ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/472

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-12-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-12-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-11-17

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Άνδρου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Συνιστάται ειδικό άμισθο Υποθηκοφυλακείο Άνδρου στην περιφέρεια του Ειρηνοδικείου Άνδρου με έδρα την Άνδρο και περιφέρεια το Δήμο ΑΝΔΡΟΥ με τους οικισμούς Λειβάδια και Βραχνού και τις κοινότητες α) ΑΠΟΙΚΙΩΝ με τους οικισμούς Απατουρίων και Κατακαλαίων, β) ΒΟΥΡΚΩΤΗΣ, γ) ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ με τους οικισμούς Αλαδινού, Μαινήτων, Πέρα Χωριών και Σαγανιαρίου, δ) ΠΑΛΑΙΟΥΠΟΛΕΩΣ με τους οικισμούς Κόλυμπο και Κυρά Ελεούσα, ε) ΠΙΤΡΟΦΟΥ, στ) ΣΤΕΝΙΩΝ και ζ) ΣΥΝΕΤΙΟΥ. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) της παραγρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3680/57 (ΦΕΚ 56Α) «Περί τροποποιήσεως των περί συμβολαιογράφων και υποθηκοφυλάκων διατάξεων κ.λπ.» και β) του Ν. 1558/85, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 ΦΕΚ (154/Α).
  • Την απόφαση αριθμ. 5/1993 της Ολομέλειας του Πρωτοδικείου Σύρου.
  • Την 434/1993 γνωμοδότηση του Ε Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού. Με πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-12-06 Σύσταση ειδικού άμισθου Υποθηκοφυλακείου Άνδρου.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/203
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1957/3680 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1957/3680 1957
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία