ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/213

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-04

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-04

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Κατάργηση Αμίσθου Προξενείου Μπέλο Οριζόντε. Μεταβολή περιφέρειας δικαιοδοσίας των Προξενικών Αρχών της Ελλάδος στην Βραζιλία.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Άμισθο Προξενείο της Ελλάδος στο Μπέλο Οριζόντε καταργείται
Άρθρο 2
1.  
    Η περιφέρεια δικαιοδοσίας των κατωτέρω Προξενικών Αρχών της Ελλάδος στην Βραζιλία, καθορίζεται ως εξής: Α. Προξενικό Γραφείο Πρεσβείας της Ελλάδος στην Μπραζίλια: - Ομοσπονδιακή Περιοχή (Distritο federal) - Πολιτεία Γκοϊάς - Πολιτεία Τοκαντίνς - Πολιτεία Μάτο Γκρόσσο ντο Νόρτε - Πολιτεία Μάτο Γκρόσσο ντο Σουλ - Πολιτεία Άκρε - Πολιτεία Ροντόνια. Β. Γενικό Προξενείο Ρίου Ιανεΐρου: - Πολιτεία Ρίου Ιανεΐρου - Πολιτεία Παρά - Πολιτεία Αμαπά - Πολιτεία Αμαζονίας - Πολιτεία Ροράϊμα - Πολιτεία Μίνας Ζεραΐς. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το όρθρο 24 παράγραφοι 6 και 8 του νόμου 419/ 1976 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών», (Α 221).
  • Το άρθρο 24 παράγραφος 5 του νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137).
  • Το άρθρο 27 του νόμου 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών,
  • Την Φ.609.6/10/ΑΣ 1059/29.10.1992 γνωμοδότηση της Πρεσβείας της Ελλάδος στην Μπραζίλια για την κατάργηση του Αμίσθου Προξενείου Μπέλο Οριζόντε,
  • Την Υ .1847/ 1078399/ 1182/ 0001/ 7.8.1992 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αομοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών» (Β 525), 6. Την υπ αριθ. 271/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία