ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/162

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-04-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

0006-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ασφαλιστικές Κατηγορίες του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Οι ασφαλιστικές κατηγορίες για τον υπολογισμό και την καταβολή των μηνιαίων εισφορών για εφάπαξ βοήθημα στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) για τους κλάδους επικουρικής ασφάλισης, ασθένειας και εφ άπαξ βοηθήματος των προσώπων, που ασφαλίζονται από 1.1.1993 και μετά, όπως έχουν καθορισθεί με το Π.Δ. 125/1993 (Α 54) για το Ταμείο Νομικών είναι οι εξής: 1η ασφαλιστική κατηγορία 105.000 δρχ. 2η » » 130.000 » 3η » » 155.000 » 4η » » 180.000 » 5η » » 205.000 » 6η » » 230.000 » 7η » » 255.000 » 8η » » 280.000 » 9η » » 305.000 » 10η » » 330.000 » 11η » » 355.000 » 12η » » 380.000 » 13η » » 405.000 » 14η » » 430.000 ».
2.  
  Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται κάθε φορά βάσει του ποσοστού αυξήσεως των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, αρχής γενομένης 1.1.1993.
Άρθρο 2
1.  
  Η καταβολή των μηνιαίων εισφορών των ασφαλισμένων του προηγούμενου άρθρου γίνεται επί της 1 ης ασφαλιστικής κατηγορίας. Με δήλωσή του ο ασφαλισμένος προς το οικείο φορέα κατά την έναρξη της ασφαλίσεως δύναται να επιλέξει άλλη, εκτός της 1 ης, ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των μηνιαίων εισφορών. Δήλωση επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται και στην αρχή κάθε έτους, η οποία ισχύει για ολόκληρο το έτος. Η ασφαλιστική κατηγορία βάσει της οποίας καταβάλλεται η μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη, ισχύει και για την καταβολή της εισφοράς ασφάλισης ασθένειας.
Άρθρο 3
1.  
  Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς που προκύπτει βάσει των κατά το άρθρο 1 του παρόντος, ασφαλιστικών κατηγοριών και του ποσοστού εισφοράς για την ασφάλιση ασθένειας που ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 35 του Ν. 2084/92 καταβάλλεται το έτος 1993 μειωμένο κατά το 112 και το έτος 1994 μειωμένο κατά το 2/4.
Άρθρο 4
1.  
  Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από 1.1.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ. 3,32 παρ. 3,33,34 παρ. 1, 35 παρ. 1 και 37 παρ. 2 του Ν. 2084/1992 (Α 165).
 • Την συνταχθείσα τον Νοέμβριο του 1992 αναλογιστική μελέτη.
 • Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 (Α 137).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη του Δ.Σ. του Ταμείου, που διατυπώθηκε κατά την 43/10.12.1992 συνεδρίασή του.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού ή του προϋπολογισμού του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων.
 • Την 175/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-04-28 Ασφαλιστικές Κατηγορίες του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/64