ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/216

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά και μετονομασία Κρατικών Παιδικών και Κρατικών Βρεφονηπιακών Σταθμών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    α) Οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Μελίβοιας Ν. Λαρίσης και Κάτω Πατησίων Ν. Αττικής, που ιδρύθηκαν με τα Π.Δ/ γματα 432/84 (Α 154) και 559/82 (Α 98), μεταφέρονται αντίστοιχα στο Δήμο Λαρίσης και Νέας Χαλκηδόνας Αττικής με την αντίστοιχη ονομασία «Η Κρατικός Παιδικός Σταθμός Λάρισας» και «Γ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Νέας Χαλκηδόνας». β) Οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Πολυγώνου και Γ Αμπελοκήπων Ν. Αττικής, που ιδρύθηκαν με τα Π.Δ/γματα 902/76 (Α 329) και 221/89 (Α 103), μεταφέρονται αντίστοιχα στον Δήμο Αθηναίων (περιοχή Αμπελοκήπων) και στην Κοινότητα Θρακομακεδόνων του Ν. Αττικής, με την αντίστοιχη ονομασία «Γ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Αμπελοκήπων» και «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Θρακομακεδόνων». γ) Ο Β Κρατικός Παιδικός Σταθμός Ακαδημίας Πλάτωνος Ν. Αττικής, που ιδρύθηκε με το Π. Δ/γμα 432/84 (Α 154), μεταφέρεται στην Κοινότητα Τζερμιάδου Ν. Λασιθίου με την ονομασία «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Τζερμιάδου». δ) Ο Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Ρουφ Ν. Αττικής και ο Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Λεχαίου Ν. Κορινθίας, που ιδρύθηκαν με τα Π.Δ/γματα 160/86 (Α 61) και 221/89 (Α 103), μεταφέρονται αντίστοιχα στην Κοινότητα Εκάλης του Νομού Αττικής με την ονομασία «Κρατικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Εκάλης» (για εξυπηρέτηση κατ αρχήν των παιδιών των υπαλλήλων του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Ο.Σ.Κ.) και στο Δήμο Κορίνθου Ν. Κορινθίας με την ονομασία «Κρατικός Βρεφικός Σταθμός Κορίνθου». ε) Οι Κρατικοί Παιδικοί Σταθμοί Λαμπρινής και Β Κάτω Πατησιών του Ν. Αττικής, καθώς και ο Κρατικός Παιδικός Σταθμός θήρας Ν. Κυκλάδων, που ιδρύθηκαν αντίστοιχα με τα Π. Δ/γματα 89/1982 (ΦΕΚ. 12Α), 432/1984 (ΦΕΚ. 154 Α) και του α.ν. 1316/1942 (ΦΕΚ 115 Α), μετονομάζονται αντίστοιχα σε «Ε Κρατικός Παιδικός Σταθμός Πατησίων», «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Κάτω Πατησίων» και «Κρατικός Παιδικός Σταθμός Επισκοπής Γωνιάς». στ) Ο Κρατικός Παιδικός Σταθμός Ιμέρου Ν. Ροδόπης, που ιδρύθηκε με το Π. Δ/γμα 902/1976 (Α 329) μεταφέρεται στο Δήμο Κομοτηνής του ίδιου Νομού με την ονομασία «ΣΤ Κρατικός Παιδικός Σταθμός Κομοτηνής». Στην υφυπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγμαος.
  • Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3045/54 «Περί ιδρύσεως Εθνικών Ορφανοτροφείων, Οικοτροφείων κ.λπ.» (Α 237). β) Του άρθρου 6 παρ. 1 του Ν. 1431/84 «Ρύθμιση θεμάτων φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας-Παιδικής Προστασίας και άλλες διατάξεις». (Α 46). γ) Του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992, με το οποίο καθορίζεται έλεγχος των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ. 154/Α/92). δ) Του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/1985 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α 157). ε) Την υπ αριθμ. Υ. 1847/1078399/1182/0001 /92 (Β 525/92) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».
  • Την Υ. 1938/9.12.92 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινων. Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων Νικ. Αναστασόπουλο και Φάνη Πάλλη-Πετραλιά (ΦΕΚ. 727/Β/92).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Π.Δ/ τος, ως προκύπτει από την υπ αριθ. 11737/31.12.92 βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό.
  • Την υπ αριθ. 144/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001(Β525 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001(Β525 1992
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1938 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1938 1992
ΝΟΜΟΣ 1984/1431 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1431 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1954/3045 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1954/3045 1954
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1942/1316 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1942/1316 1942
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1976/902 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/902 1976
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1982/89 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/89 1982
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/432 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/432 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/Δ/ΓΜΑΤΑ432 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/Δ_ΓΜΑΤΑ432 1984
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/160 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/160 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία