ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/41

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-02-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-02-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετονομασία Εθνικού Γυμναστηρίου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Νομικά Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, που ιδρύθηκε με το Ν.Δ, 650/70 (ΦΕΚ 175/70 τ. Α) με την ονομασία «Εθνικόν Κλειστόν Κολυμβητήριον Καβάλας» και μετονομάσθηκε σε «Εθνικόν Κολυμβητήριον Καβάλας» με το Π.Δ. 907/20.12.1975 (ΦΕΚ 269 τ. Α), μετονομάζεται σε «Εθνικό Κολυμβητήριο Καβάλας ΦΙΛΙΠΠΕΙΟ».
2.  
    Από τη διάταξη του άρθρου αυτού του παρόντος Π.Δ. δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου (Εθνικού Κολυμβητηρίου Καβάλας). Στον Υφυπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 423/1976 «περί Γυμναστηρίων και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις τον εξωσχολικόν Αθλητισμόν» (ΦΕΚ 223/1976 τ. Α).
  • Το άρθρο 24 παρ. 3β και 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/1985 τ. α).
  • Την Υ 1947/1992 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού Ευάγγελο Μεϊμαράκη» (ΦΕΚ 732/1992 τ. Β).
  • Την 412/92 γνωμοδότηση του Σ.τ.Ε., ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Πολιτισμού,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-02-12 Μετονομασία Εθνικού Γυμναστηρίου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/14
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1947 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1947 1992
ΝΟΜΟΣ 1976/423 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/423 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/650 1970
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1975/907 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1975/907 1975
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία