ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/141

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Στους αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας από του βαθμού του Αστυνόμου Β και άνω απονέμονται, ως ηθική αμοιβή λόγω ευδόκιμου υπηρεσίας σε ορισμένες θέσεις, οι εξής διαμνημονεύσεις:
 1. Αρχηγίας, β. Αξίας και τιμής, γ. Ευδόκιμου Διοικήσεως, δ. Ευδόκιμου Επιτελικής Υπηρεσίας και ε. Ευδόκιμου Υπηρεσίας αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων.
2.  
  Τα μετάλλια των διαμνημονεύσεων του παρόντος έπονται των παρασήμων Αριστείας (Ν. 106/1975 (ΦΕΚ Α 171), των Στρατιωτικών μεταλλίων που απονέμονται στο αστυνομικό προσωπικό (Ν.Δ. 376/1974 ΦΕΚ Α 98) και των μεταλλίων που απονέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 622/1985 (ΦΕΚ Α 231), όπως αυτά ισχύουν κάθε φορά. Τα ξένα μετάλλια έπονται των ελληνικών παρασήμων και μεταλλίων.
Άρθρο 2 "Διακρίσεις διαμνημονεύσεων - Δικαιούχοι."
1.  
  Οι τάξεις των διαμνημονεύσεων του προηγουμένου άρθρου και οι αξιωματικοί στους οποίους απονέμονται καθορίζονται ως ακολούθως:
 1. Αρχηγίας.
 2. Η διαμνημόνευση αυτή είναι μιας τάξεως και απονέμεται στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.
 3. Αξίας και Τιμής.
 4. Η διαμνημόνευση αυτή είναι τριών τάξεων (Α, Β και Γ) και απονέμεται ως ακολούθως:
 5. Η Α τάξεως απονέμεται στους Υπαρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους.
 6. Η Β τάξεως απονέμεται στους Υποστρατήγους γενικών και ειδικών καθηκόντων, μετά τρίμηνη ευδόκιμη υπηρεσία σε θέσεις του βαθμού τους.
 7. Γ τάξεως απονέμεται στους Ταξιάρχους γενικών και ειδικών καθηκόντων, μετά εξάμηνη ευδόκιμη υπηρεσία σε θέσεις του βαθμού τους.
 8. Ευδοκίμου Διοικήσεως.
 9. Η διαμνημόνευση αυτή είναι τριών τάξεων (Α, Β και Γ) και απονέμεται ως ακολούθως:
 10. Η Α τάξεως απονέμεται στους Αστυνομικούς Διευθυντές, που υπηρέτησαν ευδόκιμα επί έξι μήνες ως διευθυντές Αστυνομικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Αστυνομίας ή ισοτίμων Υπηρεσιών.
 11. Η Β τάξεως απονέμεται στους Αστυνομικούς Διευθυντές και Αστυνομικούς Υποδιευθυντές, που υπηρέτησαν ευδόκιμα επί ένα έτος σε αμφότερους τους βαθμούς ως διευθυντές Αστυνομικών Υποδιευθύνσεων ή ισοτίμων Υπηρεσιών ή Υποδιευθυντές σε Υπηρεσίες του προηγουμένου εδαφίου.
 12. Η Γ τάξεως απονέμεται στους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές και Αστυνόμους Α, που υπηρέτησαν ευδόκιμα επί τρία έτη συνολικό στους ανωτέρω βαθμούς και στο βαθμό του Αστυνόμου Β, ως διοικητές Αστυνομικών Τμημάτων ή ισοτίμων Υπηρεσιών, καθώς και στους Αστυνόμους Β που υπηρέτησαν ευδόκιμα επί πέντε έτη συνολικά στο βαθμό τους και στο βαθμό του Υπαστυνόμου Α, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον στο βαθμό τους, ως διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών.
 13. Ευδοκίμου Επιτελικής Υπηρεσίας.
 14. Η διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε τρεις τάξεις (Α, Β, και Γ) και απονέμεται ως ακολούθως:
 15. Η Α τάξεως απονέμεται στους Αστυνομικούς Διευθυντές, που υπηρέτησαν ευδόκιμα επί ένα έτος ως διευθυντές Διευθύνσεων των Κλάδων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
 16. Η Β τάξεως απονέμεται στους Αστυνομικούς Διευθυντές και Αστυνομικούς Υποδιευθυντές, που υπηρέτησαν ευδόκιμα επί ένα έτος συνολικό σε αμφότερους τους βαθμούς, ως Τμηματάρχες των Διευθύνσεων του προηγουμένου εδαφίου.
 17. Η Γ τάξεως απονέμεται στους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές και Αστυνόμους Α, που υπηρέτησαν ευδόκιμα επί τρία έτη συνολικά στους ανωτέρω βαθμούς και το βαθμό του Αστυνόμου Β, ως επιτελείς στις Διευθύνσεις του προηγουμένου εδαφίου, καθώς και στους Αστυνόμους Β, που υπηρέτησαν ευδόκιμα επί πέντε έτη συνολικά στο βαθμό τους και το βαθμό του Υπαστυνόμου Α, εκ των οποίων δύο τουλάχιστον στο βαθμό τους, ως επιτελείς στις ίδιες Διευθύνσεις.
 18. Ευδόκιμου Υπηρεσίας Αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων.
 19. Η διαμνημόνευση αυτή διακρίνεται σε τρεις τάξεις (Α, Β και Γ) και απονέμεται σε αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων ως ακολούθως:
 20. Η Α τάξεως απονέμεται στους Αστυνομικούς Διευθυντές, ή Β τάξεως στους Αστυνομικούς Υποδιευθυντές και Γ τάξεως στους Αστυνόμους Α, που συμπλήρωσαν οι πρώτοι δύο και οι λοιποί τρία έτη ευδόκιμης υπηρεσίας στο βαθμό τους.
2.  
  Όσοι υπάγονται στις διατάξεις των εδαφίων γ, δ και ε της προηγούμενης παραγράφου για την απονομή των διαμνημονεύσεων απαιτείται επί πλέον:
 1. Να έχουν αξιολογηθεί με γενικό χαρακτηρισμό, τουλάχιστον λίαν καλώς στις εκθέσεις ικανότητας των τελευταίων 3 ετών
 2. Να έχουν κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Υπηρεσιακά Συμβούλια κατά την τελευταία κρίση
3.  
  Η διαμνημόνευση της Αρχηγίας προηγείται στην ιεραρχική τάξη των λοιπών και έπεται η διαμνημόνευση της Αξίας και Τιμής. Οι λοιπές διαμνημονεύσεις είναι ισότιμες μεταξύ τους.
Άρθρο 3
1.  
  Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης της Αρχηγίας είναι κατασκευασμένο από επιχρυσωμένο ορείχαλκο και έχει το σχήμα του εμβλήματος του Σώματος, ενώ στο άνω τμήμα καταλλήγει σε οριζόντια ανάρτηση, μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Το μέγιστο ύψος του είναι 40 χιλιοστά και το πλάτος του 35 χιλιοστά. Στο μεσαίο τμήμα της κυρίας όψης, φέρει ανάγλυφη απεικόνιση του προστάτου της Ελλικής Αστυνομίας Αγίου Αρτεμίου και περιμετρικά ανάγλυφη απεικόνιση μαιάνδρου. Στο άνω μέρος και κάτω από το μαίανδρο αναγράφονται ανάγλυφα και συμμετρικά οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ». Στο κάτω μέρος και πάνω από το μαίανδρο αναγράφονται ανάγλυφα με βυζαντινή γραφή οι λέξεις «Άγιος Αρτέμιος». Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή, κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών, χρώματος λευκού και εκατέρωθεν στα άκρα φέρει λωρίδες χρώματος γαλάζιου ανοικτού, πλάτους 5 χιλιοστών. Στη διεμβολή των χιτωνίων προσαρτάται επίχρυση σμικρογραφία του εμβλήματος του Σώματος.
2.  
  Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης Αξίας και Τιμής είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο, έχει σχήμα κύκλου, διαμέτρου 35 χιλιοστών και στο άνω μέρος καταλήγει σε οριζόντια ανάρτηση, μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Το Α τάξεως είναι επιχρυσωμένο, το Β τάξεως επαργυρωμένο και το Γ τάξεως ορειχάλινο. Στο μεσαίο τμήμα της κύριας όψης απεικονίζεται, προφίλ, η κεφαλή του μεγάλου Αλεξάνδρου, αριστερά δε και δεξιά της κεφαλής αναγράφονται ανάγλυφα σε αρχαία γραφή οι λέξεις «ΑΞΙΑ ΤΙΜΗ». Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή, κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών και διαιρείται σε επτά ισομερείς λωρίδες των πέντε χιλιοστών, χρώματος, εναλλάξ, από τα αριστερά προς τα δεξιά, μπλε σκούρου και πορτοκαλί. Η τάξη της διαμνημόνευσης υποδηλώνεται με την προσάρτηση στη διεμβολή του χιτωνίου επίχρυσου ή επάργυρου ή ορειχάλκινου εξάκτινου αστερίσκου.
3.  
  Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης Ευδόκιμου Διοικήσεως είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο, έχει σχήμα κύκλου, διαμέτρου 35 χιλιοστών και στο άνω μέρος καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση, μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Το μετάλλιο Α τάξεως είναι επιχρυσωμένο, το Β τάξεως επαργυρωμένο και το Γ τάξεως ορειχάλκινο. Στο μεσαίο τμήμα της κύριας όψης απεικονίζεταιη μορφή του Θεμιστοκλή και περιμετρικά φέρει ανάγλυφο δάφνινο στεφάνι. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών και διαιρείται σε πέντε ισομερείς λωρίδες των επτά χιλιοστών, χρώματος, εναλλάξ, από τα αριστερά προς τα δεξιά, βαθύ κίτρινου και μαύρου. Η τάξη της διαμνημόνευσης υποδηλώνεται με την προσάρτηση στη διεμβολή του χιτωνίου επίχρυσου ή επάργυρου ή ορειχάλκινου δάφνινου στεφανιού.
4.  
  Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης ευδόκιμου Επιτελικής Υπηρεσίας είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο, έχει σχήμα κύκλου, διαμέτρου 35 χιλιοστών και στο άνω μέρος καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση, μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Το Α τάξεως είναι επιχρυσωμένο, το Β τάξεως επαργυρωμένο και το Γ τάξεως ορειχάλκινο. Στο μεσαίο τμήμα της κυρίας όψης φέρει, προφίλ, τη μορφή της θεάς Αθηνάς με περικεφαλαία, δεξιά δε και αριστερά φέρει ανάγλυφους κλάδους ελαίας, με ενωμένα τα κάτω άκρα τους. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών και διαιρείται σε πέντε ισομερείς λωρίδες των επτά χιλιοστών, χρώματος, εναλλάξ, από τα αριστερά προς τα δεξιά, μώβ και λευκού. Η τάξη του μεταλλίου υποδηλώνεται με την προσάρτιση στη διεμβολή του χιτωνίου επίχρυσου, επάργυρου ή χάλκινου συμπλέγματος ενός ζυγού με κλάδο ελαίας.
5.  
  Το μετάλλιο της διαμνημόνευσης Ευδόκιμου Υπηρεσίας Αξιωματικού Ειδικών Καθηκόντων είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο, έχει σχήμα κύκλου, διαμέτρου 35 χιλιοστών και στο άνω μέρος καταλήγει σε κυκλική ανάρτηση, μέσω της οποίας διέρχεται η ταινία. Το Α τάξεως είναι επιχρυσωμένο, το Β τάξεως επαργυρωμένο και το Γ τάξεως ορειχάλκινο. Στο μεσαίο Τμήμα της κύριας όψης απεικονίζεται η μορφή του Αριστοτέλη, αριστερά δε και δεξιά φέρει ανάγλυφους κλάδους ελαίας, με ενωμένα τα κάτω άκρα τους. Η ταινία του μεταλλίου είναι μεταξωτή, κυματοειδής, πλάτους 35 χιλιοστών και διαιρείται σε επτά ισομερείς λωρίδες των πέντε χιλιοστών, χρώματος, εναλλάξ, από τα αριστερά προς τα δεξιά μπορντώ και λευκού. Η τάξη της διαμνημόνευσης υποδηλώνεται με την προσάρτηση στη διεμβολή του χιτωνίου επίχρυσου, επάργυρου ή χάλκινου πεντάκτινου αστερίσκου.
Άρθρο 4 "Διπλώματα μεταλλίων διαμνημονεύσεων"
1.  
  Η απονομή των μεταλλίων συνοδεύεται και από δίπλωμα που έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου, διαστάσεων τριακοσίων εικοσιπέντε, επί διακοσίων εικοσιπέντε (325 χ 225) χιλιοστών του μέτρου. Στις διαστάσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι λευκές λωρίδες, που είναι περιμετρικά του μαιάνδρου. Το πλάτος των λευκών λωρίδων είναι 25 χιλιοστά για το πάνω και κάτω μέρος και 20 χιλιοστά για δεξιά και αριστερά του διπλώματος. Το πλάτους του μαιάνδρου είναι 8 χιλιοστά. Εξωτερικά του μαιάνδρου τοποθετείται λωρίδα χρώματος θαλασσί, πλάτους 8 χιλιοστών.
2.  
  Το δίπλωμα σε καθεμιά από τις τέσσερις (4) γωνίες του έχει, μέσα σε κύκλο, διαμέτρου 35 χιλιοστών το έμβλημα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Οι τέσσερις κύκλοι συνδέονται μεταξύ τους με μαίανδρο.
3.  
  Στο άνω μέρος του διπλώματος και κάτω από το μαίανδρο τοποθετούνται δύο κλάδοι ελαίας, με ενωμένα τα κάτω άκρα τους το κέντρο
4.  
  Κάτω από το κέντρο του άνω μαιάνδρου τοποθετείται κάθετα η ταινία του μεταλλίου, η οποία διέρχεται από το σημείο όπου ενώνονται οι δύο κλάδοι ελαίας και καταλήγει στο μετάλλιο, κατά περίπτωση, το οποίο είναι σε ζωγραφική απεικόνιση. Το πλάτος της οριζόντιας πλευράς για το μετάλλιο της Αρχηγίας και η διάμετρος για τα λοιπά μετάλλια είναι 35 χιλιοστά. Αριστερά του μεταλλίου γράφεται με μαύρο χρώμα η λέξη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ» και δεξιά η λέξη «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
5.  
  Στη μέση και κάτω από το μετάλλιο απεικονίζεται το έμβλημα της Ελληνικής Αστυνομίας, το οποίο καλύπτει τα τρία τέταρτα (3/4) σχεδόν της επιφάνειας του διπλώματος. Κάτω από το μετάλλιο με μικρά γράμματα γράφονται: Στην πρώτη σειρά: Με την . . . . . . . . . . . από . . . . . . . . . . . απόφαση (αριθμός) (χρονολογία) του Υπουργού Δημόσιας Τάξης. Στην δεύτερη σειρά: Απονεμήθηκε στον . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Βαθμός - Α.Γ.Μ.Σ. - Ονομ/μο - πατρώνυμο) Στην τρίτη σειρά: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Τίτλος μεταλλίου διαμνημόνευσης) Υπάρχουν άλλες τρεις κενές σειρές, στις οποίες γράφεται η αιτία απονομής του μεταλλίου.
6.  
  Στο κάτω αριστερό μέρος του διπλώματος αναγράφεται η υπηρεσία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με τη φροντίδα της οποίας απονέμονται τα μετάλλια και τα διπλώματα των διαμνημονεύσεων. Στο κάτω δεξιό μέρος αναγράφεται η ημερομηνία δημοσιεύσεως, οι λέξεις «ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ», καθώς και το ονοματεπώνυμο αυτού.
7.  
  Για όλες τις απονεμόμενες διαμνημονεύσεις ισχύει ο ίδιος τύπος διπλώματος με τις εξής διαφορές:
 1. Σε κάθε δίπλωμα απεικονίζεται το ανάλογο μετάλλιο, β. Τα διπλώματα των διαμνημονεύσεων Αρχηγίας και Αξίας και Τιμής είναι χρώματος καφέ ανοικτού.
 2. Τα διπλώματα των λοιπών διαμνημονεύσεων είναι χρώματος ανοικτού γκρι
Άρθρο 5
1.  
  Για την απονομή των διαμνημονεύσεων, που καθορίζονται με τις διατάξεις των εδαφίων γ, δ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, υποβάλλονται ιεραρχικά ονομαστικοί πίνακες των Αξιωματικών που πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής στη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, συνοδευόμενοι από σχετική αιτιολογημένη πρόταση για ένα έκαστο των προτεινομένων, που συντάσσεται από τους αρμόδιους συντάκτες των εκθέσεων ικανότητας. Επί των προτάσεων αυτών, υποχρέωση γνωμάτευσης έχουν όλοι οι ιεραρχικά προϊστάμενοι, μέχρι και επιπέδου Διευθυντού Διεύθυνσης. Για το προσωπικό των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων, γνωματεύει και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής.
2.  
  Οι σχετικές προτάσεις μετά των ονομαστικών πινάκων υποβάλλονται:
 1. Τακτικώς το μήνα Νοέμβριο εκάστου έτους
 2. Εκτάκτως οποτεδήποτε διαταχθεί από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας
 3. Ειδικώς για το έτος 1993, οι προτάσεις για απονομή διαμνημονεύσεων θα υποβληθούν εντός τριμήνου από της ισχύος του παρόντος προεδρικού διατάγματος
3.  
  Προτάσεις για την απονομή διαμνημονεύσεων δεν συντάσσονται, έστω και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απονομής, εφόσον κατά το χρόνο της σύνταξης οι δικαιούμενοι τελούν σε μία από τις καταστάσεις για τις οποίες δεν συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά
Άρθρο 6 "Απονομή και επίδοση διαμνημονεύσεων"
1.  
  Οι διαμνημονεύσεις που καθορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος απονέμονται ως ακολούθως:
 1. Στην Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης
 2. Στους λοιπούς αξιωματικούς της Ελληνικής Αστυνομίας, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας
2.  
  Τα μετάλλια μετά των αντιστοίχων διπλωμάτων των διαμνημονεύσεων αποστέλλονται σ αυτούς που τιμήθηκαν υπηρεσιακά και τους επιδίδονται με απόδειξη
Άρθρο 7 "Αφαίρεση ή μη απονομή διαμνημονεύσεων"
1.  
  Οι διαμνημονεύσεις που προβλέπονται από το παρόν διάταγμα δεν απονέμονται ή αν έχουν απονεμηθεί αφαιρούνται στις περιπτώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 343/1969 «Περί βαθμού και καταστάσεων εν γένει των Αξιωματικών των Σωμάτων Ασφαλείας».
2.  
  Διαμνημονεύσεις που έχουν απονεμηθεί σ αυτούς που είναι γραμμένοι στο στέλεχος της Εφεδρίας της Ελληνικής Αστυνομίας αφαιρούνται σε περίπτωση αμετάκλητης καταδίκης τους για:
 1. Οποιαδήποτε ποινή, για εγκλήματα που ανάγονται στην προστασία του πολιτεύματος
 2. Οποιαδήποτε ποινή, για κακούργημα
 3. Αποστέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων, οριστική ή προσωρινή
3.  
  Η αφαίρεση των διαμνημονεύσεων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 8 "Τύχη διαμνημονεύσεων μετά θάνατο"
1.  
  Οι διαμνημονεύσεις που απονέμονται κατά τις διατάξεις του παρόντος είναι προσωπικές και φέρονται από τους τιμηθέντες εφ όρου ζωής, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος
2.  
  Σε περίπτωση θανάτου αυτού που τιμήθηκε, οι διαμνημονεύσεις περιέχονται, ως κειμήλια, α αυτόν που ορίζει η διαθήκη του θανόντος. Αν δεν άφησε διαθήκη, οι διαμνημονεύσεις περιέχονται στους εξ αδιαθέτου κληρονόμους του, κατά την ακόλουθη σειρά:.
 1. Στο μεγαλύτερο κατά σειρά ηλικίας τέκνο, β. Στη χήρα.
 2. Στον πατέρα ή την μητέρα
 3. Στο μεγαλύτερο αδελφό ή αδελφή
Άρθρο 9 "Τρόπος που φέρονται οι διαμνημονεύσεις και οι ταινίες αυτών"
1.  
  Τα μετάλλια των διαμνημονεύσεων αναρτώνται στα χιτώνια των στολών στο αριστερό του στήθους, σύμφωνα με την ιεραρχική τάξη του άρθρου 2 παρ. 3 του παρόντος.
2.  
  Οι τιμηθέντες με μετάλλια διαμνημονεύσεων φέρουν στη στολή τους τα διάσημα των μεταλλίων αυτών μετά των ταινιών τους μόνο σε επίσημες εκδηλώσεις και κατόπιν διαταγής. Στις άλλες περιπτώσεις φέρουν στη στολή τους τις αντίστοιχες διεμβολές των μεταλλίων, που τους απονεμήθηκαν, με τα διακριτικά προσδιορισμού τάξης των μεταλλίων.
3.  
  Στις σμικρογραφίες των μεταλλίων και ταινιών οι διαστάσεις των μεταλλίων, των ταινιών αναρτήσεων και της τάξεως των μεταλλίων είναι οι μισές από αυτές που καθορίζονται με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα
4.  
  Στις περιπτώσεις απονομής διαμνημονεύσεως ανωτέρας Τάξεως, ή κατωτέρας Τάξεως παύει να φέρεται
Άρθρο 10
1.  
  Οι διαμνημονεύσεις που απονέμονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καταχωρούνται στα ατομικά βιβλιάρια των Τιμωμένων
2.  
  Η απονομή των διαμνημονεύσεων δεν αποτελεί προϋπόθεση για προαγωγή στον επόμενο βαθμό, ούτε λαμβάνεται υπόψη ως στοιχείο κατά τη διαδικασία επανακρίσεως
Άρθρο 11 "Ρύθμιση λεπτομερειών"
1.  
  Λεπτομέρειες που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος ρυθμίζονται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας
Άρθρο 12 "Έναρξη ισχύος"
1.  
  Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α. Των όρθρων 39 παράγραφος 1 και 2 και 53 παράγραφος 1 του Ν. 1481/1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152). β. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). γ. Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154), με το οποίο προστέθηκε όρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 4.474.000 δρχ. για το έτος 1993, η οποία δεν έχει προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, μπορεί όμως να αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις των Κ.Α.Σ. 1112,1113 και 1235 του Ε.Φ. 43-210 του προϋπολογισμού εξόδων της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Την υπ αριθ. 154/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-15 Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/58
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1975/106 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/106 1975
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/343 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/343 1969
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1974/376 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1974/376 1974
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/622 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/622 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986