ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/204

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-05-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-05-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-04-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αιγάλεω.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η έδρα μιας από τις θέσεις συμβολαιογράφων του Ειρηνοδικείου Αθηνών μεταφέρεται από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αιγάλεω Αττικής, που υπάγεται στην ίδια Ειρηνοδικειακή περιφέρεια. Στην Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 3 και 4 του Νόμου 670/1977 «Περί κώδικος συμβολαιογράφων» (ΦΕΚ 232/25.8.1977 τ.Α).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Νόμου 2081/1992 (ΦΕΚ 154/10.9.1992 τ.Α).
  • Την αριθ. 14/16.12.1992 γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, που εκδόθηκε μετά την από 13.10.1992 γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου - Δωδεκανήσου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 101/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-05-24 Μεταφορά έδρας συμβολαιογράφου από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Αιγάλεω.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/76