ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/203

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προεδρικό Διάταγμα 1993/203

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Κρωπίας στην κοινότητα Αρτέμιδος (Λούτσας). Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 και 4 του Νόμου 670/1977 «Περί κώδικος συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 232/25.8.1977 τ.Α). Άρθρο 1 Η έδρα μιας από τις θέσεις συμβολαιογράφων του Ειρηνοδικείου Κρωπίας μεταφέρεται από το Δήμο Κρωπίας στην Κοινότητα Αρτέμιδος (Λούτσας), που υπάγεται στην ίδια Ειρηνοδικειακή περιφέρεια. Στην Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/10.9.1992 τ.Α).
  • Την αριθ. 14/16.12.1992 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε μετά την από 13.10.1992 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου - Δωδεκανήσου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 102/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-05-24 Προεδρικό Διάταγμα 1993/203
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/76