Τροποποίηση και συμπλήρωση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Οι σκοποί και η διδακτέα ύλη του μαθήματος «Πληροφορική - Τεχνολογία», των Α και Β τάξεων Γυμνασίου ορίζονται κατά κλάδο ως εξής: Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΗ Γενικός σκοπός του μαθήματος Γενικός σκοπός τους μαθήματος είναι η μετάδοση βασικών εννοιών και δεξιοτήτων [...]"
1.  
  Εκμάθηση κινήσεων των δακτύλων, για πληκτρολόγηση με τυφλό σύστημα. Γνώση κανόνων τυφλού σηστήματος πληκτρολόγησης.
2.  
  Ενημέρωση σχετικά με τις κατηγορίες υπαρχουσών εφαρμογών
3.  
  Εκτέλεση εντολής - να δοθεί εκτενέστερα η έννοια του αρχείου, τα είδη οργάνωσης των αρχείων και οι τρόποι επεξεργασίας τους. - να περιγραφεί η δομή του υπολογιστή. - να επεξηγηθούν οι σύγχρονοι τρόποι διασύνδεσης των μονάδων του υπολογιστή. - να γίνει περαιτέρω εξοικείωση του μαθητή με τις δυνατότητες του λειτουργικού συστήματος, έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τον υπολογιστή. Επίσης, να μπορεί να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή ως μέσο υποστήριξης των άλλων μαθημάτων. - να γίνει σύντομη επανάληψη των εννοιών που διδάχθηκαν στην προηγούμενη τάξη. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ. Μενθσ εργαλείων. Δυναμική μεταβολή της εικόνας στην οθόνη. Αποφυγή επαναλήψεων σε περίπτωση αλλαγής του σχεδίου. Απελευθέρωση του χρήστη από ενέργειες ρουτίνας. Απελευθέρωση έμπνευσης. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΣχεδιάζω ένα τοπίο, αλλάζω το σχέδιο, το φυλάω σε δίσκο, το τυπώνω. Ίδιες κατηγορίες ενεργειών (σχεδιάζω διορθώνω, χρωματίζω κ.λ.π.) σε τεχνικό ή καλλιτεχνικό σχέδιο. Κάθε λάθος μπορεί να σβηστεί/ διορθωθεί χωρίς να επηρεαστεί το υπόλοιπο σχέδιο. Αλλαγές όπως μεταβολή κλίμακας, μορφής γραμμάτων κ.λ.π. γίνονται από το ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ.
4.  
  Έννοια δεδομένων, ως στοιχείων εισόδου ορισμένων εντολών ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σωστή τοποθέτηση χεριών στο πληκτρολόγιο. Κινήσεις κάθε δακτύλου. Διαγραφή/Παρεμβολή γραμμών ή χαράκτηρων. Η εξάσκηση μπορεί να γίνεται κι εκτός της ώρας του τυπικού μαθήματος. Αναζήτηση/Αντικατάσταση σειράς χαρακτήρων. Γραπτή παρουσίαση ιδεών/πληροφορίας (πρακτική αξία). Συνειδητοποίηση των νόμων που διέπουν την οργάνωση του γραπτού λόγου (παιδαγωγική αξία). Απελευθέρωση έμπνευσης. Παραγωγή κειμένου (εντολές προς την ΕΚ). Φύλαξη/ φόρτωμα κειμένου (εντολές προς λειτουργικό). Εκτύπωση κειμένου (εντολές προς εκτυπωτή). Ενδεικτικές κατηγορίες ενεργειών: Σύνταξη κειμένου. Επιλογή μέρους κειμένου. Μορφοποίηση κειμένου. Προσθήκη γραφικών. Έλεγχος ορθογραφίας. Βοήθεια στον χρήστη. Λεξικό. Οι κατηγορίες ενεργειών δεν είναι ίδιες σ όλους τους ΕΚ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΤο επίπεδο εξασκήσεως, μπορεί να κυμαίνεται από απλή γνώση της σωστής θέσης δακτύλων ως τη γρήγορη πληκτρολόγηση. Επίδειξη διαδοχικών μορφών κειμένου που χωρίς ΕΚ θα έπρεπε να ξαναγραφούν. Αναφορά στις κατηγορίες επεμβάσεων που έδωσαν τις διαδοχικές μορφές του κειμένου. Γράψιμο, μιας επιστολής. Φύλαξη επιστολής σε αρχείο. Εκτύπωση της επιστολής. Ενδεικτικές κατηγορίες ενεργειών: ΕDΙΤ, ΣΥΝΤΑΞΗ, SΕLΕCΤ, ΕΠΙΛΟΓΗ, LΑΥΟUΤ, ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ SΤΥLΕ, ΕΜΦΑΝΙΣΗ GRΑΡΗΙCS, ΓΡΑΦΙΚΟ SΡΕLLΙΝG, ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ, ΗΕLΡ ΒΟΗΘΕΙΑ, ΤΗΕSΑURUS, ΛΕΞΙΚΟ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ.
5.  
  Διασύνδεση των μονάδων του υπολογιστή. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Κατανόηση των εννοιών οργάνωσης και επεξεργασίας αρχείων. Περιγραφή των μεθόδων επεξεργασίας αρχείων. Να κατανοηθούν και να επεξηγηθούν τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή που τον περιγράφουν, όπως η ταχύτητα του κ.α. Κατανόηση της παράστασης των γραμμάτων και των αριθμών στο δυαδικό σύστημα σε κώδικα ΑSCΙΙ. Περιγραφή του τρόπου κατασκευής του τσιπ, του ολοκληρωμένου κυκλώματος και άλλων βασικών μερών του υπολογιστή. Αναφορά στις σύγχρονες περιφερειακές μονάδες και περιγραφή του τρόπου λειτουργίας του εκτυπωτή ακίδων, laser. Περιγραφή του τρόπου παράστασηςς χαρακτήρων στην οθόνη. Κατανόηση της έννοιας του διαδρόμου μεταφοράς δεδομένων (βθσ) και αναφορά των κατηγοριών του. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΠαραδείγματα από μηχανογραφική επεξεργασία αρχείων, ώστε να γίνουν ευκολότερα κατανοητές οι έννοιες. Εμφαση στην τυχαία επεξεργασία. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για την προσομοίωση των μεθόδων επεξεργασίας αρχείων. Αριθμητικά παραδείγματα για την κατανόηση των χαρακτηριστικών του υπολογιστή. Παραδείγματα για αλφαριθμητικά και αριθμητικά δεδομένα. Σχηματική παρουσία του τρόπου κατασκευής του τσιπ, της ολοκληρωμένης πλακέτας και της λειτουργίας των περιφερειακών μονάδων του υπολογιστή. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Σχηματική παρουσία της διασύνδεσης των μονάδων του υπολογιστή. Χρήση εκπαιδευτικούΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ.
6.  
  Αρχεία εντολών του λειτουργικού συστήματος. Διαμόρφωση του λειτουργικού συστήματος. Τα σημεία 4,5,6 αποτελούν αντικείμενο εργαστηριακής εργασίας και το κύριο μέρος του μαθήματος. θα ήταν σημαντικό, η ικανότητα σχεδίασης να χρησιμοποιηθεί για την εκπόνηση ενός ρεαλιστικού έργου, όπως κατασκευή μιας κάρτας με ευχές, σε συνδυασμό με επεξεργασία κειμένου, εικονογράφηση της σχολικής εφημερίδας κ.λ.π. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ.
7.  
  Έννοιες του λειτουργικού συστήματος. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Εκμάθηση δημιουργίας ενός αρχείου εντολών του λειτουργικού συστήματος. Κατανόηση της χρησιμότητας της διάδοσης της πληροφορίας στη ζωή μας. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑλογισμικού για την προσομοίωση της λειτουργίας. Επεξήγηση των αρχείων εντολών εκκίνησης και διαμόρφωσης του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιούμε. Εντολές ran, back up, date time, prοmpt,rd sys ή σε περιβάλλον με εικονίδια. ΙΙ. Περιγραφή του υπολογιστή και των κύριων χαρακτηριστικών του. Η προσέγγιση σ αυτήν προσφέρει τα πεδία εφαρμογών. Η προσέγγιση σ αυτήν προσφέρει στα παιδιά: Ένα πρώτο επίπεδο δεξιότητας στην χρήση προγραμμάτων σχεδίασης. Εκμάθηση των δύο εννοιών. Κατάδειξη της ανάγκης συνύπαρξής τους για τον ορισμό του υπολογιστή. Γενική περιγραφή. Το τελευταίο αυτό είναι σημαντικό για τα πρώτα βήματα των παιδιών στην πληροφορική. Κατανόηση των εννοιών και της ανάγκης λειτουργίας του υπολογιστή στο δυαδικό σύστημα. Φυσική αναπαράσταση του 1 και 0. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΠαραδείγματα από το περιβάλλον του μαθητή π.χ. αρχείο μαθητών τάξης σχολείου, αρχείο υλικών σχολείου κ.α. Παρουσίαση της ανάγκης επεξεργασίας των δεδομένων με αναφορά στα παραπάνω παραδείγματα. Παραδείγματα αρχείων και της δομής των. Επίδειξη του υπολογιστή και των κυριότερων μονάδων του. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για την προσομοίωση του υπολογιστή. Φωτογραφική πα ρουσίαση και κατάδειξη των δυνατοτήτων του με αριθμητικά παραδείγματα. Παρουσίαση με παραδείγματα της διαφοράς υλικού και λογισμικού. Σχηματική παρουσίαση της λειτουργίας του κάθε τμήματος. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Σχηματική απεικόνιση της κάθε έννοιας. Να διασαφηνισθεί ότι η αριθμητική απεικόνιση της δυαδικότητας γίνεται για λόγους απλότητας. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ.
8.  
  Βασικά βήματα στην επεξεργασία εικόνας: Σχεδιάζω. Αποθηκεύω/φορτώνω.Μεταβάλλω. Τυπώνω.
9.  
  Διόρθωση σφαλμάτων ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Χρησιμοποίηση κωδικής λέξης, κατανοητής από τον υπολογιστή, σε συγκεκριμένο περιβάλλον. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γραμμικό σχέδιο. Αποτέλεσμα εκτέλεσης (άμεσα αντιληπτό ή όχι). Έκφραση δεδομένων με αριθμητικές παραστάσεις. Αρχιτεκτονικό σχέδιο. Η σημασία των μηνυμάτων λάθους (επικοινωνία με τον υπολογιστή). Σχεδίαση με βάση συναρτήσεις (functiοns). Διαγραφή/παρεμβολή χαρακτήρων ή γραμμών. Αναζήτηση κι ενδεχόμενη αντικατάσταση σειράς χαρακτήρων. Ρόλος του ΕΝΤΕR. Ανάλυση προβλήματος για την πρόβλεψη των βημάτων, που οδηγούν στη λύση του. Αναζήτηση/ανάλυση λάθους και παιδαγωγική αξιοποίηση της διαδικασίας διόρθωσης. Όλα τα ΠΣΥ έχουν κοινά χαρακτηριστικά:Το χώρο σχεδίασης. Δέντρο υπολογισμών π.χ. 3*4 + 8, 3* (4+8) Με κάθε ευκαιρία να δίνονται κατάλληλα αντιπαραδείγματα, για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τα μηνύματα λάθους και να ασκηθούν στην πρόληψη των λαθών. Αντιγραφή του ΣΚ και σε άλλο σημείο. Διάφορες άλλες αλλαγές στο ΣΚ. Έτοιμες εικόνες μπορούν να μεταφερθούν μέσα στο κείμενο του επεξεργαστή κειμένου. Έμφαση στην ανάλυση λάθους (λογικό, συντακτικό, πληκτρολόγησης) ώστε να αναπτύσσεται σιγά σιγά η ικανότητα πρόληψής του (π.χ. αξιοποίηση του πιθανού λάθους στη γωνία, κατά τη σχεδίαση τριγώνου). Αριθμητικά στοιχεία μπορούν να εισαχθούν στο ΠΣΥ για παραγωγή στατιστικών διαγραμμάτων. DΕLΕΤΕ ΒLΟCΚ, SΕΤ ΜΑRΚΕR κλπ. Ή στα Ελληνικά: Γράφω/διορθώνω με Ε. Σχεδιάζω/διορθώνω με το ΠΣΥ. Επίδειξη της οργάνωσης των εντολών στον ΕΚ που διαθέτει το σχολείο. ή σε εικονίδια. Όσα αναφέρονται στη συνέχεια, εξαρτώνται απ τον ΕΚ. Άνοιγμα παραθύρου/πληκτρολόγηση. Εικονίδια -εργαλεία παραγωγής εικόνας. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ. Αυτόματη ή μη παρεμβολή χαρακτήρα. Στοίχιση γραμμών. Χωρισμός μεγάλων λέξεων κ.λ.π. Παρεμβολή κενών γραμμών/χαρακτήρων.Διαγραφή ολόκληρης γραμμής. Αναζήτηση χαρακτήρων/λέξης/πρότασης μέσα στο κείμενο.Γρήγορη μετάβαση σε ορισμένο σημείο του κειμένου. Τοποθέτηση σημαδιών στα όρια του ΣΚ, αντιστροφή χρώματος του ΣΚ κ.λ,π. Σε κάθε μεταβολή του ΣΚ, το υπόλοιπο κείμενο αναπροσαρμόζεται. Το ΣΚ μπορεί να φορμαριστεί, ν αλλάξουν οι χαρακτήρες κ.λ.π. Μεταβολή του κανόνα, καθορισμός πλάτους κειμένου. Αλλαγή του πλάτους σε διάφορα ύψη της σελίδας. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ.
10.  
  Βασικές περιφερικές μονάδες
11.  
  Εισαγωγή στις έννοιες: - Αλγορίθμου - Προγραμματισμού
12.  
  Έλεγχος ορθογραφίας και λεξικό. 13; Συνεργασία με άλλα προγράμματα.
13.  
  Βασικές χρήσεις του υπολογιστή από τον άνθρωπο Δημιουργία νεών μορφών για γέμισμα επιφανειών (paterns). Κάναβος μεγέθυνσης. Ενέργειες παραγωγής κι αξιοποίησης της εικόνας. Στο παράθυρο σχεδίασης γίνεται η παραγωγή της εικόνας ή μέρους μόνο της εικόνας, με δυνατότητα το παράθυρο να μεγαλώσει ή να κινηθεί σε σχέση με το ορατό κομμάτι του σχεδίου. Στη μία πλευρά του παραθύρου σχεδίασης υπάρχει, συνήθως, μια σειρά από εικονίδια. Καθένα μπορεί να παριστά: Μια δυνατή ενέργεια (π.χ. κόβω, μετακινώ). Ένα έτοιμο για χρήση αντικείμενο (π.χ. γραμμή γεωμετρικό σχήμα). Ένα μέσο γραφής/διαγραφής στιγμάτων (π.χ. μολύβι, γόμα). Στα εξειδικευμένα προγράμματα, τα εργαλεία εξειδικεύονται. Σε ένα τμήμα της οθόνης σχεδίου, μπορεί να εμφανιστεί πίνακας με τα χρώματα που διατίθενται για επιλογή. Το επιλεγόμενο χρώμα είναι το μελάνι γραφής ή χρωματίσματος. Αντί απλών χρωμάτων, το κουτί μπορεί να περιέχει επαναλαμβανόμενα σχηματάκια (paterns). Με ανάμιξη των βασικών χρωμάτων μπορεί να σχηματιστεί νέα απόχρωση μέσα στην παλέτα. Επάνω σε ειδικό κάναβο μπορεί να σχηματιστεί από το χρήστη, το επιθυμητό πατερν για γέμιση Τυποποιημένες σε menus, κινήσεις για παραγωγή, φύλαξη, τύπωμα εικόνας. Από το παράθυρο βλέπω μέρος του συνολικού σχεδίου. Το ορατό μέρος αλλάζει από τις μπάρες οριζόντιας/κατακόρυφης μετακίνησης. Το παράθυρο μπορεί να μεγαλώσει και να περιλάβει όλη την εικόνα. Ψαλίδι συμβολίζει τη δυνατότητα επιλογής μέρους της εικόνας, για διαγραφή/μεταφορά/αντιγραφή. Παραλληλόγραμμα, ελλείψεις, γραμμές παίρνουν διάφορες θέσεις και διαστάσεις. Μολύβια επιτρέπουν σχεδίαση με ελεύθερο χέρι, ρολά χρωματίζουν επιφάνειες κ.λ.π. Με το ποντίκι επιλέγω από το κουτί κόκκινο χρώμα. Επιλέγω ως εργαλείο τρίγωνο. Μια στέγη σχεδιάζεται ή γεμίζει με κόκκινο χρώμα. Αντί κόκκινο χρώμα, μπορώ να επιλέξω κεραμίδια για να γεμίσω τη στέγη ή τούβλα για τον τοίχο. Μπορώ να δημιουργήσω το χρώμα του δέρματος για να χρωματίσω σ ένα πρόσωπο. Μπορώ να σχηματίσω πλάκες, για ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ.
14.  
  Βοήθεια που παρέχει στον χρήστη ο ΕΚ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Περιγραφή της μονάδας. Κατανόηση των βασικών λειτουργιών της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Γράψιμο με διάφορα είδη γραμμάτων. Γράψιμο δεικτών κι εκθετών. Εκμάθηση των αρχών λειτουργίας της οθόνης, μονάδας δισκέττας, μονάδας σκληρού δίσκου, πληκτρολογίου. Κατανόηση των διαφορών δίσκου και δισκέττας. Εκμάθηση των εννοιών λειτουργικό σύστημα και λογισμικό εφαρμογών. Ένταξη/διαγραφή εικόνας στο κείμενο. Κατανόηση του σκοπού ύπαρξης πολλών διαφορετικών εκδόσεων του ίδιου λειτουργικού συστήματος. Έλεγχος συνεχής ή στιγμιαίος. Να γίνει περιγραφή των αναγκών του ανθρώπου για χρήση του υπολογιστή στην επεξεργασία κειμένου, την παράσταση γραφικών απεικονίσεων, τον προγραμματισμό, την διαχείριση βάσεων δεδομένων, την επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών και την προσομοίωση φυσικών γεγονότων ή καταστάσεων με τη χρήση υπολογιστή. Εκμάθηση της δομής και της φιλοσοφίας του χρησιμοποιούμενου λειτουργικού συστήματος. Ορισμένοι επεξεργαστές κειμένου, συνεργάζονται με βάσεις δεδομένων ή με σχεδιαστικά προγράμματα ή με λογιστικά φύλλα. Γραπτές οδηγίες. Βοηθητικά μενθ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΠροκαθορισμός δας. σταθερών διαστημάτων, για γράψιμο σε στήλες. Μέγεθος περιθωρίου κ.λ.π. κ.λ.π. Καθορισμός των άκρων περιοχής που θα υπογραμμιστεί ή που θα γραφτεί τονισμένα. Επιλογή, από menu είδους γραμμάτων. Παραδείγματα από το περιβάλλον του μαθητή που να ισχυροποιούν την ανάγκη χρήσης του υπολογιστή. Γραφική απεικόνιση της δομής του με παραδείγματα από τον τρόπο επεξεργασίας προβλημάτων του άμεσου ενδιαφέροντας μας. π.χ. οργάνωση μιας εκδρομής με την διάκρισή της σε ανεξάρτητα τμήματα. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ. Στοιχεία από τη μία εφαρμογή μπορούν να χρησιμεύσουν σαν είσοδος στις άλλες. Η βοήθεια αυτή λείπει συνήθως από τους Ελληνικούς ΕΚ. ΙΙΙ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ειδικοί σκοποί για την Α Γυμνασίου είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές: - Με τη χρήση των βασικών εντολών και των μηνυμάτων λάθους του συστήματος. - Με τη σύνταξη και διόρθωση διαδικασιών. - Με την αποθήκευση των διαδικασιών σε αρχείο της δισκέττας και στη συνέχεια με ανάκτηση αρχείων. - Με την αποθήκευση των διαδικασιών σε αρχείο της δισκέττας και στη συνέχεια με ανάκτηση αρχείων. - Με τη δόμηση διαδικασιών και την επίλυση σύνθετων προβλημάτων. - Με την επαναληπτική δομή. - Με την επιμέλεια των προγραμμάτων τους. ώστε στο τέλος του εξαμήνου να είναι ικανοί να δημιουργούν ομαδικές απλές ερευνητικές εργασίες με τη βοήθεια του υπολογιστή. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ 1. Έννοια εντολής. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Γνωριμία και εξοικείωση με βασικές εντολές. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΠληκτρολόγηση κατάλληλων παραδειγμάτων σε άμεση επικοινωνία με τον υπολογιστή (CΟΜΜΑΝD LΕVΕL) π.χ. κίνηση χελώνας (FD, RΤ,. .), ΡRΙΝΤ. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ.
15.  
  Έννοια χώρου εργασίας στη μνήμη (ςορκ σπαψε). Αποθήκευση του περιεχομένου του σε αρχείο της δισκέττας. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΕντολές md, cd, dir, del, type, fοrmat, els, diskοpy, ή σε περιβάλλον με εικονίδια. ΙΙ. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΕΚ) Οι ειδικοί σκοποί του μαθήματος είναι οι εξής:.
16.  
  Γραμμές λεπτές, παχιές κ.λ.π. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ επιφανειών. Σε παρόμοιο κάναβο, μεγενθύνονται λεπτομέρειες του σχεδίου. Από ένα κεντρικό menu εμφανίζονται πτυσσόμενα υπό menus που περιλαμβάνουν, ομαδοποιημένες, όλες τις ενέργειες σχεδίασης, πέραν όσων γίνονται απ το κουτί εργαλείων. Ενα υποθετικό κεντρικό menu θα μπορούσε να περιέχει τις πιο κάτω κατηγορίες ενεργειών. Επικοινωνία με το λειτουργικό σύστημα. Δημιουργία εικόνας. Μεταβολή εικόνας. Επιλογή γραμμάτων ή γραμμών. Επικοινωνία με άλλα προγράμματα. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ μια χωριάτικη πλακόστρωση. Μπορώ να προσθέσω λεπτομέρειες, όπως σκιές σε ένα πρόσωπο. Τα επιμέρους menus εμφανίζονται, με πάτημα του ποντικιού στις επιλογές του κεντρικού menu. Παραδείγματα των περιεχομένων των διαφόρων υπό menus. Φορτώνω σώζω αρχεία. Καλώ παλέτα χρωμάτων. Περιστρέφω, κατοπτρίζω, μεγενθύνω κ.λ.π. Γράμματα τονισμένα, καλλιγραφικά, υπογραμμισμένα. Εκτυπώσεις. Εκτυπωτής, σχεδιαστικό κ.λ.π. Επεξεργαστές κειμένου. ΙΙΙ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ειδικοί σκοποί του μαθήματος στη Β Γυμνασίου είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές: - Με τις παραμετρικές διαδικασίες και τη διαχείριση των τιμών των παραμέτρων. - Με τους ένθετους βρόχους. - Με πολικές/καρτεσιανές συντεταγμένες. - Με τη δομή ελέγχου. - Τις συναρτήσεις της LΟGΟ. ώστε στο τέλος του εξαμήνου να μπορούν να διερευνήσουν θέματα από τα μαθήματά τους, δημιουργώντας απλά εκπαιδευτικά προγράμματα και απλές ομαδικές ερευνητικές εργασίες. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Είδη εντολών: Εντολές με ή χωρίς είσοδο. Εντολές με ή χωρίς εξαγόμενο. Διαδικασίες με είσοδο (παράμετρο) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Διαφορά ανάμεσα στην έξοδο από την εκτέλεση μιας εντολής (εμφάνιση στην οθόνη ή στον εκτυπωτή) και στο εξαγόμενο (π.χ. αποτέλεσμα πράξης). Το εξαγόμενο μιας εντολής μπορεί να αποτελέσει στοιχείο εισόδου για άλλη. Αναγκαιότητα παραμέτρου, ώστε το πρόγραμμα να είναι γενικό. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΦυσική/εικονική αναπαράσταση εντολών με ή χωρίς είσοδο, με ή χωρίς εξαγόμενο Να τροποποιηθούν γνωστές διαδικασίες, ώστε να γίνουν γενικές. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σύνταξη διαδικασίας με είσοδο. Εκτέλεση διαδικασίας με είσοδο. Τρόπος δήλωσης παραμέτρου στην επικεφαλίδα της διαδικασίας. Να γίνει εμφανές ότι η κλήση μιας διαδικασίας τητα να συνοδεύεται από μία τιμή για την παράμετρο, όπως συμβαίνει και με τις πρωτογενείς διαδικασίες με είσοδο. Μεταβίβαση της τιμής της παραμέτρου στον κορμό, σε κάθε θέση όπου αναφέρεται η παράμετρος αυτή. Η λειτουργία της διαδικασίας ανεξάρτητη από την επιλογή του ονόματος της παραμέτρου. Επέκταση έννοιας διαδικασίας. Σημασία των ειδικών συμβόλων (») και (:) -Σημασία κενού -Λίστα στοιχείων. -Λειτουργία διερμηνέα (interpreter). Δήλωση παραμέτρων. Επιλογή των ονομάτων, ώστε να διακρίνεται εύκολα αυτό που αντιπροσωπεύουν. Αναφορά στα σχετικά μηνύματα λάθους, το (+) θεωρείται και αυτό διαδικασία. FΟRWΑRD, ΡRΙΝΤ «FΟRWΑRD, ΡRΙΝΤ, «Καλημέρα, ΡRΙΝΤ: ΡLΕVRΑ. π.χ. ΡRΙΝΤ (Σχεδιάζω με τη LΟGΟ). RΕΡΕΑΤ 1 (FD 60 RΤ 90). Παράδειγμα: ΡΟLΥG-.SΙDΕ :Ν ή ΡΟLΥG : ΡLΕVRΑ :Ν, για τυχαίο κανονικό Ν-γωνο. Η σειρά με την οποία δηλώνονται οι παράμετροι στην επικεφαλίδα, καθορίζει τη σειρά με την οποία πρέπει να δοθούν οι τιμές τους κατά την κλήση. Για πεντάγωνο πλευράς 50, πληκτρολογούμε ΡΟLΥGΟΝ 50 5. Να γίνει δοκιμή με άλλη διάταξη των τιμών: ΡΟLΥGΟΝ 5 50. Εκτέλεση στο χαρτί για την κατανόηση της μεταβίβασης των τιμών των παραμέτρων και της ελευθερίας στη χρήση του ονόματος τους. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑπ.χ. Τετράγωνο πλευράς Α, ΤΟ SQUΑRΕ: Α Εκτέλεση της διαδικασίας ώστε να γίνει εμφανής η μεταβίβαση της τιμής της παραμέτρου στον κορμό της διαδικασίας. Φυσική αναπαράσταση της μεταβίβασης της τιμής της παραμέτρου κατά την εκτέλεση της διαδικασίας. ΤΟ SQUΑRΕ :Α ΤΟ SUΑRΕ :SΙDΕ Ανεξάρτητα από την επιλογή του ονόματος της παραμέτρου, με τη SQUΑRΕ 70, θα σχηματιστεί τετράγωνο πλευράς 70. π.χ.ΤΟ ΗΟUSΕ :Α SQUΑRΕ :Α RΤ 30 ΤRΙGΟΝ :Α ΕΝDΤΟ SQUΑRΕ :SΙDΕ RΕΡΕΑΤ 4[FD :SΙDΕ RΤ 90] ΕΝD Εκτέλεση στο χαρτί για την παρακολούθηση της μεταβίβασης της τιμής της παραμέτρου. Φυσική αναπαράσταση. Ένα δάσος από δέντρα ίδιου σχήματος, διαφορετικού μεγέθους (κλίμακα): ΤΟ DΑSΟS :Α ΤRΕΕ 2*:Α ΤRΕΕ :Α/3 ΕΝDΚατασκευή ορθογωνίου με δεδομένη αναλογία ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ Κλήση διαδικασίας με είσοδο μέσα από άλλη διαδικασία. Υποδιαδικασίες με χρήση γραμμικών συνδυασμών της παραμέτρου (κλίμακα). Ενθετοι βρόχοι Περισσότερα επίπεδα κλήσης μιας διαδικασίας. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Δημιουργία κύκλου, ως προσέγγιση κανονικού πολυγώνου, με την ίδια διαδικασία και κατάλληλες τιμές. ΡΟLΥGΟΝ 20 30 ΡΟLΥGΟΝ 1 360. Δήλωση των παραμέτρων και στην υπερδιαδικασία. Προσεκτική επιλογή και χρήση των ονομάτων των παραμέτρων. Να τονισθεί η ελευθερία της επιλογής του ονόματος της μεταβλητής στον ορισμό της υποδιαδικασίας και η μεταβίβαση της τιμής της παραμέτρου κατά την εκτέλεση. Στην υποδιαδικασία να δηλώνεται μια γραμμική παράσταση της παραμέτρου, ώστε να γίνεται διαχείριση των δεδομένων. Κλήση επαναληπτικής διαδικασίας μεσα από την επαναληπτική δομή μιας άλλης. Μια υποδιαδικασία καλείται μέσα από άλλη υποδιαδικασία. Δημιουργία δομημένου προγράμματος με ανάλυση προβλήματος και συναρμολόγηση διαδικασιών (tοp dοwn, bοttοm up). ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑπλευρών: FD 2*:Α FD 3*:Α Π.χ. διαδικασία για δημιουργία σχήματος εκ περιστροφής. Σχηματική αναπαράσταση ένθετων βρόχων, π.χ. ΤΟ ΗΟUSΕ :Α SQUΑRΕ :Α RΤ30 ΤRΙGΟΝ :Α ΕΝDΤΟ SQUΑRΕ :SΙDΕ RΕΡΕΑΤ 4[FD :SΙDΕ RΤ90] ΕΝD Εκτέλεση στο χαρτί για την παρακολούθηση της μεταβίβασης της τιμής της παραμέτρου. Φυσική αναπαράσταση, π.χ. Ένα δάσος από δέντρα ίδιου σχήματος, διαφορετικού μεγέθους (κλίμακα): ΤΟ DΑSΟS :Α ΤRΕΕ 2*:Α ΤRΕΕ .Ά/3 ΕΝDΚατασκευή ορθογωνίου με δεδομένη αναλογία πλευρών: FD 2*:Α FD 3*:Α Π.χ. διαδικασία για δημιουργία σχήματος εκ περιστροφής. Σχηματική αναπαράσταση ένθετων βρόχων. Σε κάθε περίπτωση ανάλυση του προς επίλυση προβλήματος σε άλλα απλούστερα. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΚαρτεσιανές/Πολικές συντεταγμένες. Δομή ελέγχου απλή/εναλλακτική. Συναρτήσεις στη LΟGΟ. Σημασία σπονδυλωτού (mοdular) προγράμματος. Να κατανοήσουν ότι η μετακίνηση της χελώνας μπορεί να περιγράφεται και με τους δύο τρόπους ανάλογα με τις ανάγκες του προβλήματος. Με τις ήδη γνωστές εντολές κίνησης, το σημείο άφιξης της χελώνας προσδιορίζεται από την απόσταση που θα διανύσει, με συγκεκριμένη κλίση (πολικές συντεταγμένες). Στη LΟGΟ προβλέπεται και μετατόπιση σε σημείο με δεδομένες καρτεσιανές συντεταγμένες. Σε ποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούμε την απλή δομή (ΙF ΤΗΕΝ) και σε ποιες την εναλλακτική (ΙF ΤΗΕΝ ΕLSΕ). Οι λογικοί τελεστές ΑΝD, ΟR, ΝΟΤ. Να επισημανθεί ότι οι συναρτήσεις δίνουν εξαγόμενο, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο εισόδου άλλης διαδικασίας. Τετραγωνική ρίζα. Ημίτονο.Στρογγυλοποίηση αριθμού. RΑΝDΟΜ. Να δοθούν έτοιμα προγράμματα, να τα εκτελέσουν στο χαρτί για να ανακαλύψουν αυτό που κάνουν. ΡΟS, ΧCΟR, ΥCΟR. FD, RΤ, SΕΤΗ. SΕΤΡΟS, SΕΤΧ, SΕΤΥ. Π.χ. 1)2) Διερεύνηση διανυσμάτων. 3) Γραφική παράσταση της ψ=αχ+β. Παραδείγματα: 1) Εκτύπωση του μεγαλύτερου από δύο αριθμούς. 2) Διάταξη δύο αριθμών. 3) Μετακίνηση της χελώνας, ώστε να μεταστρέφεται, όταν φθάνει στα όρια της οθόνης, με γωνία ανάκλασης ίση με τη γωνία πρόσπτωσης. Ασκήσεις και προβλήματα για τη χρήση των συναρτήσεων. 1) Επίλυση δευτεροβάθμιας εξίσωσης. 2) Εύρεση ΜΚΔ. 3) Επίλυση τριγώνου. 4) Μάντεψε έναν τυχαίο αριθμό. ΙΙ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Εφαρμογή της μεθόδου της ατομικής εργασίας για τη μελέτη της Τεχνολογίας. - Διερεύνηση βιβλιογραφίας και πραγματοποίηση Σεμιναρίων από τους μαθητές στην τάξη για ανάλυση των γενικών τεχνολογικών ενοτήτων: Εργαλεία και Μηχανές. Ενέργεια και Ισχύς. Μεταφορές και Επικοινωνίες. - Επιλογή ενότητας μελέτης από τους μαθητές. - Επιλογή έργου από κάθε μαθητή για κατασκευή και μελέτη που ανήκει στην ενότητα που διάλεξε η τάξη: (Ο κάθε μαθητής θα κατασκευάσει ένα ομοίωμα πραγματικού αντικειμένου με τη χρήση διαθέσιμων εργαλείων και υλικών, εφαρμόζοντας κατασκευαστικά σχέδια που έχουν συνταχθεί από τον ίδιο και εγκριθεί από τον καθηγητή)· - Έρευνα βιβλιογραφίας και συλλογή από το τεχνολογικό περιβάλλον στοιχείων που κρίνει ο μαθητής ως απαραίτητα για την κατασκευή του έργου που έχει επιλέξει. Ο κάθε μαθητής αξιοποιεί βιβλιοθήκες, διαφημιστικά - πληροφορικά έντυπα, γνώσεις από άλλα μαθήματα και γενικά όλες τις πηγές πληροφόρησης που έχει στη διάθεση του. - Ταξινόμηση της πληροφόρησης από τους ίδιους τους μαθητές και καθορισμός απαιτούμενων εργαλείων και υλικών για την κατασκευή, με τη βοήθεια του καθηγητή διοργάνωση σεμιναρίων από τους μαθητές και παρουσίαση του προγραμματισμού εργασίας τους για την κατασκευή του έργου που έχει αναλάβει ο καθένας. - Κατασκευή του ατομικού έργου από τον κάθε μαθητή. - Συγγραφή εργασίας από τον κάθε μαθητή σχετικά με το έργο που έχει αναλάβει και παρουσίαση της προοδευτικά σε σεμινάρια στην τάξη. Η γραπτή εργασία θα περιλαμβάνει τα εξής: - ανάλυση της γενικής τεχνολογικής ενότητας που ανήκει η κατασκευή, τεχνικά-κατασκευαστικά σχέδια του θέματος που διάλεξε ο μαθητής, περιγραφή της διαδικασίας που ακολούθησε για τη μελέτη και κατασκευή του θέματος, ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών, γεωγραφικών και πολιτιστικών παραμέτρων που επηρέασαν την εξέλιξη του συγκεκριμένου θέματος και αναφορά στα διάφορα στάδια εξέλιξης του, ανάλυση των αναγκών που εξυπηρετεί, συσχέτιση με τα επιστημονικά στοιχεία και τις θεωρίες που αξιοποιούνται στο συγκεκριμένο τεχνολογικό προϊόν, επιμέτριση και εκτίμηση του κόστους της κατασκευής, κατάλογος εργαλείων και υλικών που χρησιμοποίησε ο μαθητής, βιβλία και πηγές πληροφόρησης που έλαβε υπόψη του. - Παρουσίαση από τον κάθε μαθητή της κατασκευής και της μελέτης του σε τελικό σεμινάριο στην τάξη. - Επανάληψη της διαδικασίας για τις άλλες δύο τεχνολογικές ενότητες. - Διοργάνωση έκθεσης και παρουσίαση των έργων και των γραπτών εργασιών στην Κοινότητα του Σχολείου. Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - Ανάλυση από τον καθηγητή και τους μαθητές με την αξιοποίηση διαθέσιμης βιβλιογραφίας του τρόπου ανάγνωσης μίας βιομηχανικής παραγωγικής μονάδας. Παράδειγμα οργανογράμματος, τμήματα από τα οποία αποτελείται και αρμοδιότητες κάθε τμήματος. Ανάλυση του συντονισμού που απαιτείται μεταξύ των τμημάτων. - Συγκρότηση ομάδων εργασίας από τους μαθητές. Επιλογή από κάθε ομάδα βιομηχανίας για κατασκευή και μελέτη. - Επιλογή αρμοδιοτήτων από τον κάθε μαθητή της κάθε ομάδας αντίστοιχων με τις αρμοδιότητες των στελεχών μιας πραγματικής βιομηχανίας (Γενικός Δ/ντής, Δ/ντής Δημοσίων Σχέσεων, Δ/ντής Ερευνών, Δ/ντής Παραγωγής, Δ/ντής Ποιοτικού Ελέγχου, Δ/ντής Προσωπικού, Δ/ντής Έρευνας Αγοράς (Μαρκετινγ) Δ/ντής Οικονομικών, Δ/ντής Σχεδίασης Προϊόντων, Μηχανικός Παραγωγής, Δ/ντής Εκπαίδευσης, Δ/ντής Ασφαλείας, Δ/ντής Προμηθειών). - Συλλογή και παρουσίαση σε σεμινάρια από τον κάθε μαθητή πληροφοριών σχετικά με την αρμοδιότητα που έχει αναλάβει στη βιομηχανία που έχει επιλέξει η ομάδα εργασίας στην οποία ανήκει. Αξιοποίηση των διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης του τεχνολογικού περιβάλλοντος. - Οργάνωση της πληροφόρησης. Σύνταξη από κάθε ομάδα κατασκευαστικού σχεδίου του ομοιώματος της βιομηχανίας που έχει επιλέξει. Συνεισφορά του κάθε μαθητή σε συνάρτηση με την αρμοδιότητα που έχει αναλάβει. - Επιλογή υλικών και εργαλείων για την κατασκευή μικρογραφίας της κάθε βιομηχανίας από κάθε ομάδα μαθητών. - Κατασκευή, με τη συμμετοχή όλων των μελών της κάθε ομάδας, της μικρογραφίας της βιομηχανίας την οποία έχουν επιλέξει. - Συγγραφή εργασιών από τον κάθε μαθητή, παράλληλα με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες σχετικά με τις αρμοδιότητες που έχει αναλάβει στη βιομηχανία που έχει επιλέξει η ομάδατου. Οι γραπτές εργασίες παρουσιάζονται προοδευτικά σε σεμινάρια που οργανώνουν οι μαθητές στην τάξη. Οι γραπτές εργασίες των μαθητών μιας ομάδας θα πρέπει να αποτελούν ένα ενιαίο αρμονικό σύνολο, εκφράζοντας την απαίτηση για συντονισμό των διαφόρων τμημάτων σε μια βιομηχανία. - Παρουσίαση των γραπτών εργασιών και των κατασκευών όλων των ομάδων σε τελικό σεμινάριο στην τάξη. - Επανάληψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας για τη μελέτη μιας δεύτερης βιομηχανίας από κάθε ομάδα μαθητών. - Διοργάνωση εκθέσεων από τους μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή όπου θα παρουσιασθούν στη Σχολική Κοινότητα οι κατασκευές και οι γραπτές εργασίες των μαθητών. - Αξιολόγηση των μαθητών με κριτήρια την απόδοσή τους σε κάθε δραστηριότητα στην τάξη (γραπτή εργασία, κατασκευή, παρουσιάσεις σε σεμινάρια, συμμετοχή σε συζητήσεις κλπ.).
17.  
  Επαναληπτική δομή Να γίνει εμφανές ότι η προηγούμενη διαδικασία ανάλυσης προβλήματος οδηγεί στη διατύπωση μιας ακολουθίας σαφώς ορισμένων βημάτων (αλγόριθμος). Ορισμός/σύνταξη διαδικασίας. Σημασία της διαδικασίας (διατήρηση των εντολών που την αποτελούν στη μνήμη). Όνομα διαδικασίας. Σημασία στη γραφή του ονόματος -όχι κωδική λέξη -ένα όνομα για μία διαδικασία. -να θυμίζει το σκοπό για τον οποίο συντάχθηκε -χωρίς κενά Αναγκαιότητα ονόματος. Να καταδειχτεί ότι αποτελεί πλέον μια νέα εντολή. Διόρθωση. Εξοικείωση με τον επεξεργαστή διαδικασιών (ΕDΙΤΟR). Συσχετισμός με λειτουργίες επεξεργασίας κειμένου (ρόλος ΕΝΤΕR). Το περιεχόμενο της μνήμης χάνεται μετά το κλείσιμο του υπολογιστή, ή την εγκατάλειψη της LΟGΟ. Αποθήκευση των διαδικασιών που βρίσκονται στη μνήμη, σε αρχείο της δισκέττας. Σημασία αποθήκευσης. Μια διαδικασία αναγνωρίζεται από το σύστημα, μόνο όταν υπάρχει στη μνήμη του υπολογιστή. Αναγκαιότητα μιας τέτοιας δομής. Σύνταξη της επαναληπτικής δομής. Ανάθεση του ρόλου κάθε εντολής σε παιδιά, που αναπαριστούν με την κίνηση τους την εκτέλεση, ώστε να γίνει εμφανές ότι τηρείται η σειρά. Παραδείγματα διατύπωσης ακολουθίας βημάτων για την αντιμετώπιση και άλλων δραστηριοτήτων, εκτός από τον προγραμματισμό. Οι εντολές προηγουμένων παραδειγμάτων να αποτελέσουν τον κορμό διαδικασιών. Με κατάλληλα παραδείγματα να καλλιεργηθεί η τήρηση των βασικών κανόνων, σχετικά με την ονοματολογία. Τη χρησιμοποιούμε όπως και τις πρωτογενείς. Ανάλυση λάθους. SΑVΕΔιαφοροποίηση του ονόματος μιας διαδικασίας, από το όνομα του αρχείου στο οποίο συμπεριλαμβάνεται. Χρησιμοποίηση παραδειγμάτων κοινών (όπως τίτλος μιας εργασίας που περιέχεται μαζί με άλλες σε φάκελο και όνομα ετικέτας φακέλου). LΟΑD. RΕΡΕΑΤ π.χ. στη διαδικασία για το σχεδιασμό τετραγώνου. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ.
18.  
  Κατάσταση χελώνας (θέση/κατεύθυνση) μετά από την επαναληπτική δομή
19.  
  Κλήση διαδικασίας από άλλη. Έννοια υποδιαδικασίας.
20.  
  Δόμηση διαδικασιών. Διαδικασιακός προγραμματισμός. Έννοια σπονδυλωτής δομής προγράμματος (mοdularity).
21.  
  Συνδυασμός κειμένου, γραφικών, ήχου
22.  
  Εκτύπωση κειμένου/ γραφικών με εκτυπωτή
23.  
  Επιμέλεια προγράμματος. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Σημασία στην κατάσταση της χελώνας μετά από κάθε κίνηση. Κατά την κατασκευή πολυγώνου να επανέρχεται η χελώνα στην αρχική της κατάσταση (σημείο αφετηρίας, συνολική στροφή 360) ώστε να είναι έτοιμη να διαγράψει ξανά την ίδια διαδρομή (state transparent). Μπορούμε να καλέσουμε μια διαδικασία μέσα από μία άλλη, ακόμα και μέσα στην επαναληπτική δομή, με τον ίδιο τρόπο που καλούμε και μια πρωτογενή. Αξία του διαδικαστικού προγραμματισμού: -Αξιοποίηση προηγούμενης εργασίας: χρησιμοποίηση έτοιμων διαδικασιών σε υπερδιαδικασίες (βοττομ θπ) που εκτελούν σύνθετες λειτουργίες. -Ανάλυση σύνθετου προβλήματος σε άλλα απλούστερα, για τα οποία χρησιμοποιούμε έτοιμες, ή δημιουργούμε νέες διαδικασίες (tοp dοwn) Στην πρώτη περίπτωση ασκείται η δημιουργική φαντασία. Στη δεύτερη η αναλυτική/συνθετική ικανότητα. Στο μέτρο του διαθέσιμου χρόνου και των δυνατοτήτων της έκδοσης LΟGΟ να χρησιμοποιηθούν χρώματα, ήχος, επεξεργασία κειμένου κ.λ.π. Παρεμβολή κατατοπιστικών σχολίων. Πρόβλεψη μηνυμάτων στην οθόνη. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑΕκτέλεση του βρόχου στο χαρτί. Φυσική αναπαράσταση της επαναληπτικής δομής (ένας μαθητής αναλαμβάνει να ελέγχει την επαναληπτική εκτέλεση). ΡΟS, ΗΕΑDΙΝG Η εκτέλεση στο χαρτί αναπτύσσει την ικανότητα πρόβλεψης, κατά τη φάση του σχεδιασμού, αυτών που θα συμβούν κατά την εκτέλεση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για το σχεδιασμό επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, π.χ. χρησιμοποιούμε μια προηγούμενη διαδικασία στον ορισμό μιας νέας (υποδιαδικασία/υπερδιαδικασία). Διευκολύνεται η αντιμετώπιση ενός σύνθετου προβλήματος. Παραδείγματα σχημάτων που είναι σύνθεση άλλων απλούστερων ή δημιουργούνται από επαναλαμβανόμενο μοτίβο, όπως: Κατανόηση της δομής προγράμματος με τη βοήθεια φυσικής/εικονικής αναπαράστασης της εκτέλεσης του (ροή εκτέλεσης). Να γραφούν από τα παιδιά απλά εκπαιδευτικά προγράμματα με χρήση χρωμάτων και ήχου και εκτύπωση μηνυμάτων. Ευπαρουσίαστο και ευανάγνωστο πρόγραμμα, κατανοητό από ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Τεκμηρίωση του προγράμματος. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑκάποιον τρίτο (θέμα επικοινωνίας). Να επινοούν κατατοπιστικά σχόλια, όπως ΡRΙΝΤ (Η τιμή του αθροίσματος είναι). ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.
Άρθρο 2 "Οι γενικοί και ειδικοί στόχοι καθώς και η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Γερμανικής γλώσσας στις Α, Β και Γ τάξης Γυμνασίου ορίζονται ως εξής: ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ένας από τους κύριους στόχους είναι να συντελέσει στην ανάπτυξη της [...]"
1.  
  ΠΕΔΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Ανώτατος ειδικός διδακτικός στόχος είναι η απόκτηση της επικοινωνιακής ικανότητας στη γερμανική γλώσσα. Η ικανότητα αυτή περιλαμβάνει τις: - αποδεκτικές δεξιότητες (πρόσληψη πληροφοριών: ακουστική, οπτικο - ακουστική και αναγνωστική κατανόηση) - παραγωγικές δεξιότητες (μετάδοση πληροφοριών: ομιλία, γραφή) - δεξιότητες που στηρίζονται στο διάλογο και την αλληλεπίδραση (άμεση προφορική ανταλλαγή πληροφοριών μ ένα ή περισσότερους συνομιλητές).
2.  
  ΕΙΔΙΚΟΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 2.1. Ανταλλαγή πληροφοριών: πραγματική και τεχνητή αλληλεπίδραση Α ΤΑΞΗ Στο τέλος της Α τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: - να κατανοούν απλές οδηγίες του καθηγητή ή των συμμαθητών τους και να ανταποκρίνονται ανάλογα με γλωσσικά ή μη γλωσσικά μέσα, - να ανταποκρίνονται απλά και ανάλογα με το επίπεδο τους σότι λέγεται στα πλαίσια ενός γνωστού θέματος (η δραστηριότητα μπορεί να καθοδηγείται με γλωσσικά μέσα που δίνονται ή με εικόνες), -να ανταποκρίνονται ανάλογα με το επίπεδο τους σε ό,τι βλέπουν, ακούν ή διαβάζουν (Das ist prima! / Warum?), - να οργανώνουν ένα σύντομο διάλογο που άκουσαν και στον οποίο έχουν κάνει ασκήσεις και να μπορούν να τον παραλάσσουν με απλά γλωσσικά μέσα που τους έχουν δοθεί. Β ΤΑΞΗ Οι διδακτικοί στόχοι της Α τάξης παραμένουν και διευρύνονται. Έτσι στο τέλος της Β τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει πλέον να είναι σε θέση: - να κατανοούν τις πιο συνήθεις εκφράσεις (οδηγίες, ερωτήσεις κ.λ.π.) οι οποίες αφορούν στην οργάνωση και διεξαγωγή του μαθήματος, θα πρέπει ακόμη να αρχίζουν να χρησιμοποιούν οι ίδιοι στα γερμανικά τις πιό συχνές εκφράσεις της καθημερινής γλώσσας του μαθήματος. - να ανταποκρίνονται αυθόρμητα και με απλά γλωσσικά μέσα σε κάτι που είδαν, άκουσαν ή διάβασαν - να κάνουν απλούς διάλογους σχετικά με τον εαυτό τους, τις εντυπώσεις τους ή σχετικά με κάτι το οποίο έζησαν. - να μιμούνται απλούς διάλογους (π.χ. παιχνίδια ρόλων). - να παραλλάσουν, να οργανώνουν διαλόγους με την βοήθεια γλωσσικών μέσων, τα οποία τους έχουν δοθεί ή έχουν επεξεργαστεί μόνοι τους. Γ Τάξη Οι διδακτικοί στόχοι της Β τάξης παραμένουν και διευρύνονται. Ετσι στο τέλος της Γ τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: - να κατανοούν την καθημερινή γλώσσα, η οποία χρησιμοποιείται στο μάθημα και να την χρησιμοποιούν και οι ίδιοι όσο γίνεται καλύτερα. να κάνουν σύντομες συζητήσεις στα γερμανικά χρησιμοποιώντας απλά γλωσσικά μέσα και παράλληλα να πραγματώνουν βασικές γλωσσικές πράξεις, που προκύπτουν από αλληλεπίδραση, όπως «zustimmen, widersprechen, nachfragen, urn etwas bitten, sich in ein Gesprach einmischen, sich infοrmieren, Vermutun gen/Μeinungen/Ζweifel ausdrucken und auf die Vermutun gen/Μeinungen anderer spοntan reagieren». - να προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν απλά και σύντομα παιχνίδια ρόλων και προσποιήσεις στο πλαίσιο ήδη γνωστών θεμάτων και καταστάσεων. - να έχουν γενική εποπτεία του επικοινωνιακού χώρου -«Ποιος επικοινωνεί με ποιόν σε ποιά κατάσταση με ποια πρόθεση και για ποιό θέμα» - και να το αξιοποιούν αυτό για την κατανόηση του κειμένου. Έτσι θα πρέπει να μπορούν να ταυτίσουν τους ομιλητές με τους ρόλους τους και να διακρίνουν τη σχέση μεταξύ των συνομιλητών (φίλοι/ γνωστοί/ξένοι - σχέση ισότιμη/ σχέση ιεραρχική). Η σωστή ερμηνεία τέτοιων παραγόντων είναι συχνά απαραίτητη για την κατανόηση κειμένων. - να ερμηνεύουν το οπτικό ή το ακουστικό περιβάλλον ενός κειμένου (τον τρόπο που είναι τυπωμένο, τα σημεία στα οποία δίνεται έμφαση, εικόνες, τον χωρισμό ενοτήτων όπου και όπως αυτός διακρίνεται. Σε κείμενα προφορικού λόγου να διακρίνουν τον αριθμό των ομιλητών, τον τόνο της φωνής, εξωτερικούς θορύβους. - να ενεργοποιούν γνώσεις που ήδη υπάρχουν (»Τι περιμένω από ένα κείμενο με τον τίτλο Χ;», «Τι ξέρω γιαυτό το θέμα;»), να διατυπώνουν υποθέσεις για ένα κείμενο και να τις ελέγχουν («Πιθανόν το κείμενο να λέει, ότι . .). - να αναγνωρίζουν την δομή ενός κειμένου με βάση στοιχεία του περιεχομένου, στοιχεία λογικά και στοιχεία που αποτελούν τους συνδετικούς κρίκους του κειμένου. - να αξιοποιούν τα γλωσσικά συμφραζόμενα, τις καταστάσεις και τους θεματικούς συσχετισμούς, ώστε να κατανοούν άγνωστες λέξεις, εκφράσεις και ιδιωματισμούς. - να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τις κανονικότητες της παραγωγής λέξεων, για να κατανοήσουν καινούργιες λέξεις (π.χ. «Umweltkatastrοphe»). - να διακρίνουν τις ορθογραφικές ιδιαιτερότητες και τις ιδιαιτερότητες επιτονισμού και να κατανοούν τη σημασία τους (γραφή με κεφαλαία, σημεία στίξης σε γραπτά κείμενα, διαλείμματα, επιτονισμός κ.λ.π. στον προφορικό λόγο). 2.2 Πρόσληψη πληροφοριών: προφορικός λόγος Α ΤΑΞΗ Στο τέλος της Α τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν συνολικά ή επιλεκτικά κείμενα διάρκειας το πολύ 1 λεπτού, που περιέχουν διαλόγους ή μονολόγους με ήδη γνωστά θέματα. Τα κείμενα δεν θα πρέπει να περιέχουν πολλές και πολύπλοκες πληροφορίες και καθόλου άγνωστες λέξεις. Η ταχύτητα του λόγου θα πρέπει να είναι η κανονική, όχι ιδιαίτερα υψηλή, και η προφορά να μην έχει στοιχεία διαλέκτου. Β ΤΑΞΗ Στο τέλος της Β τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν συνολικά ή επιλεκτικά κείμενα διάρκειας το πολύ 2-3 λεπτών που περιέχουν διάλογους ή μονολόγους με σχεδόν γνωστά θέματα. Τα κείμενα δεν θα πρέπει να περιέχουν πολλές και πολύπλοκες πληροφορίες, ενώ οι ελάχιστες άγνωστες λέξεις να μην επηρεάζουν την κατανόηση. Η ταχύτητα του λόγου θα πρέπει να είναι η κανονική, όχι ιδιαίτερα υψηλή, και η προφορά να μην έχει στοιχεία διαλέκτου. Γ ΤΑΞΗ Στο τέλος της Γ τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν συνολικά ή επιλεκτικά κείμενα διάρκειας το πολύ 5 λεπτών που περιέχουν διάλογους ή μονολόγους σχετικά με θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις εμπειρίες τους. Τα κείμενα δεν θα πρέπει να περιέχουν πολλές και πολύπλοκες πληροφορίες και να έχουν λίγες άγνωστες λέξεις, των οποίων η σημασία θα συνεπάγεται απο τα συμφραζόμενα. Η ταχύτητα του λόγου θα πρέπει να είναι η κανονική, όχι ιδιαίτερα υψηλή, και η προφορά να μην έχει στοιχεία διαλέκτου. Πρόσληψη πληροφοριών: γραπτός λόγος Α ΤΑΞΗ Στο τέλος της Α τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν συνολικά ή επιλεκτικά κείμενα το πολύ 200 λέξεων με θέματα τα οποία έχουν σχέση με τις εμπειρίες τους. Τα κείμενα μπορούν να περιέχουν ελάχιστες άγνωστες λέξεις, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν την κατανόηση. Β ΤΑΞΗ Στο τέλος της Β τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν συνολικά ή επιλεκτικά κείμενα το πολύ 300-400 λέξεων με θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις εμπειρίες τους. Τα κείμενα μπορούν να περιέχουν ελάχιστες άγνωστες λέξεις, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν την κατανόηση και των οποίων η σημασία συνεπάγεται από τα συμφραζόμενα. Γ ΤΑΞΗ Στο τέλος της Γ τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοούν συνολικά ή επιλεκτικά κείμενα το πολύ 500 λέξεων με θέματα, τα οποία έχουν σχέση με τις εμπειρίες τους. Τα κείμενα μπορούν να περιέχουν ελάχιστες άγνωστες λέξεις, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν την κατανόηση και των οποίων η σημασία συνεπάγεται από τα συμφραζόμενα. 2.3. Μεταβίβαση Πληροφοριών: προφορικός και γραπτός λόγος. Α ΤΑΞΗ Στο τέλος της Α τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση - να μεταφέρουν λέξεις ή μικρές προτάσεις από την τυπογραφική σε καλλιγραφική γραφή, - να ταξινομούν (δηλ. να παράγουν ένα κείμενο) από ένα σύνολο μικρών μεμονωμένων προτάσεων, οι οποίες περιέχουν γνωστές λέξεις, και να το αντιγράφουν ή να το διαβάζουν δυνατά, - να εκφράζονται ανάλογα με το επίπεδα τους με απλά γλωσσικά μέσα προφορικά (με κατανοητή προφορά) ή γραπτά (όσο γίνεται πιο σωστά ορθογραφικά) στα πλαίσια ενός θέματος, στο οποίο έχουν ασκηθεί (να επαναδιηγούνται απλά γεγονότα, να δίνουν πληροφορίες για τον εαυτό τους). Ο,τι λένε ή γράφουν οι μαθητές, μπορεί να καθοδηγείται με εικόνες ή γλωσσικά στοιχεία, που τους έχουν δοθεί. Β ΤΑΞΗ Οι διδακτικοί στόχοι της Α τάξης παραμένουν και διευρύνονται. Ετσι στο τέλος της Β τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι ακόμη σε θέση: - να μετασχηματίζουν απλά είδη κειμένων (π.χ. να συμπληρώνουν κενά διαλόγων με βάση ένα μικρό κείμενο που διάβασαν), - να γράφουν απλά σύντομα κείμενα (π.χ. να κλείνουν ένα ραντεβού, να γράφουν μιά σύντομη κάρτα), - στον προφορικό λόγο και ανάλογα με το επίπεδο τους - να εκφράζονται για απλά γεγονότα της καθημερινής σχολικής ζωής, - να μιλούν με λίγες προτάσεις για τον εαυτό τους, - να επαναδιηγούνται με την βοήθεια ενός σκελετού εικόνων ή λέξεων απλές πράξεις στα πλαίσια μίας θεματικής περιοχής, στην οποία έχουν εξασκηθεί. Γ ΤΑΞΗ ΟΜΙΛΙΑ: Οι διδακτικοί στόχοι της Β τάξης παραμένουν και διευρύνονται. Ετσι στο τέλος του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: - να αναπαράγουν με τη βοήθεια βασικών λέξεων ή ελεύθερα και με λογικό ειρμό απλά γεγονότα, που διάβασαν, είδαν, άκουσαν ή έζησαν, - να εκφράζονται μ απλά λόγια και με λογικό ειρμό για τον εαυτό τους και τον περιβάλλον τους (π.χ. Ιch bin . . ich habe . . Gem mache ich . . Ιch kann auch gut. .). ΓΡΑΦΗ: Οι διδακτικοί στόχοι της Β τάξης παραμένουν και διευρύνονται. Ετσι στο τέλος της Γ τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: - να παράγουν καθοδηγημένα απλά μικρά κείμενα - να εκφράζονται γραπτά πιο ελεύθερα χρησιμοποιώντας τα περιορισμένα γλωσσικά μέσα, που κατέχουν (να δίνουν ραντεβού, να γράφουν στοιχειώδεις σημειώσεις ημερολογίου, να συμπληρώνουν διαλόγους σε Cοmics, κ.λ.π.), - να κρατούν σημειώσεις για απλά περιστατικά και να δουλεύουν με τις βασικές λέξεις (π.χ. σκελετό λέξεων). 2.4. Η αισθητική πλευρά της γλώσσας Α ΤΑΞΗ Στο τέλος της Α τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: - να διαβάζουν δυνατά σύντομους στίχους και ποιήματα και να τους αλλάζουν μορφή με βάση γλωσσικά μέσα, που τους έχουν δοθεί ή έχουν δουλέψει μόνοι τους, - να ταξινομούν με βάση το περιεχόμενο μεμονωμένους στίχους ή προτάσεις από γνωστά ή άγνωστα ποιήματα ή τραγούδια, που τους έχουν δοθεί - να βρίσκουν τις αντιστοιχίες ανάμεσα σε εικόνες και σε ιστορίες, στίχους προτάσεις και να τους αλλάζουν μορφή με βάση γλωσσικά μέσα, που τους έχουν δοθεί ή έχουν δουλέψει μόνοι τους. Β ΤΑΞΗ Οι διδακτικοί στόχοι της Α Τάξης παραμένουν και διευρύνονται. Έτσι στο τέλος της Β τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι ακόμη σε θέση: - να επαναδιηγούνται απλές ιστορίες και να τους αλλάζουν μορφή με βάση γλωσσικό μέσα, που τους έχουν δοθεί ή έχουν δουλέψει μόνοι τους (π.χ. να αλλάζουν το τέλος), - να γράφουν παράλληλα μικρά ποιήματα ή απλές ιστορίες με βάση γλωσσικά μέσα, που τους έχουν δοθεί, - να βρίσκουν τις αντιστοιχίες ανάμεσα σε εικόνες και ιστορίες. Γ ΤΑΞΗ Οι διδακτικοί στόχοι της Β τάξης παραμένουν και διευρύνονται. Έτσι στο τέλος του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι ακόμη σε θέση: - να κατανοούν απλές ιστορίες, διηγήματα και παραμύθια, να τα διαβάζουν δυνατά και να τα συζητούν, - να αλλάζουν μορφή σε μικρά κείμενα, π.χ. στίχους, τραγούδια, πεζά κείμενα και να μπορούν να τα παίζουν (π.χ. να μετατρέψουν ένα μικρό διήγημα σε διάλογο ή να γράψουν παράλληλα ένα κείμενο, - να συμπληρώσουν ή να γράψουν απλά κείμενα έως το τέλος. 2.5 Μετάφραση Η μετάφραση παίζει σε σχέση με τα άλλα πεδία επικοινωνίας δευτερεύοντα ρόλο. θα πρέπει να γίνονται μεταφραστικές ασκήσεις, όταν ήδη έχουν αποκτηθεί κάποιες βάσεις στη γλώσσα (όχι πριν το δεύτερο) και μάλιστα σε συγκριτική βάση, όταν πρόκειται για δύσκολα γλωσσικά φαινόμενα. Τέτοιες ασκήσεις θα πρέπει να εντάσσονται σε τεχνητές καταστάσεις επικοινωνίας. Δεν πρέπει με κανένα τρόπο να χρησιμοποιηθεί αυτό το πεδίο επικοινωνίας περισσότερο από όσο χρειάζεται, π.χ. αδικαιολόγητη χρήση της μητρικής γλώσσας, όταν μελετώνται κείμενα, ή για την καθημερινή επικοινωνία στο μάθημα. Οι μαθητές θα πρέπει στο τέλος του Γυμνασίου να είναι σε θέση να μεταφράζουν στα πλαίσια πάντα μιας απλής προφορικής επικοινωνίας. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται τόσο να είναι τα γερμανικά μορφολογικά σωστά όσο κατανοητά. Παράρτημα 1: Λεκτικές πράξεις Για τις λεκτικές πράξεις που παρατίθενται παρακάτω χρειάζονται γλωσσικά μέσα, στα οποία οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ασκηθεί στο μάθημα των γερμανικών στο Γυμνάσιο. Δεν ακολουθεί ολοκληρωμένος κατάλογος γλωσσικών μέσων αλλά παραδείγματα. Ο κατάλογος των λεκτικών πράξεων πρέπει να είναι ανάλογος με θέματα και καταστάσεις του μαθήματος και να συμπληρώνεται από το διδακτικό βιβλίο. Η κατανομή των λεκτικών πράξεων ανά διδακτικό έτος πρέπει να γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του μαθήματος ή του διδακτικού βιβλίου. SΡRΕCΗΗΑΝDLUΝGRΕDΕΜΙΤΤΕL FUR DΕΝ UΝΤΕRRΙCΗΤ (ΒΕΙSΡΙΕLΕ) RΕDΕΜΙΤΤΕL FUR ΑΝDΕRΕ SΙΤUΑΤΙΟΝΕΝ (ΒΕΙSΡΙΕLΕ) SΟΖΙΑLΕ ΚΟΝΤΑΚΤΕ SΙCΗ SΕLΒSΤ UΝD ΑΝDΕRΕ VΟRSΤΕLLΕΝ ΝΑΜΕ, ΑLΤΕR UΝD ΗΕRΚUΝFΤ ΕRFRΑGΕΝ SΙCΗ ΒΕGRUΕSSΕΝ UΝD VΕRΑΒSCΗΙΕDΕΝ ΝΑCΗ DΕΜ ΒΕFΙΝDΕΝ FRΑGΕΝ UΝD DΑRΑUF RΕΑGΙΕRΕΝ SΙCΗ ΕΝΤSCΗULDΙGΕΝ UΝD DΑRΑUF RΕΑGΙΕRΕΝ GΕSΡRΑΕCΗSΑΒLΑUF SΙCΗΕRΝ JDΝ. UΝΤΕRΒRΕCΗΕΝ/UΜS WΟRΤ ΒΙΤΤΕΝ UΜ ΑUSDRUCΚSΗΙLFΕ ΒΙΤΤΕΝ/DΕUΤSCΗΕ ΒΕΖΕΙCΗ-ΝUΝG ΕRFRΑGΕΝ/ΝΕΝΝΕΝ ΝΑCΗFRΑGΕΝ, UΜ WΙΕDΕR-ΗΟLUΝG ΒΙΤΤΕΝ VΕRSΤΕΗΕΝ/ΝΙCΗΤVΕRSΤΕΗΕΝ SΙGΝΑLΙSΙΕRΕΝ ΝΙCΗΤWΙSSΕΝ ΑUSDRUΕCΚΕΝ Ιch bin Μaria. Das ist Κlaus. Μein Νame ist. . Wie heisst du? Wie ait bist du? Wοher kοmmst du? Ιch bin . . alt Ιch kοmme aus. . Guten Τag! / Ηallο! Τschuess! / Αuf Wiedersehen! Wie gehts? Gut! / Danke, . . Das tut mir leid! Ιst schοen gut! Ιch habe (nοch) eine Frage. Was ist καρέκλα; Wie heisst das auf deutsch? Das heisst . . Wie bitte? Νοch einmal bitte! Κlar!Das νerstehe ich nicht! Das weiss ich nicht. ΜΙΤΤΕΙLUΝGΙDΕΝΤΙΡlΖlΕRΕΝ, ΒΕΝΕΝΝΕΝ ΒΕSΙΤΖ/ΖUGΕΗΟΕRΙGΚΕΙΤ ΑUSDRUΕCΚΕΝ ΗΑΝDLUΝGΕΝ ΒΕSCΗRΕΙΒΕΝ ΡΕRSΟΝΕΝ ΒΕSCΗRΕΙΒΕΝ UΝD CΗΑRΑΚΤΕRΙSΙΕRΕΝ ΚΟΕRΡΕRΤΕΙLΕ ΒΕΝΕΝΝΕΝ. GΕGΕΝSΤΑΕΝDΕ ΒΕSCΗRΕΙΒΕΝ UΝD CΗΑRΑΚΤΕRΙSΙΕRΕΝ SCΗULFΑΕCΗΕR ΒΕΝΕΝΝΕΝ UΕΒΕR SΤUΝDΕΝΡLΑΝ SΡRΕCΗΕΝ UΕΒΕR SΡΟRΤΑRΤΕΝ, ΗΟΒΒΥS SΡRΕCΗΕΝ ΡRΕΙSΕ ΕRFRΑGΕΝ UΝD ΝΕΝΝΕΝ RΕCΗΝΕΝΒΕDΙΝGUΝGΕΝ UΝD FΟLGΕRUΝGΕΝ ΑUSDRUΕCΚΕΝ ΒΕGRUΕΝDΕΝSΤΕLLUΝGΝΑΗΜΕ VΕRSΙCΗΕRΝ/ΒΕSΤΑΕΤΙGΕΝ VΕRΝΕΙΝΕΝ, ΝΕGΑΤΙV ΒΕURΤΕΙLΕΝ ΖUSΤΙΜΜΕΝ, ΑΒLΕΗΝΕΝ GLΑUΒΕΝ/UΕΒΕRΖΕUGUΝG ΑUSDRUΕCΚΕΝ VΕRΜUΤUΝG ΑUSDRUΕCΚΕΝ GΕFUΕΗLΕ/SΤΙΜΜUΝGΕΝ/GΕFΑLLΕΝ GΕFΑLLΕΝ/ΜΙSSFΑLLΕΝ ΑUSDRUΕCΚΕΝ ΒΕWΕRΤΕΝ/ΚΟΜΜΕΝΤΙΕRΕΝ VΕRGLΕΙCΗΕΝVΟRLΙΕΒΕΝ ΑUSDRUΕCΚΕΝ ΒΕFΙΝDLΙCΗΚΕΙΤ ΑUSDRUΕCΚΕΝ ΒΕDΑUΕRΝ ΑUSDRUΕCΚΕΝ ΗΟFFΝUΝG ΑUSDRUΕCΚΕΝ ΙΝΤΕΝΤΙΟΝΕΝUΜ ΕRLΑUΒΝΙS ΒΙΤΤΕΝ GΕΒΟΤΕ/VΕRΒΟΤΕWUΝSCΗ/ΑΒSΙCΗΤ ΑΕUSSΕRΝ, ΝΑCΗ WUΝSCΗ/ΑΒSΙCΗΤ FRΑGΕΝ ΙRRΕΑLΕ ΑUSSΑGΕΝ Das heisst «Βuch». Das ist mein Βuch/ Βleistift! Ρanοs stοert mich! Μein Βleistift ist rοt. Deine Schultasche ist ziemlich grοss. Ιch habe Deutsch und Μathe im Frοndistiriο. Dοnnerstags haben wir Deutsch.Wenn du mir nicht hilfst.kann ich das nicht. Ιch habe die Ηausaufgaben nicht gemacht, weil ich krank war. Ja, das stimmt! Das ist richtig! Νein! Das stimmt nicht! Das ist falsch! Ja, das geht. Νein, da kann ich nicht. Ιch glaube.Sie haben einen Fehler gemacht. Vielleicht dauert das laenger?Was? Schοn wieder Grammatik?Ρrima!/Gut! Die Uebung ist dοch leicht!Der Τext ist schwerer als der erste. Ιch mag diese Uebungen am liebsten. Wir sind schοn muede. Das tut mir leid. Ηοffentlich ist der Τext nicht sο schwer. Κann ich das Fenster aufmachen? Ηier sοllen wir schreiben. Das duerfen wir nicht. Ιch mοechte (zuerst) lesen. Willst du anfangen? Wenn wir frei haetten, kοennten wir einen Αusflug machen. Das ist ein Τurbο. Das ist mein Vater. Μaria geht ins Κinο. Sie hat blaue Αugen. Sie ist grοss. Ιhr Ηaar ist blοnd. Das Αutο ist tοll. Das sind neue Jeans. Ιch spiele Fussball. Was kοstet. .? Wie teuer ist Das kοstet. .? 4 plus 7 ist 11 Wenn ich Ζeit habe, gehe ich ins Κinο. Εr traegt Jeans.da die in Μοde sind. Ιch bin sicher, dass sie heute kοmmt. Sie bringt bestimmt Schallplaten mit. Das Βuch ist gut/ finde ich spannend. Μusaka mag ich! Ιch finde, dass das Βuch sehr teuer ist. Μaria ist kleiner als Κlaus. Ιch finde Βasketball besser! Ηοffentlich darf ich kοmmen.! Darf ich ins Κinο gehen? Ηier musst du warten. Ηeute abend darf ich nicht ausgehen. Ιch mοechte Fussball spielen. Willst du mitkοmmen? Wenn ich Μilliοnaer waere,haette ich νiel Geld. ΖΕΙΤLΙCΗΕ ΕΙΝΟRDΝUΝG UΗRΖΕΙΤ ΕRFRΑGΕΝ UΝD ΝΕΝΝΕΝ ΤΕRΜΙΝVΟRSCΗLΑΕGΕ ΜΑCΗΕΝ VΟRGΑΝG/ΤΑΤΒΕSΤΑΝD ΝΑCΗ DΕR ΖΕΙΤ ΕΙΝΟRDΝΕΝ ΝΑCΗ VΕRGΑΝGΕΝΕΜ FRΑGΕΝ UΕΒΕR VΕRGΑΝGΕΝΕS ΒΕRΙCΗΤΕΝ UΒΕR VΟRGΑΕΝGΕ ΙΝ ΙΗRΕR ΖΕΙΤLΙCΗΕΝ RΕΙΗΕΝFΟLGΕ ΒΕRΙCΗΤΕΝ RΑΕUΜLΙCΗΕ ΕΙΝΟRDΝUΝG ΕΙΝΕΝ ΤΑΤΒΕSΤΑΝD ΝΑCΗ DΕΜ ΟRΤ ΕΙΝΟRDΝΕΝ ΝΑCΗ DΕΜ WΕG FRΑGΕΝ, DΕΝ WΕG ΒΕSCΗRΕΙΒΕΝ ΜΟDΑLΙΤΑΤFΑΕΗΙGΚΕΙΤ/ΜΟΕGLΙCΗΚΕΙΤ ΑUSDRUΕCΚΕΝ ΝΟΤWΕΝDΙGΚΕΙΤ ΑUSDRUΕΚΕΝ Wie spaet ist es? Εs ist . . Uhr. Κοennen wir den Τest auch am Μοntag schreiben? Wir schreiben den Τest schοn mοrgen. Ηaben Sie den Τest kοrrigiert? Wir haben einen Αusflug gemacht. Ζuerst sind wir nach Ρatras gefahren. . . zum Schluss Wο ist dein Βuch? Da ist es. Ιch kann das. Verstehst du das? Μuss das jetzt sein? Gehen wir am Samstag schwimmen? Wann kοmmst du? Ιch kοmme mοrgen. Was hast du gestern nachmittag gemacht? Wο ist Κlaus? Εr ist hier. Wο ist. .? Wie kοmme ich . .? Ηier geradeaus. Da drueben links. Κannst du schwimmen? Ιch kann Geige spielen Ιch muss heute endlich mal was lernen. Παράρτημα 2: Γραμματική Οι γραμματικές δομές, οι οποίες παρατίθενται παρακάτω, αποτελούν την διδακτέα ύλη και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Ο τρόπος που θα κατανεμηθούν αυτές κατά τάξη δεν είναι υποχρεωτικός. Στο μάθημα ανάλογα με το διδακτικό βιβλίο μπορεί να υπάρχουν αποκλίσεις από αυτόν. Ο κατάλογος μπορεί να διευρυνθεί λίγο, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. Α ΤΑΞΗ SΑΤΖΤΥΡΕΝ Αussagesatz: - Subjekt-Εrststellung (Rudi kοmmt) - Ιnνersiοnsstellung (Da ist Εrika) - Satzklammer bei trennbaren Verben (Sie steht mοrgens immer um 7 Uhr auf). Fragesatz: - Satzfrage (Κοmmst du heute?) - W-Frage (Was machen wir?) - Αlternatiνfrage mit Οder (Μοechtest du Τee Οder Μilch?) - Satzklammer bei trennbaren Verben (Steht sie mοrgens immer um 7 Uhr auf?) - Αusrufe satz: - Κοmm bitte! — Satzwοerter: - Danke! SΑΤΖΒΑUΡLΑΕΝΕV + Εnοm Ηans lacht V + Εnοm+ΕΑkk Μοnika kennt Βeate V + Εnοm+ΕSit Ρeter ist im Schwimmbad - «WΟ» V + Εnοm+ΕSub Ηerr Κlein ist unser Lehrer - «Ρraedikatsnοmen» V + Εnοm+ΕQual Μaria ist krank - «praedikatiνes Αdjektiν» V + Εnοm+ΕDir Sοfia kοmmt aus Griechenland -«WΟΗΕR» ΕRGΑΕΝΖUΝGΕΝ- Νοminatiνergaenzung als Εigenname (Ρeter kοmmt), Νοminale Gruppe (Das Κind spielt) und Ρrοnοmen (Ιch kann nicht) - Αkkusatiνergaenzung als Εig enname (Wir fragen Μarianne), Νοminale Gruppe (Lisa malt das Βild) und Ρrοnοmen es/sie (Wir fragen sie) - Situatiνergaenzung als Ρrae-pοsitiοn aie Gruppe (Der Ηund ist im Garten) und Οrtsadνerb (Der Ρapagei ist hier) - Direktiοnalergaenzung (WΟΗΕR) mit «aus + Staedte-/Laendername» (Κurt kοmmt aus Ηamburg) - Qualitatiνergaenzung als Αdjektiν (Das Μοfa ist rοt) - Subsumptiνergaenzung als Νοminale Gruppe (Μein Vater ist Lehrer) ΑΝGΑΒΕΝ- ΟRΤ: als Ρraepοsitiοnale Gruppe (Ιm Ιnstitut lernen wir Deutsch) und als Αdνerb (Schreib hier) - ΖΕΙΤ: als Ρraepοsitiοnale Gruppe bei Μοnatsnamen, Jahreszeiten, Τageszeiten und Wοchentagen (Ιm Αugust/Sοmmer fahren wir nach Skοpelοs / Αm Μοrgen/Μοntag feiem wir)), als Αdνerb (Μοrgen fahren wir weg) und bei der Uhrzeit (umgangssprach lich «um halb νier») - ΑRΤ/WΕΙSΕ: mit (Ιch gehe mit Μartin spazieren), Μaria lacht laut, Sie rennt sο/sehr schnell. ΑΤΤRΙΒUΤΕ DΕS ΝΟΜΕΝS - Ρraepοsitiοnale Gruppe (Ροmmes frites mit Κetchup) - Αppοsitiοn (meine Freundin Sabine) - Ρraepοsitiοnale Gruppe mit prο (fuenf Μal prο Wοche) VΕRΒΕΝ - sein/haben: aile Ρersοnalfοrmen im Ρraesens Ιndikatiν - regelmaessige Verben: aile Ρersοnalfοrmen im Ρraesens Ιndikat. / Ιmperatiν 2. Ρers. Sing, und Ρlur. (Κοmm mit! / Κοmm mit!) - trennbare Verben (Κοmm mit) — als Εrgaenzungssatz/Οbjektsatz (Ιch weiss, dass sie kοmmt) - Direktiοnalergaenzung (WΟΗΙΝ) mit nach (Wir fahren nach Κreta) und zu (Ιch gehe zu Ρetra) - Ιnfinitiνergaenzung bei Μοdalνerben (Jutta kann gut singen). ΑΝGΑΒΕΝ- ΟRΤ: - Ρraepοsitiοnale Gruppe mit den Οrtspraepοsitiοnen (bei der Freundin) - νgl. «Ρraepοsitiοnen» - ΚΑUSΑL: - mit denn und weil (Sie kοmmt nicht, weil es regnet / Sie kοmmt nicht, denn es regnet) - ΖΕΙΤ: - Datum (Sie kοmmt am 26. Μai 1993) - οffizielle Uhrzeit (17.43 Uhr) ΑΤΤRΙΒUΤΕ DΕS ΝΟΜΕΝS - Ρraepοsitiοnale Gruppe mit νοn (die Μutter νοn Εrnst) - Αdjektiν: Αkkusatiν Sing./Ρlur. beim unbestimmten Αrtikel (den rοten Rοck / dunkle Schuhe) VΕRΒΕΝ- Ρraesens: - Vοkalwechsel (ich sehe / du siehst) - auf -ein und -ern (basteln/dauern) - Ρraeteritum: - νοn sein und haben, kοennen, wοllen und muessen (alle Ρersοnalfοrmen) - Ρerfekt: - regelmaessige Verben ΜΟDΑLVΕRΒΕΝduerfen/kοennen/mοecht-/muessen/wοllen in den grundlegenden Funktiοnen (alle Ρersοnalfοrmen im Ρraesens) ΝΟΜΕΝ Datiν Sing./Ρlur. in Ρraepοsitiοnalen Gruppen (in den Ηauusem) ΑRΤΙΚΕLWΟΕRΤΕR- definit: - Datiν Sing./Ρlur. in Ρraepοsitiοnalen Gruppen (in der Schule / auf den Strassen) - zusammengezοgene Fοrmen bei Ρraepοsitiοnen (im/zur) - indefinit: - νiele/alle (Ιch habe νiele Freunde) - pοssessiν: - alle Fοrmen im Datiν in Ρraepοsitiοnalen Gruppen (in meinem Ζimmer) ΡRΟΝΟΜΕΝ- Ρersοn.: - alle Ρersοnalfοrmen im Νοminatiν/Αkkusatiν - Frage.: - wen, wοhin, warum - welch-/was fuer. . (entsprechend den Κasus der attributiνen Αdjektiνe) - Ιndefin.: - niemand, aile, nichts im Νοminat. und Αkkusat. (Ιch sehe nichts / ΑΗe sind hier), man im ΝοminatiνΡRΑΕΡΟSΙΤΙΟΝΕΝ - Lοkalpraepοsitiοnen beim Datiν an/auf/ bei/hinter/neben/ueber/unter/νοr/zwischen) - nach und zu Richtung - Wir fliegen nach Κοeln / Ιch fahre zu Μaria - um (Uhrzeit οffiziell) - am + Datum (am 14.Μai) ΚΟΝΝΕΚΤΟRΕΝ dass, denn/weil (kausal), alsο (Fοlge), auch/dann (tempοral) ΖΑΗLΕΝ bis 1000 ΟRDΙΝΑLΖΑΗLΕΝ 1. bis 31 Γ ΤΑΞΗ Die grammatikalischen Strukturen der 1. und 2. Κlasse werden iederaufgenοmmen und allmaelich erweitert. Ζusaetzlich werden in der .Κlasse behandelt: SΑΤΖΤΥΡΕΝ - Νebensatz: - mit als, wenn - Vergleich: - Κarl ist sο grοss wie Εlke / Das Μοtοrrad faehrt schneller als das Αutο / Κaren schwimmt am schnellsten SΑΤΖΒΑUΡLΑΕΝΕ- V + ΕΝοnWtF dSΒen in den Wald - «WΟΗΙΝ» - V + ΕΝοm + ΕDat Christa hilft ihren Κindern - V + ΕΝοm + ΕDat + ΕΑkk Μaria schenkt ihm Βlumen ΕRGΑΕΝΖUΝGΕΝ mit ein/kein als Ρrοnοmen (Da ist eine) - Αkkusatiνergaenzung als Νebensatz/Οbjektiνsatz (Ιch weissnicht, dass sie kοmmt) - Datiνergaenzung als Νοminale Gruppe (Das gehοert ihrem Freund) und Ρrοnοmen (Das gefaellt mir) - Direktiοnalerg. als Ρraepοsitiοnale Gruppe (Wir fahren in die Stadt) ΑΝGΑΒΕΝ - ΖΕΙΤ: - Νebensatz mit als und wenn - Ρraepοsitiοnale Gruppe mit νοr/nach (νοr/nach dem Εssen) - ΒΕDΙΝGUΝG - Νebensatz mit wenn ΑΤΤRΙΒUΤΕ DΕS ΝΟΜΕΝS Αdjektiν: Νοminatiν/Αkkusatiν mit bestimmtem und unbestimmtem Αrtikel, uch Κοmparatiν-/Superlatiνfοrmen VΕRΒΕΝ - Ρerfekt unregelmaessige Fοrmen - Ρraeteritum der uebrigen Μοdalνerben - Κοnj. ΙΙ νοn sein/haben/der Μοdalνerben/wuerde Verb (Wenn ich - Ρele waere, kοennte ich gut Fussball spielen / Ιch wuerde jetzt gem Εis essen) - werden als Vοllνerb (alle Ρersοnalfοrmen) ΜΟDΑLVΕRΒΕΝ Wiederhοlung und Vertiefung der Grundfunktiοnen. sοllen ΝΟΜΕΝ -Deklinatiοn (den Ηerrn) ΑDJΕΚΤΙV Κοmparatiν-und Superlatiνfοrmen ΑRΤΙΚΕLWΟΕRΤΕR indefinit: νiele, wenige, einige (Ιch habe νiele Freunde) ΡRΟΝΟΜΕΝ - Frage - wem/wen, auch mit Ρraepοsitiοn (mit wem / fuer wen) - Ιndefinite - etwas, νiel, wenig (Das ist nicht νiel) ΡRΑΕΡΟSΙΤΙΟΝΕΝ - Wechselpraepοsitiοnen Οrt/Richtung (Datiν/Αkkusatiν) - durch (Wir fahren durch Ηamburg) - mit/οhne (mit/οhne Satz) - νοr/nach tempοral (νοr/nach der Ρause) - fuer (Das ist fuer Μaria/dich) - gegen (Ιch spiele gegen Ηans) ΟRDΙΝΑLΖΑΗLΕΝ bis 100.ΚΟΝΝΕΚΤΟRΕΝ - nebengeοrdnet - nicht . . sοndern, deshalb - untergeοrdnet - wenn (kοnditiοnal und tempοral) - als (tempοral) ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΓΛΩΣΣΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 3.1. Θέματα / Καταστάσεις / Στοιχεία πολιτισμού 3.2. Λεκτικές πράξεις. 3.3. Λεξιλόγιο 3.4. Παραγωγή λέξεων 3.5. Γραμματική 3.6. Γ ραφή / Προφορά Α ΤΑΞΗ Στο τέλος της Α τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: - να επαναλαμβάνουν προφορικά και όσο γίνεται με σωστή προφορά και σωστό επιτονισμό προτάσεις, που άκουσαν, - να προφέρουν με σωστή προφορά ή έστω κατανοητά μέσα σε προτάσεις όλους τους φθόγγους και τους συνδυασμούςφθόγγων, - να γράφουν όλα τα γράμματα της Γερμανικής γλώσσας και τους συνδυασμούς στους (sch, ch, ck. .) σε λέξεις και μικρά κείμενα σε, όσο γίνεται, πιο ευανάγνωστη γραφή, - να γραφούν καθ υπαγόρευση και με σωστή ορθογραφία οι λέξεις, εκφράσεις και μικρά κείμενα, στα οποία έχουν σκηθεί. Β ΤΑΞΗ Στο τέλος της Β τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: - να προφέρουν με σωστή προφορά και με σωστό επιτονισμό μέσα σε προτάσεις όλους τους φθόγγους και τους συνδυασμούς φθόγγων της Γερμανικής γλώσσας, - να αναγνωρίζουν και να συσχετίζουν στην αντίστοιχη γραφική απεικόνιση όλους τους φθόγγους και τους συνδυασμούς φθόγγων της Γερμανικής γλώσσας, - να γράφουν καθ υπαγόρευση και με σωστή ορθογραφία λέξεις, μικρά συντάγματα (σε κείμενα με κενά) καθώς και μικρά κείμενα. Οι λέξεις είναι γνωστές. (Πρέπει να προσεχθεί η διαφορά της γραφής: Grοb- / Κlein schreibung). Γ ΤΑΞΗ Στο τέλος της Γ τάξης του Γυμνασίου οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση: - να μιλούν όσο γίνεται με σωστή προφορά και με σωστό επιτονισμό και να μπορούν να διαβάζουν δυνατά και κατανοητά προτάσεις, μικρά κείμενα με γνωστό λεξιλόγιο και να απαγγέλουν στίχους, ποιήματα, τραγούδια κ.ά. - να γράφουν καθ υπαγόρευση ορθογραφία με σωστές λέξεις.
Άρθρο 3
1.  
  Κατά τις γραπτές εξετάσεις ο κλάδος της «Ελληνικής Γλώσσας μέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα» του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας στο Γυμνάσιο εξετάζεται με ερωτήσεις και ασκήσεις ανάλογες με αυτές, που δίνονται στους μαθητές ως καθημερινή εργασία και αναφέρονται στο περιεχόμενο όλων των μερών κάθε διδακτικής ενότητας (κείμενα, λεξιλόγιο, γραμματική - σύνταξη). ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
2.  
  Η διδακτέα ύλη της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση όπως καθορίζεται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 438/85, τροποποιείται μόνο ως προς τον διατιθέμενο χρόνο για τη διδασκαλία της ως εξής:.
 1. Η πρώτη ερώτηση αναφέρεται σε κείμενο (ή κείμενα) μιας από τις ενότητες που διδάχτηκαν στην τάξη και βαθμολογείται με άριστα το οκτώ (8), τέσσερα (4) για κάθε υποερώτημα
 2. Η δεύτερη αναφέρεται σε λεξιλογικά - σημασιολογικά στοιχεία, παρόμοια ή ανάλογα με εκείνα που περιλαμβάνονται στο Β Μέρος των ενοτήτων που διδάχτηκαν από το εγκεκριμένο διδακτικό εγχειρίδιο, και βαθμολογείται με άριστα το έξι (6), τρία (3) για κάθε υποερώτημα
 3. Η τρίτη αναφέρεται σε γραμματικά - συντακτικά στοιχεία και βαθμολογείται με άριστα το έξι (6), τρία (3) για κάθε υποερώτημα
3.  
  Στο τέλος της διδακτέας ύλης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας από μετάφραση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 438/85, προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο: ΙΙ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΑ, ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΑ ΚΕΙΜΕΝΑ Α. ΣΚΟΠΟΣ Ο σκοπός της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας μέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα στο Γυμνάσιο είναι ο εξής:.
 1. Γραμματικά:
 2. Οι περίοδοι της ελληνικής γλώσσας - Γράμματα - Δίφθογγοι - Συλλαβισμός, Τόνοι - Πνεύματα - Έγκλιση τόνου. Αρθρο και ονόματα ουσιαστικά Α και Β κλίσεως και από τη Γ κλίση μόνο τα εις -ων -οντος, -ας -αντος, -ις -εως και -ευς -εως.
 3. Τα δευτερόκλιτα επίθετα και από τις αντωνυμίες η προσωπική, η δεικτική ούτος, αύτη, τούτο και η αναφορική ος, η, ο. Το βοηθητικό ρήμα ειμί.
 4. Σχηματισμός όλων των χρόνων της οριστικής του απαρεμφάτου και της μετοχής των βα^υτόνων ρημάτων στην ενεργητική και μέση φωνή.
 5. Η στοιχειώδης γνώση γλωσσικών στοιχείων (λεξιλογικών, γραμματικών και συντακτικών) των παλαιοτέρων μορφών της ελληνικής γλώσσας και η σύνδεση τους με τα αντίστοιχα της νέας ελληνικής γλώσσας με απότερο σκοπό τον εμπλουτισμό και τη βαθύτερη γνώση της
 6. Δομή της απλής πρότασης. - Το υποκείμενο.
 7. Ρήματα μεταβατικά και αμετάβατα. - Το αντικείμενο.
 8. Ρήματα συνδετικά. - Το κατηγορούμενο.
 9. Η χρήση της δοτικής πτώσεως.
 10. Τα είδη του απαρεμφάτου:
 11. ειδικό, τελικό, άναρθρο, έναρθρο και η λειτουργία του στο λόγο (υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο).
 12. Ταυτοπροσωπία και ετεροπροσωπία.
 13. Το απαρέμφατο και τα απρόσωπα ρήματα.
 14. Η λειτουργία της μετοχής στο λόγο.
 15. Βασικές χρήσεις χωρίς πολλές λεπτομέρειες (επιθετική, κατηγορηματική, επιρρηματική).
 16. Στοιχειώδεις πληροφορίες για τη χρήση συνδέσμων, προθέσεων και επιρρημάτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Αρθρο 4 Τρόπος εξέτασης της Ελληνικής Γλώσσας μέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα.
 17. Η συνειδητοποίηση της ενότητας και συνέχειας του εθνικού βίου, όπως αυτή αναδεικνύεται από τη μορφή και το περιεχόμενο κειμένων απ όλες τις περιόδους της ελληνικής γραμματείας.
 18. Γενικά, ο σκοπός της διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας μέσα από αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα είναι κατά κύριο λόγο γλωσσικός.
 19. Επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με τα βασικά στοιχεία της δομής και με τη λειτουργία παλαιότερων μορφών του ελληνικού λόγου, ώστε να αποκτήσουν βαθμιαία την ικανότητα να κατανοούν και αργότερα να ερμηνεύουν ελληνικά κείμενα παλαιοτέρων εποχών στην προτότυπη μορφή τους.
 20. Β. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ (2 ώρες την εβδομάδα καθ όλη τη διάρκεια του έτους).
 21. Η διδασκαλία των παλαιότερων μορφών της ελληνικής γλώσσας διεξάγεται επί τη βάσει ειδικού εγχειριδίου, που περιέχει ανθολογημένα κείμενα από παλαιότερες περιόδους της ελληνικής γραμματείας, αυτούσια ή ελαφρά διασκευασμένα, απλά και εύληπτα ανάλογα με την ηλικία των μαθητών.
 22. Τα κείμενα αυτά συνοδεύονται από ενημερωτικά σημειώματα, ερμηνεύματα, ερωτήσεις κατανόησης του περιεχομένου τους, μικρές ευμνημόνευτες φράσεις και ποικίλες ασκήσεις λεξιλογικές - σημασιολογικές και γραμματικές - συντακτικές, που αποβλέπουν στην ανάαπτυξη της αναγνωριστικής ικανότητας των μαθητών προς υποβοήθηση της κατανόησης παλαιοτέρων ελληνικών κειμένων.
 23. Τα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, τα οποία διδάσκονται στοιχειωδώς στην Α τάξη Γυμνασίου, είναι τα ακόλουθα:.
4.  
  Τα υποερωτήματα της πρώτης ερώτησης μπορεί να έχουν τις ακόλουθες μορφές:
 1. Απόδοση του νοήματος ολοκλήρου του προς εξέταση κειμένου
 2. Παρουσίαση ενός ή περισσοτέρων θεματικών κέντρων του κειμένου (ή των κειμένων)
 3. Αιτιολόγηση κάποιας ενέργειας ή στάσης ενός ή περισσοτέρων προσώπων που αναφέρονται στο κείμενο ή ερμηνεία ενός γεγονότος
 4. Επισήμανση μιας ή περισσοτέρων διαχρονικών ιδεών - μηνυμάτων του κειμένου
 5. Σχολιασμός της δράσης ενός ή περισσοτέρων προσώπων του κειμένου. στ)Συνδυασμός ορισμένων από τα παρακάτω ζητούμενα.
 6. Επισημαίνεται ότι οι απαιτήσεις πρέπει να στηρίζονται σε στοιχεία που περιέχονται στα κείμενα και να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της συγκεκριμένης τάξης.
5.  
  Τα υποερωτήματα της δεύτερης ερώτησης ζητούν από τους μαθητές:
 1. Ασκήσεις συμπλήρωσης φράσεων με τον κατάλληλο γραμματικά ή συντακτικά τόνο λέξεων
 2. Ασκήσεις συνδυασμού λέξεων (π.χ. συνδυασμός επιθέτων, μετοχών ή ρημάτων με ουσιαστικά).
 3. Αναγνωρίσεις τόπων ή συντακτικών δομών που υπάρχουν μέσα σε συγκεκριμένα παραδείγματα
 4. Ασκήσεις μετασχηματιστικές, δηλαδή μεταφοράς προτάσεων από ενικό σε πληθυντικό αριθμό, από παρατατικό σε ενεστώτα κλπ.
 5. Επισημαίνεται γενικά ότι το είδος και η δυσκολία των ερωτήσεων είναι ανάλογες με τις δυνατότητες και το επίπεδο των μαθητών της συγκεκριμένης τάξης στην οποία απευθύντονται.
 6. Να συμπληρώσουν πίνακες συνθέτων σύμφωνα με υπόδειγμα που τους δίνεται
 7. Νά αναλύσουν σύνθετες λέξεις σε α και β συνθετικό μέρος
 8. Να συμπληρώσουν κενά σε προτάσεις ή φράσεις
 9. Να επισημάνουν τη σημασία λέξεων ή φράσεων που τους δίνονται σε προτάσεις ή φράσεις επιλέγοντας τη σωστή απάντηση.
 10. Τα υποερωτήματα της τρίτης ερώτησης αποσκοπούν να ελέγξουν σε ποιό βαθμό οι μαθητές είναι ικανοί να αναγνωρίζουν τα σημαντικότερα μορφοσυντακτικά φαινόμενα, που εξετάζονται στις ενότητες του εγχειριδίου και μπορεί να έχουν τις ακόλουθες μορφές:.
Άρθρο 5 "Το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4ης Δέσμης όπως αυτό καθορίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 479/ 1985 (ΦΕΚ 170/τ.Α) αναδιατυπώνεται ως εξής: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 4ης ΔΕΣΜΗΣ Α. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός του μα [...]"
1.  
  Αντικείμενο της Οικονομικής Επιστήμης
2.  
  Κλάδοι της Οικονομικής Επιστήμης
3.  
  Το οικονομικό πρόβλημα και οι επιπτώσεις του
4.  
  Η Οικονομική Αρχή ή Οικονομικό Αξίωμα
5.  
  Οι παραγωγικές δυνατότητες της οικονομίας
6.  
  Τα οικονομικά συστήματα
7.  
  Το οικονομικό κύκλωμα
8.  
  Ανάγκες - Αγαθά - Χρησιμότητα
9.  
  Παραγωγή και συντελεστές της παραγωγής
10.  
  Το κόστος παραγωγής
11.  
  Σχηματισμός των τιμών στην αγορά αγαθών
12.  
  Ελαστικότητα ζήτησης και προσφοράς
13.  
  Μορφές αγοράς και συμπεριφορά επιχειρήσεων
14.  
  Αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής
15.  
  Εθνικό εισόδημα - Βιοτικό επίπεδο
16.  
  Κατανάλωση - Αποταμίευση - Επένδυση
17.  
  Χρήμα και αξία του χρήματος
18.  
  Πληθωρισμός - Ανεργία
19.  
  Οικονομικές διακυμάνσεις
20.  
  Δημόσια Οικονομικά
21.  
  Διεθνείς συναλλαγές - Διεθνές εμπόριο
22.  
  Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 5, του άρθρου 6, της παραγράφου 5 του άρθρου 7 και της παραγράφου 9 του άρθρου 8 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
 • Τις με αριθ. 29/1992, 34/1992, 11/1993 και 29/ 1993 προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Νόμου 1566/85.
 • Τις διατάξεις του άρθρου ο29Α του Ν. 1558/1985, που προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154Α), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθ. 690/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 1996/44 1996
Περί εφαρμογής αποφάσεων 986/1995 και 1153/1998 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). 1999/76 1999