ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/260

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση του Π.Δ. 196/92 «Στολές και διακριτικό των στολών του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» (Α 92).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Το άρθρο 2 του π.δ. 196/92 «Στολές και διακριτικά των στολών του στρατιωτικού προσωπικού του Λιμενικού Σώματος» (Α 92) αντικαθίσταται ως εξής:"
1.  
    Στις ισχύουσες στολές του προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ανδρών) καθιερώνεται θερινή στολή υπηρεσίας (ΒΑΤΤLΕ DRΕSS), η οποία αποτελείται από: - Για τους Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος στολή αριθμ. 8 στ - Πηλήκιο - Χιτώνιο κοντό μαύρο από λεπτό θερινό ύφασμα τύπου «φρέσκο» - Επωμίδες περαστές - Παντελόνι μαύρο από λεπτό θερινό ύφασμα τύπου «φρέσκο» - Υποκάμισο - Γραβάτα - Κάλτσες μαύρες - Υποδήματα μαύρα - Αμφιμασχάλια μικρό με ένα κορδόνι (οι δικαιούμενοι) - Ταινίες παρασήμων - μεταλλίων - Διακριτικό σήματα (οι δικαιούμενοι) Β Για Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος Λιμενοφύλακες: στολή αριθ. 4 δ. Όλα τα αναφερόμενα στην παρ. 1 αριθμ. Α του παρόντος άρθρου με τη διαφορά ότι αντί για επωμίδες περαστές θα φέρουν διακριτικά του βαθμού τους στα μανίκια.
2.  
    Στις ισχύουσες στολές του προσωπικού Λιμενικού Σώματος (γυναικών) προστίθεται θερινή στολή υπηρεσίας (ΒΑΤΤLΕ DRΕSS), η οποία αποτελείται από: Α Για Αξιωματικούς Λιμενικού Σώματος (γυναίκες) στολή αριθμ. 8 - Πηλήκιο - Χιτώνιο κοντό μαύρο από λεπτό θερινό ύφασμα τύπου «φρεσκό» - Υποκάμισο - Γραβάτα - Καλτσόν μπεζ - Υποδήματα (σκαρπίνια) μαύρα - Ταινίες Παρασήμων - Μεταλλίων β Για Υπαξιωματικούς Λιμενικού Σώματος - Λιμενοφύλακες (γυναίκες) στολή αριθμ. 3 γ. Όλα τα αναφερόμενα στην παρ. 2 αριθμ. Α του παραπάνω άρθρου με την διαφορά ότι αντί για επωμίδες περαστές θα φέρουν διακριτικά του βαθμού τους στα μανίκια. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε την δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 33 του από 27.5.27 ν.δ/τος «περί Διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (Α 104) 22 παρ. 2 του ν.δ/τος 530/70 «Περί Λιμενοφυλάκων (Α 100) και 4 παρ. 1 του ν. 1009/1980 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων το εκ γυναικών αστυνομικόν προσωπικόν του Λιμενικού Σώματος» (Α 25).
  • Το όρθρο 29 Α του ν. 1558/85, όπως προσετέθη με το άρθρο 27 του ν. 2081/92.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την αριθμ. 335/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1980/1009 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1009 1980
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία