ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/201

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

«Αναγνώριση ονομασίας προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η ονομασία προέλευσης «Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη» αναγνωρίζεται και προστατεύεται για τους ερυθρούς οίνους-λικέρ (VΙΝS DΕ LΙQUΕUR) που:
 1. Παράγονται αποκλειστικά από σταφύλια της ερυθρής ποικιλίας Μαυροδάφνη, ή και από σταφύλια της ποικιλίας Μαύρη Κορινθιακή που καλλιεργείται στην επαρχία Πατρών του Νομού Αχαΐας
 2. Έχουν αποκτημένο αλκοολικό τίτλο κατ όγκο όχι μικρότερο από 15% VΟL και όχι μεγαλύτερο από 22% VΟL, ο δε ολικός αλκοολικός τίτλος κατ όγκο δεν είναι μικρότερος από 17,5% VΟL
 3. Πληρούν τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
2.  
  Η ποικιλία Μαυροδάφνη καλλιεργείται σε αμπελώνες που βρίσκονται μέσα στα όρια των ακόλουθων τριών ζωνών της επαρχίας Πατρών του Νομού Αχαΐας:
 1. Στην κύρια ζώνη που βρίσκεται στο κεντρικό τμήμα της επαρχίας και ορίζεται βόρεια και βορειοδυτικά από την εθνική οδό Πατρών - Πύργου, δυτικά από την επαρχιακή οδό προς Άρλα, νότια από τα όρια των κοινοτικών περιοχών Αρλας, Φλόκας και Μιτόπολης, ανατολικά από τα όρια των κοινοτικών περιοχών Χαλανδρίτσας, Πλατανόβρυσης και Πετρωτού και βορειονατολικά από την επαρχιακή οδό Πατρών - Ελικίστρας.
 2. Η ζώνη αυτή περιλαμβάνει κτηματικές περιοχές του Δήμου Πατρέων και των Κοινοτήτων Αγιοβλασίτικων, Αγ.
 3. Νικολάου, Αγ.
 4. Στεφάνου, Αλισού, Άνω Αχαΐας, Άνω Σουδανέικων, Άρλας, Αχαϊκού, Βραχνέικων, Θέας, Θεριανού, Καλλιθέας, Κάτω Αλισού, Κρήνης, Λουσικών, Μαζαρακίου, Μιντιλογλίου, Μιτόπολης, Μονοδενδρίου, Οβρυάς, Παραλίας Πετρωτού, Πλατανόβρυσης, Ροΐτικων, Σαραβαλίου, Τσουκαλέικων, Φλόκας, Φωσταίνης, Χαϊκαλίου και Χαλανδρίτσας.
 5. Στη ζώνη του Ρίου που βρίσκεται βόρεια της επαρχιακής οδού Πατρών - Ελικίστρας και περιλαμβάνει τις κοινότητες Αγίου Βασιλείου, Αγίου Γεωργίου, Βερναδέικων, Κάτω Καστριτσίου και Πλατανίου
 6. Στη ζώνη που βρίσκεται δυτικά της αμαξιτής οδού προς Αρλα και περιλαμβάνει τις κοινότητες Κάτω Αχαΐας, Πετροχωρίου, Κρίνου και Πέτα
3.  
  Η γλευκοποίηση των σταφυλιών, η οινοποίηση και η παρασκευή των οίνων - λικέρ (VΙΝS DΕ LΙQUΕUR), όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του παρόντος, καθώς και η υποχρεωτική παλαίωση τουλάχιστον ενός έτους, πραγματοποιούνται υποχρεωτικά σε οινοποιεία που βρίσκονται εντός των ορίων της επαρχίας Πατρών και που είναι κατάλληλα εξοπλισμένα για την εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας στην παραγωγή, επεξεργασία και παλαίωση οίνων του τύπου αυτού
Άρθρο 2
1.  
  Η μόρφωση των πρέμνων της ποικιλίας Μαυροδάφνη και μαύρη Κορινθιακή γίνεται σε κυπελλοειδή ή γραμμοειδή σχήματα εφαρμόζεται δε το βραχύ κλάδευμα (μέχρι 2 μάτια)
2.  
  Ο αριθμός των πρέμνων ανά στρέμμα ανέρχεται τουλάχιστον σε 400 με εξαίρεση τους αμπελώνες που έχουν φυτευθεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος δ/τος
3.  
  Η στρεμματική απόδοση των αμπελώνων δεν υπερβαίνει τα 1200 κιλά ανά στρέμμα σταφυλών, η δε φυσική περιεκτικότητα των σταφυλών σε σάκχαρα των ποικιλιών Μαυροδάφνη και Μαύρη Κορινθιακή ανέρχεται τουλάχιστον στα 212 και 221 γραμμάρια ανά λίτρο γλεύκους αντίστοιχα
4.  
  Οι σταφυλές πρέπει να προέρχονται από αμπελώνες ηλικίας μεγαλύτερης των τεσσάρων ετών
5.  
  Οι αμπελώνες δεν αρδεύονται
6.  
  Καλλιεργητικές τεχνικές που δεν εφαρμόζονται πατροπαράδοτα στην περιοχή για κάθε μια ποικιλία δεν επιτρέπονται
Άρθρο 3
1.  
  Οι οίνοι - λικέρ (VΙΝS DΕ LΙQUΕUR) παρασκευάζονται:
 1. Από ζυμούμενο γλεύκος σταφυλών της ποικιλίας Μαυροδάφνη, του οποίου η αλκοολική ζύμωση διακόπτεται όταν έχουν σχηματισθεί τουλάχιστον 4% VΟL αλκοόλης.
 2. Για τη διακοπή της αλκοολικής ζύμωσης των σακχάρων του γλεύκους επιτρέπεται η προσθήκη των ακόλουθων προϊόντων:.
  • Ουδέτερης αλκοόλης που προέρχεται από απόσταξη προϊόντων του αμπελοοινικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των σταφίδων, της οποίας ο αλκοολικός τίτλος είναι τουλάχιστον 96% VΟL και η οποία ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 4252/88 του Συμβουλίου της 31ης Δεκεμβρίου 1988 «σχετικά με την παρασκευή και εμπορία κρασιών λικέρ που παράγονται στην Κοινότητα» (L 373)
  • Αποστάγματος οίνου ή αποστάγματος σταφίδων ή προϊόντος απόσταξης (DΙSΤΙLLΑΤ) οίνου, των οποίων, ο αλκοολομετρικός τίτλος είναι ίσος ή μεγαλύτερος των 52%VΟL και μικρότερος ή ίσος των 86%VΟL και τα οποία ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 4252/88.
  • Ι.
 3. Με ανάμιξη οίνου -λικέρ (VΙΝS DΕ UQUΕUR) της περιπτ. α με οινο - λικέρ από αποζυμωμένο γλεύκος Μαυροδάφνης στο οποίο προστίθενται ένα ή περισσότερα από τα προϊόντα που αναφέρονται στην περίπτωση α.
 4. Με ανάμιξη οίνων -λικέρ (VΙΝS DΕ LΙQUΕUR) των περιπτώσεων α και β με οίνο - λικέρ (VΙΝ DΕ LΙQUΕUR) που παρασκευάζεται από γλεύκος σταφυλών ή από ζυμούμενο γλεύκος σταφυλών της ποικιλίας Μαύρη Κορινθιακή, του οποίου η αλκοολική ζύμωση διακόπτεται με προσθήκη ουδέτερης αλκοόλης όπως αυτή ορίζεται στην υποπεριπτ. αα της περιπτ. α, και υπό την προϋπόθεση ότι στον τελικό οινο - λικέρ (VΙΝ DΕ UQUΕUR) τα προϊόντα από σταφυλές της ποικιλίας Μαυροδάφνη αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο, από 51%.
2.  
  Η προσθήκη των προϊόντων που αναφέρονται στην παρ. 1, περίπτωση α, γίνεται μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του έτους παραγωγής υπό τον έλεγχο των αρμοδίων υπηρεσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Συμπληρωματική προσθήκη αλκοόλης μπορεί να γίνει και μετά την 31 Δεκεμβρίου του έτους παραγωγής μόνο έπειτα από προηγούμενη δήλωση στην αρμόδια Δ/νση Γεωργίας και στο Γενικό Χημείο του Κράτους, με την προϋπόθεση ότι η αλκοόλη που προστίθεται δεν υπερβαίνει το 10% VΟL της αλκοόλης που συνολικά προστέθηκε αρχικά στους οίνους βάσης.
3.  
  Οι τύποι οίνων - λικέρ (VΙΝS DΕ LΙQUΕUR) πού δικαιούνται της ονομασίας προέλευσης ελεγχόμενης (Ο.Π.Ε.) Μαυροδάφνη Πατρών, είναι οι ακόλουθοι:.
 1. Οίνος φυσικός γλυκός:
 2. Ο τύπος που παρασκευάζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του παρόντος άρθρου.
 3. Οίνος γλυκός:
 4. Ο τύπος οίνου που παρασκευάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του παρόντος άρθρου μετά από γλύκανση των οίνων-λικέρ (VΙΝS DΕ LΙQUΕUR) με προσθήκη γλεύκους ή συμπυκνωμένου γλεύκους ή συμπυκνωμένου ανακαθορισμένου γλεύκους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 4
1.  
  Στους οίνους -λικέρ (VΙΝS DΕ LΙQUΕUR) και στα προϊόντα βάσης παραγωγής αυτών μπορεί να εφαρμόζονται οινολογικές πρακτικές και κατεργασίες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 τον παρόντος άρθρου.
2.  
 1. Δεν επιτρέπεται η αύξηση του φυσικού αλκοολικού τίτλου των σταφυλών και γλευκών των ποικιλιών Μαυροδάφνη και Μαύρη Κορινθιακή με συμπύκνωση με οποιοδήποτε τρόπο ή με προσθήκη συμπυκνωμένου γλεύκους ή συμπυκνωμένου ανακαθορισμένου γλεύκους
 2. Για τους οίνους λικέρ (VΙΝS DΕ LΙQUΕUR) δεν επιτρέπονται:
  • θερμικές επεξεργασίες, κατεργασία με κελύφη ζυμών και χρήση γαλακτικών βακτηρίων.
  • ββ) Η προσθήκη των ουσιών ανθρακικός ανυδρίτης, σορβικό οξύ και αλάτων του, δισκία παραφίνης και χρώματος καραμέλας.
Άρθρο 5
1.  
  Οι κατά τα ανωτέρω ερυθροί οίνοι «Ονομασίας Προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη» παλαιώνονται σε δρύινα βαρέλια χωρητικότητας μέχρι 1000 λίτρων, τουλάχιστον για δώδεκα μήνες πριν από τη διάθεση τους στην κατανάλωση. Η παλαίωση γίνεται σε κατάλληλους χώρους με κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.
2.  
  Οι οίνοι - λικέρ (VΙΝS DΕ LΙQUΕUR) «Ονομασίας Προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη» μπορεί να διατίθενται στην κατανάλωση με ειδικές ενδείξεις όπως κατωτέρω:
 1. RΕSΕRVΕ (επιλεγμένος) :
 2. Εφόσον ο οίνος έχει παραμείνει προς παλαίωση τουλάχιστον επί τρία συνολικά έτη από τα οποία τουλάχιστον δύο έτη υπό τις συνθήκες που ορίζονται στην παρ.1 του παρόντος άρθρου και τουλάχιστον επί ένα έτος σε φιάλες.
 3. VΙΕLLΕ RΕSΕRVΕ:
 4. Εφόσον ο οίνος έχει παραμείνει προς παλαίωση τουλάχιστον επί πέντε συνολικά έτη από τα οποία τουλάχιστον δύο έτη υπό τις συνθήκες που ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τουλάχιστον επί δύο έτη σε φιάλες.
 5. GRΑΝD RΕSΕRVΕ:
 6. Εφόσον ο οίνος έχει παραμείνει προς παλαίωση τουλάχιστον επί επτά συνολικά έτη, εκ των οποίων τουλάχιστον τρία έτη υπό τις συνθήκες που ορίζονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου και τουλάχιστον επί τρία έτη σε φιάλες.
3.  
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση ανάμιξης οίνων - λικέρ (VΙΝS DΕ LΙQUΕUR) με διαφορετική διάρκεια παλαίωσης, λαμβάνεται ως διάρκεια παλαίωσης του προϊόντος ανάριας εκείνη του οίνου - λικέρ (VΙΝ DΕ LΙQUΕUR) με το μικρότερο χρόνο παλαίωσης.
4.  
  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 3 του παθόντος άρθρου στην περίπτωση οίνων - λικέρ (VΙΝS DΕ LΙQUΕUR) που παραμένου σε φάση οξειδωτικής παλαίωσης, επί τρία και πλέον έτη επιτρέπεται, προς βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτήρων του προϊόντος, η προσθήκη φρέσκου οίνου - λικέρ,(VΙΝ DΕ LΙQUΕUR), μετά το τρίτο έτος παλαίωσης χωρίς να μεταβάλεται η συνολική διάρκεια παλαίωσης υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις.
 1. Ο προστιθέμενος οίνος - λικέρ (VΙΝ DΕ LΙQUΕUR) προέρχεται αποκλειστικά από γλεύκος σταφυλιών της ποικιλίας Μαυροδάφνη και πληροί τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος
 2. Η προστιθέμενη ετησίως ποσότητα να είναι μικρότερη από 10% κατ όγκο του τελικού προϊόντος ανάμιξης
5.  
  Η αναγωγική φάση παλαίωσης μέσα σε φιάλες δεν διακόπτεται. Εάν για οποιοδήποτε λόγο χρειαστεί να ανοιχθούν οι φιάλες και ο οίνος υποστεί επεξεργασία ή μετάγγιση, ο χρόνος της αναγωγικής παλαίωσης αρχίζει από την ημερομηνία της νέας εμφιάλωσης.
6.  
  Η ύπαρξη υποστάθμης σε εμφιαλωμένους οίνους που παρέμειναν για μεγάλο χρονικά διάστημα σε φάση αναγωγικής παλαίωσης είναι αιτιολογημένη εφόσον οφείλεται σε φυσιολογική κατακρήμνιση των χρωστικών
7.  
  Οι οίνοι - λικέρ (VΙΝS DΕ LΙQUΕUR) που δικαιούνται της «Ονομασίας Προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη» επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά εμφιαλωμένοι με τις συμπληρωματικές ενδείξεις της παρ. 2 του παρόντος άρθρου για μεταβατική περίοδο τριών ετών από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, εάν έχουν συμπληρώσει την κατά περίπτωση προβλεπόμενη φάση οξειδωτικής παλαίωσης σε βαρέλια και τουλάχιστον έξι μήνες παλαίωσης σε φιάλες.
Άρθρο 6
1.  
  Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή οίνων «Ονομασίας Προέλευσης Μαρυδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη» δηλώνουν στην αρμόδια Δ/νση Γεωργίας που ελέγχει το οινοποιείο, δέκα πέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη του τρυγητού, την ημερομηνία που θα αρχίζουν να παραλαμβάνουν σταφύλια για τον σκοπό αυτόν
2.  
  Οι οίνοι οι δικαιούμενοι «Ονομασίας Προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη»:
 1. Εφόσον διατίθενται εμφιαλωμένοι, φέρουν στο επιστόμιο της φιάλης, ιππαστί μπλε χρώματος ταινία ελέγχου με τα αρχικά γράμματα ΜΠ, οι οποίες διατίθενται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
 2. Συνοδεύονται κατά τη διακίνηση τους στον Κοινοτικό χώρο ή κατά την εξαγωγή τους προς τρίτες χώρες από το αντίστοιχο συνοδευτικό αμπελοοινικό έγγραφο, που βεβαιώνει την ονομασία προέλευσης
3.  
  Οίνοι που έχουν παραχθεί σύμφωνα με το Δ. 386/ 1971 «περί αναγνωρίσεως ελεγχομένων ονομαστιών προελεύσεως οίνων» (Α 115) πριν από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος δικαιούνται της «Ονομασίας Προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη».
4.  
  Οι αμπελουργοί και οι οινοπαραγωγοί ευθύνονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που καθορίζονται με το Β.Δ. 423/1970 «περί αναγνωρίσεως των ονομασιών προλεύσεως οίνων» (Α 136).
5.  
  Για τους οίνους με «Ονομασία Προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη» έχουν παράλληλη εφαρμογή οι γενικές και ειδικές διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής αμπελοοινικής νομοθεσίας, για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα
Άρθρο 7 "Καταργούμενες διατάξεις"
1.  
  Από τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος καταργείται το άρθρο 1 του Β.Δ. 386/1971 (Α 115). Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4 και 5 παρ, 2 και 9 του Ν.Δ. 243/1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α 194), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 5 και 4 παρ. 1 και 4 του Ν. 427/ 1976 «περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 243/1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α 230) αντίστοιχα. β) Των περιπτώσεων α, β και γ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 396/1976 «περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Α 198),. γ) Του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την Υ 1950/10.12.1992 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Απόστολο Σταύρου, Ευάγγελο Μπασιάκο και Ανδρέα Καραγκούνη» (Β 728).
 • Τις 33/24-11 -1992 και 34/14-12-1992 γνωμοδοτήσεις της Κεντρικής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
 • Την 230/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-05-21 «Αναγνώριση ονομασίας προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη».
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/75
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1950 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1950 1992
ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/386 1971
ΝΟΜΟΣ 1976/396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/396 1976
ΝΟΜΟΣ 1976/427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/427 1976
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/243 1969
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/423 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/423 1970
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1971/386 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1971/386 1971
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 201 /1993 «αναγνώριση ονομασίας προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη» (ΦΕΚ 75/Α). 1994/198 1994