GENERAL DATA

TYPE

Presidential Decree

REF.NUMBER

1993/378

 DATES

PUBLISHED

1993-09-16

IN-FORCE

0006-12-14

SIGNATURE

1993-09-09

 SIGNERS

 MINISTRIES

 LABELS

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Enacted Version
 Export XML
 Export PDF
 Export RDF
 Export JSON

Επανυπολογισμός συντάξεων των μέχρι τις 31.10.1992 συνταξιοδοτηθέντων από τον κλάδο Κυρίας Ασφαλίσεως των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεοράσεως.

loading...

Loading content ...


Expand whole document 

Article 2
1.  
  Διαφορές συντάξεων που προκύπτουν από την εφαρμογή του παραπάνω άρθρου καταβάλλονται σταδιακά ως εξής: α) Διαφορά σύνταξης μέχρι του ποσού των 10.000 δρχ. από 1.7.1993. β) Διαφορά σύνταξης από 10.001 μέχρι 20.000 δρχ. από 1.1.1994. γ) Διαφορά σύνταξης από 20.001 μέχρι 30.000 δρχ. από 1.7.1994 και δ) Διαφορά σύνταξης από 30.001 δρχ. και πάνω από 1.1.1995. Αρθρο 3 Η ισχύς του Διατάγματος αυτού αρχίζει από 1.7.1993. Στον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 940/1979 «περί συστάσεως παρά των ΤΑΙΣΥΤ. α) Κλάδου Κυρίας Ασφαλίσεως των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεοράσεως και β) Κλάδου Κυρίας Ασφαλίσεως των Ανταποκριτών Ξένου Τύπου και υπαγωγής των εις την ασφάλισιν του Κλάδου Ασφάλισης Ασθενείας και Μητρότητας του ΙΚΑ και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (157 Α).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 1 και 27 παρ. 1 περ. δ του Ν. 1558/1985 (137 Α) και τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 437/1985 (157 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 213/1992 (102 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1027/1980 (45 Α), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 1257/1982 (100 Α) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 1469/1984 (111 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (137 Α), που προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/ 1992 (154 Α).
 • Την πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου που διατυπώθηκε κατά την 8/18.2.1993 συνεδρίαση του.
 • Τη γνώμη του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφαλίσεως που διατυπώθηκε κατά την 25η/5.5.1993 συνεδρίαση του της ΚΖ περιόδου.
 • Το γεγονός ότι το παρόν διάταγμα δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αλλά σε βάρος του προϋπολογισμού του Κλάδου Κυρίας Ασφαλίσεως των Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεοράσεως του Ταμείου Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Ν.Π.Δ.Δ.) ύψους 1.272.000 δρχ. περίπου για το τρέχον οικονομικό έτος για δε τα οικονομικά έτη 1994 και 1995, 2.793.000 και 3.916.000 δρχ. περίπου αντίστοιχα. Η δαπάνη που προκαλείται για το τρέχον οικονομικό έτος θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει εγγραφεί στους Κ.Α.Ε. 0611, 0615 και 0618 του προϋπολογισμού του εν λόγω Κλάδου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.858.000, 20.374.000 και 5.723.000 δρχ. αντίστοιχα.
 • Την 561/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Title Ref.Number Date
ΝΟΜΟΣ 1979/940 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/940 1979
ΝΟΜΟΣ 1980/1027 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1027 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1257 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1257 1982
ΝΟΜΟΣ 1984/1469 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1469 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1985/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/437 1985
(1) Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων». 1992/213 1992
Title Ref.Number Date
Name
Label
Label