ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/59

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-03-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Προαγωγή του Αστυνομικού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής -Φλώρινας σε Αστυνομικό Τμήμα.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ο Αστυνομικός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής της Αστυνομικής Διεύθυνσης Φλώρινας προάγεται σε Αστυνομικό Τμήμα Κρυσταλλοπηγής, γενικής αρμοδιότητας, ασκεί επιπλέον την αρμοδιότητα του Διαβατηριακού και Συναλλαγματικού Ελέγχου και εξακολουθεί να υπάγεται στην ίδια Αστυνομική Διεύθυνση. Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 11, παρ. 1, εδ. α και β του Ν. 1481/ 1984 «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 1590/1986 (Α 49). β. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, ύψος 5.200.000 δρχ. περίπου για το οικονομικό έτος 1993 και 2.300.000 δρχ. περίπου για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη, η οποία δεν έχει προβλεφθεί στον κρατικό προϋπολογισμό, λόγω όμως του χαμηλού του ύψους μπορεί να καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ειδικού φορέα 43-210 και τους εξής Κ.Α.Ε.: 0721, 0824, 0631, 0832, 0851, 0861, 1111, 1112, 1114, 1244, 1251, 1291, 1292, 1351, 1355, 1411, 1412, 1413, 1421, 1422, 1611, 1612, 1613, 1711, 1712, 1721 και 1727.
  • Την υπ αριθ. 589 από 21.12.1992 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1993-03-05 Προαγωγή του Αστυνομικού Σταθμού Κρυσταλλοπηγής -Φλώρινας σε Αστυνομικό Τμήμα.
Τροποποίηση Τύπος
A/1993/26
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία