Πειθαρχικό Συμβούλιο στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών. (Ο.Α.Σ.)

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Αρμοδιότητες Πειθαρχικού Συμβουλίου"
1.  
  Το πενταμελές πειθαρχικό συμβούλιο του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών που συνεστήθη με το άρθρο 15 του Ν. 2078/1992 έχει ως έργο την εκδίκαση παραβάσεων και την επιβολή ποινών στους μετόχους και υπαλλήλους των Συγκοινωνιακών Επιχειρήσεων (Σ.ΕΠ.) και τους υπαλλήλους του Ο.Α.Σ.
Άρθρο 2 "Λειτουργία Πειθαρχικού Συμβουλίου"
1.  
  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο του με γραπτή πρόσκληση και ευρίσκεται σε απαρτία όταν κατά την συνεδρίαση του είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον από τα πέντε (5) μέλη του ένα από τα οποία πρέπει να είναι ο Πρόεδρός του ή ο νόμιμος αναπληρωτής του
2.  
  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, υπεριχεύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις αυτές είναι οριστικές, ανέκλητες και υποχρεωτικές για τις Σ.ΕΠ και τον ΟΑΣ που υποχρεούνται να τις εκτελέσουν μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την κοινοποίησή τους.
3.  
  Κάθε υπόθεση εισάγεται στο Πειθαρχικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρό του, προς τον οποίο διαβιβάζονται τα στοιχεία της καταγγελόμενης παράβασης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ, είτε και από τους Προέδρους των Δ.Σ. των Σ.ΕΠ, αν ο παραπεμπόμενος είναι υπάλληλος ή μέτοχος των Σ.ΕΠ.
4.  
  Ο Γραμματέας του Πειθαρχικού Συμβουλίου τηρεί τα πρακτικά και φροντίζει για την καθαρογραφή των αποφάσεων. Η απόφαση πρέπει να περιλαμβάνει εκτός των άλλων διατυπώσεων και τον χαρακτηρισμό της πράξης, όπως ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος. Επίσης ο Γραμματέας επιμελείται για την έγκαιρη αποστολή των κλήσεων, αποφάσεων κλπ στους ενδιαφερόμενους, καθώς και για την τήρηση των φακέλλων των υποθέσεων.
5.  
  Τα πρακτικά υπογράφονται από τα παρόντα μέλη του Συμβουλίου ενώ τα μέλη που τυχόν μειοψηφούν, υποχρεούνται να αιτιολογήσουν την ψήφο τους. Σε περίπτωση άρνησης μέλους νc υπογράψει, η απόφαση είναι έγκυρη, υπογραφόμενη από την πλειοψηφία.
6.  
  Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου πρέπει να είναι αιτιολογημένες και κοινοποιούνται εγγράφως στους ενδιαφερόμενους με απόδειξη
Άρθρο 3 "Εννοια Πειθαρχικού παραπτώματος"
1.  
  Πειθαρχικό παμάπτωμα αποτελεί: Κάθε υπαίτια και καταλογιστική παράβαση του υπηρεσιακού καθήκοντος με πράξη ή παράλειψη. Με την έννοια υπηρεσιακό καθήκον νοείται κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται στους μετόχους και υπαλλήλους των Σ.ΕΠ καθώς και τους υπαλλήλους του ΟΑΣ από τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, διαταγμάτων, αποφάσεων, τις σχετικές διατάξεις κανονισμών προσωπικού του ΟΑΣ και των Σ.ΕΠ. καθώς και από τις εγκυκλίους, οδηγίες και εντολές, γραπτός ή προφορικές που ισχύουν κάθε φορά.
2.  
  Δεν αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα η νόμιμη απεργία
Άρθρο 4 "Στους υπαλλήλους του Ο.ΑΣ. και των Σ.ΕΠ τακτικούς ή έκτακτους επιβάλλονται οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές. : α) Εγγραφη επίπληξη. β) Πρόστιμο μέχρι το 1ΙΑ της ημερήσιας αντιμισθίας επιβαλλόμενο γιο ! έως 12 ημέρες ή Αργία από 1 έως 10 ημέρες. γ) Αργ [...]"
2.  
  Στους μετόχους των Σ.ΕΠ επιβάλλονται οι ακόλουθες πειθαρχικές ποινές:.
 1. Έγγραφη επίπληξη β) Πρόστημο μέχρι των τριών δεκάτων (3/10) του μηνιαίου μερίσματος
 2. προσωρινή θέση εκτός κυκλώματος εργασίας του λεωφορείου τους, μέχρι πέντε (5) ημέρες
 3. Πρόστιμο από τέσσερα δέκατα (4/10) έως και οχτώ δέκατα (8/10)του μηνιαίου μερίσματος
 4. Προσωρινή θέση εκτός κυκλώματος εργασίας του λεωφορείου τους, μέχρι τριάντα (30) ημέρες
 5. Οριστική ανάκληση του κατά το άρθρ. 3 του Ν. 2078/92 χορηγηθέντος δικαιώματος κυκλοφορίας του λεωφορείου.
 6. Το πρόστιμο με το οποίο τιμωρούνται οι μέτοχοι των Σ.ΕΠ. κρατείται από το μέρισμα του επόμενου μήνα της επιβολής της ποινής και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την πρώτην μετά την κατάγνωση της ποινής προσωρινή εκκαθάριση και αποτελεί έσοδο της Σ.ΕΠ.
 7. Η επιβολή της ποινής της προσωρινής θέσης εκτός κυκλώματος εργασίας ή της οριστικής ανάκλησης του δικαιώματος κυκλοφορίας δεν εμποδίζει την κυκλοφορία του λεωφορείου αυτού από το τυχόν συνιδιοκτήτη για την περίοδο εργασίας του λεωφορείου που αφορά μόνον αυτόν.
 8. Η απώλεια χιλιομέτρων που οφείλεται στην ποινή της προσωρινής θέσης εκτός κυκλώματος εργασίας ή της οριστικής ανάκλησης δικαιώματος κυκλοφορίας βαρύνει τον τιμωρηθέντα και υπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρ. 1 παρ. 3 της με αριθμό 36660/2125/92 (Β 611 ) κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
 9. Όλες οι ανωτέρω καθοριζόμενες πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται στους μετόχους των Σ.ΕΠ, και για παραπτώματα των οδηγών των Λεωφορείων τους, όπως αυτά εξειδικεύονται κατά περίπτωση στο άρθρο 6 παρ. 1, 2, 3,4 και 5 του παρόντος, με την προϋπόθεση όμως ότι αυτές επιβάλλονται μέσα στα όρια ευθύνης των μετόχων και εφόσον οι σχετικές παραβάσεις είναι καταλογιστές σ αυτούς και δεν είχαν λάβει τα προσήκοντα για αποτροπή τους ή προς άμεση επανόρθωση των αποτελεσμάτων τους μέτρα.
3.  
  Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται ανάλογα με την βαρύτητα του διαπραχθέντος παραπτώματος, λαμβανομένων υπόψη και των περιστάσεων υπό τις οποίες διαπράχθηκε. Η υποτροπή αποτελεί ιδιαίτερα επιβαρυντική περίπτωση. Για την ίδια πράξη επιβάλλεται μια ποινή, ανεξάρτητα από το αν περιέχει τα στοιχεία περισσότερων πειθαρχικών παραπτωμάτων.
Άρθρο 5 "Πειθαρχικά παραπτώματα και επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές στους υπαλλήλους του ΟΑΣ και των Σ.ΕΠ."
1.  
  Η ποινή της γραπτής επίπληξης επιβάλλεται για απλής μορφής παραβάσεις στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, οι οποίες δεν συνεπιφέρουν κίνδυνο ή ζημία στα συμφέροντα του Οργανισμού ή των Σ.ΕΠ ή για ανάρμοστη συμπεριφορά σε προϊσταμένους ή συναδέλφους κατά την διάρκεια της υπηρεσίας.
2.  
  Οι ποινές του προστίμου μέχρι το 1ΙΑ της ημερήσιας αντιμισθίας για 1 έως 12 ημέρες ή αργίας από (1) έως (10) ημέρες επιβάλλονται ιδίως:
 1. Σε περιπτώσεις υποτροπής σε παράπτωμα για το οποίο επεβλήθη ήδη ποινή της αμέσως προηγουμένης παραγράφου, εφόσον από την επιβολή της δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (3) μηνών και ανεξάρτητα από την έκτιση της
 2. Για μη έγκαιρη ειδοποίηση της υπηρεσίας από τον μισθωτό σε περίπτωση κωλύματος για εργασία
 3. Για ραθυμία ή αμέλεια ή παράλειψη στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή για παραβάσεις των κανονισμών ή των κανονιστικών διατάξεων ή των γενικών και ειδικών εγκυκλίων, διαταγών ή οδηγιών από τις οποίες θα μπορούσε να προκληθεί στην υπηρεσία μικρή ανωμαλία ή ζημία ή μικροατύχυμα ή μικρή βλάβη στα συμφέροντα του Οργανισμού ή των Σ.ΕΠ.
 4. Για βραδύτητα στην προσέλευση ή πρόωρη αποχώρηση από την υπηρεσία, χωρίς να συντρέχει σπουδαίος λόγος
 5. Για αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσης άδειας επί 1 έως 2 ημέρες ή για αδικαιολόγητη απουσία 1 -2 ημερών
 6. Για απρεπή συμπεριφορά ή αυθάδεια ή ασέβεια σε ανωτέρους, όταν οι παραβάσεις αυτές δεν έχουν σοβαρό χαρακτήρα
 7. Για άρνηση παροχής σαφών πληροφοριών, αν και αποδεδειγμένα τις εγνώριζε, σε περίπτωση μαρτυρίας ή για άρνηση απολογίας ύστερα από σχετική πρόσκληση
 8. Στο προσωπικό κίνησης και ελέγχου των Σ.ΕΠ επιβάλλονται οι ανωτέρω ποινές για την παραμέληση της καλής ατομικής εμφάνισης του στην διάρκεια της υπηρεσίας ή για κάπνισμα μέσα στα Λεωφορεία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.
3.  
  Η ποινή της αργίας από 15 έως 30 ημέρες ανάλογα με την βαρύτητα του παραπτώματος επιβάλλεται ιδίως:
 1. Σε περίπτωση υποτροπής σε παράπτωμα για το οποίο επεβλήθη ήδη ποινή της αμέσως προηγούμενης παραγράφου εφόσον από την επιβολή της δεν πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (6) μηνών και ανεξάρτητα από την έκτιση της
 2. Για κάθε πράξη ή παράλειψη που οφείλεται σε ασύγγνωστη αμέλεια ή επιπολαιότητα και επέφερε ζημία ή βλάβη στον ΟΑΣ ή τις Σ.ΕΠ, ή μη σοβαρό ατύχημα σε πρόσωπα ή προκάλεσε κίνδυνο στην ασφάλεια των μεταφορών ή διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου κίνησης.
 3. Για σοβαρή παράλειψη υπηρεσιακού καθήκοντος χάριν προσωπικού συμφέροντος ή συμφέροντος τρίτου
 4. Για αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσας άδειας επί 3-4 ημέρες ή αδικαιολόγητη απουσία 3-4 ημερών
 5. Για ψευδή επίκληση ασθένειας ή ψευδή εν γνώσει κατάθεση ή σκόπιμη αποσιώπηση της αλήθειας
 6. Για απρεπή συμπεριφορά, αυθάδεια ή ασέβεια σοβαρού χαρακτήρα προς ιεραρχικά προϊστάμενους ή υπαλλήλους του ΟΑΣ ή των Σ.ΕΠ, ή για διαπληκτισμό ή αισχρολογία μεταξύ των εργαζομένων του ΟΑΣ ή των Σ.ΕΠ, σε υπηρεσιακούς χώρους όπως αμαξοστάσια, αφετηρίες, τέρματα, στάσεις κλπ.
 7. Για παράλειψη παραδόσεως στο ΟΑΣ ή τις Σ.ΕΠ, αντικειμένων μικρής σχετικής αξίας που βρέθηκαν σε οχήματα, αμαξοστάσια, γραφεία ή άλλες εγκαταστάσεις.
 8. Για αμέλεια στην συντήρηση πραγμάτων που ανήκουν στον ΟΑΣ ή τις Σ.ΕΠ.
 9. Για βεβαιωμένη μέθη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας
 10. Για δημόσια προφορική ή γραπτή επίκριση υπηρεσιακών πράξεων των Διοικήσεων του ΟΑΣ ή των Σ.ΕΠ, των ιεραρχικά προϊσταμένων και των μετόχων των Σ.ΕΠ, με υβριστικές εκφράσεις ή αναληθείς ισχυρισμούς. ι.α. Για καθυστέρηση καταθέσεως στα γραφεία του ΟΑΣ ή των Σ.ΕΠ, (ταμεία) των εισπράξεων, πέραν των τριών (3) ημερών, από την ημεροχρονολογία, που πραγματοποιήθηκαν. ι.β. Για εξύβριση ή επίθεση κατά επιβάτη ή συναδέλφου ή υπαλλήλου του ΟΑΣ ή των Σ.ΕΠ, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή εκτός αυτής, εφόσον τα ελατήρια της πράξεως οφείλονται σε αίτια αναγόμενα στην υπηρεσία. ι.γ. Για παράνομη οδήγηση ή απλή μετακίνηση Λεωφορείου ή υπηρεσιακού οχήματος από μισθωτό που στερείται άδειας οδήγησης οχήματος ανάλογης κατηγορίας.
4.  
  Η ποινή της προσωρινής απόλυσης από (1) μέχρι (3) μήνες, ανάλογα με τη βαρύτητα του παραπτώματος επιβάλλεται ιδίως:
 1. Σε περιπτώσεις υποτροπής σε παράπτωμα για το οποίο ήδη επεβλήθη ποινή της αμέσως προηγούμενης παραγράφου εφόσον από την επιβολή της δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός (1) έτους και ανεξάρτητα από την έκτιση της
 2. Για βραδύτητα ενημέρωσης του ΟΑΣ ή των Σ.ΕΠ. ή σκόπιμη αποσιώπηση γεγονότων ή περιστατικών από τα οποία επήλθε ζημία ή Βλάβη στον ΟΑΣ ή στις Σ.ΕΠ, ή σοβαρό ατύχημα σε πρόσωπα.
 3. Για ψευδή, με γνώση της αναλήθειας, κατάθεση ή αποσιώπηση της αλήθειας με σκοπό τη βλάβη συναδέλφων
 4. Για αυτόβουλη επί διάστημα 5-12 ημέρες εγκατάλειψη θέσεων ή αδικαιολόγητη άρνηση ανάληψης καθηκόντων σε άλλη θέση εργασία του ΟΑΣ ή της Σ.ΕΠ., στην οποία νόμιμα μετατέθηκε εφόσον η απόφαση έχει οριστικοποιηθεί ή για αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσης άδειας επί 5-10 ημέρες ή αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία επί 5-10 ημέρες.
 5. Για κατάχρηση της εμπεπιστευμένης εξουσίας ή δόλια πράξη ή παράλειψη ή κατάφωρη αμέλεια από την οποία επήλθε ουσιώδης βλάβη στον ΟΑΣ ή τις Σ.ΕΠ., ή σοβαρό ατύχημα σε πρόσωπα ή σοβαρός κίνδυνος στην ασφάλεια των μεταφορών ή ουσιώδης διατάραξη στην εύρυθμη λειτουργία του δικτύου κίνησης.
 6. Για σκόπιμη φθορά πραγμάτων που ανήκουν στον ΟΑΣ ή τις Σ.ΕΠ.
5.  
  Η ποινή της οριστικής απόλυσης επιβάλλεται ιδίως: α) Στις περιπτώσεις υποτροπής σε παράπτωμα για το οποίο επεβλήθει ήδη ποινή της αμέσως προηγούμενης παραγράφου εφόσον από την επιβολή της δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των (2) ετών και ανεξάρτητα από την έκτιση της
 1. Για πράξεις που προσβάλλουν την τιμή ή την υπόληψη των μελών της Διοίκησης του ΟΑΣ ή των Σ.ΕΠ. και γενικά για αυθάδη, απρεπή ή υβριστική συμπεριφορά προς αυτές.
 2. Για αυτόβουλη εγκατάλειψη της εργασίας άνω των (10) ημερών ή για αδικαιολόγητη υπέρβαση χορηγηθείσης άδειας για διάστημα μεγαλύτερο των (10) ημερών ή για αποδεδειγμένη άρνηση υπηρεσίας
 3. Για σκόπιμη εξαφάνιση, αλλοίωση ή καταστροφή εγγράφων του ΟΑΣ ή των Σ.ΕΠ, και ιδίως εκείνων που έχουν σχέση με τα συμφέροντα του Οργανισμού ή των Σ.ΕΠ.
 4. Για άμεση ή έμμεση μέσω τρίτου προσώπου συμμετοχή σε δημοπρασίες ή προμήθεια του ΟΑΣ ή των Σ.ΕΠ, ή για αίτηση ή αποδοχή οποιασδήποτε υλικής παροχής που προέρχεται απο πρόσωπα με τα οποία συναλλάσσεται υπηρεσιακό.
 5. Για υπεξαίρεση εισπράξεων ή αντικειμένων που ανήκουν σε τρίτους ή τον ΟΑΣ ή τις Σ.ΕΠ., όπως καυσίμων, ανταλλακτικών, εργαλείων σημαντικής αξίας έστω και αν δεν υποβλήθηκε μήνυση στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
 6. Αν παραπεμφθεί για το κακούργημα ή πλημμέλημα της πλαστογραφίας, κλοπής, απάτης, υπεξαίρεσης, δωροδοκίας, εκβιάσεως κ.λπ., ή για αδικαιολόγητες παραβάσεις των κανονισμών ή των κανονιστικών διατάξεων ή των γενικών ή ειδικών εγκυκλίων διαταγών ή οδηγιών.
Άρθρο 6 "Πειθαρχικά παραπτώματα και επιβαλλόμενες πειθαρχικές ποινές στους μετόχους των Σ.ΕΠ."
1.  
  Οι ποινές της Επίπληξης ή του Προστίμου των τριών δεκάτων (3/10) του μηνιαίου μερίσματος επιβάλλονται στο μέτοχο:
 1. Για απλής μορφής παραβάσεις κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων και υποχρεώσεών των προς την Σ.ΕΠ. που δεν συνεπάγονται κίνδυνο ή ζημία στην ασφάλεια των μεταφορών ή διατάραξη της εύρυθμης κυκλοφορίας των λεωφορείων ή βλάβη στα συμφέροντα της Σ.ΕΠ., και.
 2. Για ανάρμοστη συμπεριφορά μετόχου ή του οδηγού του σε επιβάτη ή σε συνάδελφο ή μέτοχο ή υπάλληλο του ΟΑΣ ή της Σ.ΕΠ., κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας.
2.  
  Η ποινή της προσωρινής θέσης εκτός κυκλώματος εργασίας του λεωφορείου τους μέχρι πέντε (5) ημέρες επιβάλλεται:
 1. Για υποτροπή σε παράπτωμα για το οποίο έχει επιβληθεί η ποινή των περιπτώσεων της προηγούμενης παραγράφου εφόσον δεν πέρασαν πάνω από (3) μήνες από την τελευταία επιβολή της ποινής για το ίδιο παράπτωμα
 2. Για μη παραλαβή επιβάτη από μέτοχο ή τον οδηγό του
 3. Για μη εκτέλεση δρομολογίου από μέτοχο ή τον οδηγό του
 4. Για παραμέληση της καλής ατομικής εμφάνισης του μετόχου ή του οδηγού του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του
 5. Για μη έγκαιρη ειδοποίηση της αρμόδιας υπηρεσίας των Σ.ΕΠ., από μέτοχο ή τον οδηγό του σε περίπτωση κωλύματος αυτού για εργασία.
 6. Για αλλαγή Γραμμής από μέτοχο ή τον οδηγό του κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, χωρίς την έγκριση των εποπτικών οργάνων του Ο.Α.Σ.
 7. Για ραθυμία ή αμέλεια στην εκτέλεση των υποχρεώσεων του μετόχου ή του οδηγού του από την οποία θα μπορούσε να προκληθεί σοβαρή ανωμαλία στην υπηρεσία
 8. Για βραδεία προσέλευση ή πρόωρη αποχώρηση του μετόχου ή του οδηγού του από την υπηρεσία χωρίς σπουδαίο λόγο
 9. Για κάπνισμα του μετόχου ή του οδηγού του μέσα στο λεωφορείο κατά τη μεταφορά των επιβατών
3.  
  Η ποινή προστίμου από τέσσερα δέκατα (4/10) έως και οχτώ δέκατα (8/10) του μηνιαίου μερίσματος
 1. Για υποτροπή σε παράπτωμα για το οποίο επεβλήθη ήδη η ποινή της προηγούμενης παραγράφου εφόσον δεν πέρασαν πάνω από έξι (6) μήνες από την τελευταία επιβολή της ποινής για το ίδιο παράπτωμα
 2. Για αδικαιολόγητη απουσία του μετόχου ή του οδηγού του από την εργασία μέχρι τέσσερες (4) ημέρες
 3. Για ψευδή επίκληση ασθενείας του μετόχου ή του οδηγού του
 4. Για αμέλεια ή επιπολαιότητα στην εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων του μετόχου ή του οδηγού του από την οποία προκλήθηκε περιορισμένος κίνδυνος στην ασφάλεια των μεταφορών ή ελαφρά διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου κίνησης ή μικρή βλάβη στα συμφέροντα των Σ.ΕΠ., ή του ΟΑΣ.
 5. Για απρεπή συμπεριφορά του μετόχου ή του οδηγού του προς επιβάτη ή ιεραρχικά προϊστάμενο υπάλληλο των Σ.ΕΠ., ή του ΟΑΣ ή για διαπληκτισμό ή αισχρολογία μεταξύ των μετόχων των Σ.ΕΠ., ή των οδηγών τους εντός του λεωφορείου ή σε υπηρεσιακό χώρο (αμαξοστάσιο, λοιπές εγκαταστάσεις).
 6. Για παράλειψη παραδόσεως από μέτοχο ή τον οδηγό του στις Σ.ΕΠ., αντικειμένων που βρέθηκαν σε οχήματα, αμαξοστάσια, γραφεία και λοιπές εγκαταστάσεις.
 7. Για μη εμπρόθεσμη αναγγελία τροχαίου ατυχήματος ή για παράλειψη υποβολής δηλώσεως ατυχήματος στον ασφαλιστικό φορέα από μέτοχο ή τον οδηγό του
 8. Για παράβαση εγκυκλίων ή εντολών των Σ.ΕΠ., ή του ΟΑΣ από μέτοχο ή τον οδηγό του.
 9. Για αλλαγή διαδρομής του λεωφορείου από μέτοχο ή τον οδηγό του που διαπιστώνεται από τις οικείες Αρχές ή τα όργανα των Σ.ΕΠ. ή του ΟΑΣ.
 10. Για μη πραγματοποίηση δρομολογίου ή μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος δρομολογίου ή μη πραγματοποίηση προγραμματισμένης ανταποκρίσεως με άλλο λεωφορείο, η μη εκτέλεση του τελευταίου δρομολογίου της γραμμής έστω και αν απαιτείται γι αυτό πρόσθετη εργασία ή για αδικαιολόγητη κατάληψη χώρου σταθμεύσεως (ρεμίζα) και για καθυστέρηση εκτέλεσης δρομολογίου από μέτοχο ή τον οδηγό του
 11. Για σοβαρή παράλειψη καθήκοντος από μέτοχο ή τον οδηγό του χάριν προσωπικού συμφέροντος ή χάριν συμφέροντος τρίτου
 12. Για έργω εξύβριση ή επίθεση κατά επιβάτη ή μετόχου των Σ.ΕΠ., ή υπαλλήλου του ΟΑΣ κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή εκτός αυτής από μέτοχο ή τον οδηγό του εφόσον τα ελατήρια της πράξης οφείλονται σε αίτια αναγόμενα στην υπηρεσία.
 13. Για δολία φθορά πραγμάτων που ανήκουν στις Σ.ΕΠ., ή στον ΟΑΣ από μέτοχο ή τον οδηγό του.
 14. Για βεβαιωμένη μέθη κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας από μέτοχο ή τον οδηγό του
 15. Για ταλαιπώρηση του επιβατικού κοινού και τη μη παραλαβή κατ εξακολούθηση επιβατών από ενδιάμεσες στάσεις ή τη μη τοποθέτηση ορθής πινακίδας προορισμού του Λεωφορείου ή των φωτεινών επιγραφών από μέτοχο ή τον οδηγό του
 16. Για δημόσια προφορική ή έγγραφη επίκριση υπηρεσιακών πράξεων της Διοίκησης των Σ.ΕΠ., ή του Ο.Α.Σ., με υβριστικές εκφράσεις και ψευδή επιχειρήματα από μέτοχο ή τον οδηγό του.
 17. Για άρνηση συνεργασίας με τον συνιδιοκτήτη του λεωφορείου σε ό,τι αφορά τη δρομολόγηση, οδήγηση, συντήρηση κ.λπ., του λεωφορείου κατόπιν αναφοράς του συνιδιοκτήτη.
4.  
  Η ποινή της προσωρινής θέσης εκτός κυκλώματος εργασίας του Λεωφορείου μέχρι (30) ημέρες
 1. Για υποτροπή σε παράπτωμα για το οποίο έχει επιβληθεί η ποινή της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν πέρασε πάνω από ένας (1) χρόνος από την τελευταία επιβολή της ποινής για το ίδιο παράπτωμα
 2. Για αδικαιολόγητη απουσία του μετόχου ή του οδηγού του πάνω από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνεχόμενες
 3. Για υπεξαίρεση από μέτοχο ή τον οδηγό αποσκευών, αντικειμένων που ανήκουν σε τρίτους ή στη Σ.ΕΠ., ή στον ΟΑΣ όπως καυσίμων, ανταλλακτικών, εργαλείων σημαντικής αξίας κ.λπ.
 4. Για κλοπή, κατάχρηση, απιστία, δωροληψία από μέτοχο ή τον οδηγό του έστω και αν δεν υποβλήθηκε μήνυση στην Αρμόδια Αρχή
 5. Για δολία εγκατάλειψη οχήματος κατά τη διάρκεια της μεταφοράς επιβατών σε εκτέλεση δρομολογίων ή του χώρου και θέσεως εργασίας, από μέτοχο ή τον οδηγό του εκ της οποίας επήλθε ή μπορούσε να επέλθει ζημία στη Σ.ΕΠ., ή διατάραξη της ομαλής διεξαγωγής στην συγκοινωνία.
 6. Για δολία εξαφάνιση αλλοίωση ή καταστροφή εγγράφων των Σ.ΕΠ., ή του ΟΑΣ από μέτοχο ή τον οδηγό του και ειδικότερα εκείνων που έχουν σχέση με τα συμφέροντα των επιχειρήσεων.
 7. Για απρεπή συμπεριφορά προς τα μέλη της Διοίκησης των Σ.ΕΠ., ή του ΟΑΣ από μέτοχο ή τον οδηγό του.
 8. Για αυθαίρετη αφαίρεση λεωφορείου και οδήγηση αυτού εκτός του χώρου στάθμευσης, η χρησιμοποίηση αυτού για σκοπό ξένο προς τον προορισμό του
 9. Για τη μη καλή κατάσταση από άποψη καθαριότητας, συντήρησης, λειτουργίας και γενικής εμφάνισης του λεωφορείου τους
 10. Για τη μη καλή λειτουργία των ακυρωτικών μηχανημάτων του λεωφορείου τους
 11. Για τοποθέτηση διαφημίσεων σε σημεία που παρεμποδίζουν την ομαλή οδήγηση των λεωφορείων ή για διαφημίσεις παράνομου περιεχομένου
 12. Για αδικαιολόγητη απουσία του λεωφορείου από τη λεωφορειακή γραμμή την οποία εξυπηρετεί πέραν της μιας (1 ) ημέρας, δικαιολογημένα δε πέραν από δεκαπέντε (15) ημέρες
 13. Για μη διάθεση στους επιβάτες υπερτιμημένου εισιτηρίου ή διάθεση αυτού ή του κανονικού εισιτηρίου σε τιμή διαφορετική από τη νόμιμη από το μέτοχο κατά την οδήγηση του Λεωφορείου του ή τον οδηγό του και μη απόδοση του αντιτίμου στην Σ.ΕΠ.
 14. Για μη ασφάλιση των λεωφορείων τους και για τις ισχύουσες κάθε φορά ελάχιστες καλύψεις και κινδύνους
 15. Για παράβαση κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από τις διατάξεις του Ν. 2078/1992, οφείλεται στους μετόχους ή τους οδηγούς τους και δεν ρυθμίζεται ειδικά ανωτέρω.
5.  
  Η ποινή της Οριστικής Ανάκλησης του δικαιώματος κυκλοφορίας του Λεωφορείου επιβάλλεται:
 1. Για υποτροπή σε παράπτωμα για το οποίο έχει επιβληθεί η ποινή της προηγούμενης παραγράφου και εφόσον δεν πέρασε χρονικό διάστημα ενός (1 ) έτους από την επιβολή της ποινής για το ίδιο παράπτωμα και ανεξάρτητα από την έκτισή της
 2. Για την σκόπιμη άμεση ή έμμεση παραποίηση με οποιονδήποτε τρόπο των ενδείξεων των ακυρωτικών μηχανημάτων από το μέτοχο ή τον οδηγό του
 3. Για μη έγκαιρη αντικατάσταση του λεωφορείου τους με καινούργιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2078/92.
6.  
  Ο κατά τις προηγούμενες παραγράφους έλεγχος, καθώς και η επιβολή πειθαρχικής ποινής σε μέτοχο για παραπτώματα που διαπράττονται από τον οδηγό υπάλληλο του, γίνεται μόνον εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της τελευταίας περιόδου της παρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος διατάγματος.
Άρθρο 7
1.  
  Για τυχόν παραπτώματα που δεν κατονομάζονται ρητά στο παρόν, επιβάλλεται η ποινή της περίπτωσης που προβλέπεται για τα κατά το μάλλον συγγενή παραπτώματα, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου
Άρθρο 8
1.  
  Η κίνηση της διαδικασίας παραπομπής για πειθαρχικό παράπτωμα αποτελεί υποχρέωση των Διευθυντών ή των Προϊσταμένων του Ο.Α.Σ. και των Προέδρων των Δ.Σ. των Σ.ΕΠ. ανάλογα με την ιδιότητα του παραπεμπόμενου.
2.  
  Πριν επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή ο εγκαλούμενος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καλείται σε έγγραφη απολογία. Η κλήση επιδίδεται με έναν από τους υπαλλήλους των Σ.ΕΠ., ή του ΟΑΣ (κατά περίπτωση), είτε αυτοπροσώπως στον εγκαλούμενο ή στην κατοικία του, συντασσομένου γι αυτό επιδοτηρίου, και τάσσεται προθεσμία προς απολογία.
3.  
  Κατά την εκδίκαση της πράξεως ο εγκαλούμενος και ο καταγγέλων παρίστανται αυτοπροσώπως ή μετά πληρεξουσίου Δικηγόρου εφόσον το ζητήσουν
4.  
  Η προθεσμία προς απολογία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) εργασίμων ημερών αν ο εγκαλούμενος διαμένει στο Νομό Αττικής και των δέκα (10) ημερών αν διαμένει σε άλλο Νομό της χώρας
5.  
  Για όσους διαμένουν εκτός Αττικής η κλήση μπορεί να γίνει με τηλεγράφημα. Στην περίπτωση αυτή η κλήση αποδεικνύεται από σχετική σημείωση σε ειδικό βιβλίο, η οποία πρέπει να φέρει χρονολογία και υπογραφή του προσώπου, που έκανε την τηλεγραφική κλήση (βλέπε άρθρο 19, παρ. 5 του Ν. 1599/1986).
6.  
  Αν ο κρινόμενος αρνηθεί να υπογράψει την παραλαβή της κλήσης για απολογία ή εμφάνισης στο Συμβούλιο για την εκδίκαση της υπόθεσης του, ο αρμόδιος για την επίδοση υπάλληλος, σημειώνει την άρνηση αυτή στο επιδοτήριο και θυροκολλά την κλήση. Μετά την απολογία του μπορεί ο κρινόμενος να ζητήσει αντίγραφα των εγγράφων του φακέλλου με έξοδά του.
7.  
  Κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ο κρινόμενος αλλά και ο καταγγέλλων καλούνται έγγραφα από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμβουλίου να παρευρεθούν. Η παραπάνω κλήση επιδίδεται πέντε (5) τουλάχιστον μέρες πριν από την συνεδρίαση.
8.  
  Σε περίπτωση μη εμφάνισης των ενδιαφερομένων αν και κλητεύτηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα η εκδίκαση της υπόθεσης γίνεται και χωρίς την παρουσία τους, διαφορετικά αναβάλλεται αν κριθεί απαραίτητο από το Συμβούλιο
9.  
  Το Πειθαρχικό Συμβούλιο μπορεί σε οποιοδήποτε στάδιο να εξετάζει μάρτυρες με πρόταση του καταγγέλοντα ή του κρινόμενου
10.  
  Η υπόθεση εκδικάζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία (60) ημερών από την κοινοποίηση της κλήσης για απολογία
Άρθρο 9 "Παραγραφή Παραπτωμάτων"
1.  
  Τα πειθαρχικά παραπτώματα παραγράφονται εάν συμπληρωθεί 2ετία από την ημέρα που διεπράχθησαν
Άρθρο 10 "Ισχύς Διατάγματος Το παρόν τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."
1.  
  Στον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος
 • Τις διατάξεις του αρθρ. 15 του Ν. 2078/1992 «Συγκοινωνίες με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή Αθηνών -Πειραιώς και περιχώρων» (Α 139).
 • Το άρθρο 29Α του Ν. 1558/1985 (Α 137) όπως προστέθηκε το άρθρο αυτό με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 (Α 154).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 • Τις με αριθμό 290/1993 και 497/1993 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-08-16 Πειθαρχικό Συμβούλιο στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών. (Ο.Α.Σ.)
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/135
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/36660/2125 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/36660_2125 1992
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1599 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1599 1986
Συγκοινωνίες με θερμικά λεωφορεία στην περιοχή Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων. 1992/2078 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία