ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/179

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1993.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Κυρώνεται και έχει ισχύ για το δασικό διαχειριστικό έτος 1993, σε ολόκληρη την Επικράτεια, ο Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, με τον οποίο καθορίζεται ο δημόσιος δασικός φόρος που πρέπει να καταβάλλεται για δασική προϊόντα που παράγονται από μη [...]"
1.  
  Ξυλεία ειδικών χρήσεων: 1.1. Μέσης διαμέτρου 20 εκ. και άνω: α) Οξυάς, καστανιάς, οστρυάς, γαύρου κ.μ. 15.040 2.106 3.145.
 1. Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης κ.μ. 13.670 1.914 2.802.
 2. Οβελοί - Πάσσαλοι τεμ. 226 23 44 1.4.
 3. Καπνόβεργες χιλ. 12.300 1.722 2.407 1.5.
 4. Υπορθώματα αμπέλου χιλ. 6.150 861 984 1.6.
 5. Πλακόραβδοι Κgr 7 1 1,7 ΙV.
 6. ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.
 7. Ελάτης, Δασικής Πεύκης κ.μ. 12.300 1.722 2.543.
 8. Καπρούλια διαμέτρου 7 εκ. μέχρι 11 εκ.:
 9. κ.μ. 12.300 1.722 3.679 α) Μήκους 1,50 μ. μέχρι 3,00 μ.
 10. Μαύρης Πεύκης, Αρκεύθου κ.μ. 11.620 1.627 2.461.
 11. Χαλεπίου Πεύκης, Τραχ.
 12. Πεύκης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου κ.μ. 7.520 1.053 1.504.
2.  
  Καύσιμη ύλη: 158
 1. Ερυθρελάτης, Λευκοδέρμου Πεύκης κ.μ. 6.830 956 1.368.
 2. Ελάτης, Δασικής Πεύκης κ.μ. 6.150 861 1.230.
 3. Δαδί Κgr 7 1 2
 4. Χαλεπίου Πεύκης, Τραχ.
 5. Πεύκης, Κουκουναριάς, Κυπαρίσσου κ.μ. 4.100 574 793.
3.  
  Κατράμι (ξυλόπισσα) Κgr 12 1,7 2,7 3.1. Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω: κ.μ. 14.360 2.010 3.623 α) Δρυός, πτελέας 3.2. Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω: κ.μ. 8.880 1.243 2.393 α) Δρυός, πτελέας 3.3 Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω: κ.μ. 14.360 2.010 3.553 α) Φιλύρας, φράξου, σφενδάμου 3.4. Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω: κ.μ. 8.880 1.243 2.393 α) Φιλύρας, φράξου, σφενδάμου 3.5. Ανεξαρτήτου διαμέτρου: κ.μ. 23.240 3.253 5.742 α) Καρυδιάς.
 1. Λουπών καρυδιάς κ.μ. 30.080 4.211 9.845.
 2. Λουπών δρυός, πτελέας κ.μ. 17.770 2.488 4.854.
 3. Πυξού κ.μ. 13.670 1.914 3.076.
4.  
  Βαλανίδι, βαλανιδάλευρο, Βάλανοι κτηνοτροφίας Κgr 5,5 0,7 1,3 0,7 1,6
5.  
  Ρους βαφικός (χρυσόξυλο), δεψτκός (ρούδι), Κgr 5,5 μελιόφυλλα, κληθρόφυλλα, σχινόφυλλα, σχινάλευρο, κεράτια, χαρουπάλευρο και κικίδια Στρογγύλια: 6.1 Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και άνω: χ.κ.μ. 7.520 1.053 1.504 α) Οξυάς.
 1. Καστανιάς χ.κ.μ. 6.830 956 1.368 6.3 Λεύκης από τεχνητές φυτείες διαμέτρου 15-25 εκ. χ.κ.μ. 7.107 ΑΤΕΛΩΣ Βάσει των άρθρων 177 παρ. στ και 179 παρ. 1 του Ν.Δ. 86/ 1969 1.435 6.4 Ανεξαρτήτου διαμέτρου στρογγύλια και σχίζες:
 2. Μέσης διαμέτρου 25 εκ. και κάτω:
 3. χ.κ.μ. 4.920 689 986 α) Οξυάς.
 4. Οξυάς χ.κ.μ. 5.200 728 1.025.
 5. Λοιπών πλατυφύλλων χ.κ.μ. 4.780 669 957.
6.  
  Στύλοι τηλεπ/νιών (σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΤΕ) κ.μ. 15.040 2.106 4.444.
7.  
  Άνθη φιλύρας Κgr 820 90 χ.κ.μ. 6.150 861 1.232 α) Οξυάς.
 1. Καστανιάς χ.κ.μ. 8.880 1.243 1.777.
 2. Λοιπών πλατυφύλλων πλην δρυός χ.κ.μ. 6.150 861 1.232.
8.  
  Κώνοι χλωροί: Κgr 8 0,88 2
 1. Καστανιάς, πλατάνου, λεύκης τόνν. 4.500 450 828.
 2. Δρυός και λοιπών πλατυφύλλων τόνν. 7.110 711 1.210.
 3. Καυσόξυλα:
 4. τόνν. 6.150 615 1.068 α) Οξυάς.
9.  
  Καυσόξυλα κωνοφόρων τόνν. 3.010 301 424.
10.  
  Ξυλάνθρακες κωνοφόρων ΙΙ. Κgr 41,4 4,1 9 α) Οξυάς
 1. Δρυός και λοιπών πλατυφύλλων Κgr 48 4,8 9,5
11.  
  Άνθρακες σιδηρουργίας Κgr 32 3,2 6,5 ΙΙΙ. ΚΩΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ.
12.  
  Δένδρα Χριστουγέννων: τεμ. 1.770 248 342.
 1. Από ελάτη, ψευδοτσούγκα και ερυθρελάτη
 2. Από λοιπά δασικά είδη τεμ. 1.090 153 232.
13.  
  Κλάδοι καλλωπιστικοί: τόνν. 5.470 601 930.
 1. Ελάτης, πεύκης, κυπαρίσσου
 2. Αρκουδοπούρναρου τόνν. 20.510 2.256 5.059.
 3. Λοιπών ειδών (ιξός κ.λπ.) τόνν. 11.620 1.278 3.076.
14.  
  Ρητίνη Κgr 40 ΑΤΕΛΩΣ 1 Βάσει του άρθρου 175 του Ν.Δ. 86/1969.
15.  
  Λειχήνες και βρύα Κgr 27 3 5,5
16.  
  Αρωματικά και φαρμακευτικά δασικά είδη (άνθη, φύλλα κ.λπ.) Κgr 8 0,88 1,75 Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος. Αθήνα, 12 Απριλίου 1993 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΥΑΓ. ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ (3)Δρχ. το μήνα.
 1. Για το ένα (1 ) παιδί σε 1.030.
 2. Για τα δύο (2) παιδιά σε 2.300.
 3. Για τα τρία (3) παιδιά σε 4.580.
 4. Για τέσσερα (4) παιδιά σε 9.600 ΙΙ) Για τους δικαιούχους με ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα από 1.500.001 μέχρι 1.900.000 δρχ.
 5. Δρχ. το μήνα.
 6. Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 160 παρ. 2, 161 και 312 του Ν.Δ. 86/ 1969 «Περί Δασικού Κωδικός» (Α 7). β) Του άρθρου 9 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας των Δασών και των Δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (Α 289) και γ) Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Την Υ.1950/10.12.1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Καραγκούνη» (Β 728).
 • Την αριθμ. 1/24.12.1992 γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 212/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-05-10 Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1993.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/66
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1950 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1950 1992
ΝΟΜΟΣ 1979/998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/998 1979
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/86 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/86 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία