ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/264

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σιατίστης Κοζάνης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Σιατίστης, στην περιφέρεια Ειρηνοδικείου Σιατίστης Κοζάνης με έδρα την Σιάτιστα και περιφέρεια το δήμο Σιάτιστας και τις κοινότητας Γαλατινής, Εράτυρας, Καλονερίου, Μικροκάστρου, Ναμάτων, Πελεκάνου και Σισανίου. Στην Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3680/57 (ΦΕΚ 56Α) «Περί τροποποιήσεως των περί συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων διατάξεων κ.λ.π.» και β) Του Ν. 1558/85, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α).
  • Την απόφαση αριθμ. 11/1992 της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Κοζάνης.
  • Την 133/93 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-07-09 (1 ) Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Σιατίστης Κοζάνης.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/114
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1957/3680 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3680 1957
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία