ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/265

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-06-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καρπάθου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Καρπάθου, στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Καρπάθου, με έδρα το Δήμο Καρπάθου και περιφέρεια τους δήμους Καρπάθου και Κάσου και τις Κοινότητες Απερίου, Αρκάσας, Βω-λάδας, Μενετών, Μοσχοχωρίου, Όθους, Ολύμπου, Πυλών και Σπόων, όλων Κοινοτήτων νήσου Καρπάθου. Στην Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3680/57 (ΦΕΚ 56Α) «Περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλάκων διατάξεων κ.λ.π.» και β) Του Ν. 1558/85, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α).
  • Την 7/1992 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Ρόδου.
  • Την 131 /93 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-07-09 Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καρπάθου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/114
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1957/3680 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3680 1957
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία