ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/326

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-08-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-08-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-07-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τήνου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συνιστάται ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Τήνου, στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Τήνου, με έδρα και περιφέρεια την του μη ειδικού αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Τήνου. Στην Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) της παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3680/57 (ΦΕΚ 56 Α) «περί τροποποιήσεως των περί Συμβολαιογράφων και Υποθηκοφυλάκων διατάξεων κ.λπ.» και β) του άρθρου 27 του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α), με το οποίο προστέθηκε νέο άρθρο, το άρθρο 29Α στο Ν. 1558/85 (ΦΕΚ 137/Α), 2) την 2/1993 απόφαση της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Σύρου 3) την 342/1993 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και 4) το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. Με πρόταση της Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-08-26 Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Τήνου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/140
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1957/3680 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3680 1957
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία