ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/253

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετατροπή σε γυναικεία της ανδρώας Ιεράς Μονής «Κοιμήσεως Θεοτόκου» Βαρνακόβης της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Μετατρέπεται σε γυναικεία η ανδρώα Ιερά Μονή «Κοιμήσεως Θεοτόκου» Βαρνακόβης της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 39 παραγρ. 3 του Ν. 590/77 «περί Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» (Α 146).
  • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Τη σύμφωνη γνώμη του Μητροπολίτου της Ιεράς Μητροπόλεως Φωκίδος, που αναφέρεται στο αριθ. 248/ 1992 έγγραφο του.
  • Την σχετική έγκριση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χορηγηθείσα κατά τη συνεδρίαν αυτής της 10ης Μαρτίου 1993, ως αναφέρεται στο αριθ. 2104 π.ε./365 έγγραφό της.
  • Την αριθ. Α1/147/1983 βεβαίωση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από την οποία προκύπτει η μη πρόκληση δαπάνης από την έκδοση του παρόντος διατάγματος εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την αριθ. 288/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/590 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία