ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/232

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στον Ελληνοβουλγαρικό Σύνδεσμο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Επιτρέπεται στον «Ελληνο-βουλγαρικό Σύνδεσμο» να χρησιμοποιεί τον τίτλο «Ελληνο-βουλγαρικό Επιμελητήριο». Στον Υφυπουργό Εμπορίου αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 2081/91 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 154/Α).
  • Την από 13.10.1992 αίτηση του Ελληνο-βουλγαρικού Συνδέσμου.
  • Την αριθμ. 1027/21.9.92 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό του σωματείου «Ελληνοβουλγαρικός Σύνδεσμος».
  • Την αριθμ. Υ1942/9.12.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εμπορίου που αφορά την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εμπορίου Μιχ. Λιάπη.
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/85, που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 234/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Εμπορίου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-06-15 Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στον Ελληνοβουλγαρικό Σύνδεσμο.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/94
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/Υ1942 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/Υ1942 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1991/2081 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/2081 1991
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση Προεδρικών Διαταγμάτων και απαγόρευση της συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο». 2006/141 2006