ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/318

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-25

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-25

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-08-04

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση πάγιας προκαταβολής σε Υπηρεσίες Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συνιστάται παγία καταβολή στα κατωτέρω γραφεία, για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν με την κανονική διαδικασία: 1.Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Δουβλίνο. 2.Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στη Λισσαβώνα. 3.Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων στο Γιοχάνεσμπουργκ. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: . α. Του άρθρου 56 παρ. 1 του Ν.Δ. 321/69 «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 205/Α/1969). β. Του Π. Δ/τος 402/18.9.1991 «Ίδρυση γραφείων Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 143/Α/ 25.9.91). γ. Του Π. Δ/τος 324/19.7.1991 «Ίδρυση γραφείων Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων κ.λπ.» (ΦΕΚ 117/Α/ 29.7.91). δ. Του Π. Δ/τος 405/23.9.91 «Μεταφορά και συγχώνευση της Γενικής Γραμματείας Εξωτερικού Εμπορίου κ.λπ. στη Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΘΟ» (ΦΕΚ 145/Α/26.9.91). ε. Του άρθρου 27 του Ν. 2081 /92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 154 Α/ 10.9.1992).
  • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας με αριθ. Υ 1935/3.12.1992 «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 726/ Β/9.12.1992).
  • Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. Υ. 2009/20.5.1993 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών» (ΦΕΚ 365/Β/21.5.1993.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 56 του Ν.Δ. 321/69 (ΦΕΚ 205/Α/1969).
  • Την Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικράτειας με αριθ. 349/1993, ύστερα από πρόταση των Υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/321 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/321 1969
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/324 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/324 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/402 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/402 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/405 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/405 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία