ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/147

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-04-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορισμός μεταβατικής έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας στην έδρα των Ειρηνοδικείων Ανδρίτσαινας και Αρήνης (Ζαχάρω).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αρθρο μόνο 1.Ορίζεται μεταβατική έδρα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας στην έδρα των Ειρηνοδικείων Ανδρίτσαινας και Αρήνης αντίστοιχα, για την εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων, αρμοδιότητος Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της περιφέρειας των παραπάνω Ειρηνοδικείων. 2.Το κατά την παράγραφο 1 μεταβατικό Μονομελές Πλημμελειοδικείο θα συνεδριάσει εις μεν την μεταβατική του έδρα στην Ανδρίτσαινα στο δικαστικό κατάστημα του Ειρηνοδικείου Ανδρίτσαινας, κάθε τέταρτη Παρασκευή του μηνός και μέχρι τρεις φορές το χρόνο, εις δε τη μεταβατική του έδρα στην Αρήνη (Ζαχάρω) στο δικαστικό κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αρήνης (Ζαχάρω), κάθε τρίτη Παρασκευή κάθε μήνα. 3.Υποθέσεις του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κυπαρισσίας οι οποίες υπάγονται κατά την παρ. 1 του παρόντος στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Ηλείας παραπέμπονται να εκδικασθούν εις αυτό, εφόσον δεν είχε ήδη προσδιορισθεί γι αυτές δικάσιμος στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Κυπαρισσίας. Στην Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφοι 1,2 και 3 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988 Α 35).
  • Το Προεδρικό Διάταγμα με τον αριθ. 354/23.10.92 «Απόσπαση των Ειρηνοδικείων Ανδρίτσαινας και Αρήνης από το Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας του Εφετείου Ναυπλίου και υπαγωγή τους στο Πρωτοδικείο Ηλείας του Εφετείου Πατρών (Α 176)».
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τη γνώμη του Προέδρου Εφετών Πατρών με τον αριθμό 2/7.1.1992.
  • Τη γνώμη του Εισαγγελέως Εφετών Πατρών με τον αριθμό 30/8.1.1992.
  • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον αριθ. 132/1993, μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία