χώρες ε) Διεύθυνση Σχέσεων με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και τις Οικονομικά Αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής και στ) Αυτοτελές Γραφείο Συντονισμού Εμπορικών Γραφείων Εξωτερικού 6. Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης α) Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής β) Διεύθυνση Εφαρμογής και Εκταμιεύσεων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) γ) Διεύθυνση Ειδικών Προγραμμάτων ΕΟΚ δ) Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων ε) Αυτοτελές Γραφείο Εργων Εκτροπής Αχελώου ποταμού και αξιοποίησης της Θεσσαλικής πεδιάδας Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων α) Διεύθυνση Εγκρισης και Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων β) Διεύθυνση Κεφαλαίων Εξωτερικού και Προσέλκυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων γ) Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών Στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου λειτουργούν επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, οι πιο κάτω Υπηρεσίες, α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους β) Γραφείο Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου γ) Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων 7. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Διευθύνσεις Περιφερειακής Ανάπτυξης Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 1. Μόνιμη Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ 2. Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στην Πρεσβεία στην Ουάσιγκτων 3. Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στη Πρεσβεία στο Τόκυο 4. Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στην Μόνιμη Αντιπροσωπεία στη Γενεύη 5. Γραφεία Συμβούλων και Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ΙΙ. Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου ανήκει η εποπτεία σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις των εξής: α) Του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) β) Του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) γ) Του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) δ) Του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) ε) Του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ) στ) Του Οργανισμού Ανάπτυξης Δωδεκανήσου (ΟΑΔ) ζ) Του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) η) Της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΣΤΕ) θ) Του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ) ι) Του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) ια) Της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) ιβ) Του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) ιγ) Του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Άρθρο 6 Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργών Τα Πολιτικά Γραφεία Υπουργού και Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας επικουρούν αυτούς στο έργο τους και διέπονται, σε άτι αφορά την οργάνωση και λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 7 Γραφεία Γενικών Γραμματέων Τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων επικουρούν τους Γενικούς Γραμματείς στο έργο τους και διέπονται, σε ότι αφορά την οργάνωση και λειτουργία τους, από τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 8 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου συγκροτείται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής, τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και τις Ανεξάρτητες Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Γραφεία. Η Γενική Γραμματεία του Υπουργείου συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη χάραξη και εφαρμογή ενιαίας πολιτικής των υπηρεσιών αυτών και τη μεθοδικότερη, ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Άρθρο 9 Η Γενική Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη μεθοδικότερη ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Άρθρο Άρθρο 10 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Μακροπρόθεσμων Προβλέψεων και Προγραμματισμού Η συσχέτιση των μεγεθών της οικονομίας και η κατάρτιση μακροπρόθεσμων προβλέψεων. Ο καθορισμός των πλαισίων μεσοπρόθεσμης οικονομικής πολιτικής σε συνεργασία με τα επιτελικά όργανα προγραμματισμού, ιδιαίτερα με το ΚΕΠΕ, και τις υπηρεσίες των Διεθνών και Διακρατικών Οργανισμών, ο μακροπρόθεσμος οικονομικός σχεδιασμός, η παρακολούθηση της πορείας του αναπτυξιακού προγράμματος και η επεξεργασία αντίστοιχων διαρθρωτικών μέτρων. β) Τμήμα Βραχυχρόνιων Εξελίξεων Η παρακολούθηση των βραχυχρόνιων εξελίξεων και η κατάρτιση προβλέψεων για όλο τα μεγέθη της οικονομίας, σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης, με τους άλλους αρμόδιους Εθνικούς φορείς καθώς και με τις υπηρεσίες των Διεθνών και Διακρατικών Οργανισμών (ΕΟΚ, ΟΟΖΑ, ΔΝΤ) που απασχολούνται με τις οικονομικές εξελίξεις. Η επισήμανση των προβλημάτων που προκύπτουν κατά την προσπάθεια επίτευξης των στόχων της οικονομικής πολιτικής και η επεξεργασία και εισήγηση διορθωτικών μέτρων. γ) Τμήμα Ισοζυγίου Πληρωμών Η παρακολούθηση των εξελίξεων των μεγεθών του ισοζυγίου πληρωμών και η κατάρτιση προβλέψεων. Η μελέτη των διαρθρωτικών αδυναμιών και η επεξεργασία μέτρων διορθωτικής πολιτικής. Ο συσχετισμός των εξελίξεων στο ισοζύγιο πληρωμών με εκείνες άλλων τομέων της οικονομίας. δ) Τμήμα Τιμών Η παρακολούθηση και εξέλιξη των τιμών γενικά και κατά κλάδους παραγωγής, ο εντοπισμός τάσεων μονοπωλιακής λειτουργίας των επιχειρήσεων και η επεξεργασία και πρόταση ρυθμίσεων για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Η επεξεργασία μέτρων ελέγχου ή εποπτείας των τιμών και η κατάργηση ήδη υφισταμένων. Η συμμετοχή στην κατάρτιση και αναθεώρηση των προγραμμάτων ανάπτυξης στον τομέα τιμολογιακής πολιτικής, η παρακολούθηση και ο έλεγχος τους και η επισήμανση προβλημάτων που δημιουργούνται. Η επεξεργασία και πρόταση των απαραίτητων διοικητικών και νομοθετικών μέτρων για τις αναγκαίες διαρθρωτικές μεταβολές. ε) Τμήμα Εισοδηματικής Πολιτικής Η διατύπωση προτάσεων εισοδηματικής πολιτικής και η επεξεργασία και εισήγηση των απαραίτητων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων που χρειάζονται για την εφαρμογή τους. Η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την οργανική ένταξη της εισοδηματικής πολιτικής στο γενικότερο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της Διεύθυνσης. στ) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Αρθρο 11 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Νομισματικής Πολιτικής και Χρηματοδοτήσεων Η παρακολούθηση της νομισματικής και συναλλαγματικής πολιτικής. Η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τους Διεθνείς Οργανισμούς της πορείας των διεθνών νομισματικών εξελίξεων και του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος. Η επεξεργασία και διαμόρφωση προτάσεων για τις θέσεις του Υπουργείου σε όλα τα θέματα της νομισματικής πολιτικής. Ο σχεδιασμός ειδικών πιστωτικών προγραμμάτων (στεγαστικά, ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, συνεταιρισμών, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης). Η μελέτη και αντιμετώπιση των χρηματοδοτικών προβλημάτων των τομέων της οικονομίας. Η παρακολούθηση της εφαρμογής του νομιοματοπιστωτικού προγράμματος. Η γνωμοδότηση σε θέματα που σχετίζονται με δάνεια του εξωτερικού. Η παρακολούθηση των εξελίξεων των επιτοκίων. Η διερεύνηση του ειδικού χρηματοδοτικού πλαισίου ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των συνεταιρισμών και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αντιμετώπιση χρηματοδοτικών προβλημάτων της πολεμικής βιομηχανίας και των προγραμμάτων εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω του πιστωτικού συστήματος. β) Τμήμα Δημοσιονομικού Σχεδιασμού Ο χειρισμός των θεμάτων που αφορούν τη δημοσιονομική πολιτική. Ο καθορισμός, κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, του ύψους των δαπανών του Κράτους, καθώς και του τρόπου χρηματοδότησης του τυχόν ελλείμματος στα πλαίσια της γενικής οικονομικής πολιτικής. Η παρακολούθηση του δημόσιου χρέους της Χώρας και των οικονομικών της εθνικής άμυνας. Η μελέτη των διαρθρωτικών προβλημάτων του δημοσιονομικού συστήματος, ως προς τα έσοδα, τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση των τυχόν ελλειμμάτων του και η επεξεργασία αντίστοιχων μέτρων. γ) Τμήμα Κεφαλαιαγορών και Πιστωτικών Ιδρυμάτων Η παρακολούθηση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος στα πλαίσια της γενικής εποπτείας που ασκεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η παρακολούθηση και η ανάλυση των εξελίξεων στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές μέσω των Διεθνών Οργανισμών στους οποίους συμμετέχει η Χώρα. Η επεξεργασία και η διαμόρφωση προτάσεων Κυβερνητικής πολιτικής στα θέματα της Κεφαλαιαγοράς, και των Πιστωτικών Ιδρυμάτων. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. δ) Τμήμα Χρηματιστηρίων Αξιών Η εποπτεία των Χρηματιστηρίων Αξιών και η άσκηση όλων των έργων του επόπτη του Χρηματιστηρίου. Οπου κατά την νομοθεσία για τα χρηματιστήρια αναφέρεται «Γενικός Κυβερνητικός Επόπτης». «Κυβερνητικός Επόπτης», «Κυβερνητικός Επίτροπος», «Κυβερνητικός Εκπρόσωπος», νοείται η Διεύθυνση των Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Οπου κατά την νομοθεσία για τα Χρηματιστήρια απαιτείται προσωπική παρουσία για την άσκηση της κυβερνητικής εποπτείας στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, η εποπτεία ασκείται δια του προϊσταμένου της Διεύθυνσης των Πιστωτικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων ή του νόμιμου αναπληρωτή του. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης, Άρθρο 12 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Πρωτογενούς Παραγωγής Η μελέτη της διάρθρωσης του τομέα και η επεξεργασία γενικών αναπτυξιακών μέτρων. Ο έλεγχος της εναρμόνισης της πολιτικής που ασκείται στον τομέα με τους γενικότερους στόχους της οικονομικής πολιτικής. Η ενεργός συμμετοχή , σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς στον καθορισμό των στόχων, στην κατάρτιση και αναθεώρηση προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης, στην παρακολούθηση και τον έλεγχα τους και στην εισήγηση μέτρων γεωργικής πολιτικής στα πλαίσια των προγραμμάτων αυτών. β) Τμήμα Δευτερογενούς Παραγωγής Η παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής που σχετίζεται με την ανάπτυξη της βιοτεχνίας, της βιομηχανίας και γενικότερα του μεταποιητικού τομέα. Η μελέτη θεμάτων ενεργειακών και άλλων φυσικών πόρων, καθώς και θεμάτων έρευνας και τεχνολογίας. Η ενεργός συμμετοχή, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, στην κατάρτιση γενικών μέτρων αναπτυξιακής πολιτικής στον τομέα της βιομηχανίας, βιοτεχνίας, ενέργειας και φυσικών πόρων και τεχνολογίας. Η επεξεργασία θεσμικών και άλλων μέτρων βιομηχανικής και ενεργειακής πολιτικής, με σκοπό την εναρμόνιση της πολιτικής αυτής με τη γενικότερη οικονομική πολιτική. γ) Τμήμα Υπηρεσιών Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην διεθνή και εγχώρια τουριστική αγορά και των επιπτώσεων στην ελληνική οικονομία. Η μελέτη του κλάδου του τουρισμού από μακροοικονομική και διαρθρωτική πλευρά και η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς. Η μέριμνα για την ανάπτυξη του τομέα παροχής υπηρεσιών. Η μελέτη της οικονομικής πλευράς των θεμάτων που σχετίζονται με την πολιτική στη συγκοινωνίες και τηλεπικοινωνίες, τα δημόσια έργα, την άμυνα, την τοπική αυτοδιοίκηση, τον τύπο και τα μαζικά μέσα ενημέρωσης και το εμπόριο καθώς επίσης και ενεργός συμμετοχή στην κατάρτιση και αναθεώρηση προγραμμάτων ανάπτυξης και μέτρων πολιτικής. Η υποβοήθηση της ανάπτυξης των αστικών συνεταιρισμών. δ) Τμήμα Λογιστικής Τυποποίησης Η εποπτεία και παρακολούθηση για την εφαρμογή της γενικής και της αναλυτικής λογιστικής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου και των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και η παροχή των απαραίτητων οδηγιών. Η εισήγηση στους αρμόδιους φορείς για κάθε θέμα που αφορά στην εφαρμογή της γενικής και της αναλυτικής λογιστικής καθώς και για θέματα των περιπτώσεων δ, η και θ της παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1819/1988 (Α 256). Η μελέτη, σχεδίαση και παρακολούθηση του έργου της τυχόν αναθεώρησης του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, της κατάρτισης ή αναθεώρησης Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων και Λογιστικών Οδηγιών, καθώς και της κατάρτισης συστημάτων λειτουργίας της γενικής και της αναλυτικής Λογιστικής. Η παρακολούθηση του έργου των επιτροπών ή ομάδων εργασίας στο Εσωτερικό και Εξωτερικό, που ασχολούνται με θέματα σχετικά με το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τη Λογιστική Τυποποίηση. Η επεξεργασία θεμάτων επικοινωνίας της Μονάδας με τα Α.Ε.Ι. Η μελέτη και εισήγηση σχετικά με την αξιοποίηση των στοιχείων της Λογιστικής Τυποποίησης σε κλίμακα Εθνικών Λογαριασμών και Στατιστικής. Η μελέτη και σχεδίαση της ανάπτυξης μηχανογραφικών εφαρμογών για την υποστήριξη της Λογιστικής Τυποποίησης και επεξεργασία των προτάσεων για την ενσωμάτωση μεθόδων εισαγωγής νέων τεχνολογιών για την προώθησή της. Η τήρηση αρχείου και η γραμματειακή υποστήριξη των : α) Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (ΕΣΥΛ) β) Επιτροπής Επίλυσης Λογιστικών Αμφισβητήσεων (ΕΕΛΑ) και όλων των επιτροπών και ομάδων εργασίας, που συνιστώνται στο ΥΠΕΘΟ, με αντικείμενο τη Λογιστική Τυποποίηση και την εφαρμογή της Λογιστικής γενικότερα, ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 13 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Πληθυσμού και Απασχόλησης Η παρακολούθηση και μελέτη των δημογραφικών τάσεων (πληθυσμός, μετανάστευση, παλιννόστηση). Η παρακολούθηση και ανάλυση των θεσμικών και διαρθρωτικών προβλημάτων της αγοράς εργασίας και η εισήγηση μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας. β) Τμήμα Τομέων Κοινωνικής Πολιτικής Η εισήγηση μέτρων επί θεμάτων των τομέων Κοινωνικής Πολιτικής. Η αξιοποίηση των Κοινοτικών πρωτοβουλιών και των ειδικών Κοινοτικών προγραμμάτων ως και των λοιπών Διεθνών Χρηματοδοτικών Φορέων για την προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων και μεγάλων έργων στους εν λόγω τομείς. γ) Τμήμα Οργανισμών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών και επενδυτικών προγραμμάτων των Οργανισμών και Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων και η παρακολούθηση της εφαρμογής των. Ειδικώτερα, η εισήγηση για έγκριση προγραμμάτων δανεισμού, ως και η εισήγηση για την τιμολογιακή πολιτική των εν λόγω Οργανισμών και Ιδρυμάτων. Η προώθηση και παρακολούθηση της επεξεργασίας μελετών και προγραμμάτων οικονομικής εξυγίανσης και βελτίωσης της οργάνωσης και διαχείρισης των ανωτέρω Οργανισμών και Ιδρυμάτων με στόχο τη αύξηση της παραγωγικότητας, τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας, καθώς και την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Οι ως άνω αρμοδιότητες καλύπτουν τα Κρατικά Νοσοκομεία και τους ακόλουθους Οργανισμούς και Ιδρύματα Κοινωνικής Πολιτικής: ΙΚΑ (Ιδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο) ΟΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων) ΟΑΕΔ (Οργανισμός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού) ΕΕ (Εργατική Εστία) ΕΟΠ (Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας) ΔΕΠΟΣ (Δημόσια Επιχείρηση Πολεοδομίας και Στέγασης) ΟΕΚ (Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας) ΚΕΔ (Κτηματική Εταιρία Δημοσίου) ΟΣΚ (Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων) δ) Τμήμα Πολιτικής Περιβάλλοντος Η εισήγηση μέτρων πολιτικής και η προώθηση επενδυτικών προγραμμάτων ως και η παρακολούθηση πρωτοβουλιών στα πλαίσια της ΕΟΚ και των Διεθνών Οργανισμών για την προστασία και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 14 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΕΚΟ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού καθορίζονται ως εξής : Η εισήγηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας για την έγκριση των ετήσιων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων και στρατηγικών σχεδιασμών των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του οικείου τομέα και η παρακολούθηση της εφαρμογής των. Ειδικότερα, η εισήγηση για έγκριση προγραμμάτων δανεισμού και επενδύσεων ως και η εισήγηση για την τιμολογιακή πολιτική των εν λόγω Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η προώθηση και παρακολούθηση της επεξεργασίας μελετών και προγραμμάτων οικονομικής εξυγίανσης και βελτίωσης της οργάνωσης και διαχείρισης των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τον περιορισμό του κόστους λειτουργίας, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Οι ως άνω αρμοδιότητες καλύπτουν τις ακόλουθες Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς: ΕΛΔΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ), ΕΑΒ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ), ΕΒΟ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΠΛΩΝ), ΕΛΟΤ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ), ΔΕΠ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ), ΕΟΜΜΕΧ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ), ΟΕΔΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ), ΙΓΜΕ (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ), ΔΕΗ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ), ΔΕΦΑ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΩΤΑΕΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ), ΕΥΔΑΠ (ΕΤΑΙΡΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ), ΟΥΘ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΟΑΘ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΟΣΕ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ), ΟΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ), ΟΑ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ), ΑΑ (ΑΕΡΟΛΙΜΗΝ ΑΘΗΝΩΝ), ΟΛΘ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΑΕΔΙΚ (ΔΙΩΡΥΓΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ), ΟΤΕ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ), ΕΤ1, ΕΤ2 (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 1,2), ΕΛΤΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ), ΟΛΠ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ), ΕΟΦ (ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ), ΤΕΟ (ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ). ΕΤΜΟΑ (ΕΙΔ. ΤΑΜ. ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ), ΟΔΔΥ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ), ΚΑΕ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ), ΟΑ CΑΤΕRΙΝG, ΟΠΕ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ), ΚΛΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΩΝ), ΚΛΘ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΕΟΚ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΠΝΟΥ), ΟΒ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ), ΕΟΤ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ), ΟΛΤΟΥΡ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ), ΔΕΘ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ), ΟΠΑΠ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ), ΟΔΙΕ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ), καθώς και τις θυγατρικές τους Εταιρίες. Στη Διεύθυνση υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα: α) Τμήμα Οικονομικής Ανάλυσης και Λειτουργίας Η σύνθεση και επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων των ως άνω Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. β) Τμήμα Οργάνωσης και Μελετών Η μελέτη των θεσμικών και διαρθρωτικών προβλημάτων των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. Η προώθηση μελετών εκσυγχρονισμού των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών. γ) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Άρθρο 15 Η Γενική Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη μεθοδικότερη ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Άρθρο Άρθρο 16 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής: α) Τμήμα Α Προσωπικού Η εφαρμογή των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας που αναφέρεται στα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του τακτικού προσωπικού του Υπουργείου. Η συγκέντρωση, συμπλήρωση και διαβίβαση δικαιολογητικών συνταξιοδότησης καθώς και η παρακολούθηση θεμάτων σύνταξης και ασφάλισης. Η γραμματειακή εξυπηρέτηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων. Η παρακολούθηση των μεταβολών του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου (αριθμός υπηρετούντων, κενών οργανικών Θέσεων κατά κλάδο και ειδικότητα στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές). Η τήρηση του προσωπικού μητρώου των υπαλλήλων. Η παρακολούθηση της υπηρεσιακής κατάστασης όλου του προσωπικού των υπηρεσιών Εξωτερικού του Υπουργείου, ανεξαρτήτως ιδιότητας. Η διαδικασία αποσπάσεων, αδειών άνευ αποδοχών καθώς και παρατάσεων αδειών σε υπαλλήλους του Υπουργείου που υπηρετούν στις Μόνιμες Ελληνικές Αντιπροσωπείες (Μ.Ε.Α.) ανεξαρτήτως ιδιότητας. Η διαδικασία τοποθετήσεων, μεταθέσεων και μετακινήσεων όλων των υπαλλήλων Υπηρεσιών Εξωτερικού καθώς και αποσπάσεων υπαλλήλων στα όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η επεξεργασία στοιχείων για σύνταξη προϋπολογισμού δαπανών μεταθέσεων, αποσπάσεων, μετακινήσεων υπαλλήλων Υπηρεσιών Εξωτερικού. Η διαδικασία εγκρίσεως υπερωριών του πάσης φύσεως προσωπικού. β) Τμήμα Β Διοίκησης Η εφαρμογή των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας που αναφέρεται στα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του μη τακτικού προσωπικού του Υπουργείου καθώς και του με σύμβαση έργου προσωπικού. Η διαδικασία προσλήψεως του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου. Η μονιμοποίηση των δοκίμων υπαλλήλων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Γενικών Δ/ντών. Η σε συνεργασία με το Τμήμα Α Προσωπικού, κατάρτιση πινάκων προακτέων του μόνιμου προσωπικού. Η στελέχωση των πολιτικών γραφείων Υπουργού, Υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων. Η εφαρμογή των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας για τις αποσπάσεις προσωπικού από το Υπουργείο σε άλλους φορείς του δημοσίου ως και για τις αποσπάσεις προσωπικού από άλλους φορείς στο Υπουργείο. Η εφαρμογή του πειθαρχικού δικαίου. Η τήρηση αρχείου κατανομής του προσωπικού στις επιμέρους μονάδες του Υπουργείου (Γενικές Γραμματείες, Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία) και η συνεχής ενημέρωση αυτού. Οι μετακινήσεις υπαλλήλων και ιδιωτών στο εσωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας. Οι τοποθετήσεις, διαθέσεις, μετακινήσεις και μεταθέσεις προσωπικού. Ο έλεγχος της προσέλευσης και αποχώρησης του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου. Η χορήγηση των πάσης φύσεως αδειών. Η διαδικασία ελέγχου και κοινοποίησης των εκθέσεων ουσιαστικών προσόντων. Η χορήγηση άδειας ασκήσεως ιδιωτικής εργασίας με αμοιβή. Η έκδοση και θεώρηση διπλωματικών και υπηρεσιακών διαβατηρίων. γ) Τμήμα Εποπτείας Φορέων Η παρακολούθηση όλων των Θεμάτων του προσωπικού των Φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Η μελέτη και εισήγηση για την λήψη μέτρων ορθολογικής και εκσυγχρονισμένης οργάνωσης, διάρθρωσης και,συνθεσης των εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες διευθύνσεις αυτών. Η μέριμνα για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των Φορέων σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες αυτών. Η κατάρτιση συμβάσεων ανάθεσης έργου. Η έκδοση αποφάσεων αποστολών στο εξωτερικό του προσωπικού των εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων. Η μέριμνα για την τήρηση αρχείου των εποπτευομένων από το Υπουργείο Φορέων και της νομοθεσίας που διέπει αυτές. δ) Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου-Διεκπεραίωσης Η οργάνωση και η τήρηση των πρωτοκόλλων (παραλαβή, πρωτοκόλληση και παράδοση της εισερχόμενης αλληλογραφίας) και η τήρηση ευρετηρίου. Η διεκπεραίωση της απλής και διαβαθμισμένης αλληλογραφίας καθώς και του λοιπού έντυπου υλικού. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της διακινούμενης αλληλογραφίας για την τακτοποίηση του πρωτοκόλλου και του ευρετηρίου. Η ευθύνη για τις διαδικασίες αναπαραγωγής εγγράφων, ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με τη Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 17 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής: α) Τμήμα Προϋπολογισμού Η συγκέντρωση οικονομικών στοιχείων, επεξεργασία και κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού. Η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και ανακατανομή αυτών. Η διαχείριση των παγίων προκαταβολών. Η εποπτεία υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Η έγκριση του προϋπολογισμού και απολογισμού του ΚΕΠΕ. Η καταβολή των επιχορηγήσεων σε εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα. Η μέριμνα σε ότι αφορά το οικονομικό μέρος των μετακινήσεων υπαλλήλων και ιδιωτών, για υπηρεσία στο εξωτερικό. Η πρόταση για τις διοικητικές δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με Φορέα το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και η ευθύνη κατανομής των επιχορηγήσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. β) Τμήμα Αποδοχών Η εκκαθάριση των αποδοχών και κάθε είδους αμοιβών των υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Υπηρεσιών Εξωτερικού. Η εκκαθάριση των αμοιβών επιτροπών, ομάδων εργασίας και οργάνων ελέγχου. Η τήρηση μισθολογικών μητρώων. Η έκδοση βεβαιώσεων αποδοχών και φορολογικών βεβαιώσεων. Η τήρηση βιβλιαρίων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ). Η μέριμνα για την εξόφληση των λογαριασμών των ενοικίων των Υπηρεσιών του Υπουργείου. γ) Τμήμα Υπηρεσιών Εξωτερικού Η διαχείριση των παγίων προκαταβολών δαπανών εξωτερικού και η εποπτεία χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής. Η εκκαθάριση των λειτουργικών δαπανών, των ενοικίων, των μετακινήσεων, της μεταφοράς οικοσκευών των Μονίμων Αντιπροσωπειών, των Οικονομικών Γραφείων Εξωτερικού και των Γραφείων Συμβούλων και Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Εξωτερικού. Η καταβολή των εισφορών σε Διεθνείς Οργανισμούς. δ) Τμήμα Προμηθειών και Δαπανών Η μέριμνα για την διενέργεια των διαδικασιών για την προμήθεια υλικού και εξοπλισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας. Η ανάθεση σε ιδιώτες εκτέλεσης εργασιών ή παροχής υπηρεσιών και η καταβολή της αμοιβής τους. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του παγίου και αναλώσιμου υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας. Η διαχείριση των λειτουργικών δαπανών της Κεντρικής Υπηρεσίας, καθώς και των εν γένει δαπανών φιλοξενίας. Η ευθύνη για κάθε θέμα που αφορά στην κίνηση και συντήρηση των αυτοκινήτων του Υπουργείου. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 18 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι αρμοδιότητες της διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Οργάνωσης και Προγραμματισμού Η μελέτη και εισήγηση συστημάτων και μεθόδων οργάνωσης και διοίκησης, για την ορθολογική και εκσυγχρονισμένη οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Υπουργείου, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με αυτές. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων για την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων. Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων προς συγκρότηση Συμβουλίων και Επιτροπών των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου και των Διοικητικών Συμβουλίων των εποπτευομένων ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ. Η εισήγηση για την ορθολογική κατανομή των οργανικών θέσεων στις Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες. Η εισήγηση για την στελέχωση των Υπηρεσιών με το απαραίτητο κατά κατηγορία και κλάδο προσωπικό. Η μέριμνα για την κατάρτιση σχεδίων προγραμμάτων των τομέων δραστηριότητας του Υπουργείου, με καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων και εξειδίκευση των μέτρων καθώς και η μέριμνα της έγκρισης αυτών. Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των προγραμμάτων οργάνωσης των υπηρεσιακών μονάδων και η επισήμανση τυχόν δυσχερειών ή αποκλίσεων κατά την εκτέλεση τους. Η υποβολή τακτικών εκθέσεων για την πρόοδο των προγραμμάτων με βάση τα στοιχεία που θα υποβάλουν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η μέριμνα για τη σύγκληση συντονιστικών συσκέψεων των προϊσταμένων των Υπηρεσιακών μονάδων,προκειμένου να εξετάζονται θέματα προγραμματισμού αλλά και η πορεία εκτέλεσης των προγραμμάτων. Η εκτίμηση των αναγκών του Υπουργείου σε ανθρώπινο δυναμικά και ο προγραμματισμός της αριθμητικής εξέλιξης του κατά κατηγορία και ειδικότητα. Η ευθύνη για τον συντονισμό των εργασιών, των δακτυλογράφων και μεταφραστών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. β) Τμήμα Εκπαίδευσης Η οργάνωση και εκτέλεση των προγραμμάτων εισαγωγικής εκπαίδευσης των υπαλλήλων, τόσο πριν την ανάληψη Υπηρεσίας ή εντός του πρώτου εξαμήνου από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας το αργότερο, με σκοπό τη γενική ενημέρωση, όσο και οποτεδήποτε μετά τη συμπλήρωση δύο (2) μηνών υπηρεσίας και μέχρι τη λήξη της διετούς δοκιμαστικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης. Η μέριμνα για τη διακρίβωση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού του Υπουργείου. Η οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης ειδικού ενδιαφέροντος για τους υπαλλήλους του Υπουργείου και τους υπαλλήλους των ΝΠΔΔ που εποπτεύονται από αυτό. Στα προγράμματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνονται, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Διαρκούς Επιμόρφωσης και θέματα γενικού ενδιαφέροντος, όταν τούτο κρίνεται σκόπιμο ή οικονομικώς συμφέρον. Η μέριμνα για την μετεκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των υπαλλήλων των εποπτευομένων από αυτό ΝΠΔΔ στις περιπτώσεις που αυτή κρίνεται αναγκαία για τη διεύρυνση των επιστημονικών ή γενικών τους γνώσεων, που είναι πρόσφορες για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών της Υπηρεσίας, ή την ειδίκευση τους σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίας. Η μέριμνα για τη συγκρότηση, εμπλουτισμό και εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης, καθώς και την ενημέρωση του προσωπικού, για τις δυνατότητες που υπάρχουν για την αξιοποίηση του υλικού της. γ) Τμήμα Νομοθετικού Συντονισμού Ο προγραμματισμός, η σύνταξη και η παρακολούθηση των Σχεδίων Νόμων, Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων μέχρι το στάδιο της δημοσίευσης τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως σε συνεργασία με τις καθύλην αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου ή άλλων φορέων. Η τακτική και άμεση ενημέρωση των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Φορέων για τα νομοθετικά κείμενα που δημοσιεύονται. Η κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν το Υπουργείο. δ) Τμήμα Τεχνικής Μέριμνας Η χωροταξική κατανομή και η στέγαση των Υπηρεσιών σε συνάρτηση με το αντικείμενό τους και την εξυπηρέτηση του πολίτη. Η ευθύνη του συντονισμού των εργασιών σχεδιαστών και νυκτοφυλάκων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου. Η μέριμνα για την ομαλή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. Η ανάθεση έργων και η επίβλεψη-καταμέτρηση-παραλαβή τεχνικών εργασιών. Η συντήρηση, βελτίωση και φύλαξη τωνχώρων και των εγκαταστάσεων, η φροντίδα για την καθαριότητα των καταστημάτων του Υπουργείου καθώς και η λειτουργία των ΤΕLΕΧ και φωτοτυπικών μηχανημάτων. Οι μελέτες και προτάσεις για κάθε είδους προμήθειες που αφορούν το Υπουργείο, όπως επίσης και ο προγραμματισμός για τεχνικά έργα. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 19 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πληροφορικής είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Ανάπτυξης και Εγκατάστασης Πληροφοριακών Συστημάτων (Π.Σ.) Η εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας για τη δημιουργία νέων Π.Σ. Η ανάλυση και ο σχεδιασμός Π.Σ. Η ανάπτυξη και η συντήρηση του Λογισμικού των Π.Σ. Ο σχεδιασμός των εντύπων εισόδου-εξόδου των πληροφοριών. Η τεκμηρίωση των Π.Σ. Η εγκατάσταση και παράδοση των Π.Σ. στους τελικούς χρήστες και η εκπαίδευση των τελευταίων στη χρήση των. β) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Η εισήγηση για την απόκτηση, εγκατάσταση και υποστήριξη δικτύων μεταφοράς δεδομένων, καθώς και συστημάτων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ). Η ευθύνη για τον καθορισμό προδιαγραφών για την απόκτηση υλικού. Η επιλογή Λογισμικού. Η ευθύνη για την σύναψη συμβάσεων συναφών με Π.Σ. Η διαχείριση των Η/Υ. Η μέτρηση της απόδοσης των Π.Σ. Ο καθορισμός προτύπων και μεθόδων για την ανάπτυξη και λειτουργία Π.Σ. Ο χειρισμός των Η/Υ εξυπηρέτησης πολλών χρηστών. Η ασφάλεια των Π.Σ. Η ανάπτυξη και υποστήριξη της δομής των βάσεων δεδομένων. Η εκπαίδευση του προσωπικού της Διεύθυνσης σε τεχνικά θέματα. γ) Τμήμα Λειτουργίας και Ελέγχου Π.Σ. Ο τυπικός έλεγχος και η εισαγωγή πληροφοριών στους Η/Υ. Η προετοιμασία και η λειτουργία των Π.Σ. Η χρήση των περιφερειακών μονάδων Η/Υ. Η οργάνωση, ο ποιοτικός έλεγχος, ο έλεγχος αποθεμάτων και η φύλαξη των μαγνητικών μέσων αποθήκευσης των πληροφοριών. δ) Γραφείο Γραμματείας Τυπικά καθήκοντα γραμματείας. Υποδοχή των πληροφοριών για επεξεργασία και προώθηση στο Τμήμα Λειτουργίας και Ελέγχου Π.Σ. Ενημέρωση των Χρηστών για περάτωση της επεξεργασίας των πληροφοριών που τους αφορούν. Άρθρο 20 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης διέπονται από τις ειδικές για αυτήν κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις και κατανέμονται στα : α) Τμήμα Πολιτικής Αμυνας β) Τμήμα Πολιτικής Κινητοποίησης γ) Γραφείο Γραμματείας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Άρθρο 21 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, στο έργο της οποίας περιλαμβάνεται και η προετοιμασία της εκπροσώπησης της Χώρας στα συμβούλια Υπουργών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Οικονομικής Πολιτικής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Η παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων στην Κοινότητα και η συμμετοχή στη διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής των Ε.Κ. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και άλλων συναρμοδίων υπηρεσιών και φορέων με σκοπό την προώθηση των σχετικών ελληνικών θέσεων. Επίσης, η παρακολούθηση των μέτρων εκείνων που στόχο έχουν την ενίσχυση της οικονομικής σύγκλισης και συνοχής της Κοινότητας. Η παρακολούθηση των εργασιών της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ), στο εσωτερικό και εξωτερικό της Κοινότητας και η συνδρομή του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας στα καθήκοντα του ως Διοικητού. β) Τμήμα Παρακολούθησης Κοινοτικής Πολιτικής Η παρακολούθηση της Κοινοτικής πολιτικής σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου, ιδίως στους τομείς Βιομηχανικής Πολιτικής, Ενεργειακής Πολιτικής, Πολιτικής Περιβάλλοντος, Θεμάτων Ερευνας και Τεχνολογίας, Μεταφορών καθώς και εκείνων που εντάσσονται στη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς. Η διαμόρφωση των σχετικών ελληνικών θέσεων σε συνεργασία με τις καθ ύλην αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου και άλλους Φορείς. γ) Τμήμα Κοινοτικού Προϋπολογισμού και νέων Κοινοτικών Δράσεων Η παρακολούθηση και συμμετοχή στη διαμόρφωση νέων Κοινοτικών δράσεων στους τομείς αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΟ. Ο συντονισμός των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου και άλλων συναρμοδίων Υπηρεσιών και Φορέων με σκοπό τη διαμόρφωση και προώθηση των σχετικών ελληνικών θέσεων. Η συγκέντρωση και μελέτη των απολογιστικών στοιχείων των δοσοληψιών της Ελλάδας με την Κοινότητα. Η παρακολούθηση προγραμμάτων χρηματοδότησης από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό και η επισήμανση δυνατοτήτων συμμετοχής φορέων οικονομικής δραστηριότητας στην εκτέλεση τους. δ) Τμήμα Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Η παρακολούθηση θεμάτων εξωτερικής οικονομικής πολιτικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων συμπεριλαμβανομένης και της διεύρυνσης της με νέες χώρες , ο συντονισμός του έργου των υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλων Υπουργείων και Φορέων και η διαμόρφωση των σχετικών ελληνικών θέσεων. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσομένων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της, ως εξής: α) Τμήμα Διεθνών Οργανισμών Οικονομικής πολιτικής Η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της Χώρας μας σε Οργανισμούς όπως: Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) περιλαμβανομένων και των Προγραμμάτων Τεχνικής Συνεργασίας (ΡUΜΑ - ΤΕCΟ), ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας του ΟΟΣΑ (ΙΕΑ), το Κέντρο Ανάπτυξης του ΟΟΣΑ (DC), ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ). Το Συμβούλιο της Ευρώπης (εκπαιδευτικά προγράμματα) , ο Διεθνής Οργανισμός Τουρισμού (WΤΟ), το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕΡ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CΕRΝ), το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών (ΕCΟSΟC) και η Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών (ΕCΕ) στην οποία περιλαμβάνονται το Εθνικό Γραφείο Διευρωπαϊκού Αυτοκινητοδρόμου Βορρά-Νότου (ΤΕΜ),η Επιτροπή Εμπορίου, η Επιτροπή Μεταφορών, η Επιτροπή Προβλημάτων Υδατος και Διασυνοριακής Ρύπανσης και η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Ειδικότερα: η διαμόρφωση προτάσεων για τις Ελληνικές θέσεις, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τις άλλες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ ή άλλους φορείς, η ευθύνη του συντονισμού και παρουσίασης των ελληνικών θέσεων στις κάθε φύσης δραστηριότητες των εν λόγω Οργανισμών, η σύνδεση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στον ΟΟΣΑ με το ΥΠΕΘΟ, τα Υπουργεία και φορείς του Κέντρου ως και η διευκόλυνση του έργου της αντιπροσωπείας αυτής. Η υποβολή στον υπουργό παρατηρήσεων σχετικά με την ελληνική στάση πάνω σε σχέδια πράξεων, αποφάσεων διακηρύξεων, ψηφισμάτων και συστάσεων των παραπάνω Οργανισμών. Η μέριμνα για τη θέση σε εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στα πλαίσια των παραπάνω Οργανισμών και έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα. β) Τμήμα Διεθνών Οργανισμών Εμπορικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και Εμπορευματικών Συμφωνιών. Η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας μας σε Οργανισμούς όπως: Η Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ), η Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη (UΝCΤΑD), Διεθνείς Εμπορευματικοί Οργανισμοί, το Διεθνές Κέντρο Εμπορίου (ΙΤC), το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝDΡ), ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FΑΟ), η Διεθνής Συμφωνία Σίτου (ΙWΑ), το Ταμείο Κεφαλαιουχικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝCDF) και το Σύστημα Γενικευμένων Προτιμήσεων (GSΡ). Ειδικότερα: Η υποβολή προτάσεων για τις ελληνικές θέσεις σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλων Οργανισμών. Η υποβολή στον Υπουργό εισηγήσεων σχετικά με την ελληνική στάση πάνω σε σχέδια πράξεων, αποφάσεων, διακηρύξεων, ψηφισμάτων και συστάσεων των παραπάνω Οργανισμών. Η μέριμνα για τη θέση σε εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στα πλαίσια των παραπάνω Οργανισμών και έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα. Η σύνδεση του Γραφείου Οικονομικού Συμβούλου Γενεύης με το ΥΠΕΘΟ και η διευκόλυνση του έργου του. γ) Τμήμα Διεθνών Χρηματοδοτικών Οργανισμών Η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη συμμετοχή της χώρας μας σε Οργανισμούς, όπως: Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΙΜF), Διεθνής Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΙΒRD), Πολυμερής Οργανισμός Ασφάλισης Επενδύσεων (ΜΙGΑ), Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης (ΙDΟ), Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Διαφορών εξ Επενδύσεων (ΙΟSΙD), Ταμείο Αποκατάστασης Συμβουλίου της Ευρώπης, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Κοινωνική Πρόνοια και Εκπαίδευση, Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (UΝΙDΟ) και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΒΕRD). Ειδικότερα: Η υποβολή προτάσεων για τις ελληνικές θέσεις σε συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΟ και συναρμόδια Υπουργεία ή άλλους φορείς, για τη διαμόρφωση και παρουσίαση των ελληνικών θέσεων στις κάθε φύσης δραστηριότητες των εν λόγω Οργανισμών. Η υποβολή στον Υπουργό εισηγήσεων σχετικά με την ελληνική στάση πάνω σε σχέδια πράξεων, αποφάσεων, διακηρύξεων, ψηφισμάτων και συστάσεων των παραπάνω Οργανισμών. Η μέριμνα για τη θέση σε εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων που έχουν συναφθεί στα πλαίσια των παραπάνω Οργανισμών και έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα. Η σύνδεση των Γραφείων Οικονομικών Συμβούλων στις Πρεσβείες Ουάσιγκτων και Τόκυο με το ΥΠΕΘΟ και η διευκόλυνση του έργου των γραφείων αυτών. δ) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης ως και της Κεντρικής Επιτροπής Τεχνικής Επιστημονικής Συνεργασίας (ΚΕΤΕΣ). Άρθρο 23 Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων ΕΟΚ Η εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου εις την οποία υπάγεται η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την εκδιδομένη Κοινοτική, η εποπτεία της ορθής εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας και ο νομοθετικός συντονισμός των ενεργειών της Διοικήσεως. Η επεξεργασία και διατύπωση θέσεων επί νομικών θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠΕΘΟ, η σύνταξη γνωμοδοτήσεων και η υποστήριξη των θέσεων του Υπουργείου σε επιτραπείς και ομάδες εργασίας της Επιτροπής και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθώς και επί νομικών θεμάτων που προκύπτουν από την άσκηση των γενικότερων αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΟ. Άρθρο 24 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οι αρμοδιότητες και η στελέχωση της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού καθορίζονται από τον Ν. 1892/90 (άρθρο 80) και το ΠΔ 336/90 (Α 135). Οι αρμοδιότητες αυτές δύνανται να κατανέμονται σε εξειδικευμένο προσωπικό της Διεύθυνσης με ευθύνη του Προϊσταμένου της. Άρθρο 25 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης αυτής είναι: Η χάραξη της Τουριστικής Πολιτικής και ο σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης,μέσα στα πλαίσια της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής και η παροχή γενικών κατευθύνσεων προς τους καθ ύλην αρμόδιους φορείς για την υλοποίησή τους. Η εισήγηση προς τα αρμόδια κυβερνητικό όργανα των αναγκαίων μέτρων και ενεργειών για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του τουριστικού τομέα. Η χάραξη της πολιτικής για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της περιουσίας και των εν γένει εγκαταστάσεων του ΕΟΤ. Η εποπτεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού που ασκείται με την έγκριση των αποφάσεων του ΔΣ του Οργανισμού και που εκδίδονται σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 του ΝΔ. 4109/1960 (Α 153). Η παρακολούθηση της απόδοσης των γενομένων ρυθμίσεων και ληφθέντων μέτρων για την ορθολογική ανάπτυξη του Τουρισμού, στα πλαίσια των περιφερειακών προτεραιοτήτων, για την ανάγκη προστασίας και ανάδειξης του φυσικού πλούτου της χώρας καθώς και την επιμέλεια για την βελτίωσή τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διεθνούς τουριστικής αγοράς. Η εποπτεία της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΣΤΕ) και του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ) και των θυγατρικών εταιρειών του ΕΟΤ (Ξενία ΑΕ, Ξενία Λαγονήσι ΑΕ). Άρθρο 26 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Επιθεώρησης, Ελέγχου και Προγραμματισμού των Κεντρικών Υπηρεσιών. Η άσκηση επιθεώρησης και ελέγχου των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας τους και της ορθής εφαρμογής των κειμένων διατάξεων και σχετικών οδηγιών, και η μέριμνα για τον προγραμματισμό των επιθεωρησιακών ελέγχων. Η σύνταξη εκθέσεων επιθεώρησης και η υποβολή τους στο Τμήμα Διοικητικών Ερευνών και Εξετάσεων. β) Τμήμα Επιθεώρησης και Ελέγχου των Περιφερειακών Υπηρεσιών Η άσκηση επιθεώρησης και ελέγχου των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου, με σκοπό τη διαπίστωση της κανονικής και εύρυθμης λειτουργίας τους και της ορθής εφαρμογής των κειμένων διατάξεων και σχετικών οδηγιών και η μέριμνα για τον προγραμματισμό των επιθεωρησιακών ελέγχων. Η σύνταξη εκθέσεων επιθεώρησης και η υποβολή τους στο Τμήμα Διοικητικών Ερευνών και Εξετάσεων. Η καθοδήγηση των Περιφερειακών Υπηρεσιών επί θεμάτων αρμοδιότητας αυτών, κατά τον διενεργούμενο υπηρεσιακό έλεγχο, γ) Τμήμα Διοικητικών Ερευνών και Εξετάσεων Η διενέργεια διοικητικών ερευνών και διοικητικών εξετάσεων σε υποβαλλόμενες καταγγελίες ή σε περιπτώσεις διαπιστουμένων κατά τον υπηρεσιακό έλεγχο αδικημάτων σε θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό Φορέων, κατόπιν εντολής του Υπουργού ή εξουσιοδοτημένου οργάνου και σε έκτακτες περιπτώσεις , μη επιδεχόμενες αναβολή, μετά από άμεση σχετική ενημέρωση και προφορική εντολή. Η κοινοποίηση τωνυποβαλλομένων εκθέσεων των επιθεωρησιακών ελέγχων, ή αποσπασμάτων αυτών, στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες και διατύπωση παρατηρήσεων επαυτών. Η τήρηση αρχείου εκθέσεων επιθεωρητών, ως και κάθε άλλου στοιχείου, για την παρακολούθηση του επιθεωρησιακού και ανακριτικού έργου. δ) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Δεύθυνσης. Άρθρο 27 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι: Η πληροφόρηση των μέσων ενημέρωσης για τις δραστηριότητες του Υπουργείου και η παρακολούθηση επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων που αφορούν δραστηριότητες του Υπουργείου και η ενημέρωση του Υπουργού. Η παροχή πληροφοριών και διευκολύνσεων στους Ελληνες και ξένους δημοσιογράφους και στους αντιπροσώπους ξένων κρατών σχετικά με το έργο του Υπουργείου. Άρθρο 28 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Οι αρμοδιότητες του Γραφείου Κοινοβουλευτικού Ελεγχου είναι: Ο συντονισμός των Υπηρεσιών του Υπουργείου ή των εποπτευομένων Φορέων για τη συλλογή των στοιχείων που αιτούνται κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η μέριμνα για την προώθηση των σχετικών απαντήσεων στην Βουλή μέσα στις τασσόμενες προθεσμίες. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΔΟΣ) Άρθρο 29 Η Γενική Γραμματεία ΔΟΣ συγκροτείται από τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων και τα Γραφεία Συμβούλων και Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (άρθρο 50 του παρόντος). Η Γενική Γραμματεία ΔΟΣ μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων συντονίζει την δράση των επι μέρους Υπηρεσιακών Μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό την χάραξη και εφαρμογή ενιαίας πολιτικής των υπηρεσιών αυτών και την μεθοδικότερη, ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Άρθρο 30 Η Γενική Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη μεθοδικότερη ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Άρθρο Άρθρο 31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι αρμοδιότητες της Δ/νσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Κοινοτικής Εμπορικής Πολιτικής Ο χειρισμός θεμάτων κοινής εμπορικής πολιτικής του άρθρου 113 της συνθήκης της Ρώμης (εφαρμογή ομοιόμορφων αρχών στις δασμολογικές τροποποιήσεις, σύναψη δασμολογικών και εμπορικών συμφωνιών, μέτρα απελευθέρωσης και πολιτική εξαγωγών). Η συμμετοχή στην Επιτροπή του άρθρου 113 για τις διαπραγματεύσεις συμφωνιών με Τρίτες χώρες, που διενεργεί η επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατόπιν οδηγιών του Συμβουλίου. Η παρακολούθηση των πολυμερών εμπορικών συμφωνιών και θεμάτων αρμοδιότητας Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου (GΑΤΤ). Η παρακολούθηση του Συστήματος Γενικευμένων Προτιμήσεων (G.S.Ρ.). Η παρακολούθηση της Επιτροπής Εμπορίου του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεως (ΟΟΣΑ). β) Τμήμα Προϊόντων Η έρευνα αγοράς προς τον σκοπό αφ ενός μεν επισήμανσης των δυνατοτήτων της ελληνικής παραγωγής και του επιπέδου ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων και αφετέρου των προτιμήσεων της παγκοσμίου αγοράς σε σχέση με τις δυνατότητες εξαγωγών της χώρας μας. Η επιλογή στρατηγικών στόχων και αγορών και η εισήγηση μεθόδων διείσδυσης των προϊόντων στις αγορές αυτές. Η υποβολή προτάσεων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων. Εκτιμήσεις των αναγκών της ελληνικής αγοράς σε βασικά προϊόντα. Η εισήγηση μέτρων για την άρση αντικινήτρων στις εξαγωγές. Η στατιστική παρακολούθηση του εξωτερικού εμπορίου και η εποπτεία και διαχείριση του συστήματος πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων. γ) Τμήμα Λειτουργιών Εμπορίου Η παρακολούθηση, η μελέτη και η υποβολή προτάσεων επί της πολιτικής των εξαγωγικών πιστώσεων και χρηματοδοτήσεων των εξαγωγών. Η προβολή-διαφήμιση των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό. Η επεξεργασία και έγκριση προγραμμάτων επίσημης συμμετοχής της χώρας σε εκθέσεις προϊόντων στο εξωτερικό. Η εκπροσώπηση στο διεθνές γραφείο εκθέσεων και στο αρμόδια κοινοτικά όργανα και η εποπτεία του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) και της Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης (ΗΕLLΕΧΡΟ-ΔΕΘ). Η παρακολούθηση των συνθηκών μεταφοράς των εξαγόμενων προϊόντων και η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία για την επίλυση ανακυπτόντων προβλημάτων. Η συγκέντρωση και διανομή πληροφοριών για θέματα μεταφορών. Ειδικότερα, η έρευνα για την ανάπτυξη των μεταφορών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. δ) Τμήμα Ενδοκοινοτικού Εμπορίου Η ανάλυση και παρακολούθηση των εξελίξεων του ενδοκοινοτικού εμπορίου και της κοινοτικής πολιτικής διεύρυνσης του Κοινοτικού χώρου. Η παρακολούθηση της κοινοτικής εμπορικής πολιτικής εντός του Κοινοτικού χώρου καθώς και η μελέτη και η εισήγηση προτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη του εμπορίου με τα κράτη-μέλη. ε) Τμήμα Διαχείρισης Τεχνικής βοήθειας Η ευθύνη για τη διαχείριση σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής Τεχνικής και Επιστημονικής Συνεργασίας του ΥΠΕΘΟ της τεχνικής βοήθειας προς τις αναπτυσσόμενες Χώρες και προς τους Ελληνες ομογενείς. Η ευθύνη για τον σχηματισμό αρχείου παλαιών υποτρόφων, τον εντοπισμό τους και τη διατήρηση επαφής με αυτούς. στ) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 32 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Πολυμερών Εμπορικών Συμφωνιών της Κοινότητος Η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων και η διαχείριση πολυμερών συμφωνιών για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τα προϊόντα ΕΚΑΧ, τα ναυπηγεία και λοιπά εμπορικά ζητήματα,όπως διαχείριση δασμολογικών ποσοστόσεων και αναστολών. Η παρακολούθηση και η συνεργασία με τις αρμόδιες Κοινοτικές Αρχές για τα εμπορικά θέματα όπως τα μέσα αυτόνομης και συμβατικής εμπορικής πολιτικής και τα μέτρα παρακολούθησης, διασφάλισης και εμπορικής άμυνας. Η μέριμνα για την έκδοση σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων οδηγιών προς τις Τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια (ΕΒΕ) της Χώρας όπως και κάθε άλλο αρμόδιο Φορέα σχετικά με το εισαγωγικό καθεστώς καθώς και το καθεστώς παραλαβής εμπορευμάτων από τα λοιπά μέλη της Κοινότητας. β) Τμήμα Επιτήρησης Εισαγωγών Η χορήγηση των αδειών εισαγωγής των ειδών που υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς εισαγωγής με βάση τους Κοινοτικούς Κανονισμούς και διεθνείς συμφωνίες, καθώς και η αντιμετώπιση κάθε σχετικού θέματος. Η μέριμνα για την μηχανογράφηση των στοιχείων των εκδιδομένων αδειών εισαγωγής. γ) Τμήμα Εξαγωγικών Διαδικασιών Η παρακολούθηση των εξαγωγικών διαδικασιών και η μέριμνα έκδοσης σχετικών αποφάσεων και εγκυκλίων οδηγιών προς τις Τελωνειακές και άλλες Δημόσιες Αρχές, τα Τραπεζικά Ιδρύματα, τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια (ΕΒΕ) της Χώρας όπως και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα σχετικά με το εξαγωγικό καθεστώς καθώς και το καθεστώς αποστολής εμπορευμάτων στα λοιπά κράτη-μέλη της Κοινότητας. Η παρακολούθηση και εφαρμογή διατάξεων που ισχύουν και αφορούν τον έλεγχο του εξωτερικού εμπορίου. Η τήρηση γενικού μητρώου εξαγωγέων, δ) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 33 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ-Ν. ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες: Ο χειρισμός θεμάτων εμπορικής, οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας, η προπαρασκευή των εργασιών των διακρατικών επιτροπών, η ευθύνη των διμερών, διαπραγματεύσεων και η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, σε συνεργασία με τα γραφεία Συμβούλων-Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων που υπηρετούν σε αυτές τις χώρες και τους επί μέρους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται με χωροταξικά κριτήρια μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα χωρών ΕΟΚ - ΕΖΕΣ - Κύπρου - Μάλτας - Ισραήλ - Τουρκίας β) Τμήμα ΗΠΑ - Καναδά γ) Τμήμα Αυστραλίας - Ν. Ζηλανδίας - Νοτίου Αφρικής δ) Τμήμα Ιαπωνίας και Οικονομικά Ανεπτυγμένων Χωρών της Ασίας ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 34 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΒΑΛΚΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες: Ο χειρισμός θεμάτων εμπορικής, οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας, η προπαρασκευή των εργασιών των διακρατικών επιτροπών, η ευθύνη των διμερών διαπραγματεύσεων και η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσων σε συνεργασία με τα γραφεία Συμβούλων-Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων που υπηρετούν σε αυτές τις χώρες και τους επί μέρους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Η μελέτη θεμάτων διεθνών μεταφορών (Διευρωπαϊκός αυτοκινητόδρομος) και διασυνοριακών υδάτων. Ο συντονισμός των αρμόδιων Δημόσιων Υπηρεσιών για την διαμόρφωση θέσεων σχετικό με τα πάσης φύσεως προγράμματα βοήθειας της ΕΟΚ ή και των Χωρών μελών του ΟΟΣΑ προς τις Βαλκανικές χώρες και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Η παρακολούθηση των εξελίξεων στις σχέσεις της ΕΟΚ με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (συμφωνίες συνδέσεως ΕΟΚ με χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης) και διαμόρφωση ελληνικών θέσεων σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Κοινοτικών πρωτοβουλιών και ειδικών προγραμμάτων για τις ανωτέρω χώρες. Παρακολούθηση της πολιτικής της ΕΟΚ και Διεθνών Οργανισμών για τις ανωτέρω χώρες. β) Τμήμα Βαλκανικών χωρών (διμερείς σχέσεις), Διαβαλκανικής Συνεργασίας, Διασυνοριακών υδάτων και Οικονομικής Ζώνης Μαύρης Θάλασσας. γ) Τμήμα Δημοκρατιών πρώην ΕΣΣΔ και Πολωνίας, Τσεχοσλοβακίας, Ουγγαρίας (διμερείς σχέσεις). δ) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 35 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΣΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ, ΑΦΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΤΙΝΙΚΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες: Ο χειρισμός θεμάτων εμπορικής, οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας, η προπαρασκευή των εργασιών των διακρατικών επιτροπών, η ευθύνη των διμερών διαπραγματεύσεων και η παρακολούθηση της εξέλιξης των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων σε συνεργασία με τα γραφεία Συμβούλων-Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων που υπηρετούν σε αυτές τις χώρες και τους επί μέρους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Χωρών Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής β) Τμήμα Χωρών Λατινικής Αμερικής και αναπτυσόμενων χωρών Ασίας και Αφρικής. γ) Τμήμα παρακολούθησης των εξελίξεων όσον αφορά τις σχέσεις της ΕΟΚ με τις ανωτέρω χώρες και διαμόρφωσης ελληνικών θέσεων σε οικονομικά θέματα αρμοδιότητας ΥΠΕΘΟ (συμφωνία ΛΟΜΕ, συμφωνίες ΕΟΚ με Μεσογειακές χώρες, Ευρω-Αραβικός διάλογος, Συμφωνίες ΕΟΚ με αναπτυσσόμενες χώρες Ασίας και Λατινικής Αμερικής). δ) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 36 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Η επιλογή και αποστολή στις Υπηρεσίες Εξωτερικού μελετών και δημοσιευμάτων του ημερήσιου και περιοδικού Ελληνικού και Ξένου Τύπου, καθώς και εργασιών που εκπονούνται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς στήριξης της εξαγωγικής δραστηριότητας, που περιέχουν πληροφορίες και στοιχεία σχετικό με τις τάσεις της διεθνούς αγοράς, τις εξαγωγικές δυνατότητες της χώρας μας, την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων,προβλέψεις για την εξαγώγιμη παραγωγή των νωπών προϊόντων μας και γενικώτερα, κάθε θέμα που συνδέεται με την προώθηση των ελληνικών εξαγωγών και την Εξωτερική Εμπορική Πολιτική της χώρας μας. Η παρακολούθηση των εργασιών του Συμβουλίου Εξωγωγών, Εξαγωγικών Συνεδρίων, καθώς και άλλων παρεμφερών εκδηλώσεων, με σκοπό την ενημέρωση και παροχή οδηγιών προς τις Υπηρεσίες Εξωτερικού. Η δημιουργία και ανάπτυξη υποδομής για την υποδοχή αξιολόγηση και επεξεργασία των πληροφοριών που προέρχονται από τις Υπηρεσίες Εξωτερικού και σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας ΔΟΣ, διοχέτευση των πληροφοριών αυτών στους αρμοδίους Κρατικούς φορείς, Οργανισμούς, καθώς και παραγωγικές τάξεις, για την άμεση αξιοποίησή τους. Η συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Υπουργείου καθώς και με διάφορους Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προώθηση των εξαγωγών και το εξωτερικό εμπόριο γενικώτερα, για την κατάρτιση των ετήσιων προγραμμάτων δράσης των Υπηρεσιών Εξωτερικού, με σκοπό την προώθηση συγκεκριμένων ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών στις συγκεκριμένες αγορές του εξωτερικού. Η παρακολούθηση της υλοποίησης των παραπάνω προγραμμάτων δράσης και ο συντονισμός των ενεργειών των Υπηρεσιών Εξωτερικού με εκείνες των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας ΔΟΣ και των συναρμόδιων φορέων για την επίλυση πιθανών προβλημάτων που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων, καθώς και την αμοιβαία παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και οδηγιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αρθρο 37 Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης συγκροτείται από τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων και του Αυτοτελούς Γραφείου Αντισταθμιστικών Οφελών. Η Γενική Γραμματεία Επενδύσεων και Ανάπτυξης μέσω της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και Ανάπτυξης συντονίζει την δράση των επι μέρους Υπηρεσιακών Μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό την χάραξη και εφαρμογή ενιαίας πολιτικής των υπηρεσιών αυτών και την μεθοδικότερη, ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη επιτέλεση του έργου της. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άρθρο 38 Η Γενική Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη μεθοδικότερη ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ Άρθρο Άρθρο 39 ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Περιφερειακής Πολιτικής Η διαμόρφωση των κατευθύνσεων, των στόχων και των μέτρων της Περιφερειακής Πολιτικής, ο συντονισμός και η ενίσχυση των δραστηριοτήτων των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου σε θέματα σχεδιασμού και εξειδίκευσης της Περιφερειακής Πολιτικής στο αντίστοιχο επίπεδο και η προώθηση της εκπόνησης μελετών περιφερειακής ανάπτυξης. Ο συντονισμός των ενεργειών για την κατάρτιση, έγκριση και αναθεώρηση των Προγραμμάτων Περιφερειακής Ανάπτυξης και των Ειδικών Περιφερειακών Προγραμμάτων εφαρμογής που υποβάλλονται στην ΕΟΚ στα πλαίσια των σχετικών κανονισμών. Η μέριμνα για την επισήμανση και ανάθεση μελετών για τη στήριξη των προγραμμάτων Περιφερειακής Πολιτικής. Η διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων για τη διαπραγμάτευση των αναπτυξιακών προγραμμάτων Περιφερειακής Πολιτικής. Η μέριμνα για την ενημέρωση και πληροφόρηση για τις σχέσεις με το Ευρωκοινοβούλιο και τα άλλα Κοινοτικά Οργανα και άλλους Οργανισμούς. Η ενημέρωση φορέων, οργανισμών, κοινού για τις διαδικασίες της Εθνικής και Κοινοτικής Περιφερειακής Πολιτικής. β) Τμήμα Συντονισμού Διαρθρωτικών Ταμείων Η αξιολόγηση των προγραμμάτων κάθε Ταμείου. Η συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία, εμπλεκομένους φορείς και λοιπές Δ/νσεις του ΥΠΕΘΟ για την παρακολούθηση των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΟΚ. Η κατάρτιση εγκυκλίων και ο συντονισμός των δράσεων των φορέων Εθνικού και Περιφερειακού σκέλους του ΚΠΣ. γ) Τμήμα Σχεδιασμού, Κατάρτισης και Προετοιμασίας Επενδυτικών Προγραμμάτων Ο γενικός σχεδιασμός της επενδυτικής πολιτικής του Δημοσίου Τομέα σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση. Η εισήγηση αρχών και μέτρων για την κατάρτιση των επενδυτικών προγραμμάτων εφαρμογής από τους αρμόδιους φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και νομαρχιακό επίπεδο. Η προώθηση και η ανάθεση μελετών και ερευνητικών εργασιών που εκπονούνται σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, αναφορικά με την επενδυτική πολιτική και την επενδυτική δραστηριότητα του δημόσιου τομέα,η παρακολούθηση της πορείας τους και η αξιολόγηση και αξιοποίησή τους. Η διερεύνηση και αξιολόγηση προτάσεων για την κατασκευή δημοσίων έργων και επενδυτικών προγραμμάτων εθνικής κλίμακας. Η πρόταση λήψης μέτρων για τη βελτίωση των διαδικασιών επισήμανσης, μελέτης και αξιολόγησης των δημοσίων έργων. Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων και η παροχή τεχνικής βοήθειας για τις μεθόδους, τις διαδικασίες αξιολόγησης και επιλογής επενδυτικών σχεδίων του Δημοσίου Τομέα. Η κατάρτιση και προώθηση για έγκριση στις Κοινοτικές Υπηρεσίες των Προγραμμάτων-Υποπρογραμμάτων των Κοινοτικών Προγραμμάτων στο ΠΔΕ, των συλλογικών αποφάσεων Νομαρχιακών Ταμείων/2 (ΣΑΝΤ/2) και συλλογικών αποφάσεων έργων/2 (ΣΑΕ/2). Η κατάρτιση και ο σχεδιασμός αναπτυξιακών προγραμμάτων και η υποβολή του στην Κοινότητα. Η παρακολούθηση της διαδικασίας για την έγκριση των Προγραμμάτων από την Κοινότητα, δ) Τμήμα Πληροφόρησης στα Κοινοτικά θέματα Η επιμέλεια της πληροφόρησης για τα Κοινοτικά θέματα και προγράμματα στους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού φορέα. Λειτουργεί βάσει δεδομένων Κοινοτικών προγραμμάτων, με κωδικοποίηση πληροφοριών και μηχανοργάνωση. Η συνεργασία με Ευρωθυρίδες στην Ελλάδα και τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΟΚ και άλλες βάσεις δεδομένων της ΕΟΚ. Η μέριμνα για την ενημέρωση σεμιναρίων εκπαίδευσης επί θεμάτων Κοινοτικών προγραμμάτων και Κοινοτικών πρωτοβουλιών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 40 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΠΑ) Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Συντονισμού, Παρακολούθησης, Κοινοτικών Προγραμμάτων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Εθνικού Σκέλους. Η παρακολούθηση και ο συντονισμός ενεργειών για την εφαρμογή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) και άλλων Κοινοτικών Προγραμμάτων. Η διαμόρφωση συστήματος διοίκησης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Ο συντονισμός των ενεργειών για την αναθεώρηση των εφαρμοζομένων προγραμμάτων. Η συγκρότηση σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και η επιμέλεια της λειτουργίας των Επιτροπών Παρακολούθησης των Εκτελουμένων Προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. Η διαμόρφωση των κατευθύνσεων και των στόχων λειτουργίας των Επιτροπών Παρακολούθησης. Η διαμόρφωση συστήματος διοίκησης για την εφαρμογή των Κοινοτικών Προγραμμάτων. Η τήρηση της Κοινοτικής πολιτικής και ο συντονισμός των διατάξεων εφαρμογής σύμφωνα με τους ισχύοντες Κοινοτικούς Κανονισμούς. Ο συντονισμός, η αξιολόγηση και η έγκριση των προτάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και η παρακολούθηση της εφαρμογής των Προγραμμάτων του Εθνικού Σκέλους. Η μέριμνα για την στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση των χρηματοδοτικών στοιχείων, η διαμόρφωση συστήματος δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης στα πλαίσια της Γραμματείας της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και άλλων Κοινοτικών προγραμμάτων. β) Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Περιφερειακού Επιπέδου Η παρακολούθηση της εφαρμογής υλοποίησης των Προγραμμάτων Περιφερειακού Επιπέδου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς στα πλαίσια των Επιτροπών Παρακολούθησης. Ο συντονισμός των ενεργειών για την αναθεώρηση των Περιφερειακών Προγραμμάτων και η συνεργασία για την κατάρτιση και αναθεώρηση των εφαρμοζομένων περιφερειακών προγραμμάτων καθώς και η έγκριση των προτάσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για την Περιφέρεια. Η μέριμνα για την στατιστική επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων εκταμιεύσεων και η διαμόρφωση συστήματος δεικτών παρακολούθησης και αξιολόγησης σε περιφερειακό επίπεδο. γ) Τμήμα Οικονομικής διαχείρισης και παρακολούθησης πόρων ΕΤΠΑ. Η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης των δαπανών των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ. Η μέριμνα για το άνοιγμα πιστώσεων ΕΤΠΑ, προκαταβολών και αποπληρωμών. Η επιμέλεια για την χορήγηση της Κοινοτικής συνδρομής στους δικαιούχους. Η διαμόρφωση λογιστικού συστήματος για την διαχείριση των πόρων του ΕΤΠΑ. Η εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 1960/1991 (Α 123) για την διαχείριση Κοινοτικών πόρων. δ) Τμήμα Δημοσιονομικού Ελέγχου Η οργάνωση και διενέργεια περιοδικών ελέγχων, η συμμετοχή σε ελέγχους από κοινού με τα αρμόδια Κοινοτικά Οργανα (Μανάδα καταπολέμησης της απάτης). Η σύνταξη εκθέσεων ελέγχου και η υποβολή τους στους αρμόδιους φορείς. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 41 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΟΚ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Κατάρτισης και Προετοιμασίας Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Ειδικών Προγραμμάτων ΕΟΚ Η εισήγηση για τη συμμετοχή φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα σε Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Ειδικά Προγράμματα, η επιμέλεια της επεξεργασίας των σχετικών αναπτυξιακών προγραμμάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τους ιδιωτικούς φορείς και η προώθηση της έγκρισης τους από τα αρμόδια Κοινοτικά όργανα καθώς και την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Β) Τμήμα Συντονισμού Εφαρμογής και Παρακολούθησης των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Ειδικών Προγραμμάτων ΕΟΚ Ο συντονισμός της παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής των Ολοκληρωμένων Μεσογειακών Προγραμμάτων (ΜΟΠ) και των Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και Ειδικών Προγραμμάτων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, στα πλαίσια των Επιτροπών Παρακολούθησης. Η μέριμνα της απορρόφησης Κοινοτικών Πόρων, καθώς και της πρόσθετης γραμμής του Κοινοτικού Προϋπολογισμού 551. Η προετοιμασία θεμάτων και εισηγήσεων στην Κεντρική Επιτροπή του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και η ενημέρωση των Εθνικών και Κοινοτικών αρχών, για την πορεία υλοποίησης των Ειδικών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών. Η μέριμνα για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, την ανάπτυξη του τουρισμού και την αξιοποίηση των ανθρώπινων πόρων. γ) Τμήμα Υπηρεσιών και Οικονομικής Τεκμηρίωσης Η μέριμνα προώθησης ειδικών μελετών για την ολοκλήρωση παρακολούθησης εφαρμογής και αξιολόγησης των παραπάνω Προγραμμάτων. Η σύνταξη οδηγιών προς τους φορείς υλοποίησης των εφαρμοζόμενων προγραμμάτων και η μέριμνα για την τήρηση της ακολουθούμενης πολιτικής και των συμβατικών υποχρεώσεων έναντι της Κοινότητας. Η εισήγηση για την λήψη μέτρων βελτίωσης και του συστήματος Διοίκησης και Εφαρμογής Προγραμμάτων, παρακολούθησης των εθνικών και κοινοτικών χρηματοδοτικών ροών και αξιολόγησης της πορείας εφαρμογής των προγραμμάτων αυτών. δ) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 42 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων, ως εξής; α) Τμήμα Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων Εθνικού Επιπέδου Η υλοποίηση των επενδυτικών επιλογών του Δημοσίου με την κατανομή των ετησίων πιστώσεων των έργων Εθνικού επιπέδου στους επιμέρους τομείς και φορείς. Η αξιολόγηση των προτάσεων, η τελική διαμόρφωση, έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετησίων επενδυτικών προγραμμάτων όλων των Υπουργείων. Η συστηματική συγκέντρωση και μηχανογράφηση των απαιτούμενων στοιχείων για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των παραπάνω έργων και η κατάρτιση σχετικών περιοδικών εκθέσεων. β) Τμήμα Κατάρτισης Ετησίων Προγραμμάτων Νομαρχιακού Επιπέδου Η υλοποίηση των επενδυτικών επιλογών του Δημοσίου με την κατανομή των ετησίων πιστώσεων των έργων Νομαρχιακού Επιπέδου στις Νομαρχίες. Η αξιολόγηση των προτάσεων των Νομαρχιών, η τελική διαμόρφωση, έγκριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετησίων Περιφερειακών, Νομαρχιακών και Τοπικών προγραμμάτων. Η συστηματική συγκέντρωση και μηχανογράφηση των απαιτουμένων στοιχείων για την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των παραπάνω έργων και η κατάρτιση σχετικών περιοδικών εκθέσεων, γ) Τμήμα Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων Η αξιολόγηση των πηγών χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων δημοσίων επενδύσεων. Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής της χρηματοδότησης των επενδύσεων. Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής χρηματοδοτικών σχεδίων και προγραμμάτων που υποβάλλονται σε Διεθνείς Οργανισμούς. Ο συντονισμός των ενεργειών και η παροχή τεχνικής υποστήριξης σε φορείς του Δημόσιου Τομέα για την κατάρτιση χρηματοδοτικών προγραμμάτων και την εξεύρεση πάρων από χρηματοδοτικούς οργανισμούς του εσωτερικού και εξωτερικού. δ) Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Παρακολούθησης Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες περί Δημοσίων Επενδύσεων σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών. Η απρόσκοπτη χρηματοδότηση των φορέων εκτέλεσης των έργων και η παρακολούθηση των πληρωμών και των λοιπών οικονομικών τους στοιχείων. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων που δίδονται σε Νομικά Πρόσωπα Ιδωτικού Δικαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1262/1982. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού της Διεύθυνσης. Άρθρο 43 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΑΧΕΛΩΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Αντικείμενο του Γραφείου είναι: Η συλλογή και επεξεργασία όλων των σχετικών με το θέμα στοιχείων, η προώθηση των απαραιτήτων για την υλοποίηση των έργων του θέματος μελετών και εργασιών, η παρακολούθηση, ο έλεγχος, ο συντονισμός και η διοίκηση των έργων του θέματος. Η εισήγηση για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου που αποσκοπεί στην έγκαιρη και σύμφωνα με την κυβερνητική πολιτική εκτέλεση των έργων. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Άρθρο 44 Η Γενική Διεύθυνση συντονίζει τη δράση των επί μέρους υπηρεσιακών μονάδων από τις οποίες συγκροτείται, με σκοπό τη μεθοδικότερη ουσιωδέστερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση του έργου τους. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Άρθρο Άρθρο 45 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα ιξιολόγησης και Προώθησης Επενδυτικών Σχεδίων Η υποδοχή, ενημέρωση και εξυπηρέτηση επενδυτών για κάθε θέμα που αφορά την προώθηση και υλοποίηση επενδύσεων στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων. Η παραλαβή και ευθύνη για την νομιμότητα και πληρότητα των υποβαλλομένων επενδυτικών προτάσεων (φακέλων) καθώς και η επαφή με τους επενδυτές για την παροχή συμπληρωματικών στοιχείων. Η τεχνική και οικονομική αξιολόγηση ή επαναξιολόγηση κατόπιν αιτημάτων τροποποιήσεως εγκριτικών αποφάσεων, επενδυτικών προτάσεων για την υπαγωγή τους στους αναπτυξιακούς νόμους ή την αναμόρφωση του κόστους και η εισήγηση τους στην Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή για την έγκριση, τροποποίηση ή απόρριψή τους. Η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και η εν γένει γραμματειακή εξυπηρέτηση της. Οι αρμοδιότητες του Τμήματος που αφορούν την τεχνική και οικονομική αξιολόγηση ή επαναξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, μπορούν να ανατίθενται σε συνιστώμενα στο Τμήμα Γραφεία, για κάθε ένα βασικό τομέα οικονομικής δραστηριότητας (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής) ύστερα από σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση ανατίθεται η ευθύνη λεπουργίας των παραπάνω Γραφείων σε εξειδικευμένα στελέχη του Τμήματος. β) Τμήμα Εγκρίσεων και Στατιστικής Παρακολούθησης Η ευθύνη για την έκδοση των εγκριτικών, τροποποιητικών ή απορριπτικών αποφάσεων και των αποφάσεων ολοκλήρωσης των Επενδύσεων σύμφωνα με την απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Η μέριμνα για την στατιστική παρακολούθηση και μηχανογράφηση των στοιχείων όλων των αποφάσεων, των αναλυτικών στοιχείων των φακέλλων αξιολόγησης και των στοιχείων προόδου υλοποιήσεως των αποφάσεων και των εκταμιεύσεων. Η τήρηση και συνεχής ενημέρωση αρχείου τεχνικών εκθέσεων κατά κλάδο, πινάκων τυποποιημένων μεγεθών και τιμών για κτιριακές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις των παραγωγικών μονάδων, καθώς και κάθε άλλης πληροφορίας που κρίνεται απαραίτητη για τις ανάγκες τόσο της Κεντρικής όσο και των αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Υπουργείου. Η τήρηση πλήρους αρχείου των Επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί στους Νόμους. γ) Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Η τεχνική και οικονομική παρακολούθηση της προόδου των Επενδύσεων που υπάγονται σε αναπτυξιακούς νόμους από την Κεντρική Υπηρεσία, η παρακολούθηση και ο έλεγχος της τήρησης των υποχρεώσεων που αναλαμβάνουν οι επενδυτές κατά το στάδιο της λειτουργίας και η συγκρότηση των Κεντρικών Οργάνων Ελέγχου. Ο επανέλεγχος ύστερα από αίτημα των επενδυτών ή των Υπηρεσιών και η υποβολή των εκθέσεων ελέγχου στο Τμήμα Εκταμιεύσεων. δ) Τμήμα Εκταμιεύσεων Ο έλεγχος των εκθέσεων προόδου των Επενδύσεων σύμφωνα με τις εγκριτικές αποφάσεις υπαγωγής σε νόμους για την παροχή κινήτρων Ν. 1892/1990 (Α.101), Ν. 1262/1982 (Α.70), Α.Ν. 147/1967 (Α. 173), Ν.Δ. 1312/ 1972 (Α. 232) Ν. 849/1978 (Α.232) και Ν. 1116/1981 (Α.8) και άλλων αναπτυξιακών νόμων. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων επιτοκίου των ως άνω νόμων και η κατάρτιση των σχετικών αποφάσεων. Η διαβίβαση των φακέλλων πληρωμών στους αρμοδίους υπολόγους καθώς και η πρόταση κατανομής πιστώσεων α αυτούς για την κάλυψη των εκδιδομένων επιταγών. ε) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού Διεύθυνσης. Άρθρο 46 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης είναι οι ακόλουθες και κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: α) Τμήμα Κεφαλαίων Εξωτερικού και Αλλοδαπών Εταιριών Η έγκριση άμεσων επενδύσεων Κρατών-Μελών της ΕΟΚ, η παρακολούθηση της κίνησης τίτλων και συναλλαγών ΠΔ 207/1987 (Α 95), η έγκριση εισαγωγής κεφαλαίων εξωτερικού και η διαμόρφωση των όρων των εγκριτικών πράξεων και συμβάσεων για την υπαγωγή επενδύσεων στο ΝΔ 2687/1953 (Α 137). Η έγκριση παροχής δικαιώματος χρήσης αλλοδαπής πνευματικής ιδιοκτησίας. Η έγκριση εγκατάστασης στην Ελλάδα περιφερειακών γραφείων σύμφωνα με τους ΑΝ 89/1967 (Α 132) και Ν. 876/ 1979 (Α48), εγκατάστασης τεχνικών εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4171/1961 (Α 93) και ναυτιλιακών εταιριών σύμφωνα με τον Ν. 814/1978 (Α 144). Η υπαγωγή πλοίων στα Ελληνικά Νηολόγια του άρθρου 13 του ΝΔ 2687/1953 (Α 317) και η παροχή δασμολογικών, φορολογικών και άλλων διευκολύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, β) Τμήμα Προσέλκυσης Επενδύσεων Η παρακολούθηση της εξέλιξης των ιδιωτικών επενδύσεων, η πραγματοποίηση προβλέψεων σχετικά με την μελλοντική τους εξέλιξη, η επισήμανση των επενδυτικών αντικινήτρων και διατύπωση εισηγήσεων για τη διαμόρφωση της πολιτικής προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων. Η προβολή στο εσωτερικό και το εξωτερικό πληροφοριών για την ελληνική οικονομία που είναι αναγκαίες για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών, όπως επενδυτικές δυνατότητες αναπτυξιακά κίνητρα, μακροοικονομικό περιβάλλον, φορολογική και εργατική νομοθεσία, νομοθεσία για την κίνηση κεφαλαίων εξωτερικού. Η διευκόλυνση των επενδυτών στην πραγματοποίηση συνεργασιών με άλλους φορείς όπως επενδυτικές Τράπεζες, εμπορικές Εταιρίες και συναφείς επιχειρήσεις. Η προώθηση δημιουργίας κοινών επιχειρήσεων (μικτές επιχειρήσεις) σε κοινοτικό επίπεδο. Η ενημέρωση και υποστήριξη ιδίως αλλοδαπών επενδυτών για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση της επένδυσης στην Ελλάδα, γ) Γραφείο Γραμματείας Η τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου της Διεύθυνσης. Η ευθύνη για την αναπαραγωγή και διακίνηση των εγγράφων, την υποδοχή και πληροφόρηση των συναλλασσόμενων με την Διεύθυνση και για την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των μονάδων και του προσωπικού Διεύθυνσης. Άρθρο 47 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΟΦΕΛΩΝ Οι αρμοδιότητες του Γραφείου είναι : Η ευθύνη για την πρόταση προγραμμάτων αντισταθμιστικών οφελών και για την οργάνωση, συντονισμό και παρακολούθηση τους σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς . Άρθρο 48 Αντικείμενα των Διευθύνσεων δύνανται να κατανέμονται σε εξειδικευμένο προσωπικό (μόνιμα και επί συμβάσει) με ευθύνη και παρακολούθηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης. Β. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Άρθρο Άρθρο 49 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΔΙΠΑ) Οι αρμοδιότητες και η διάρθρωση των Διευθύνσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης και των Γραφείων Περιφερειακής Ανάπτυξης διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος καθώς και του ΠΔ 333/1988 (Α 154) και εποπτεύονται από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης, κατανέμονται δε μεταξύ των τμημάτων τους ως εξής: α) Τμήμα Σχεδιασμού Περιφερειακής Πολιτικής. Η σύνταξη προτάσεων για τη διαμόρφωση της περιφερειακής πολιτικής. Η εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της αναπτυξιακής πολιτικής στο επίπεδο της περιφέρειας. Η μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος της περιφέρειας, ο συντονισμός των φορέων εκτέλεσης και η παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής του. Η διαμόρφωση των πλαισίων για την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων Νομαρχιακού Επιπέδου και η εισήγηση για την έγκρισή τους. Εισηγήσεις προς το Περιφερειακό Συμβούλιο. Η εκπόνηση γενικών και ειδικών αναπτυξιακών μελετών που αφορούν την Περιφέρεια. β) Τμήμα Κατάρτισης και Εφαρμογής Ετησίων Προγραμμάτων Η τελική διαμόρφωση, η μέριμνα για την έγκριση και η παρακολούθηση της εκτέλεσης των ετησίων προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού Επιπέδου. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής της επενδυτικής πολιτικής του Δημόσιου Τομέα κατά την κατάρτιση και εκτέλεση των Νομαρχιακών Προγραμμάτων Επενδύσεων. Η εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τις προτάσεις της Περιφέρειας για το Εθνικό Ετήσιο Πρόγραμμα (Δημόσιες επενδύσεις εθνικής σημασίας). Η συνεργασία με τη Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής για την επιλογή και παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων και προγραμμάτων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση στην ΕΟΚ και άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς στα πλαίσια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. γ) Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης Η ενημέρωση και ο προσανατολισμός των επενδύσεων, η παραλαβή των αιτήσεων για ένταξη επενδυτικών σχεδίων στους αναπτυξιακούς Νόμους και η προώθηση των διαδικασιών αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και καταβολής των σχετικών κινήτρων σύμφωνα με τις διατάξεις και οδηγίες των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου. δ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Η γραμματειακή, οικονομική και διοικητική υποστήριξη της Διεύθυνσης εκτός από τα θέματα κατάστασης προσωπικού. ε) Γραφείο Πληροφόρησης Κοινοτικών Προγραμμάτων Επιμέλεια της πληροφόρησης για τα Κοινοτικά θέματα και προγράμματα στους φορείς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Λειτουργία βάσει δεδομένων Κοινοτικών προγραμμάτων, με κωδικοποίηση πληροφοριών και μηχανοργάνωσης. Η συνεργασία με Ευρωθυρίδες στην Ελλάδα και τα άλλα κράτη-μέλη της ΕΟΚ όπως επίσης και με άλλες βάσεις δεδομένων της ΕΟΚ. Η οργάνωση σεμιναρίων για τις Κοινοτικές διαδικασίες και προγράμματα, σε Περιφερειακό (Νομαρχιακό και Τοπικό) επίπεδο (έδρα Περιφέρειας ή Νομαρχίας). Γ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άρθρο 50 Οι Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας είναι οι παρακάτω και υπάγονται οι με στοιχεία α-δ στη Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής και η με στοιχείο ε στη Γενική Γραμματεία Διακρατικών Οικονομικών Σχέσεων. α) Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) ΠΔ 1202/80, άρθρο 2 και 3 (Α 310) και ΠΔ 185/86 άρθρο 3 (Α 74). β) Το Γραφείο του Οικονομικού Συμβούλου στην Πρεσβεία στην Ουάσιγκτων. γ) Το Γραφείο του Οικονομικού Συμβούλου στην Πρεσβεία στο Τόκυο. δ) Το Γραφείο Οικονομικού Συμβούλου στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στους Διεθνείς Οργανισμούς στη Γενεύη. ε) Γραφεία Συμβούλων και Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων. στ) Τα υπό στοιχεία β-δ Γραφεία διέπονται από τις διατάξεις του ΠΔ 394/91 και του ΠΔ 405/91. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άρθρο Άρθρο 51 ΜΟΝΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΟΣΑ) Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης εδρεύει άπου και η έδρα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης και έχει για αποστολή: α) Τη γενική εκπροσώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης στον ΟΟΣΑ σύμφωνα με την από 14 Δεκεμβρίου 1960 σύμβαση περί συστάσεως του ΟΟΣΑ. β) Τη συνεργασία με τις Αντιπροσωπείες των Κρατών που μετέχουν στον ΟΟΣΑ και τη διαχείριση των θεμάτων που ανακύπτουν. γ) Τη συνεχή παρακολούθηση, μελέτη και ταχεία ενημέρωση της Ελληνικής Κυβέρνησης για κάθε θέμα που έχει σχέση με τις τρέχουσες εργασίες του ΟΟΣΑ και ιδίως με την προπαρασκευή ή την εκτέλεση σχεδίων ή προγραμμάτων του, καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα που ανατίθεται σαυτήν από την Κυβέρνηση. Άρθρο 52 1.Οι θέσεις της Μόνιμης Αντιπροσωπείας ορίζονται ως εξής: Μία (1) θέση Μόνιμου Αντιπροσώπου με βαθμό αντίστοιχο Πρέσβεως. Μία (1) θέση Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου με βαθμό αντίστοιχο Πληρεξουσίου Υπουργού Β τάξης. Τρεις (3) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με βαθμό αντίστοιχο Συμβούλου Πρεσβείας Αή Β τάξης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Τέσσερεις (4) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με βαθμό αντίστοιχο Γραμματέα Πρεσβείας Α ή Β τάξης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Μία (1) θέση κλητήρα, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Η θέση αυτή διατηρείται και μετά την ισχύ του Ν. 1476/84, επειδή κατέχεται από αλλοδαπό. Μία (1) θέση οδηγού αυτοκινήτου, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου. Μία (1) θέση καθαρίστριας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου αορίστου χρόνου. 2.Ως προσόντα διορισμού στις ως άνω θέσεις ορίζονται: 1)Στη θέση του Μόνιμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο με επιστημονική κατάρτιση και πείρα σε διεθνή οικονομικά θέματα, που γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες αγγλική ή γαλλική και ικανοποιητικά την άλλη, πτυχιούχος Ανωτάτης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής κάτοχος διδακτορικού διπλώματος ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής Ανώτατης Σχολής και έχει διοικητική εμπειρία προερχομένη από προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα ή Διεθνείς Οργανισμούς. Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος απαλλάσσεται από τα καθήκοντα του κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διορίζεται. 2)Στη θέση του Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου διορίζεται πρόσωπο με επιστημονική κατάρτιση και πείρα σε διεθνή οικονομικά θέματα, που γνωρίζει άριστα μία από τις γλώσσες αγγλική ή γαλλική και ικανοποιητικά την άλλη, πτυχιούχος Ανωτάτης σχολής ημεδαπής ή ισότιμης αλλοδαπής, έχει δε πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου τουλάχιστον ΜΑSΤΕR σε ημεδαπή ή ισότιμη αλλοδαπή Ανώτατη Σχολή και έχει διοικητική εμπειρία από προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα ή Διεθνείς Οργανισμούς. Ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος απαλάσσεται από τα καθήκοντα του κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο διορίζεται. 3)Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος και ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος διορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Οικονομίας. 4)Στις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με βαθμό αντίστοιχο Συμβούλου Πρεσβείας Α ή Β τάξης διορίζονται πρόσωπα που έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής που γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και ικανοποιητικά την άλλη και είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους, επιπέδου τουλάχιστον DΙΡLΟΜΑ και εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών από προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα ή Διεθνείς Οργανισμούς, που ανταποκρίνονται στην ιδιάζουσα φύση και αποστολή των θέσεων αυτών. 5)Στις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με βαθμό αντίστοιχο Γραμματέα Πρεσβείας Α ή Β τάξης διορίζονται πρόσωπα που έχουν πτυχίο Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ημεδαπής ή ισότιμο αλλοδαπής, που γνωρίζουν άριστα μία από τις γλώσσες Αγγλική ή Γαλλική και ικανοποιητικά την άλλη, έχουν πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές κατά προτίμηση και έχουν σημαντική εμπειρία τεσσάρων ετών από προϋπηρεσία στο Δημόσιο Τομέα ή Διεθνείς Οργανισμούς, που ανταποκρίνονται στην ιδιάζουσα φύση και αποστολή των θέσεων αυτών. 6)Το Επιστημονικό Προσωπικό διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών με δυνατότητα ανανέωσης. 7)Στις θέσεις οδηγού οχημάτων, κλητήρα και καθαρίστριας μπορεί να προσλαμβάνονται κάτοικοι της έδρας της Υπηρεσίας αδιακρίτως εθνικότητας. 3.Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος προΐσταται της Υπηρεσίας της Αντιπροσωπείας και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία της. Άρθρο 53 Γραφεία Συμβούλων και Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τα Γραφεία Συμβούλων και Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας αποτελούν τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας στις Ελληνικές Πρεσβείες στο εξωτερικό και λειτουργούν, τα μέν Γραφεία Συμβούλων σε επίπεδο Διεύθυνσης, τα δε Γραφεία Ακολούθων σε επίπεδο Τμήματος Ν.Δ. 367/1989 άρθρο 2 (Α 259), Π.Δ.320/1975 (Α 94), Π.Δ.607/1976 άρθρο 65 (Α 224), Π.Δ.528/1977 (Α 172) και ορίζονται ως εξής: α) Γραφεία Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβεία Εδρα Περιφέρεια Αρμοδιότητας Λονδίνου Λονδίνο Μεγάλη Βρετανία Παρισίων Παρίσι Γαλλία Ρώμης Ρώμη Ιταλία- Μάλτα Βόννης Βόννη Δυτική Γερμανία Βρυξελλών Βρυξέλλες Βέλγιο-Λουξεμβούργο Χάγης Χάγη Ολλανδία Μόνιμης Αντιπροσωπείας στη ΕΟΚ Βρυξέλλες Βέρνης Βέρνη Ελβετία Μαδρίτης Μαδρίτη Ισπανία Βελιγραδίου Βελιγράδι Γιουγκοσλαβία Μόσχας Μόσχα Ε.Σ.Σ.Δ Ουασιγκτώνος Ουόσιγκτων Η.Π.Α. Ουασιγκτώνος Νέα Υόρκη Ανατολικές Πολιτείες των Η.Π.Α. Πράγας Πράγα Τσεχοσλοβακία Βαρσοβίας Βαρσοβία Πολωνία Σόφιας Σόφια Βουλγαρία Βουδαπέστης Βουδαπέστη Ουγγαρία Τεχεράνης Τεχεράνη Ιράν, Πακιστάν, Αφγανιστάν Καΐρου Κάιρο Αίγυπτος - Σουδάν Ριάντ Τζέντα Σαουδική Αραβία - Υεμένη Τόκυο Τόκυο Ιαπωνία Φιλιππίνες, Φορμόζα Λισαβώνας Λισαβώνα Πορτογαλία Δουβλίνου Δουβλίνο Ιρλανδία Βιέννης Βιέννη Αυστρία Λευκωσίας Λευκωσία Κύπρος Πεκίνου Πεκίνο Λ. Δημ. Κίνας Οττάβας Μόντρεαλ Καναδάς Τιράνων Τίρανα Αλβανία β) Γραφεία Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Πρεσβεία Εδρα Περιφέρεια Αρμοδιότητας Κοπεγχάγης Κοπεγχάγη Δανία - Νορβηγία Παρισίων Μασσαλία Νότια Γαλλία Ρώμης Μιλάνο Βόρεια Ιταλία Βόννης Αμβούργο Βόρεια Γερμανία Βόννης Μόναχο Νότια Γερμάνιο Βόννης Βερολίνο Βρσδεμβούργο, Μακλεμβοϋργο, Σαξωνία Φορπόμερν, ΣαξωνίαΑνχαλτ, Θουρυγκία Βουκουρεστίου Βουκουρέστι Ρουμανία Ουασιγκτώνος Σικάγο Μεσοδυτικές Πολιτείες Η.Π.Α. Βηρυττού Βηρυπός Λίβανος - Ιορδανία Κουβεϊτ Κουβέιτ Κουβέιτ - Εμιράτα Περσικού Κόλπου Τέλαβιβ Τελ Αβίβ Ισραήλ Δαμασκού Δαμασκός Συρία Βαγδάτης Βαγδάτη Ιράκ Καμπέρας Σίνδεϋ Αυστραλία - Ν. Ζηλανδία Αγκύρας Κων/νούπολη Τουρκία Αλγερίου Αλγέρι Αλγερία-Μαρόκο - Τυνησία Τρίπολης Τρίπολη Λιβύη Ελσίνκι Ελσίνκι Φινλανδία Ουασιγκτώνος Λος Αντζελες Δυτικές Πολιτείες ΗΠΑ Οττάβα Τορόντο Δυτ. Καναδό Πραιτώρια Γιοχάνεσμπουργκ Δημοκρατία Ν. Αφρικής Σεούλ Σεούλ Νότια Κορέα Βόννης Φραγκφούρτη Εσση - Ρηνανία - Παλατινάτο - Θουρυγκία Στοκχόλμης Στοκχόλμη Σουηδία Οι αρμοδιότητες των Γραφείων Συμβούλων και Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων είναι: 1.Η μελέτη της γενικής οικονομικής κατάστασης και η παρακολούθηση των οικονομικών εξελίξεων των χωρών της αρμοδιότητας τους. 2.Η μελέτη της παραγωγής και εμπορίας των χωρών της αρμοδιότητας τους σε σχέση με την παραγωγή και το εμπόριο της Ελλάδας. 3.Η συνεχής και μεθοδική έρευνα της αγοράς των χωρών της αρμοδιότητας τους για την εξακρίβωση της δυνατότητας τοποθέτησης Ελληνικών προϊόντων καθώς και των συνθηκών που επικρατούν σαυτές δηλαδή των συνηθειών, προτιμήσεων και απαιτήσεων της κατανάλωσης, των τάσεων που διαγράφονται και προβλέπονται σε συσχετισμό και με τη θέση των ελληνικών προϊόντων από άποψη ανταγωνιστικότητας προς τα ομοειδή προϊόντα άλλων προελεύσεων. 4.Η παρακολούθηση και η μελέτη της εν γένει κίνησης του Ελληνικού εμπορίου στις χώρες της αρμοδιότητας τους και η υποβολή λεπτομερών ετησίων εκθέσεων γιαυτήν στην Κεντρική Υπηρεσία καθώς και για τις δραστηριότητες που αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους. 5.Η ενημέρωση των Κεντρικών Υπηρεσιών για τα μέτρα που μελετώνται και λαμβάνονται από τις χώρες της αρμοδιότητας τους σχετικό με το εξωτερικό εμπόριο, την τροποποίηση του τελωνειακού δασμολογίου, την οργάνωση και τα τιμολόγια των μεταφορών, τις εμπορικές συμβάσεις και τον οικονομικό ή δημοσιονομικό τομέα. 6.Η μέριμνα για την ανάπτυξη των εμπορικών συναλλαγών με στόχο την επιδίωξη συνεχούς και προοδευτικής αύξησης των εξαγωγών Ελληνικών Προϊόντων, τόσο για την παραπέρα ανάπτυξη αυτών που ήδη εξάγονται όσο και για την διεύρυνση των εξαγωγών με την προσθήκη νέων. 7.Οι προπαρασκευαστικές εργασίες για την σύναψη εμπορικών και οικονομικών συμφωνιών μεταξύ της Ελλάδος και των χωρών της αρμοδιότητάς τους καθώς και η υποβολή προτάσεων και η συμετοχή σε θέματα εμπορικών διαπραγματεύσεων με τις χώρες αυτές. 8.Η παροχή κάθε χρήσιμης πληροφορίας στους Ελληνικούς Εμπορικούς οίκους για τους εισαγωγικούς και εξαγωγικούς οίκους της περιφέρειας τους καθώς και κάθε δυνατή συνδρομή για την τοποθέτηση των προϊόντων τους. 9.Η μελέτη και εισήγηση για την οργάνωση εκθέσεων Ελληνικών προϊόντων, για την εγκατάσταση μόνιμων ή προσωρινών εκθετηρίων στις χώρες της αρμοδιότητάς τους καθώς και για την προβολή και διαφήμιση των εξαγώγιμων ελληνικών προϊόντων με τα πιο πρόσφορα μέσα. 10.Η παροχή πληροφοριών και στοιχείων στις Αρχές που βρίσκονται στην Ελλάδα και είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των τιμολογίων εισαγωγών και εξαγωγών. Άρθρο 54 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας μετά από προηγούμενη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δύναται να αποσπώνται υπάλληλοι των Υπηρεσιών Εξωτερικού στην Κεντρική Υπηρεσία καθώς και υπάλληλοι κλάδων ΠΕ της Κεντρικής Υπηρεσίας σε θέσεις Υπηρεσιών Εξωτερικού, εφόσον τούτο επιβάλλουν εξαιρετικές υπηρεσιακές ανάγκες και οι αποσπώμενοι υπάλληλοι έχουν τυπικά και ουσιαστικά προσόντα προς αντιμετώπιση των αναγκών αυτών, της αποσπάσεως αυτής δυναμένης να διαρκέσει για δύο έτη (άρθρο 6 παρ. 8 του Ν.373/ 1976). Αρθρο 55 Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου ανήκει η εποπτεία σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις των παρακάτω Νομικών Προσώπων, η δε εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ασκείται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου ως ακολούθως: Α) Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής 1) Του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) 2) Του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ) 3) Του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ) Β) Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων, Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης 1) Του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (ΟΑΔΥΚ) 2) Του Οργανισμού Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης (ΟΑΝΑΚ) 3) Του Οργανισμού Ανάπτυξης Δωδεκανήσου (ΟΑΔ) Γ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης Του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛΚΕΠΑ) Δ) Γενική Διεύθυνση Εξωτερικού Εμπορίου 1) Του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών (ΟΠΕ) 2) Της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) 3) Του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ) Ε) Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής 1) Του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) 2) Της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων (ΣΤΕ) 3) Του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΞΕΕ) ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΜΟΝΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Αρθρο 56 Διάκριση θέσεων κατά κατηγορίες Οι θέσεις του προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες: α) Κατηγορία θέσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) β) Κατηγορία θέσεων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) γ) Κατηγορία θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) δ) Κατηγορία θέσεων Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) 1. Οι θέσεις της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κατατάσσονται σε κλάδους ως εξης: α) Κλάδος ΠΕ1 Οικονομικού β) Κλάδος ΠΕ2 Μηχανικών γ) Κλάδος ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού δ) Κλάδος ΠΕ4 Λοιπών Ειδικοτήτων ζ) Κλάδος ΠΕ5 Πληροφορικής 2. Οι θέσεις της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κατατάσσονται σε κλάδους ως εξής: α) Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού β) Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρμογών γ) Κλάδος ΤΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού (προσωρινός) δ) Κλάδος ΤΕ4 Πληροφορικής 3. Οι θέσεις της κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κατατάσσονται σε κλάδους ως εξής: α) Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού β) Κλάδος ΔΕ2 Υπηρεσιών Εξωτερικού γ) Κλάδος ΔΕ3 Λοιπών Ειδικοτήτων δ) Κλάδος ΔΕ4 Πληροφορικής 4. Οι θέσεις της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε κλάδους ως εξής: α) Κλάδος ΥΕ1 Επιμελητών β) Κλάδος ΥΕ2 Προσωπικού καθαριότητας γ) Κλάδας ΥΕ3 Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων δ) Κλάδος ΥΕ4 Εργατών Άρθρο 57 Οι θέσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου και των Δ/νσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης μη συμπεριλαμβανομένων των θέσεων της Γ.Γ. ΕΣΥΕ κατανέμονται κατά κλάδους ως εις τα επόμενα άρθρα. Άρθρο 58 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕ) Α) Κλάδος ΠΕ1 Οικονομικού 1.Ο Κλάδος ΠΕ1 Οικονομικού περιλαμβάνει (510) θέσεις (33 είναι προσωρινές) που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (5) θέσεις με βαθμό Γενικού Διευθυντή (36) θέσεις με βαθμό Διευθυντή Β-Α (111) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α (200) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α (158) θέσεις με βαθμό Δοκίμου Γραμματέα-Γραμματέα Α Σύνολο: 510 Από τις πιο πάνω θέσεις (33) με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α είναι προσωρινές. 2.Προσόν διορισμού για τον εισαγωγικό βαθμό του Δοκίμου Γραμματέα ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Κοινωνιολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανωτάτου εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ή Πανεπιστημίου Πειραιώς ή Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. 3.Δεύτερος εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του Γραμματέα Β με πρόσθετο προσόν περισσοτέρους του ενός βασικούς τίτλους σπουδών ΑΕΙ ή βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συνολικής διάρκειας άνω των τεσσάρων (4) ετών. Β) Κλάδος ΠΕ2 Μηχανικών 1.Ο Κλάδος ΠΕ2 Μηχανικών περιλαμβάνει (146) θέσεις (7 είναι προσωρινές) που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (5) θέσεις με βαθμό Διευθυντή Β-Α (34) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α (55) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α (52) θέσεις με βαθμό Δοκίμου Γραμματέα-Γραμματέα Α Σύνολο: 146 Από τις πιο πάνω θέσεις (7) με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α είναι προσωρινές. 2.Προσόν για διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό του Δόκιμου Γραμματέα ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμης της αλλοδαπής. 3.Δεύτερος εισαγωγικός βαθμός ορίζεται του Γραμματέα Β με πρόσθετο προσόν περισσοτέρους του ενός βασικούς τίτλους σπουδών ΑΕΙ ή βασικό τίτλο σπουδών ΑΕΙ και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών συνολικής διάρκειας άνω των τεσσάρων (4) ετών. Γ) Κλάδος ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού 1.0 Κλάδος ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού περιλαμβάνει (102) θέσεις (6 είναι προσωρινές) που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (13) θέσεις με βαθμό Διευθυντή Β-Α (24) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α (64) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α (1) θέσεις με βαθμό Γραμματέα Β-Γραμματέα Α Σύνολο: 102 Από τις πιο πάνω θέσεις (4) τέσσερεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α και (2) με βαθμό Γραμματέα Β-Α είναι προσωρινές. 2.Προσόν για διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό του Γραμματέα Β ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα Νομικής ή Πολιτικών ή Οικονομικών Επιστημών ή Κοινωνιολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Ανωτάτου εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών ή Πανεπιστημίου Πειραιώς ή Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμα αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και μιας των γλωσσών των χωρών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ.172/1992 (Α 81). Δ) Κλάδος ΠΕ4 Λοιπών Ειδικοτήτων 1. Ο Κλάδος ΠΕ4 Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει (42) θέσεις (10 είναι προσωρινές) (Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι, Βιολόγοι, Μαθηματικοί, Κτηνίατροι, Φυσιογνώστες, Γεωγράφοι, Χημικοί, Μεταφραστές-Διερμηνείς, Βιβλιοθηκονόμοι και Ιχθυολόγοι) που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (3) θέσεις με βαθμό Διευθυντή Β-Α (6) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α (29) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α (4) θέσεις με βαθμό Δοκίμου Γραμματέα-Γραμματέα Α Σύνολο: 42 Από τις πιο πάνω θέσεις (3) με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α και (9) με βαθμό Εισηγητή Β-Α είναι προσωρινές. 2.Προσόν για διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό του Δοκίμου Γραμματέα ορίζεται το ομώνυμο, κατά ειδικότητα, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. Ε) Κλάδος ΠΕ5 Πληροφορικής 1.Ο Κλάδος ΠΕ5 Πληροφορικής περιλαμβάνει (8) θέσεις που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (1) θέση με βαθμό Διευθυντή Β-Α (3) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α (4) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α Σύνολο 8 2.Προσόν για διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό του Δοκίμου Γραμματέα ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του ΠΔ 194/1988 (Α 84). Άρθρο 59 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕ) Α) Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού 1.0 Κλάδος ΤΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού περιλαμβάνει (44) θέσεις (2 είναι προσωρινές) που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (1) θέση με βαθμό Διευθυντή Β-Α (3) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α (11) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α (29) θέσεις με βαθμό Δοκίμου Γραμματέα-Γραμματέα Α Σύνολο: 44 Από τις πιο πάνω θέσεις (2) με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α είναι προσωρινές. 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Δοκίμου Γραμματέα ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα που προβλέπεται στο όρθρο 10 του ΠΔ 194/1987 (Α 84). Β) Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρμογών 1. Ο Κλάδος ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρμογών περιλαμβάνει (21) θέσεις που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (1) θέση με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α (5) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α (15) θέσεις με βαθμό Δοκίμου Γραμματέα-Γραμματέα Α Σύνολο: 21 2.Προσόν διορισμού στον εισαγωγικό βαθμό του Δοκίμου Γραμματέα ορίζεται πτυχίο ή δίπλωμα που προβλέπεται στο άρθρο 9 του ΠΔ 194/1987 (Α 84). Γ) Κλάδος ΤΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού (προσωρινός) Ο Κλάδος ΤΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού περιλαμβάνει (1 προσωρινή θέση) Ν.434/1976 άρθρο 15 (Α 246). Δ) Κλάδος ΤΕ4 Πληροφορικής 1.Ο Κλάδος ΤΕ4 Πληροφορικής περιλαμβάνει (11) θέσεις που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (2) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α (3) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α (6) θέσεις με βαθμό Δοκίμου Γραμματέα-Γραμματέα Α Σύνολο: 11 2.Προσόν διορισμού για τον εισαγωγικό βαθμό του Δοκίμου Γραμματέα ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ΠΔ 194/1988 (Α 84). Άρθρο 60 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΔΕ) Α) Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού 1. Ο Κλάδος ΔΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού περιλαμβάνει (415) θέσεις (12 είναι προσωρινές) που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (34) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α (106) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α (273) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραφέα-Γραμματέα Α Σύνολο: 415 Από τις πιο πάνω θέσεις (12) με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α είναι προσωρινές. 2.Προσόν για τον διορισμό είναι τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του ΠΔ 194/1988 (Α 84) Β) Κλάδος ΔΕ2 Υπηρεσιών Εξωτερικού 1. Ο Κλάδος ΔΕ2 Υπηρεσιών Εξωτερικού περιλαμβάνει (42) θέσεις (4 είναι προσωρινές) που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (6) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α (20) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α (16) θέσεις με βαθμό Δοκίμου Γραφέα-Γραμματέα Α Σύνολο: 42 Από τις πιο πάνω θέσεις (4) με βαθμό Εισηγητή Β-Α είναι προσωρινές 2.Προσόν για τον διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό του Γραφέα Α ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ΠΔ 194/1988 (Α 84), και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ΠΔ 172/1992 (Α 81). Γ) Κλάδος ΔΕ3 Λοιπών Ειδικοτήτων 1. Ο Κλάδος ΔΕ3 Λοιπών Ειδικοτήτων περιλαμβάνει (59) θέσεις που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (3) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α (16) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α (40) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραφέα-Γραμματέα Α Σύνολο: 59 2.Προσόν για τον διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό του Δόκιμου Γραφέα ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ΠΔ 194/1988 (Α 84) τεχνικής ή επαγγελματικής κατευθύνσεως. Δ) Κλάδος ΔΕ4 Πληροφορικής 1. Ο Κλάδος ΔΕ4 Πληροφορικής αποτελείται από τις ειδικότητες: -Προγραμματιστών Η/Υ -Χειριστών Η/Υ και -Χειριστών Διατρητικών μηχανών και περιλαμβάνει (18) θέσεις που διακρίνονται κατά βαθμό ως εξής: (2) θέσεις με βαθμό Τμηματάρχη Β-Α (6) θέσεις με βαθμό Εισηγητή Β-Α (10) θέσεις με βαθμό Δόκιμου Γραφέα-Γραμματέα Α Σύνολο: 18 2.Προσόντα για τον διορισμό στον εισαγωγικό βαθμό του Δόκιμου Γραφέα ορίζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του ΠΔ 194/1988 (Α 84). Άρθρο 61 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΥΕ) Α) Κλάδος ΥΕ1 Επιμελητών Ο Κλάδος ΥΕ1 Επιμελητών περιλαμβάνει (62) θέσεις που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (4) θέσεις με βαθμό Επιμελητή Α (14) θέσεις με βαθμό Επιμελητή Γ-Επιμελητή Β (44) θέσεις με βαθμό Δοκίμου Βοηθού-Βοηθού Υπαλλήλου Α Σύνολο: 62 Β) Κλάδος ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας Ο Κλάδος ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας περιλαμβάνει (45) θέσεις που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (5) θέσεις με βαθμό Επιμελητή Γ-Επιμελητή Β (40) θέσεις με βαθμό Δοκίμου Βοηθού-Βοηθού Υπαλλήλου Α Σύνολο: 45 Γ) Κλάδος ΥΕ3 Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων Ο Κλάδος ΥΕ3 Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων περιλαμβάνει (3) θέσεις που διακρίνονται κατά βαθμούς ως εξής: (1) θέση με βαθμό Επιμελητή Α (1) θέση με βαθμό Επιμελητή Γ-Επιμελητή Β (1) θέση με βαθμό Δοκίμου Βοηθού-Βοηθού Υπαλλήλου Α Σύνολο: 3 Δ) Κλάδος ΥΕ4 Εργατών Ο Κλάδος ΥΕ4 Εργατών περιλαμβάνει (2) θέσεις Άρθρο 62 Σε όλους τους κλάδους προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας έχει περιληφθεί και το 5% των κενών θέσεων εισαγωγικού βαθμού. Στον κλάδο ΠΕ1 Οικονομικού και ΠΕ5 Πληροφορικής έχουν περιληφθεί έξι (6) και μία (1) θέση αντίστοιχα με βαθμό Διευθυντή Β-Α σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2085/1992. Άρθρο 63 Δύο (2) θέσεις Ιατρών επί θητεία άρθρο 60 Ν. 1943/ 1991 (Α 50). Άρθρο 64 1.Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες (ΣΟΕ) Ν. 1682/67 άρθρο 5 θέσεις 10 2.Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (Αντισταθμιστικών Οφελών) όρθρο 7 Ν. 1682/87 θέσεις 3 3.Αξιολονητές Επενδύσεων ΠΔ 246/87 (Α 110) και ΠΔ 146/85 (Α 54) θέσεις 4 4.Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΔΕΚΟ) ΠΔ 318/86 θέσεις 10 1)Ειδικοί Επιστήμονες θέσεις 9 2)Αναλυτές Προγρ/στές Η/Υ θέση 1 5.Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Ν. 1892/1990 άρθρο 80 θέσεις 10 Άρθρο 65 Προσωρινές θέσεις (άρθρου 5 Ν. 1476/1984) 1.Ειδικοί Επιστημονικοί Συνεργάτες Ν.Δ. 642/70 (Α 175) θέση 1 2.Αξιολογητές Επενδύσεων Ν. 1262/82 και άρθρου 27 του Ν. 1360/83 (Α 65) θέσεις 6 3.Καθαρίστριες ΠΔ 816/77 (Α 261) θέσεις 6 4.Ειδικοί Επιστήμονες Ν. 1288/62 (Α 120) θέσεις 2 5.Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Ν 1796/88 άρθρο 21 (Α 152) 1)Ν. 1476/64 Διαφόρων Ειδικοτήτων θέσεις 4 2)Ν. 1476/84 Τεχνικοί θέσεις 14 3)Ν. 623/77 Τεχνικοί (Α 174) θέσεις 2 6.Νομικών Συνεργατών με σχέση εντολής ΝΔ 385/60 (Α 279), Ν. 193/75 (Α 223), Ν. 770/76 (Α 55),Ν. 993/79 (Α 281 ), Ν. 1476/84, Ν. 1868/89 (Α 230) Κώδικας περί Δικηγόρων θέσεις 37 7.Απολυτηριούχοι Μέσης Εκπαίδευσης Ν. 1476/84 άρθρο 6 θέσεις 2 8.Βοηθητικό Προσωπικό Φράγματος Περδίκκα Ν. 169/69 (Α 65) θέσεις 2 9.Καθαρίστριες - Κλητήρες άρθρο 6 Ν. 1476/84 θέσεις 7 10.Πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών Ν. 1735/87 άρθρο 20 και άρθρο 25 θέσεις 6 11.Δακτυλογράφοι Ν. 1735/87 άρθρο 20 θέση 1 12.Κλητήρες Ν. 385/69 άρθρο 4 θέση 1 13.Προσωπικό Ν. 1735/87 άρθρο 25 παρ.6 θέσεις 51 14.Προσωπικά Ν, 1735/87 όρθρο 25 θέσεις 6 15.Προσωπικό άρθρου 12 παρ. 2 Ν. 1878/90 θέση 1 (Α 33) 16.Στοιχειώδους Εκπαίδευσης Ν. 1735/87 άρθρο 25 θέση 1 ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Άρθρο 66 Ι. Στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής προΐσταται υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ1 Οικονομικού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 1892/1990 και στο κατεξουσιοδότηση τούτου εκδοθέν ΠΔ 336/1990 (Α 136) ή στέλεχος από τον κλάδο Επιστημονικών Ερευνητών του ΚΕΠΕ κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ΜΑSΤΕR με δεκαετή εμπειρία σε θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης(Ν. 1943/1991 άρθρο 88). Α. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Δ/ντή Α ή Β όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Β. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Δ/νσης Οικονομικής Πολιτικής προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. ΙΙ. Στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ1 Οικονομικού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 1892/1990 και στο κατεξουσιοδότηση τούτου εκδοθέν ΠΔ 336/1990 (Α 136). Α. Στις Διευθύνσεις Διοικητικού, Οικονομικού και Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Δ/ντή Α ή Β του κλάδου ΠΕ, Οικονομικού. Β. Στη Διεύθυνση Πληροφορικής της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος με βαθμά Δ/ντή Α ή Β του κλάδου ΠΕ5 Πληροφορικής. Γ. Στη Διεύθυνση Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Δ/ντή Α ή Β όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Δ. Στα Τμήματα Προσωπικού Α της Διεύθυνσης Διοικητικού, Προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικού, Οργάνωσης και Προγραμματισμού, Εκπαίδευσης και Νομοθετικού Συντονισμού της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Εκπαίδευσης προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β του κλάδου ΠΕ, Οικονομικού. Ε. Στα Τμήματα Διοίκησης, Εποπτείας Φορέων, Πρωτοκόλλου- Διεκπεραίωσης της Διεύθυνσης Διοικητικού, Αποδοχών, Υπηρεσιών Εξωτερικού, Προμηθειών και Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικού προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β του κλάδου ΠΕ, Οικονομικού ή του κλάδου ΤΕ, Διοικητικού Λογιστικού ή του κλάδου ΔΕ1 Διοικητικού Λογιστικού ΣΤ. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Πληροφορικής προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β του κλάδου ΠΕ6 Πληροφορικής. ΙΙΙ. Στις Ανεξάρτητες Διευθύνσεις και τα Αυτοτελή Γραφεία προΐστανται: Α Στη Δ/νση Σχέσεων με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπάλληλοι με βαθμό Δ/ντή Α ή Β όλων των κλάδων ΠΕ πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Στα Τμήματα της Δ/νσης Σχέσεων με Ευρωπαϊκές Κοινότητες υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β των κλάδων ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Β. Στη Δ/νση Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών και τα Τμήματα αυτής υπάλληλοι με βαθμό Διευθυντή Α ή Β όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Στα Τμήματα της Δ/νσης Διεθνών Οικονομικών Οργανισμών υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β των κλάδων ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Γ. Στη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής υπάλληλος κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 80 του Ν. 1892/1990. Δ. Στη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής υπάλληλος με βαθμό Δ/ντή Α ή Β όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Ε. Στη Διεύθυνση Επιθεώρησης υπάλληλος με βαθμό Δ/ ντή Α ή Β των κλάδων ΠΕ πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικών. Στα Τμήματα της Δ/νσης Επιθεώρησης υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β των κλάδων ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. ΣΤ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Νομικών Θεμάτων ΕΟΚ υπάλληλος με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ , πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Ζ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Δημοσιογράφος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου. Η. Στο Αυτοτελές Γραφείο Κοινοβουλευτικού Ελεγχου υπάλληλος με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β του κλάδου ΠΕ, Οικονομικού. ΙV. Στη Γενική Διεύθυνση Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ1 Οικονομικού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 1892/1990 και στο κατ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέν ΠΔ 343/1990 (Α 135). Α. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού με βαθμό Δ/ντή Α ή Β. Β. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων προΐστανται υπάλληλοι όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β εκτός από το Τμήμα Διαχείρισης Τεχνικής Βοήθειας που μπορεί να προΐσταται και υπάλληλος με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β της Κατηγορίας ΤΕ. Γ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Συντονισμού Εμπορικών Γραφείων Εξωτερικού προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ. V. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης προΐσταται υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ, Οικονομικού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 1892/1990 και στο κατ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέν ΠΔ 336/1990 (Α 136) ή στέλεχος από τον κλάδο Επιστημονικών Ερευνητών του ΚΕΠΕ κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τουλάχιστον ΜΑSΤΕR με δεκαετή εμπειρία σε θέματα αρμοδιοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης (άρθρο 88 του Ν. 1943/1991). Α. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Δ/ντη Α ή Β όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Β. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων Περιφερειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Γ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Εργων Εκτροπής Αχελώου Ποταμού και αξιοποίησης της Θεσσαλικής πεδιάδας προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β όλων των κλάδων της κατηγορίας ΠΕ πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού . VΙ. Στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων προΐσταται υπάλληλος Κατηγορίας ΠΕ, Οικονομικού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 78 του Ν. 1892/1990 και στο κατ εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέν ΠΔ 336/1990 (Α 136). Α. Στις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Δ/ντή Α ή Β όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Β. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Γ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Αντισταθμιστικών Οφελών προΐσταται υπάλληλος με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β όλων κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. VΙΙ. Στις Διευθύνσεις Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΔΙΠΑ) προΐστανται υπάλληλοι, με βαθμό Δ/ντή Α ή Β όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ, πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. Στα Τμήματα των Διευθύνσεων Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΔΙΠΑ) προΐστανται υπάλληλοι με βαθμό Τμηματάρχη Α ή Β όλων των κλάδων της Κατηγορίας ΠΕ , πλην του κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. VΙΙΙ. Στις θέσεις των Προϊσταμένων Συμβούλων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων καθώς και στα Γραφεία Ακολούθων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων θα προΐστανται Διευθυντές Α ή Β και Τμηματάρχες Α ή Β αντίστοιχα, του Κλάδου ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού. ΙΧ. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος με θητεία ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου καθώς και σε προσωρινές θέσεις καταλαμβάνουν αντίστοιχες θέσεις των άρθρων 58, 59, 60 και 61. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 67 Τα Συμβούλια και οι Επιτροπές όλων των Υπηρεσιών του Υπουργείου συγκροτούνται από την αρμόδια Δ/νση Οργάνωσης και Εκπαίδευσης της Γενικής Δ/νσης Διοικητικής Υποστήριξης ύστερα από σχετική εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Άρθρο 68 Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας ορίζονται τα γραφεία κάθε τμήματος και τα αντικείμενά τους (άρθρο 21 παρ. 6 του Ν. 2085/1992). Άρθρο 69 Οι Μόνιμοι Υπάλληλοι του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, οι οποίοι υπηρετούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατατάσσονται αυτοδίκαια με το βαθμό που έχουν, στους Κλάδους των Κατηγοριών Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), που συστήνονται με το παρόν, ως εξής: Ι. Στους κλάδους της Κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) κατατάσσονται: α) Στον Κλάδο ΠΕ, Οικονομικού οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Οικονομικού και του ΠΕ Διοικητικών - Εμπορικών του ΠΔ 394/91 και ΠΔ 405/91. β) Στον Κλάδο ΠΕΖ Μηχανικών οι υπάλληλοι των ειδικοτήτων: Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων, Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Χημικών Μηχανικών, Αγρονόμων Τοπογράφων, Μεταλλειολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών του κλάδου ΠΕ Τεχνικών του ΠΔ 394/91 και ΠΔ 405/91. γ) Στον κλάδο ΠΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου του ΠΔ 405/91 και του ΠΔ 498/ 1988 (Α 225). δ) Στον κλάδο ΠΕ4 Λοιπών Ειδικοτήτων οι υπάλληλοι του Κλάδου ΠΕ Μεταφραστών - Διερμηνέων, του κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων και του προσωρινού κλάδου ΠΕ Λοιπών Ειδικοτήτων του ΠΔ 394/91 όπως επίσης και του κλάδου ΠΕ Θετικών Επιστημών του ΠΔ 405/1991. ε) Στον κλάδο ΠΕ5 Πληροφορικής οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου του ΠΔ 394/1991 και ΠΔ 405/1991. ΙΙ. Στους Κλάδους της κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) κατατάσσονται: α) Στον Κλάδο ΤΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου των ΠΔ 394/1991 και ΠΔ 405/ 1991. β) Στον Κλάδο ΤΕ2 Τεχνολογικών Εφαρμογών οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου του ΠΔ 394/1991 και του κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων του ιδίου Προεδρικού Διατάγματος. γ) Στον προσωρινό κλάδο ΤΕ3 Υπηρεσιών Εξωτερικού οι υπάλληλοι του αντίστοιχου Κλάδου του ΠΔ 405/91. δ) Στον κλάδο ΤΕ4 Πληροφορικής οι υπάλληλοι των αντίστοιχων κλάδων των ΠΔ 394/1991 και 405/1991. ΙΙΙ. Στους Κλάδους της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κατατάσσονται: α) Στον κλάδο ΔΕ1 Διοικητικού-Λογιστικού οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ: Διοικητικού-Λογιστικού, Δακτυλογράφων-Στενογράφων, Μεταφραστών-Διερμηνέων, Βιβλιοθηκονόμων και Τηλεφωνητών του ΠΔ 394/1991 και ΠΔ 405/1991. β) Στον Κλάδο ΔΕ2 Υπηρεσιών Εξωτερικού οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου του ΠΔ 405/91. γ) Στον κλάδο ΔΕ3 Λοιπών Ειδικοτήτων οι υπάλληλοι των κλάδων ΔΕ: Τεχνικός και Τυπογραφίας του ΠΔ 394/1991 και ΠΔ 405/1991. δ) Στον κλάδο ΔΕ4 Πληροφορικής οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου του ΠΔ 394/1991 και 405/1991. ΙV. Στους Κλάδους της Κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται: α. Στον κλάδο ΥΕ, Επιμελητών οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου του ΠΔ 394/1991 και ΠΔ 401/1991 β. Στον κλάδο ΥΕ2 Προσωπικού Καθαριότητας οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου του ΠΔ 394/1991 γ. Στον κλάδο ΥΕ3 Φυλάκων-Νυχτοφυλάκων οι υπάλληλοι του αντίστοιχου κλάδου του ΠΔ 394/1991 και ΠΔ 405/ 1991. Άρθρο 70 Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυτό καταργείται. Άρθρο 71 Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος το κατωτέρω παράρτημα το κείμενο του οποίου έχει ως εξής: ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ Υπηρετούντες Κενές Σύνολο Κέντρο Περιφέρεια ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 420 2 88 510 ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 146 — — 146 ΠΕ ΥΠΗΡ.ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 102 — - 102 ΠΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 42 — - 42 ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 8 - - 8 ΣΥΝΟΛΟ Α 718 2 88 808 ΤΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 20 3 21 44 ΤΕ ΤΕΧΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 20 — 1 21 ΤΕ ΥΠΗΡ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 — - 1 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1 - 10 11 ΣΥΝΟΛΟ Β 42 3 32 77 ΔΕ ΔΙΟΙΚ.-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 326 5 82 415 ΔΕ ΥΠΗΡ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 39 3 - 42 ΔΕ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ 43 — 16 59 ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18 - - 18 ΣΥΝΟΛΟ Γ 428 8 98 534 ΥΕ1 ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ 47 15 62 ΥΕ2 ΠΡΟΣ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 33 - 12 45 ΥΕ3 ΕΡΓΑΤΩΝ 1 1 - 2 ΥΕ4 ΦΥΛΑΚΩΝ-ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ 3 — — 3 ΣΥΝΟΛΟ Δ 84 1 27 112 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1272 14 245 1531
  • του Ν. 51/1975 «Περί αναδιοργανώσεως των Δημοσίων Πολιτικών Υπηρεσιών» (Α 125).
  • Τις γνωμοδοτήσεις με αριθμό 44/93, 117/93 και 199/93 του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
  • του Ν. 373/1976 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορόντων το προσωπικό του Υπουργείου Εμπορίου» (Α 167).
  • του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικό Οργανα» (Α 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του Ν. 1735/1987 (Α 195).
  • του άρθρου 20 του Ν. 1586/1986 «Βαθμολογική διάρθρωση των θέσεων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 37).
  • του Ν. 2026/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43).
  • του άρθρου 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
  • του Ν. 2085/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 170).
  • του Ν.Δ. 367/1969 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας των εν τω εξωτερικώ υπηρεσιών του Υπουργείου Εμπορίου» (Α 259).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη ύψους εννέα δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εννενήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων δραχμών (9.593.500.000) που περιλαμβάνεται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου έτους 1993 στους ΚΑΕ 0200, 0300, 0813 (ως και η 7976/ΔΙΟΔ/ 1705/15.2.1993 σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας).
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-14 Οργανισμός του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/55
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/51 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/51 1975
ΝΟΜΟΣ 1976/373 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/373 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1586 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1586 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2085 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/367 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/367 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2297 1995
Ανώτατο ύψος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων, για την παροχή εγγυήσεων, ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων. 1994/309 1994
(1 ) Περί κωδικοποιήσεως σε ενιαίο κείμενο των κειμένων διατάξεων που αφορούν στην παροχή επενδυτικών κινήτρων. 1995/456 1995
Κατάργηση του Οργανισμού Ανάπτυξης Δωδεκανήσου. 1997/350 1997
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. 1998/1 1998
Σύσταση τριών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). 1998/125 1998