ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/222

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταφορά οργανικών θέσεων διακόνων από την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτας, στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Μειώνουμε κατά δύο τις οργανικές θέσεις διακόνων της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτας και συνιστούμε δύο οργανικές θέσεις διακόνων στην Ιερά Μητρόπολη Σταγών και Μετεώρων. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του Ν. Διατάγματος 1398/1973 «Περί συστάσεως οργανικών θέσεων διακόνων παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ταις Ιεραίς Μητροπόλεσι της Εκκλησίας της Ελλάδος» (τ.Α ΦΕΚ 112/73).
  • Τις διατάξεις του Ν. 673/1977 άρθρο 1 παρ. 2 «Περί ανακατανομής και ρυθμίσεως οργανικών τινών θέσεων διακόνων» (τ.Α ΦΕΚ 238/77).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Την από 3.12.1992 γνωμοδότηση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία περιέχεται στο υπ αριθμ. 3936/1678/10.12.1992 έγγραφο της.
  • Την υπ αριθμ. Α1 660/11.1.93 βεβαίωση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνη από την έκδοση του παρόντος διατάγματος εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την υπ αριθμ. 266/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/673 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/673 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/1398 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/1398 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία