ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/306

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ορισμός μεταβατικής έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ορίζεται μεταβατική έδρα του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου για εκδίκαση των εφέσεων κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, των προσφυγών και αιτήσεων ακυρώσεως που αναφέρονται σε πράξεις ή παραλείψεις των διοικητικών αρχών και λοιπών οργάνων του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια των νομών Κυκλάδων και Σάμου
2.  
  Το κατά την παράγραφο 1 μεταβατικό Εφετείο θα συνεδριάζει στην έδρα του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου έξι (6) φορές ανά έτος
3.  
  Οι υποθέσεις της περιφερείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον της κύριας έδρας του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά και για τις οποίες μέχρι την ημερομηνία ενάρξεως των συνεδριάσεων αυτού στη μεταβατική του έδρα δεν έχει οριστεί δικάσιμος, θα εκδικαστούν στη μεταβατική έδρα αυτού
4.  
  Τα καθήκοντα του Γραμματέα του παραπάνω δικαστηρίου στη μεταβατική του έδρα θα ασκεί υπάλληλος της Γραμματείας του Διοικητικού Πρωτοδικείου Σύρου, ο οποίος θα ορίζεται με πράξη του Προέδρου του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, η δε μεταφορά των φακέλλων και των πινακίων θα γίνεται από δικαστικό επιμελητή του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις των παραγράφων 2 εδ. ε περ. δ δ και 3 του άρθρου 2 του Κώδικα οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών (κ.ν. 1756/1988 ΦΕΚ 35 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 ΦΕΚ 154 Α.
 • Τη γνώμη του Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον αριθμό 201/2.4.1993.
 • Τη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων με τον αριθμό 81 / 18.3.1993.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 457.600 δρχ. για το τρέχον οικονομικό έτος και 1.372.800 δρχ. για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη για τα οποία έχει εγγραφεί πίστωση στον κρατικό προϋπολογισμό στον ειδικό φορέα 17-300 και με τους εξής ΚΑΕ 0711.
 • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με τον αριθμό 469/1993 με πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης,