ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/146

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, προϋποθέσεις απονομής και διαδικασία υποβολής προτάσεων και απονομής Διαμνημονεύσεων Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Καθιερώνεται διαμνημόνευση με τίτλο «Διαμνημόνευση συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές»
2.  
  Η διαμνημόνευση αυτή είναι μιας τάξεως και απονέμεται σε Έλληνες στρατιωτικούς για την ευδόκιμη συμμετοχή τους σε Ειρηνευτικές Αποστολές εκτός της επικρατείας υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και άλλων Διεθνών Οργανισμών, κατόπιν αποφάσεως του ΥΕΘΑ
3.  
  Με τον όρο «στρατιωτικοί» νοούνται οι ανήκοντες στις Ένοπλες Δυνάμεις
4.  
  Με τον όρο συμμετοχή σε «Ειρηνευτική Αποστολή εκτός της Επικρατείας» νοείται η συμμετοχή κατόπιν εντολής της Ελληνικής Κυβερνήσεως σε ειρηνευτικές αποστολές των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και άλλων Διεθνών Οργανισμών, οι οποίες κατά καιρούς συγκροτούνται με αποφάσεις των εξουσιοδοτημένων Οργάνων τους
5.  
  Για την απονομή της διαμνημονεύσεως απαιτείται η συμμετοχή σε διάρκεια ίση με το ήμισυ της αρχικά προβλεπομένης από τη διαταγή τοποθετήσεως χρονικής περιόδου διαρκείας της αποστολής και πάντως όχι βαρύτερη των τριάντα ημερών
6.  
  Κατ εξαίρεση, η απονομή της διαμνημονεύσεως μπορεί να γίνει σε περίπτωση μη συμπληρώσεως του ανωτέρου χρόνου και στις παρακάτω περιπτώσεις:
 1. Σε περίπτωση κατά την οποία κατά την εκτέλεση του καθήκοντος κατά τη διάρκεια της συμμετοχής στην αποστολή ο στρατιωτικός φονευθεί ή τραυματισθεί βαρειά
 2. Σε περίπτωση εκτελέσεως κατόπιν εντολής εξαιρετικά επικινδύνων αποστολών, όπως αεροπορικών ή αναλόγων αποστολών των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
 3. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται ιεραρχικά μέχρι τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου του Κλάδου που ανήκει ο στρατιωτικός πρόταση, στην οποία αναλύονται λεπτομερώς οι λόγοι της κατ εξαίρεση προτάσεως απονομής.
7.  
  Η διαμνημόνευση επίσης απονέμεται και σε αλλοδαπούς στρατιωτικούς για εξαιρετικές υπηρεσίες, πράξεις και ενέργειες οι οποίες αποβαίνουν προς όφελος της ελληνικής αποστολής. Η πρόταση απονομής γίνεται όπως και για την περίπτωση της παραγράφου 6β.
Άρθρο 2
1.  
  Ιεραρχικά η Διαμνημόνευση Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές έπεται των διαμνημονεύσεων οι οποίες συνεστήθησαν με τα Π.Δ. 192/1991 και 12/1992.
Άρθρο 3
1.  
  Το μετάλλιο της Διαμνημονεύσεως Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές έχει σχήμα εξαγωγικό διαμέτρου 35 χιλιοστών και είναι κατασκευασμένο από ορείχαλκο. Στην κύρια όψη απεικονίζει ανάγλυφα στο κέντρο το σύμπλεγμα του Κηφισοδότου, το οποίο βρισκόταν στην Αγορά των Αθηνών και παρίστανε την Ειρήνη, αδελφή της Ευνομίας και της Δίκης, και τον Πλούτο. Πίσω από το σύμπλεγμα υπάρχει ανάγλυφη υδρόγειος σφαίρα. Η πίσω πλευρά αναπαριστά ανάγλυφα το σύμπλεγμα εμβλημάτων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης και στην κάτω πλευρά τη χρονολογία «1992», έτος συστάσεως της Διαμνημονεύσεως.
2.  
  Η ταινία της διαμνημονεύσεως είναι κυματοειδής-μεταξωτή πλάτους 35 χιλιοστών και διαιρείται σε τρεις ισομερείς λωρίδες, εκ των οποίων οι δύο ακραίες είναι χρώματος βαθέος κίτρινου και η μεσαία λευκή. Η μεσαία λευκή λωρίδα διαιρείται σε έξι ισομερείς λωρίδες (πλάτους δύο χιλιοστών εκάστη) με σειρά χρωμάτων από τα αριστερά προς τα δεξιά λευκό-βαθύ κυανούν - λευκό ερυθρό - λευκό - ανοικτό κυανούν και λευκό.
3.  
  Σε περίπτωση πολλαπλών απονομών φέρεται μόνο ένα σώμα μεταλλίου και αντίστοιχα μία διεμβολή στο χιτώνιο. Για τη διάκριση των πολλαπλών απονομών φέρεται στην ταινία του μεταλλίου ή της διεμβολής ένας επάργυρος αστερίσκος για κάθε νέα απονομή, έως του αριθμού των τριών.
Άρθρο 4
1.  
  Το δίπλωμα της διαμνημονεύσεως Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές είναι του ίδιου τύπου με τα διπλώματα των διαμνημονεύσεων, τα οποία συνεστήθησαν με το Π.Δ. 12/1992 με τις εξής διαφορές:.
2.  
  Το δίπλωμα αναγράφει ως τίτλο τη φράση: «ΜΕΤΑΛΛΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΙΡΗΝΕΥΤΙΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ» και φέρει ως απεικόνιση σχηματική παράσταση του μεταλλίου. Στον προβλεπόμενο κενό χώρο αναγράφεται η φράση «για την ευδόκιμη συμμετοχή του στην αποστολή . . από . . έως . .».
Άρθρο 5 "Το μετάλλιο της διαμνημονεύσεως Συμμετοχής σε Ειρηνευτικές Αποστολές φέρεται και σε σμικρογραφία σε περιπτώσεις που ορίζονται από τους κανονισμούς στολών. Άρθρο 6"
1.  
  Μετά την ολοκλήρωση της ειρηνευτικής αποστολής και τον επαναπατρισμό των στρατιωτικών, οι αρμόδιες Διευθύνσεις των Γενικών Επιτελείων, κατόπιν προτάσεως του επικεφαλής της αποστολής, συντάσσουν Ονομαστικούς Πίνακες με τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Οπλίτες που πληρούν τις προϋποθέσεις απονομής των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 1 του παρόντος
2.  
  Οι παραπάνω Ονομαστικοί Πίνακες εισάγονται στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων, το οποίο εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης την έκδοση της αποφάσεως απονομής της διαμνημονεύσεως. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στοΑρθρο 7 του Π.Δ. 192/1991.
Άρθρο 7
1.  
  Τα οριζόμενα στα Άρθρα 8, 9, 10 και 11 του Π.Δ. 192/1991 ισχύουν και για την παρούσα διαμνημόνευση.
2.  
  Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν από της δημοσιεύσεως αυτού
3.  
  Προτάσεις απονομής της διαμνημονεύσεως δύνανται να υποβληθούν για συμμετοχή σε Ειρηνευτικές Αποστολές, οι οποίες έλαβαν χώρα μετά την 15 Μαΐου 1991, ημερομηνία καθιερώσεως των Διαμνημονεύσεων. Στον Υπουργό Εθνικής Αμύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • Το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1911 /1990 «Εισαγωγή γυναικών στις ανώτατες στρατιωτικές σχολές, ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 166, τ. Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2109/92 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας και καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 205, τ. Α).
 • Το Π.Δ. 192/1991 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεων και απονομής κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ 75, τ. Α).
 • Το Π.Δ. 12/1992 «Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεων και απονομής νέων κατηγοριών διαμνημονεύσεων» (ΦΕΚ 4, τ. Α).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα», που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154, τ. Α).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους δύο εκατομμυρίων δραχμών περίπου για το οικονομικό έτος 1993 και εκατό χιλιάδων δραχμών περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Για την ανωτέρω δαπάνη έχει εγγραφεί ανάλογη πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 11110 (Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμύνης) και με ΚΑΕ 1295, (ως και η από 1.10.1992 σχετική βεβαίωση του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης).
 • Την υπ αριθμόν 9/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1990/1911 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1911 1990
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Ρύθμιση θεμάτων εκπαιδεύσεως, στρατολογίας, καταστάσεων του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. 1992/2109 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/192 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/192 1991
Περιγραφή, τύπος, ιεραρχική τάξη, διαδικασία προτάσεως και απονομής νέων κατηγοριών διαμνημονεύσεων. 1992/12 1992