ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/68

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-03-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ίδρυση Πρεσβειών της Ελλάδος στην Σλοβενία και Κροατία χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδος στη Σλοβενία χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. Έδρα της Πρεσβείας αυτής ορίζεται η πόλη Λιουμπλιάνα.
Άρθρο 2
1.  
    Ιδρύεται Πρεσβεία της Ελλάδος στην Κροατία χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. Έδρα της Πρεσβείας αυτής ορίζεται η πόλη Ζάγκρεμπ. Στον Υπουργό Εξωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Το άρθρο 17 παράγραφος 3 του Νόμου 419/1976 «Περί Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών» (221 Α).
  • Το άρθρο 24 παράγραφος 5 του Νόμου 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικό όργανα» (137 Α).
  • Την 1847/1078399/1182/0Ο01/7.8.92 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών (525 Β).
  • Το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ 154 τ.Α/ 10.9.92) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος θα προκληθεί δαπάνη 2.000.000 δρχ. περίπου νια τα επόμενα οικονομικά έτη που θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΞ Φορέα 210, Κ.Α.Ε. 0716.
  • Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 5/93, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εξωτερικών και του Υφυπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1847/1078399/1182/0Ο01 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1847_1078399_1182_0Ο01 1992
ΝΟΜΟΣ 1976/419 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/419 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία