ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/272

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-07-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-07-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-06

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Προξενικών Γραφείων στις Πρεσβείες της Ελλάδος στη Σεούλ και στο Ελσίνκι, κατάργηση Αμίσθων Γενικών Προξενείων της Ελλάδος στη Σεούλ και στο Ελσίνκι, μεταφορά έδρας Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στην VΑΑSΑ, ίδρυση Πρεσβειών της Ελλάδος στο Λάος και στις νήσους ΜΑRSΗΑLL χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ιδρύεται Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Σεούλ με περιφέρεια δικαιοδοσίας το σύνολο της Επικρατείας της Νοτίου Κορέας
Άρθρο 2 "Το Άμισθο Γενικό Προξενείο Σεούλ καταργείται. Άρθρο 3"
1.  
  Ιδρύεται Προξενικό Γραφείο στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ελσίνκι με περιφέρεια δικαιοδοσίας εκτεινομένη στις επαρχίες UUSΙΜΑ, ΗΑΜΕ, ΚΥΜΙ, CΕΝΤRΑL FΙΝLΑΝD, ΝΙΚΚΕLΙ, ΚUΟΡΙΟ, ΝΟRΤΗΕRΝ CΑRΕLΙΑ, ΟULΟU, LΑΡLΑΝD, ΑLΑΝD
Άρθρο 4 "Το Άμισθο Γενικό Προξενείο Ελσίνκι καταργείται. Άρθρο 5"
1.  
  Η έδρα του Άμισθου Προξενείου VΑΑSΑ της Φινλανδίας μεταφέρεται από την πόλη FΟRΙ στην πόλη VΑΑSΑ
Άρθρο 6
1.  
  Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λάος, χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων, με έδρα την πάλη Βιετνάνε
Άρθρο 7
1.  
  Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδος στις Νήσους ΜΑRSΗΑLL, χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων, με έδρα την πόλη ΜΑGURΟ. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τα άρθρα 26 παραγρ. 1, 24 παραγρ. 6 και 8 και 17 παραγρ. 3 του Ν. 419/1976 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α221).
 • Το άρθρο 24 παραγρ. 5 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137).
 • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154) και το γεγονός ότι από το παρόν διάταγμα προκαλείται, κατά προσέγγιση, δαπάνη 4.000.000 δρχ., για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0716 του φορέα 210 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, μη προκαλούμενης δαπάνης κατά το τρέχον έτος.
 • Την Υ. 1847/1078399/1182/0001/7.8.1992 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στον Υφυπουργό Οικονομικών (Β 525).
 • Τις Π - 17/ΑΣ 59/19.12.91 και Φ. 609/ΑΣ 571/ 23.7.92 γνωμοδοτήσεις των Πρεσβειών της Ελλάδος στη Σεούλ και το Ελσίνκι αντιστοίχως.
 • Την υπ αριθ. 381/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0001 1992
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία