ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/237

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-22

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-22

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Γυναικείου Ιερού Ησυχαστηρίου με την επωνυμία «Το Γενέσιον της Θεοτόκου στην Κοινότητα Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Άρθρο 1 Ίδρυση και Νομική Υπόσταση του Ησυχαστηρίου Στην περιφέρεια της Κοινότητας Πανοράματος Θεσσαλονίκης και στο αγροτεμάχιο που περιγράφηκε, (αριθμ. 2461/93 Συμβ. πράξης) ιδρύεται Γυναικείο Ιερό Ησυχαστήριο με την επωνυμία «Το Γενέσιον της Θεοτόκου», που αποτελεί από τώρα και στο εξής νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικό, αυτοτελές, αυτοδιοίκητο και ανεξάρτητο. Άρθρο 2 Κανονικά Δικαιώματα του επιχωρίου Επισκόπου Το Ησυχαστήριο υπάγεται πνευματικά στον εκάστοτε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, ο οποίος και ασκεί την ανώτατη πνευματική εποπτεία Συγκεκριμένα: α) Μνημονεύεται σε όλες τις ιερές ακολουθίες, όπως ορίζει η τάξη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. β) Δίνει την ευλογία του και εγκαθιστά την Ηγουμένη που εκλέγει η Αδελφότητα. γ) Δίνει την ευλογία του για την κουρά των δοκίμων σε μικρόσχημες και μεγαλόσχημες μοναχές, καθώς και σε ρασοφόρες με τροιχοκουρά. δ) Δίνει την ευλογία του στους προτεινόμενους προς διορισμόν από την Γερόντια εφημέριο και πνευματικό του Ησυχαστηρίου, και ε) Ασκεί πειθαρχικό έλεγχο για παραπτώματα αδελφών που επισύρουν επιτίμια υπαγόμενα στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων. Άρθρο 3 Πνευματικός και Εφημέριος του Ησυχαστηρίου α) Ο προτεινόμενος προς διορισμόν από την Γερόντια Εφημέριος του Ησυχαστηρίου πρέπει να είναι κατά το δυνατόν γέροντας (Κανόνας 22ος Αγίου Νικηφόρου, άρθρο 12 Κανονισμού 39/1982). β) Ο Εφημέριος και ο Πνευματικός του Ησυχαστηρίου καμμία ανάμιξη δεν έχουν στα της Διοικήσεως του Ησυχαστηρίου και παραμένουν σε οίκημα έξω από αυτό, με την επιφύλαξη της παραγράφου (δ) του παρόντος άρθρου. γ) Οι ανωτέρω, εφημέριος και πνευματικός, είναι δυνατόν να παυθούν οποτεδήποτε με απόφαση της Γεροντίας, που γνωστοποιείται στον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, με την επιφύλαξη της παραγράφου δ) του παρόντος άρθρου. δ) Πρώτος πνευματικός του Ησυχαστηρίου ορίζεται ο Αρχιμανδρίτης Συμεών Κραγιόπουλος, ο οποίος, ως ιδρυτής του Ησυχαστηρίου, παράλληλα με την πνευματική καθοδήγηση της αδελφότητας, θα συνεχίσει να κατευθύνει και τα της διοικήσεως και οικονομικής διαχειρίσεως του Ησυχαστηρίου και γενικά την όλη λειτουργία αυτού, μέχρι του θανάτου του. Το ίδιο θα ισχύει και για τον δεύτερο πνευματικό, εφόσον τον υποδείξει ο πρώτος Πνευματικός του Ησυχαστηρίου. Άρθρο 4 Σκοπός του Ησυχαστηρίου Σκοπός του Ησυχαστηρίου είναι: α) Η σύμφωνα με τις παραδόσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας άσκηση του μοναχικού βίου με σκοπό την τελείωση και σωτηρία των εγκαταβιουσών σ αυτό. β) Η εκκλησιαστική και κοινωφελής διακονία τους στην εκκλησία και γενικότερα στην κοινωνία. Άρθρο 5 Κοινοβιακός θεσμός Η Μοναστική Αδελφότητα λειτουργεί σύμφωνα με το Κοινοβιακό σύστημα των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους. Όλες οι αδελφές (μοναχές και δόκιμες) ζουν στο Ησυχαστήριο κοινοβιακά και διαιτώνται σε κοινή τράπεζα. Μόνον η αδελφή που εμποδίζεται από ασθένεια μπορεί να απέχει με την άδεια της Ηγουμένης από την κοινή τράπεζα, και σιτίζεται στο κελλί της όσο χρόνο διαρκεί η ασθένεια της. Η άσκηση της αγάπης, της υπακοής, της ταπεινώσεως, της προθύμου εκτελέσεως των εσωτερικών και εξωτερικών εργασιών του Ησυχαστηρίου, ο απόλυτος σεβασμός προς την Ηγουμένη και τα λοιπά όργανα του Ησυχαστηρίου, η αποφυγή κάθε συναναστροφής και σχέσεως χωρίς την άδεια της ηγουμένης με πρόσωπα εντός και εκτός του Ησυχαστηρίου, στους χώρους του οικήματος ή και στο κελλί, η μη αποδοχή δώρων χωρίς την άδεια της Ηγουμένης, καθώς και κάθε άλλη μοναχική και χριστιανική αρετή αποτελούν απαράβατο ηθικό διάγραμμα, που την τήρηση του εποπτεύει αυστηρά η Ηγουμένη. Άρθρο 6 Δόκιμες Μοναχές α) Όποια επιθυμεί να έλθει στο Ησυχαστήριο ως δόκιμη, για να γίνει αργότερα μέλος του, πρέπει να είναι Ορθόδοξη Χριστιανή, ηλικίας 18 μέχρι 45 ετών, να έχει καλή σχετικά σωματική υγεία και οπωσδήποτε να είναι ψυχικά και διανοητικά υγιής και να είναι άγαμος ή χήρα χωρίς παιδιά ή με παιδιά ενήλικα. Για να γίνει δεκτή δόκιμη μικρότερης ή μεγαλύτερης ηλικίας από την καθορισμένη, αποφασίζει η Γερόντια αιτιολογημένα μετά από πρόταση της Ηγουμένης. Η αίτηση της υποψηφίας κρίνεται έξι μήνες μετά την είσοδο της. Το χρονικό αυτό διάστημα απαιτείται για την παρακολούθηση του τρόπου ζωής της και γενικά όλης της διαγωγής της μέσα στο Ησυχαστήριο. β) Η πρόσληψη και η αποβολή των δοκίμων ανήκει στην αποκλειστική και ανεξέλεγκτη αρμοδιότητα και κρίση της Γεροντίας, με εισήγηση πάντοτε της Ηγουμένης. γ) Η δοκιμασία διαρκεί τουλάχιστον για μια τριετία Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τις οποίες προβλέπει ο Ε Κανόνας της πρωτοδευτέρας Συνόδου, ο χρόνος της δοκιμασίας είναι δυνατόν να περιοριστεί στους έξι (6) μήνες, υπό τον όρο η δόκιμη να είναι τουλάχιστον 21 χρόνων. Οι δόκιμες μοναχές στη διάρκεια της δοκιμασίας τους προσφέρουν στο Ησυχαστήριο εργασία, που καθορίζεται από την Ηγουμένη και τη Γερόντια. δ) Οι δόκιμες μοναχές, επειδή δεν είναι μέλη της αδελφότητας του Ησυχαστηρίου, δεν παρευρίσκονται στις συνάξεις της, και αν με την άδεια της Γεροντίας παρευρεθούν, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. Η δόκιμη γίνεται μέλος της αδελφότητας μόνον με τη μοναχική κουρά ή με ρασοευχή με τριχοκουρά. Άρθρο 7 Τακτικά μέλη αδελφότητας Τακτικό μέλος της αδελφότητας θεωρείται κάθε αδελφή από την ημέρα της μοναχικής κουράς ή ρασοφορίας με τριχοκουρά. Στη σειρά των αδελφών προηγείται όποια έχει τα πρεσβεία της κουράς. Οι αδελφές που εγκαταβιούν στο Ησυχαστήριο ασκούν διάφορα διακονήματα, τα οποία κατανέμει σ αυτές η Ηγουμένη ανάλογα με την ηλικία τους, τις ικανότητές τους κλπ. Δεδομένου ότι το Ησυχαστήριο έχει Κοινοβιακό χαρακτήρα, απαγοευεται απολύτως η κατασκευή και πώληση από τις αδελφές εργόχειρου οποιαδήποτε φύσεως για προσωπική οικονομική ωφέλεια. Κάθε ποσό που εισπράττεται από οποιαδήποτε αδελφή κατατίθεται υποχρεωτικά στο κοινό ταμείο του Ησυχαστηρίου για τις ανάγκες του συνόλου των αδελφών, γιατί σύμφωνα με τις αρχές των μοναστηριακών αδελφοτήτων της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας οι αδελφές στερούνται του δικαιώματος να έχουν προσωπική περιουσία. Απαγορεύεται τελείως η απομάκρυνση από το Ησυχαστήριο οποιασδήποτε μοναχής χωρίς ειδική έγγραφη άδεια της Ηγουμένης, εάν πρόκειται για απουσία δέκα (10) ημερών, και της Γεροντίας, εάν πρόκειται για απουσία μεγαλυτέρου χρόνου. Οι άδειες χορηγούνται μόνο για λόγους ασθενείας ή για εξαιρετικά σοβαρή εργασία των αδελφών. Εάν μία αδελφή αποχωρήσει με τη θέληση της από το Ησυχαστήριο ή απομακρυνθεί από αυτό λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, δεν γίνεται εκ νέου δεκτή σ αυτό παρά μόνον ύστερα από ειλικρινή μετάνοια, και εφόσον αυτό το εγκρίνει η πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των μελών της Γεροντίας του Ησυχαστηρίου. Η δόκιμη η οποία αποχωρεί ή απομακρύνεται από το Ησυχαστήριο, δικαιούται να πάρει την περιουσία την οποία αφιέρωσε σ αυτό. Στην αδελφή (μετά την κουρά ή ρασοφορία με τριχοκουρά) που αποχωρεί με την θέληση της, ή αποβάλλεται από το κοινόβιο λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, η Γερόντια οφείλει να επιτρέψει να λάβει μαζί της, όλα τα είδη προσωπικής χρήσεως (βιβλία, Ιερές εικόνες, ενδύματα, σκεπάσματα, σκεύη κλπ.) τα οποία έφερε η ίδια όταν ήρθε στο Ησυχαστήριο, ή τα απέκτησε με την άδεια της Ηγουμένης και της Γεροντίας από δωρεά, κληρονομιά κ.λπ. Η ολοκληρωτική ή μερική επιστροφή περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάσθηκαν από αυτήν στο ησυχαστήριο ή η καταβολή οποιαδήποτε αποζημιώσεως γι αυτά επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια της αδελφότητας, διότι η απερχόμενη δεν έχει κανένα δικαίωμα σε αυτά εφόσον ήδη αποτελούν περιουσία του Ησυχαστηρίου. Άρθρο 8 Διοίκηση του Ησυχαστηρίου Το Ησυχαστήριο διοικείται από την Ηγουμένη μαζί με τη Γερόντια. Στην Ηγουμένη μόνη ανήκει η πνευματική εποπτεία αυτού. Η Αδελφότητα σε Σύναξη αποτελεί το Ανώτατο Διοικητικό Όργανο του Ησυχαστηρίου. Άρθρο 9 Εκλογή Ηγουμένης Η Ηγουμένη προτείνεται από την προκάτοχο της, με την παράκληση η οριστικοποίηση της να γίνεται με την εκλογή της από όλα τα τακτικά μέλη της Αδελφότητας του Ησυχαστηρίου, σύμφωνα με την ακόλουθη ειδικότερη διαδικασία: α) Μέσα σε μία εβδομάδα από το θάνατο ή την παραίτηση ή την παύση της Ηγουμένης, η Τοποτηρήτρια, δηλαδή η αδελφή της Γεροντίας που έχει τα πρεσβεία, η οποία και αναπληρώνει την Ηγουμένη κατά το διάστημα που μεσολαβεί, συγκαλεί τη Γερόντια, η οποία μετά από θεία Λειτουργία συσκέπτεται και ορίζει ημέρα Συνάξεως των μελών της Αδελφότητας για την εκλογή Ηγουμένης. Η ημέρα που θα ορισθεί δεν πρέπει να ξεπερνά το εικοσαήμερο από τη σύγκληση της Γεροντίας και ανακοινώνεται στην Αδελφότητα τουλάχιστον πριν από επτά (7) ακέραιες ημέρες, με τοιχοκόλληση έξω από την πύλη του Ναού και έξω από την πόρτα της τράπεζας, με επιστολή δε συστημένη στις αδελφές που τυχόν διαμένουν εκτός του Ησυχαστηρίου. β) Η εκλογή γίνεται μετά από θεία Λειτουργία, μέσα στο Ναό, με μυστική ψηφοφορία ενώπιον της Γεροντίας παρισταμένου και του πνευμτικού πατρός, η οποία αποτελεί την Εφορευτική Επιτροπή υπό την Προεδρία της Τοποτηρήτριας. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν υπάρχει Γερόντια, την Εφορευτική Επιτροπή αποτελούν τα τρία προηγούμενα ως προς την τάξη μέλη της Αδελφότητας υπό την προεδρία του πρώτου από αυτά, το οποίο ασκεί αυτοδικαίως καθήκοντα Τοποτηρήτριας. Η Επιτροπή αυτή, επειδή δεν υπάρχει Γερόντια, φροντίζει και για την σύγκληση της Αδελφότητας, σύμφωνα με την παράγραφο α) αυτού του άρθρου. γ) Πριν από την έναρξη της εκλογής πρέπει να διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία. Εάν τυχόν δεν υπάρχει, η εκλογή αναβάλλεται για την ίδια ώρα της επομένης ημέρας. Επιτρέπεται αναβολή με τον ίδιο τρόπο για μια ακόμη ημέρα, οπότε προχωρεί η εκλογή, με οποιαδήποτε απαρτία της Συνάξεως. δ) Κάθε ψυφοφόρος καλείται από την Τοποτηρήτρια, κατά την ιεραρχική σειρά που αρχίζει από τις νεώτερες, και δίδετα· σ αυτήν ένα μικρό λευκό χαρτί, που σφραγίζεται με τη σφραγίδα του Ησυχαστηρίου τη στιγμή που παραδίδεται. Η ψηφοφόρος απομακρύνεται σε μία γωνία του Ναού και αναγράφει στο ψηφοδέλτιο μυστικά και ιδιόχειρα, ανεπηρέαστα και χωρίς προσωποληψία το όνομα της αδελφής που κρίνει κατάλληλο για το αξίωμα της Ηγουμένης. Το ψηφοδέλτιο θεωρείται άκυρο αν αναγραφούν περισσότερα ονόματα. Μετά την αναγραφή του ονόματος στο ψηφοδέλτιο, η ψηφοφόρος το τυλίγει καλά σαν κλήρο και το ρίχνει στο σφραγισμένο ψηφοδόχο κιβώτιο. Κατόπιν υπογράφει στον ονοματικό κατάλογο των ψηφοφόρων αδελφών, τον οποίο τηρεί η Τοποτηρήτρια με τη γραμματέα του Ησυχαστηρίου. Σε περίπτωση αγράμματης μοναχής, καλεί αυτή την Πρόεδρο και δύο μέλη της εφορευτικής επιτροπής ιδιαιτέρως, υποδεικνύει να αναγράφουν το όνομα της εκλογής της, και ρίχνει η ίδια το ψηφοδέλτιο μέσα στο κιβώτιο. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή αποσφραγίζει το ψηφοδόχο κιβώτιο ενώπιον των μελών της Αδελφότητας, βγάζει και μονογράφει κάθε ψηφοδέλτιο, και καταχωρεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο βιβλίο πρακτικών του Ησυχαστηρίου. Στη συνέχεια στο ίδιο πρακτικό καταχωρείται αριθμητικά ο αριθμός των ψήφων που έλαβε κάθε αδελφή και ο αριθμός των ψήφων που έλαβε η πλειοψηφήσασα αδελφή (50% συν 1 του αριθμού των ψηφισάντων μελών της Αδελφότητας). Αυτή θεωρείται εκλεγείσα Ηγουμένη. Αμέσως μετά το τέλος της εκλογής και την υπογραφή του εν λόγω Πρακτικού από όλα τα παρόντα μέλη της Αδελφότητας, γίνεται ευχαριστήρια προσευχή, και κατ αυτόν τον τρόπον ολοκληρώνεται και τελειώνει τυπικά και ουσιαστικά η διαδικασία αναδείξεως Ηγουμένης. Εάν κάποιο από τα μέλη αρνηθεί να υπογράψει, γίνεται σχετική αναφορά της αρνήσεώς του στο Πρακτικό, το οποίο καθίσταται έγκυρο με την υπογραφή του από τα υπόλοιπα μέλη. Όσες τυχόν αρνούνται να υπογράψουν, και διαπιστωθεί από την προβαλλόμενη δικαιολογία τους ότι αποβλέπουν στο να εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία του Ησυχαστηρίου, υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα. Αντίγραφο αυτού του Πρακτικού με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής αναρτάται στην πύλη του Ιερού Ναού επί οκτώ (8) ημέρες μετά την εκλογή. ε) Εάν καμμία δεν λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της Αδελφότητας, επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα η ψηφοφορία κατά τον ίδιο τρόπο. Εάν και πάλι καμμία δεν λάβει την απαιτούμενη απόλυτη πλειοψηφία, γίνεται τρίτη ψηφοφορία την επομένη ημέρα, μεταξύ των τότε παρόντων, ανεξαρτήτως αριθμού, οπότε εκλέγεται η πλειοψηφήσασα σχετικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται την ίδια ώρα η ψηφοφορία. Εάν και πάλι υπάρξει ισοψηφία, εκλέγεται η κληφωθείσα. στ) Μέσα σε ένα δεκαπενθήμερο από την εκλογή, η Γερόντια υποβάλλει έγγραφο στον οικείο Επίσκοπο, με το οποίο αγγέλλεται η εκλογή της νέας Ηγουμένης και ζητούνται οι ευλογίες του. ζ) Τις ενστάσεις που τυχόν θα υποβληθούν κατά του κύρους της εκλογής, τις εξετάσεις χωρίς αναβολή μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή τους η Αδελφότητα, που συγκαλείται για τον σκοπό αυτό από τη Γερόντια. Εάν η εκλογή ακυρωθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών της Αδελφότητας, γίνεται νέα εκλογή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, μέσα σε είκοσι είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της αποφάσεως. Συγχρόνως με την υποβολή ενστάσεως και μέχρι την εξέταση της, η Ηγουμένη απέχει από την άσκηση των καθηκόντων της και αναπληρώνεται από την Τοποτηρήτρια. Ενστάσεις κατά του κύρους της εκλογής υποβάλλονται μόνο από τα μέλη της Αδελφότητας και αποκλειστικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την εκλογή. η) Αυτονόητο είναι ότι καμμία αδελφή δεν επιτρέπεται να θέτει υποψηφιότητα Ηγουμένης ή να επιδιώκει την εκλογή της. Η εκλογή της Ηγουμένης πρέπει να προέρχεται από την πρωτοβουλία και ελεύθερη κρίση των αδελφών. Άρθρο 10 Καθήκοντα Ηγουμένης Η Ηγουμένη είναι πνευματική μητέρα της Αδελφότητας και ασκεί κάθε πνευματική εξουσία σε όλες τις αδελφές που είναι μέλη του Ησυχαστηρίου. Μεριμνά άγρυπνα για την πνευματική προκοπή τους, παρακολουθεί τον τρόπο ζωής κάθε αδελφής, παρακινεί, καθοδηγεί, συμβουλεύει, επιπλήττει και γενικά λαμβάνει κάθε μέτρο που συντελεί στην κατά Χριστόν μόρφωση των αδελφών. Άρθρο 11 Αναπλήρωση Ηγουμένης Η Ηγουμένη προΐσταται της Γεροντίας και της Επιτροπής καθώς και της Συνάξεως της Αδελφότητας. Σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνεται από μέλος της Γεροντίας που ορίζεται από αυτήν. Όσες φορές η Ηγουμένη, λόγω εξαιρετικού σοβαρού κωλύματος που προέρχεται από παρατεταμένη σοβαρή ασθένεια ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία, αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα της και δεν έχει ορίσει η Ίδια αναπληρώτρια, την αναπληρώνει ως τοποτηρήτρια αυτοδικαίως για κάθε περίπτωση η αδελφή της Γεροντίας που έχει τα πρεσβεία. Και εάν αυτή εμποδίζεται, εφαρμόζονται οι διατάξεις της επομένης παραγράφου. Η Ηγουμένη δεν μπορεί να προΐσταται στις Συνάξεις της Γεροντίας και της Αδελφότητας όταν είναι υπό κατηγορίαν, οπότε προεδρεύει και αυτή, προεδρεύει η επόμενη κ.λ.π. Εάν εμποδίζονται όλα τα μέλη της Γεροντίας, προεδρεύει η πρώτη στην Αδελφότητα κατά την τάξη αδελφή, και εάν εμποδίζεται και αυτή η επομένη κ.λ.π. Άρθρο 12 Διάρκεια και παύση Ηγουμένης Η Ηγουμένη είναι ισόβια, εκτός εάν αποδειχθεί ανεπαρκής σωματικά ή πνευματικά, ή εκτραπεί σοβαρά, και εάν μετά από δύο έγγραφες παρατηρήσεις της Γεροντίας και μία της Συνάξεως της Αδελφότητας (η οποία συγκαλείται γι αυτό το σκοπό από τη Γερόντια) δεν διορθωθεί, αλλά συνεχίσει να εκτρέπεται, τότε παύεται με απόφαση των τριών τετάρτων (3/4) των τακτικών μελών της Συνάξεως της Αδελφότητας. Η απόφαση αυτή γνωρίζεται στον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης από τη Γερόντια. Στη συνέχεια η Γερόντια προβαίνει σε προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη της Ηγουμένης, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος. Σοβαρά παραπτώματα είναι: α) Η αίρεση, β) Βαριά ηθικά ή κανονικά παραπτώματα, γ) Αδιαφορία για την καλή λειτουργία του Ησυχαστηρίου, δ) Συστηματική και εκούσια παραβίαση του Οργανισμού. Επίσης λόγο παύσεως συνιστά και η βαριά και ανίατη αρρώστεια της Ηγουμένης, που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση των καθηκόντων της. Σε περίπτωση πειθαρχικών παραπτωμάτων με μικρότερη βαρύτητα που δεν επισύρουν την ποινή της παύσεως, μπορεί να επιβληθεί στην Ηγουμένη, με απόφαση της πλειοψηφίας των τριών τετάρτων (3/4) του συνόλου των μελών της Αδελφότητας, ποινή της αργίας από τα καθήκοντα της μέχρι έξι (6) μήνες. Στη διάρκεια της αργίας της αναπληρώνεται σε κάθε περίπτωση απο την Τοποτηρήτρια. Η εγκατάσταση της νέας Ηγουμένης γίνεται από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από το τυπικό. Άρθρο 13 Γερόντια α) Η Γερόντια αποτελείται από την Ηγουμένη και τέσσετα (4) μέλη, εφόσον ο αριθμός των μελών της Αδελφότητας που εγκαταβιούν μόνιμα μέσα στο Ησυχαστήριο δεν είναι μεγαλύτερος των σαράντα (40), και από την Ηγουμένη και οκτώ (8) μέλη, εφόσον ο αριθμός τους είναι μεγαλύτερος των σαράντα (40). β) Όσα περιλαμβάνονται στο άρθρο 12 του παρόντος σχετικά με την παύση της Ηγουμένης ή την αργία αυτής, εφαρμόζονται κατ αναλογίαν και για τα μέλη της Γεροντίας. Τις δύο γραπτές συστάσεις στο μέλος της Γεροντίας, που είναι αναγκαίες πριν από την επιβολή της ποινής της παύσεως, τις κάνει η Ηγουμένη. Ένα μέλος της Γεροντίας που παραιτήθηκε ή παύθηκε, μπορεί να εκλεγεί εκ νέου, εφόσον εκλείψουν οι λόγοι που οδήγησαν στην παραίτηση ή την παύση του. Άρθρο 14 Αντικατάσταση και αναπλήρωση μελών Γεροντίας Τα μέλη της Γεροντίας είναι ισόβια, με τη δυνατότητα να αντικαθίσταται, εφόσον το ζητήσουν τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των μελών της Αδελφότητας και συγκατατεθεί σ αυτό η Ηγουμένη. Μέλος της Γεροντίας που έγινε σωματικά ή πνευματικά ανίκανο ή εκτράπηκε σοβαρά, και μετά τρεις έγγραφες παρατηρήσεις, από τις οποίες οι δύο πρώτες από την Γερόντια, η δε τρίτη από την Αδελφότητα (η οποία συγκαλείται γιά τον σκοπό αυτό από τη Γερόντια), δεν σωφρονίσθηκε, παύεται με απόφαση της Αδελφότητας, η οποία συνέρχεται με την πρόσκληση της Γεροντίας, και αντικαθίσταται με άλλο. Η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία και μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες απο την ημέρα που θα εμφανισθεί το κενό, από όλα τα τακτικά μέλη της Αδελφότητας. Προτιμώνται αυτές που διαθέτουν μόρφωση και διοικητική ικανότητα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτή που έχει αρχαιότητα κουράς αναδεικνύεται μέλος της Γεροντίας, και η εκλογή της γνωστοποιείται στο Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης. Άρθρο 15 Καθήκοντα της Γεροντίας α) Η Γεροντία, με Πρόεδρο την Ηγουμένη, ασκεί τη Διοίκηση του Ησυχαστηρίου σε όλους τους τομείς, εκτός του πνευματικού. Διαχειρίζεται την περιουσία του, αποδέχεται ή αποποιείται δωρεές ή κληρονομιές, συνάπτει δάνεια, προβαίνει σε αγορές και πωλήσεις, αποφασίζει για κάθε δαπάνη που υπερβαίνει το ποσό που διαχειρίζεται η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 16 του παρόντος Οργανισμού, και γενικά αποφασίζει κυριαρχικά για κάθε υπόθεση και για κάθε θέμα του Ησυχαστηρίου, εκτός από τα ζητήματα εκείνα, που ρητά με τον Ορνανισμό αυτόν υπάγονται στην αρμοδιότητα της Αδελφότητας. Τις συμβάσεις τις υπογράφει η Ηγουμένη με εξουσιοδότηση της Γεροντίας, και αν αυτή κωλύεται, τις υπογράφει οποιοδήποτε μέλος της Γεροντίας που θα ορίσει η Γεροντία. Ελλειψη εξουσιοδοτήσεως έχει ως συνέπεια την ακυρότητα της συμβάσεως που υπέγραψε, και αποτελεί για την Ηγουμένη ή το μέλος της Γεροντίας πειθαρχικό παράπτωμα. β) Η Γερόντια μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να συγκαλεί οποτεδήποτε την αδελφότητα του Ησυχαστηρίου, και να ζητεί συμβουλευτικά τη γνώμη της για οποιοδήποτε ζήτημα. Η σύγκληση της Αδελφότητας είναι υποχρεωτική για τη Γερόντια, εφόσον τούτο το ζητούν το 50% συν ένα μέλη της Αδελφότητας, με έγγραφο στο οποίο αναφέρονται και οι λόγοι για τους οποίους ζητείται η σύγκληση. Αν η Γερόντια δεν συγκαλέσει την Αδελφότητα μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα της υποβολής του εγγράφου, αυτή συνέρχεται αυτοδικαίως με την φροντίδα όσων ζητούν τη σύγκληση της, και κυρίως της πρώτης από αυτές ως προς την τάξη. γ) Η Γερόντια αποφασίζει μετά από πρόταση της Ηγουμένης για τις κουρές των δοκίμων του Ησυχαστηρίου σε μικρόσχημες ή μεγαλόσχημες μοναχές και για ροσοφορίες, για τις οποίες και αναφέρεται εγγράφως στον οικείο Επίσκοπο, ο οποίος μέσα σε ένα μήνα δίνει την ευλογία του. Χωρίς την απόφαση της Γεροντίας αποκλείεται η κουρά ή η ρασοφορία με τριχοκουρά οποιασδήποτε δόκιμης μοναχής. δ) Η Γερόντια, σε συνεργασία με τα ιδρυτικά μέλη του Ησυχαστηρίου, ερμηνεύει αυθεντικά τις διατάξεις του Καταστατικού, όπου αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία του Ησυχαστηρίου. Δικαιούται να τη συμπληρώσει με ειδικό κανονισμό και μεριμνά για την πιστή εφαρμογή τους. ε) Η Γερόντια ορίζει, μετά από εισήγηση της Ηγουμένης, το διακόνημα κάθε αδελφής. Εκλέγει τη γραμματέα του Ησυχαστηρίου. Επίσης εκλέγει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους, οπωσδήποτε από τα μέλη της, και την ταμία του Ησυχαστηρίου, της οποίας η επανεκλογή επιτρέπεται απεριόριστα. στ) Η Γραμματέας είναι μόνιμη, μπορεί όμως να αντικατασταθεί από τη Γερόντια λογω ασθενείας ή ανεπαρκείας ή αταξίας. Παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις της Γεροντίας και αν ακόμη δεν είναι μέλος της, αλλά στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα ψήφου. ζ) Η Γερόντια αποφασίζει για την παραμονή, για οποιονδήποτε λόγο και με οποιαδήποτε ιδιότητα, στο Ησυχαστήριο κάθε μοναχής που ανήκει σε άλλο μοναστικό ίδρυμα, για χρόνο περισσότερο από δέκα πέντε (15) ημέρες. Για συντομότερη παραμονή αρκεί η συγκατάθεση της Ηγουμένης. η) Η Γερόντια, είτε αυτεπαγγέλτως είτε με πρόταση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των μελών του Ησυχαστηρίου, αποφασίζει για τη μεταβολή των μη θεμελιωδών διατάξεων του παρόντος Οργανισμού και εισηγείται τα δέοντα στην Αδελφότητα που είναι η μόνη αρμοδία για τα περαιτέρω. θ) Η Γερόντια συνεδριάζει προσκαλούμενη από την Ηγουμένη, ή όταν το ζητήσουν τα μέλη της. Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται τα τρία από τα μέλη της, όταν αυτή είναι πενταμελής, η τα πέντε όταν αυτή είναι οκταμελής. Σε περίπτωση που η Γερόντια πρόκειται να αποφασίσει για προσωπική υπόθεση ενός μέλους της ή και της Ίδιας της Προέδρου της, τότε αυτή, για την οποία θα ληφθεί η απόφαση, δεν συμμετέχει στη συνεδρία τουλάχιστον κατά το μέρος που αναφέρεται στην υπόθεση της, οπότε την αντικαθιστά αναπληρώτρια, σαν να απουσιάζει. Οι αποφάσεις της Γεροντίας λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος της Ηγουμένης, ή εάν αυτή απουσιάζει, εκείνης που προεδρεύει. Όλα τα μέλη οφείλουν κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως να συμπεριφέρονται μεταξύ τους και προς την Ηγουμένη με απόλυτο σεβασμό. Όσες τυχόν διαφωνούν για οποιοδήποτε ζήτημα, πρέπει με σεμνότητα να διατυπώνουν τη γνώμη τους εκθέτοντας την με σαφήνεια και πραότητα. Άρθρο 16 Επιτροπή Η Ηγουμένη μέσα στο πρώτο δεκαήμερο κάθε έτους, ορίζει δύο από τα μέλη της Γεροντίας, από τα οποία το ένα κατά προτίμηση η ταμίας, τα οποία μαζί με αυτή (ως Πρόεδρο) αποτελούν την εκτελεστική επιτροπή του Ησυχαστηρίου. Η επιτροπή αυτή εκτελεί όλες τις αποφάσεις της Γεροντίας και αποφασίζει για την επίλυση κάθε επείγοντος ζητήματος του Ησυχαστηρίου. Επίσης αποφασίζει για κάθε δαπάνη που δεν υπερβαίνει το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) δραχμών. Για τις δαπάνες πέρα από το αναφερόμενο ποσό, αρμόδια να αποφασίζει είναι η Γερόντια, στην οποία απευθύνεται η Επιτροπή. Άρθρο 17 Απαρτία αδελφότητας Η σύναξη της Αδελφότητας συγκαλείται από την Ηγουμένη, όσες φορές παρουσιαστεί ανάγκη ή όταν ζητηθεί με απόφαση της Γεροντίας, και βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρευρίσκονται τα δύο τρία (2/3) του συνόλου των τακτικών μελών του Ησυχαστηρίου. Άρθρο 18 Περιουσία - Πόροι της Ησυχαστηρίου και Διαχείριση τους. α) Περιουσία του Ησυχαστηρίου είναι: 1) Η κτηματική περιουσία που αποκτήθηκε νομότυπα από αγορά ή από χαριστική αιτία, καθώς και από παραχώρηση κρατικής υπηρεσίας. 2) Η τυχόν περιουσία των αδελφών, η οποία μετά την κουρά τους περιέρχεται στο Ησυχαστήριο. Άν κάποια επιθυμεί πριν από την κουρά να αποξενωθεί από την περιουσία της και με άλλον τρόπο, αυτό είναι απόλυτο δικαίωμα της. Αν κάποια γίνει κάτοχος περιουσίας από δωρεά ή κληρονομιά μετά την κουρά της, οφείλει να την μεταβιβάσει χωρίς αναβολή στο Ησυχαστήριο. Κανένα απολύτως μέλος της Αδελφότητας δεν δικαιούται να έχει προσωπική περιουσία. β) Πόροι του Ησυχαστηρίου είναι: 1 ) Τα εισοδήματα από τα εργόχειρα των αδελφών και δοκίμων, αφού απαγορεύεται η εργασία για προσωπικό λογαριασμό. 2) Οι εισφορές εφάπαξ ή περιοδικές των αδελφών που εισέρχονται στο Ησυχαστήριο για εγκαταβίωση, σε χρήμα ή σε είδος. 3) Δωρεές, εισφορές, κληρονομιές, κληροδοσίες κινητών και ακινήτων πραγμάτων κ.λπ. από τρίτους. 4) Όσα προσφέρονται στο ναό του Ησυχαστηρίου. 5) Έσοδα από εκμετάλλευση της τυχόν περιουσίας του Ησυχαστηρίου ή προερχόμενα από εκδόσεις εντύπων. 6) Κάθε άλλο έσοδο από χρηστή και νόμιμη πηγή. γ) Από τους πόρους του το Ησυχαστήριο μπορεί να δαπανά, με απόφαση της Γεροντίας, τόσο για έργα αγαθοεργίας, βοήθεια πτωχών κ.λπ. όσο και για την πνευματική τροφοδοσία των πιστών (π.χ. δωρεάν διανομή εντύπων κ.λπ.). δ) Χωρίς απόφαση της Αδελφότητας, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών, κανένα απολύτως ποσό, από οποιαδήποτε πηγή και αν προέρχεται, δεν μπορεί να διατεθεί για σκοπό που δεν έχει άμεση σχέση με τους σκοπούς ή τις ανάγκες του Ησυχαστηρίου, ή δεν προβλέπεται από τον παρόντα Οργανισμό. ε) Το κτιριακό συγκρότητα του Ησυχαστηρίου και η περιοχή γύρω από αυτό μέχρις αποστάσεως είκοσι πέντε (25) μέτρων από κάθε πλευρά του, καθίστανται με τον παρόντα Οργανισμό αναπαλλοτρίωτα για πάντα. στ) Το Ίδρυμα ως προς το διαχειριστικό του μέρος είναι ανεξάρτητο, αδέσμευτο και αυτοτελές. Εκτός από τα όργανα του Ησυχαστηρίου, τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα Οργανισμό, δηλαδή την Ηγουμένη, τη Γερόντια, την Επιτροπή, την Αδελφότητα και τα λοιπά αρμόδια όργανα, κανείς δεν μπορεί να αναμειγνύεται ή να παρεμβαίνει με οποιονδήποτε τρόπο στα οικονομικά του Ησυχαστηρίου και γενικά στη διαχείρισή του, χωρίς βέβαια να θίγονται οι δικαιοδοσίες του οικείου Επισκόπου, και ιδιαίτερα οι προβλεπόμενες από το άρθρο 39 παράγραφος 1 εδαφ. στ του υπ αριθμ. 390/1972 Κανονισμού της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος «περί των εν Ελλάδι Ορθοδόξων Ιερών Μονών και Ησυχαστηρίων», με την επιφύλαξη της παραγράφου δ) του άρθρου 3 του παρόντος Οργανισμού. Άρθρο 19 Καθήκοντα αδελφότητας Η αδελφότητα συγκαλείται για τους λόγους και κατά τον τρόπο που ορίζει ο παρών Οργανισμός. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται στη σύναξη και ψηφίζουν, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες για τις οποίες ο παρών Οργανισμός προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Εάν και πάλι προκύψει ισοψηφία, τότε υπερισχύει η ψήφος της Ηγουμένης. Η Αδελφότητα ασκεί τα δικαιώματα, τα οποία ρητά απονέμονται σ αυτήν από τον παρόντα Οργανισμό. Επίσης αποφασίζει για την ερμηνεία τυχόν ασαφών διατάξεων του Οργανισμού, καθώς και για κάθε ειδική περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον Οργανισμό, με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών της. Άρθρο Άρθρο 20 Εκπροσώπηση του Ησυχαστηρίου Το Ησυχαστήριο εκπροσωπείται σε κάθε δικαστήριο και σε κάθε Αρχή, εκκλησιαστική, διοικητική και οποιασδήποτε άλλης φύσεως, καθώς και σε κάθε Οργανισμό, από την Ηγουμένη. Για κάθε ειδική υπόθεση ή κατηγορία υποθέσεων μπορεί, μετά από απόφαση της Γεροντίας, να εκπροσωπήσει το Ησυχαστήριο και οποιοδήποτε άλλο μέλος του, κατά προτίμηση της Γεροντίας. Τους κατάλληλους για τη διαχείριση και υπεράσπιση οποιασδήποτε υποθέσεως του Ησυχαστηρίου δικηγόρους ή νομικούς συμβούλους ορίζει κάθε φορά η Ηγουμένη, ύστερα από απόφαση της Γεροντίας. Άρθρο 21 Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου Την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου στις αδελφές του Ησυχαστηρίου έχει η Ηγουμένη, η Γερόντιο και η Αδελφότητα σε Σύναξη. Για τυχόν παραπτώματα και πειθαρχικές παραβάσεις, που διαπράττονται από αδελφές του Ησυχαστηρίου, επιβάλλονται σ αυτές τα εξής επιτίμια, ανάλογα με το βάρος των παραπτωμάτων και την ιδιότητα της υπαιτίου: α) Κατ ιδίαν νουθεσία β) Επίπληξη ενώπιον της Γεροντίας γ) Επίπληξη ενώπιον της Αδελφότητας δ) Κομποσχοίνι ε) Απομάκρυνση από την κοινή Τράπεζα για ένα μήνα. στ) Απομάκρυνση από την κοινή Τράπεζα για διάστημα μεγαλύτερο από ένα μήνα ζ) Παύση από το διακόνημα και ανάθεση άλλου κατωτέρου η) Υποβιβασμός στην ιεραρχική σειρά, προσωρινός ή μόνιμος θ) Προσωρινή μέχρι έξι μήνες αποβολή από το Ησυχαστήριο της υπαίτιας αδελφής και αποστολή της σε άλλο μοναστικό Καθίδρυμα ι) Οριστική αποβολή από το Ησυχαστήριο. Από τα ανωτέρω επιτίμια, τα υπό στοιχεία α, β, γ, δ, ε και στ επιβάλλονται από την Ηγουμένη. Τα υπό στοιχεία ζ και η επιβάλλονται από τη Γερόντια με κοινή κατά πλειοψηφίαν απόφαση, και τέλος τα υπό στοιχεία θ και ι από την Αδελφότητα κατά πλειοψηφία του συνόλου των μελών της. Η επιβολή από την Αδελφότητα των επιτιμίων των περιπτώσεων θ και ι αναγγέλλεται με την αιτιολογία τους στον οικείο Επίσκοπο. Πριν από την επιβολή οιουδήποτε επιτιμίου από τα αρμόδια όργανα του Ησυχαστηρίου πρέπει να ακουσθεί η υπαίτια αδελφή, η οποία μπορεί να υποβάλει και γραπτή απολογία για να ληφθεί απαραιτήτως υπόψη κατά την επιβολή του επιτιμίου. Η Αδελφότητα συγκαλείται για το σκοπό αυτό σε έκτακτη Σύναξη από την Ηγουμένη ή τη Γερόντια, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν οι παρούσες αδελφές είναι περισσότερες από τις απούσες, και η απόφαση λαμβάνεται παρουσία της υπαίτιας αδελφής, η οποία συμμετέχει στη Σύναξη της Αδελφότητας που έχει συγκληθεί για την υπόθεσή της, και υπερασπίζει τον εαυτό της, υποχρεωτικά όμως απέχει από την ψηφοφορία,. Άν η εν λόγω αδελφή απουσιάσει αδικαιολόγητα, η Σύναξη της Αδελφότητας αναβάλλεται και ορίζεται νέα. Εάν πάλι απουσιάσει και η απουσία της δεν οφείλεται σε ασθένεια ή άλλους σοβαρούς λόγους, κανονίζεται ερήμην. Οι κανονισμένες με το υπό στοιχείο θ επιτίμιο στερούνται, όσο χρόνο διαρκεί το επιτίμιο τους, το δικαίωμα να παρίστανται και να ψηφίζουν στις συνάξεις της Αδελφότητας, ούτε λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό αριθμό των μελών της αδελφότητας, στις περιπτώσεις που για τη λήψη αποφάσεως απαιτείται πλειοψηφία επί του συνόλου των μελών της Αδελφότητας. Η επιβολή του υπό στοιχείο ι επιτιμίου έχει ως συνέπεια την αυτόματη διαγραφή του μέλους από την Αδελφότητα του Ησυχαστηρίου. Όσα ορίζονται στο σχετικό άρθρο του Οργανισμού, τόσο για τα είδη προσωπικής χρήσεως, όσο και για τα προσωπικά είδη της αδελφής που αποχωρεί, ισχύουν απόλυτα και νια την αδελφή που αποβάλλεται από το Ησυχαστήριο με αυτόν τον τρόπο. Εαν κάποια αδελφή θεωρήσει τον εαυτό της αδικούμενο από τη Ηγουμένη, δικαιούται να απευθυνθεί και να υποβάλει τα παράπονα της στην Επιτροπή, η οποία εξετάζει το βάσιμο αυτών και παίρνει ανάλογα μέτρα. Εάν κάποια αδελφή υποβάλει κακόβουλα και εν γνώσει της ψευδή παράπονα και αβάσιμες αιτιάσεις κατά της Ηγουμένης, η Επιτροπή παραπέμπει την υπαίτια στη Γερόντια για την επιβολή της ανάλογης πειθαρχικής ποινής. Άρθρο 22 Επισκέπτες - προσκυνητές Οι επισκέπτες και οι προσκυνητές πρέπει να προσέρχονται στο Ησυχαστήριο μόνο στις επιτρεπόμενες ώρες. Να έχουν ευπρεπή ενδυμασία και να συμπεριφέρονται με κοσμιότητα, σεμνότητα και ευλάβεια, όπως αρμόζει σε τόπους ιερούς. Κανείς δεν μπορεί να διανυκτερεύσει στο Ησυχαστήριο χωρίς την άδεια της Ηγουμένης. Φιλοξενούμενες για πολύ χρόνο στο Ησυχαστήριο με ευλογία οφείλουν να προσφέρουν κάποια διακονία σ αυτό, που θα τους υποδείξει η Ηγουμένη. Η είσοδος ανδρών στον περίβολο του Ησυχαστηρίου απαγορεύεται απόλυτα. Επιτρέπεται όμως η υποδοχή ή η φιλοξενία τους σε ιδιαίτερο ξενώνα που θα βρίσκεται έξω από τον περίβολο του Ησυχαστηρίου, και η συμμετοχή τους στη λατρεία σε κατάλληλο χώρο του Καθολικού. Άρθρο 23 Μετόχια α) Το Ησυχαστήριο μπορεί, μετά από πρόταση της Γεροντίας και απόφαση της Αδελφότητας, να ιδρύσει μετόχια στην Ίδια μεν εκκλησιαστική περιφέρεια, μετά από συγκατάθεση του οικείου Επισκόπου, σε άλλη δε περιφέρεια μετά από συγκατάθεση του εκεί Επισκόπου. β) Οικήματα που βρίσκονται σε οποιαδήποτε περιοχή και δεν ιδρύονται από το Ησυχαστήριο με την ανωτέρω διαδικασία, αλλά περιέρχονται σ αυτό με δωρεά ή διαθήκη ή με άλλο τρόπο, γίνονται και αυτά, με τη νόμιμη διαδικασία, Μετόχια του Ησυχαστηρίου. Η Γερόντια οφείλει να κάνει γνωστό στον επιχώριο Επίσκοπο την υπαγωγή στο Ησυχαστήριο κατά τον ανωτέρω τρόπο οποιουδήποτε οικήματος που βρίσκεται στα όρια της Επισκοπής του. γ) Σε περίπτωση που κάποιο Μετόχι, το οποίο βρίσκεται στην ίδια ή σε άλλη περιοχή, κριθεί ότι έχει ευνοϊκότερες συνθήκες από το κυρίως Ησυχαστήριο, ή έδρα του Ησυχαστηρίου μπορεί να μεταφερθεί σ αυτό, και εκείνο που ήταν προηγουμένως Ησυχαστήριο νε μετατραπεί σε Μετόχι, με την προϋπόθεση ότι θα συγκατατεθούν σ αυτό τα τρία τέταρτα (3/4) του συνόλου των μελών της Αδελφότητας. δ) Ό,τι ισχύει σύμφωνα με τον παρόντα Οργανισμό για το κυρίως Ησυχαστήριο, ισχύει απαράλλακτα και για τα Μετόχια του. Ησυχαστήριο και Μετόχια απαρτίζουν ένα αδιαίρετο σύνολο και έχουν απολύτως ενιαία νομική υπόσταση. Τόσο από νομικής όσο από Εκκλησιαστικής (Ιεροκανονικής) πλευράς, το Μετόχια θεωρούνται έδαφος του κυρίως Ησυχαστηρίου. Άρθρο 24 Το Ησυχαστήριο εορτάζει μια φορά το χρόνο στις οκτώ (8) Σεπτεμβρίου. Άρθρο 25 Βιβλίο του Ησυχαστηρίου Η Γραμματέας του Ησυχαστηρίου τηρεί τα εξής βιβλία: α) Μητρώο Μοναχών β) Μητρώο δοκίμων γ) Βιβλίο πρακτικών Αδελφότητας δ) Βιβλίο πρακτικών Γεροντίας ει Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων στ) Κτηματολόγιο, δηλαδή βιβλίο ακίνητης περιουσίας και ζ) Βιβλίο κινητής περιουσίας του Ησυχαστηρίου όπου καταχωρείται κάθε αντικείμενο που έχει μεγάλη αξία κατά την κρίση της Γεροντίας. Η Ταμίας του Ησυχαστηρίου τηρεί το βιβλίο Ταμείου, το βιβλίο Εσόδων και Εξόδων και το βιβλίο απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Ησυχαστηρίου. Η Ηγουμένη και η Ταμίας κρατούν τα κλειδιά του Χρηματοκιβωτίου, η κάθε μία ένα διαφορετικό, και οι εισπράξεις γίνονται με διπλότυπες αποδείξεις που φέρουν την υπογραφή της Ηγουμένης και της Ταμία. Οι αποδείξεις των εισπράξεων και των δαπανών πάσης φύσεως επιτρέπεται να καταστραφούν πριν από την πάροδο πενταετίας. Άρθρο 26 Προϋπολογισμός - Απολογισμός Εσόδων και Εξόδων του Ησυχαστηρίου Η Γερόντια υπογράφει τον απολογισμό εσόδων και εξόδων του λήγοντος έτους και τον προϋπολογισμό του ερχομένου έτους, που συντάσσει η Ηγουμένη με την Ταμία και τους υποβάλλει στην αδελφότητα για τελική έγκριση. Η Γερόντια πρέπει να κινείται μέσα στα πλαίσια του οικονομικού προϋπολογισμού κάθε έτους. Οι υπερβάσεις δαπανών μέχρι 20% για κάθε κονδύλιο που αναγράφεται στον προϋπολογισμό επιτρέπονται, αλλά για μεγαλύτερες υπερβάσεις απαιτείται η απόφαση της Αδελφότητας. άρθρο 27 Σφραγίδα του Ησυχαστηρίου Το Ησυχαστήριο φέρει σφραγίδα κυκλική που έχει στο μέσον την Εικόνα του Γενεσίου της Θεοτόκου, και γύρω από αυτήν κυκλικά τις λέξεις «Ιερόν Γυναικείον Ησυχαστήριο το Γενέσιον της Θεοτόκου». Άρθρο 28 Υπογραφή εγγράφων Τα έγγραφα του Ησυχαστηρίου υπογράφει η Ηγουμένη θέτοντας κάτω από την υπογραφή της τη φράση «και αι συν εμοί εν Χριστώ Αδελφαί». Άρθρο 29 Μεταβολή Οργανισμού Ο παρών Οργανισμός μπορεί να μεταβληθεί ως προς τις μη θεμελιώδεις διατάξεις του, μόνο με τη συναίνεση των τεσσάρων πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών της Αδελφότητας. Οι θεμελιώδεις διατάξεις του, και ιδιαίτερα αυτές που αναφέρονται στο σκοπό του Ησυχαστηρίου και όσες καθιστούν το Ησυχαστήριο αυτοτελές, αυτοδιοίκητο και ανεξάρτητο, ουδέποτε και για κανένα λόγο δεν επιτρέπεται να μεταβληθούν. Διατάξεις που αναφέρονται στο σύστημα διοικήσεως του Ησυχαστηρίου, στον τρόπο οικονομικής διαχειρίσεως και στον τρόπο και τα όργανα ελέγχου των οικονομικών του, επιτρέπεται να μεταβληθούν μόνο με τη συναίνεση του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) του συνόλου των μελών της Αδελφότητας. Άρθρο 30 Διάλυση του Ησυχαστηρίου Το Ησυχαστήριο θεωρείται ότι υφίσταται, και εάν ακόμη απομείνει σ αυτό μία μόνον αδελφή. Στην περίπτωση αυτή η αδελφή υποκαθιστά όλα τα όργανα του Ησυχαστηρίου, δηλαδή Ηγουμένη, Γεροντία, Αδελφότητα. Αν δεν απομείνει καμμία αδελφή στο Ησυχαστήριο, και περάσει μία πενταετία χωρίς να βρεθεί κάποιο πρόσωπο που να επιθυμεί να εγκαταβιώσει σ΄αυτό, τότε όλη η περιουσία του Ησυχαστηρίου αυτονόητο είναι ότι θα περιέλθει στο Σωματείο «Το Σχολείο του Χριστού», από όπου και παραχωρήθηκε η επικαρπία του ακινήτου του Ησυχαστηρίου. Εάν κατά το χρόνο της διαλύσεως του Ησυχαστηρίου δεν υφίσταται το ανωτέρω Σωματείο, η περιουσία θα ακολουθήσει την τύχη της περιουσίας του διαλυθέντος Σωματείου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Καταστατικό του. Άρθρο 31 Μεταβατική διάταξη Με ομόφωνη γνώμη των ιδρυτριών αδελφών και καθ υπόδειξιν του πνευματικού του Ησυχαστηρίου, ως προσωρινή Ηγουμένη ορίζεται η αδελφή Φιλοθέη, κατά κόσμον Σοφία Μισιρά. Η προσωρινή Ηγουμένη μέχρι να εκλεγούν τα τέσσερα μέλη της Γεροντίας, θα σκεί και τα καθήκοντα της Γεροντίας. Η προσωρινή Ηγουμένη οφείλει, το αργότερο μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος Οργανισμού του Ησυχαστηρίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να συγκαλέσει την αδελφότητα για την εκλογή της οριστικής Ηγουμένης και της τακτικής Γεροντίας. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) άρθρου 39 παράγραφος 10 του Ν.590/1977 «Περί του καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α 146). β) Των άρθρων 108 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.
  • Την αριθμ. 2461 /1993 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Γεωργίας Παρασκευοπούλου - Γαλίτη, με την οποία συνιστάται Γυναικείο Ιερό Ησυχαστήριο με την επωνυμία «Το Γενέσιον της Θεοτόκου» στην Κοινότητα Πανοράματος Θεσσαλονίκης,της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.
  • Τη σύμφωνη γνώμη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία ενέκρινε την ίδρυση του Ησυχαστηρίου κατά την Συνεδρία αυτής της 4.5.1993, όπως τούτο αναφέρεται στο αριθμ. 1245/545/6.5.93 έγγραφό της, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία