ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/447

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-10-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα διδασκόμενα μαθήματα και οι ώρες της εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους στα ημερήσια γυμνάσια, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Π. Δ/τος 198/1993 (ΦΕΚ 73 τ.Α), τροποποιούνται ως εξής: Α ΤΑΞΗ (από το σχολικό έτος 1993-1994) Μαθήματα Ώρε [...]"
1.  
  Θρησκευτικά 2
2.  
  Αρχαία Ελληνική Γραμματεία 4
3.  
  Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 4
4.  
  Ιστορία 2
5.  
  Μαθηματικά 4
6.  
  Γεωγραφία 2
7.  
  Αισθητική Αγωγή 2 Φυσική Αγωγή 2 9. Φυσική - Χημεία 3.
8.  
  Αισθητική Αγωγή 2
9.  
  Αισθητική Αγωγή 2
10.  
  Κοινωνική Αγωγή 2
11.  
  Βιολογία ΙΙ 2
12.  
  Γεωγραφία -12
13.  
  Ανθρωπολογία 21ΣΥΝΟΛΟ 33 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΤΑΞΗ (για τα Σχολ. έτη 1993-94 και 1994-95) Μαθήματα Ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος 1.
15.  
  ΣΕΠ 1 ΣΥΝΟΛΟ 34
Άρθρο 2
1.  
  Το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας αποτελείται από τους κλάδους: i) Αρχαία Ελληνική Γραμματεία από μετάφραση που διδάσκεται δύο (2) ώρες την εβδομάδα και ii) Η Ελληνική Γλώσσα μέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα που διδάσκεται δύο (2) ώρες την εβδομάδα
2.  
  Το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής αποτελείται από τους κλάδους: i) Καλλιτεχνικά που διδάσκεται μία (1) ώρα την εβδομάδα και ii) Μουσική που διδάσκεται μία (1) ώρα την εβδομάδα
3.  
  Το μάθημα Πληροφορική - Τεχνολογία αποτελείται από τους κλάδους: i) Πληροφορική που διδάσκεται μία (1) ώρα την εβδομάδα και ii) Τεχνολογία που διδάσκεται μία (1) ώρα την εβδομάδα
4.  
  Το μάθημα Φυσική - Χημεία αποτελείται από τους κλάδους: i) Φυσική που διδάσκεται δύο (2) ώρες την εβδομάδα και ii) Χημεία που διδάσκεται μία (1) ώρα την εβδομάδα
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του Προεδρικού Διατάγματος 429/1991 (ΦΕΚ 156 τ.Α) συμπληρώνεται ως εξής: «Στην περίπτωση που εξάγεται για μαθητή απορριπτικό αποτέλεσμα σε κλάδο μαθήματος, και ο συνολικός βαθμός στο μάθημα ως μέσος όρος των βαθμών των δύο κλάδων είναι επίσης απορριπτικός, ο μαθητής αυτός παραπέμπεται μόνο στον κλάδο του μαθήματος στον οποίο υστέρησε». Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α) «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις με αριθμ. 23/1993 και 26/1993 προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Νόμου 1566/1985.
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 19/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1991/429 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/429 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 1995/384 1995
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1996/368 1996