ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/181

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-10

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-10

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Απόσπαση της κοινότητας Κορυφής από το Ειρηνοδικείο Πενταλοφου και υπαγωγή της στο Ειρηνοδικείο Ανασελίτσας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η Κοινότητα Κορυφής αποσπάται από το Ειρηνοδικείο Πενταλόφου, περιφέρειας του Πρωτοδικείου Γρεβενών και Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας και υπάγεται στο Ειρηνοδικείο Ανασελίτσας περιφέρειας του Πρωτοδικείου Κοζάνης του αυτού Εφετείου
2.  
    Εκκρεμείς ενώπιον του Ειρηνοδικείου Πενταλόφου πολιτικές και ποινικές υποθέσεις, εκ των υπαγομένων κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου Ανασελίτσας, για τις οποίες έχει προσδιορισθεί δικάσιμος παραμένουν στο Ειρηνοδικείο Πενταλόφου μέχρις εκδόσεως οριστικής αποφάσεως. Στην Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τη διάταξη της παραγράφου 1 εδάφιο β του άρθρου 2 του Κώδικα Οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (Κ.Ν. 1756/1988 Α 35).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1588/1985 όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Την απόφαση του Δικαστηρίου των Εφετών Δυτικής Μακεδονίας σε Συμβούλιο και ολομέλεια με αριθμό 2/1992.
  • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον αριθμό 104/1993. Μετά από πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1588 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1588 1985
ΝΟΜΟΣ 1988/1756 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/1756 1988
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία