ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/292

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Ιδρύονται στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών οι παρακάτω Κλινικές:"
1.  
  Δερματολογική, με τις ειδικές μονάδες: α. Φωτοθεραπείας - Φωτοχημειοθεραπείας. β. Τριχολογίας και αλλεργιολογίας δέρματος.
 1. Μυκητιάσεων και σεξουαλικώς μεταδιδομένων νόσων
 2. Ανοσοϊστοπαθολογίας. ε. Παιδοδερματολογίας.
2.  
  Νευροχειρουργική με τις ειδικές μονάδες: α. Κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων.
 1. Αγγειακής μικροχειρουργικής
 2. Στερεοτακτικής
 3. Εντατικής θεραπείας
 4. Πειραματικού χειρουργείου
3.  
  Ουρολογική, με τις ειδικές μονάδες: α. Ουροδυναμικης.
 1. Παιδο - ουρολογίας
 2. Διερεύνησης σεξουαλικής δυσλειτουργίας
 3. Υπογονιμότητος και μικροχειρουργικής
 4. Εξωσωματικής διατήρησης νεφρών
 5. Ενδοουρολογίας (LΑSΕRS, Υπέρηχοι, Υδραυλική Λιθοτριψία), ζ. Εξωσωματικής λιθοτριψίας, η. Πειραματικού χειρουργείου.
4.  
  Ορθοπεδική με τις ειδικές μονάδες: α. Παιδο-ορθοπεδικής.
 1. Χειρουργικής χειρός - μικροχειρουργικής
 2. Αθλητιατρικής και αρθροσκοπήσεως
 3. Σπονδυλικής στήλης
 4. Μεταβολικών παθήσεων
 5. Τραύματος
 6. Εντατικής θεραπείας
 7. Πειραματικού χειρουργείου
5.  
  Ωτορινολαρυγγολογική, με τις ειδικές μονάδες: α. Ωτονευρολογίας, νυσταγμογραφίας.
 1. Ρινομετρίας. γ. Λογοθεραπείας.
6.  
  Αναισθησιολογίας και Εντατικής Παρακολούθησης, με τις ειδικές μονάδες: α. Γενικής και περιοχικής αναισθησίας, β. Μετεγχειρητικής ανάνηψης, γ. Προεγχειρητικού ελέγχου, δ. Εντατικής παρακολούθησης, ε. Ιατρείο πόνου.
Άρθρο 2 "Εσωτερικός Κανονισμός"
1.  
  Ο εσωτερικός κανονισμός των κλινικών καθορίζεται σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα
Άρθρο 3 "Γνωστικό Αντικείμενο"
1.  
  Οι ιδρυόμενες με το άρθρο 1 κλινικές εξυπηρετούν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και νοσηλευτικές ανάγκες στο γνωστικό αντικείμενο που αναφέρεται σε κάθε μία από αυτές ως ακολούθως: α. Η ορθοπεδική κλινική με τις ειδικές μονάδες της έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας, τη συντηρητική ή τη χειρουργική περίθαλψη και νοσηλεία ασθενών όλων των ηλικιών με παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος. Η περίθαλψη συνίσταται στην κλινική διάγνωση, στην παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση και στην θεραπεία των παραπάνω νοσημάτων. β. Η Δερματολογική κλινική με τις ειδικές μονάδες της έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα του δέρματος, των βλεννογόνων, των τριχών, των νυχιών, των ιδρωτοποιών και σμηγματογόνων αδένων καθώς επίσης και σε ασθενείς με σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (αφροδίσια νοσήματα). Η πείθαλψη συνίσταται στην κλινική διάγνωση, στην παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση και στην θεραπεία των παραπάνω νοσημάτων. γ. Η Νευροχειρουργική κλινική με τις ειδικές μονάδες της έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα εγκεφάλου, νωτιαίου μυελού, περιφερειακών νεύρων, αυτονόμου νευρικού συστήματος, των αγγείων του νευρικού συστήματος και των υποστηρικτικών ιστών (εγκεφαλικού κρανίου και σπονδυλικής στήλης). Η περίθαλψη συνιστάται στην κλινική διάγνωση, στην παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση και στην θεραπεία των παραπάνω νοσημάτων. δ. Η Ουρολογική κλινική με τις ειδικές μονάδες της έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα του ουροποιογεννητικού συστήματος. Η περίθαλψη συνίσταται στην κλινική διάγνωση, στην παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση και στην θεραπεία των παραπάνω νοσημάτων. ε. Η Ωτορινολαρυγγολογική κλινική με τις ειδικές μονάδες της έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα ώτων- ρινός- λάρυγγα- φάρυγγα. Η περίθαλψη συνίσταται στην κλινική διάγνωση, στην παρακλινική και εργαστηριακή διερεύνηση και στην θεραπεία των παραπάνω νοσημάτων. στ. Η Κλινική Αναισθησιολογίας και Εντατικής παρακολούθησης με τις ειδικές μονάδες έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας: - Προεγχειρητικός έλεγχος, εκτίμηση της γενικής καταστάσεως και προετοιμασία του ασθενούς για εγχείρηση. - Ασφαλή χορήγηση γενικής ή περιοχικής αναισθησίας για όλα τα είδη χειρουργικών επεμβάσεων τακτικών ή εκτάκτων, καθώς και για πάσης φύσεως διαγνωστικές ή θεραπευτικές επεμβάσεις, που κρίνεται ότι χρειάζεται αναισθησία. - Άμεση μετεγχειρητική φροντίδα, μεταναισθητική ανάνηψη και παρακολούθηση των χειρουργηθέντων ασθενών. -Χειρισμός πολυπλόκων συγχρόνων οργάνων για την παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού (ΜΟΝΙΤΟRΙΝG) και την αποκατάσταση της ομοιοστάσεως, τόσο στην εγχειρητική και μετεγχειρητική περίοδο, όσο και του βαρέως πάσχοντος ασθενούς. - Εντατική παρακολούθηση και θεραπεία. Υποστήριξη των ανεπαρκούντων ζωτικών λειτουργιών του οργανισμού, είτε λόγω ασθενείας είτε λόγω τραύματος ή επιδράσεως άλλου βλαπτικού παράγοντα. - Εφαρμογή και διδασκαλία της Εγκεφαλικής Προστασίας και Καρδιοπνευμονικής Αναζωογονήσεως (CCΡR), στο Νοσοκομείο και στην Εξωνοσοκομειακή επείγουσα περίθαλψη. - Παροχή Πρώτων Βοηθειών σε άτομα με απώλεια συνειδήσεως ή βαρέως πασχόντων ή τραυματιών. Ενεργός συμμετοχή στα Τ.Ε.Π. (Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών), στον τόπο του ατυχήματος, μεταφορές* βαρέως πασχόντων και συμμετοχή στις μονάδες αντιμετωπίσεως καταστροφών. - θεραπευτική αντιμετώπιση του επίμονου, ανιάτου, χρόνιου πόνου (Κλινική Πόνου). - Εφαρμογή ειδικών τεχνικών, όπως υπνοθεραπεία, ελεγχομένη υπόταση και η εφαρμογή μη συμβατικών αναισθητικών μεθόδων (βελονισμός-υπνωτισμός-ηλεκτρονάρκωση).
Άρθρο 4 "Αποστολή"
1.  
  Κάθε κλινική έχει ως αποστολή: α. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Ιατρικής καθώς και των άλλων τμημάτων του Πανεπιστημίου στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική, σύμφωνα με το άρθρο 3. β. Την εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, όταν και όποτε ζητείται συγκεκριμένη συνδρομή, που ανήκει στα θέματα με τα οποία ασχολείται η κλινική. γ. Την ειδίκευση ιατρών, νοσηλευτών, καθώς και άλλων λειτουργών, των κλάδων υγείας και τη συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση αυτών. δ. Την άσκηση προληπτικής ιατρικής περίθαλψης και νοσηλείας σε ασθενείς με νοσήματα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 3 του παρόντος διατάγματος. ε. Την εκτέλεση κλινικών και πειραματικών ερευνητικών προγραμμάτων με σκοπό τη μελέτη και αναζήτηση νέων τεχνικών και θεραπευτικών μεθόδων. στ. Τη συνεργασία και ανταλλαγή επιστημονικών γνώσεων με άλλα ακαδημαϊκά ή ερευνητικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. ζ. Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, διαλέξεων με σκοπό την ενημέρωση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού της κλινικής. η. Την παροχή υπηρεσιών κατά τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 159/1984 (Α 53).
Άρθρο 5 "Προσωπικό"
1.  
  Το προσωπικό της κάθε κλινικής απαρτίζεται από: α. Μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής που το γνωστικό τους αντικείμενο εμπίπτει στα διδακτικά, ερευνητικά και νοσηλευτικά ενδιαφέροντα της κλινικής. β. Ειδικευμένους γιατρούς, νοσηλευτές και λοιπούς επιστήμονες. γ. Μέλη του Ειδικού Διοικητικού- Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π) και δ. Υγειονομικό και λοιπό προσωπικό που τοποθετείται στην κλινική σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 6
1.  
  Κάθε κλινική διευθύνεται αντίστοιχα από μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος Ιατρικής που ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2083/92 (Α 159).
2.  
  Ο διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει το άρθρο 7 παρ. 4 του ν. 1268/1982 και επί πλέον:.
 1. Καταρτίζει και εισηγείται στα αρμόδια όργανα του τμήματος το πρόγραμμα λειτουργίας για τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της κλινικής και μεριμνά για την υλοποίηση του
 2. Μεριμνά για την υλοποίηση των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του νοσοκομείου, στο οποίο λειτουργεί η κλινική για την παροχή νοσηλευτικού έργου
 3. Διαχειρίζεται κάθε έσοδο που περιέρχεται στην κλινική, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις
 4. Μεριμνά για τη στελέχωση της κλινική με το αναγκαίο προσωπικό
 5. Μεριμνά για την κατανομή των πόρων
 6. Υποβάλλει τον ετήσιο απολογισμό των δραστηριοτήτων
 7. Εισηγείται τους υπεύθυνους αναλωσίμων υλικών και του κινητού εξοπλισμού, η) Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγραφο
Άρθρο 7 "Εγκατάσταση - Λειτουργία"
1.  
  Χώρος εγκατάστασης κάθε κλινικής είναι ο χώρος που παραχωρείται για τη διεξαγωγή του διδακτικού ερευνητικού και νοσηλευτικού τους έργου. Στο χώρο εγκατάστασης υπάρχει πινακίδα με τον τίτλο της κλινικής και το ονοματεπώνυμο του διευθυντή.
2.  
  Το ωράριο εργασίας του προσωπικού είναι αυτό που προβλέπεται για κάθε κατηγορία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
3.  
  Ο διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία της κλινικής και τη χρησιμοποίηση των οργάνων και υλικών τους. Για κάθε ερευνητική εργασία ο διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή της και καθορίζει μέσα στα πλαίσια της αποστολής της την προτεραιότητα στη χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική απόφαση.
4.  
  Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό της κλινικής ή σε ερευνητές που έχουν ειδική επί των οργάνων εκπαίδευση. Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για τη διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας επιστρέφονται μετά τη χρησιμοποίηση τους στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.
5.  
  Με εισήγηση του διευθυντή στα αρμόδια όργανα του ιδρύματος είναι δυνατή η πρόσληψη διακεκριμένων επιστημόνων σε τομείς σχετικούς με τις διδακτικές ερευνητικές και νοσηλευτικές δραστηριότητες της κλινικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρυ 18 παρ. 2 του Ν. 1268/1982.
Άρθρο 8 "Πόροι"
1.  
  Πόροι κάθε κλινικής είναι: α) Οι πιστώσεις οι οποίες προέρχονται από τις δημόσιες επενδύσεις ή τον τακτικό προϋπολογισμό ή την ιδιαίτερη περιουσία του ιδρύματος και οι οποίες χορηγούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. β) Τα έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του Π.Δ. 159/1984 (Α 53). γ) Οι πιστώσεις από άλλες πηγές όπως: ι) Ετήσια επιχορήγηση από τακτικό προϋπολογισμό και προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων από τα διάφορα Υπουργεία της χώρας. ιι) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από ημεδαπά, ή αλλοδαπά φυσικά ή νομιμά πρόσωπα προς το Πανεπιστήμιο Πατρών για την κλινική, εφόσον δεν τίθενται όροι που αντιβαίνουν στο σκοπό της κλινικής και του Πανεπιστημίου Πατρών. δ) Τα κονδύλια που προέρχονται από τα ιδιαίτερα ερευνητικά προγράμματα.
Άρθρο 9 "Τηρούμενα Βιβλία"
1.  
  Για τις ανάγκες κάθε κλινικής τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία και στοιχεία: - Πρωτόκολλο εισερχόμενης - εξερχόμενης αλληλογραφίας. - Βαθμολόγιο φοιτητών. - Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων. - Φάκελλος οικονομικών στοιχείων κάθε έτους. - Κατάλογος επιστημονικών οργάνων. - Αρχείο ασθενών. - Βιβλίο επιστημονικής δραστηριότητας. - Βιβλίο μεταβολών του προσωπικού. - Κάθε άλλο βιβλίο ή στοιχείο που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή κρίνεται απαραίτητο. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (Α 195).
 • Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Τη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών (συνεδρίαση 186/ 30.9.1991).
 • Από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό καθόσον οι κλινικές ήδη έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν, σύμφωνα με την Υ.Α. Α3β/ΟΙΚ. 12914/ 31.8.1988 (Β 638) στο Γενικό Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών.
 • Την 314/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, απσφασίζουμε:
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1268 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1268 1982
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. 1992/2083 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1984/159 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/159 1984