ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/70

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-03-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-02-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Ιδρυση Α και Β Λιμενικών Τμημάτων στο Λιμεναρχείο Χαλκίδος και καθορισμός της τοπικής και καθ ύλην αρμοδιότητας τους.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 2
1.  
  Η καθ ύλην αρμοδιότητα των Λιμενικών Τμημάτων που ιδρύονται με το Διάταγμα αυτό περιλαμβάνει:
 1. Όλες τις αρμοδιότητες δικαστικής και διοικητικής αστυνόμευσης, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για τον Προϊστάμενο Λιμεναρχείου, περιλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται από τα άρθρα 40, 41, 42, 43, 88 και 89 του Ν.Δ. 187/1973 «περί Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α 261).
 2. Εξαιρούνται όλες οι διοικητικές πράξεις επιβολής προστίμου που εκδίδονται από τον Λιμενάρχη Χαλκίδος.
 3. Την τήρηση λεμβολογίου και έκδοση αδειών αλιείας
 4. Την έκδοση και ανανέωση ναυτολογίων, την ενέργεια μεταβολών σε αυτό και τη θεώρηση τους κατά τον κατάπλου ή απόπλου των πλοίων
2.  
  Ο Διοικητής του Λιμενικού Τμήματος αλληλογραφεί με τις αρχές του Κράτους και ιδιώτες για θέματα της αρμοδιότητας του ως Προϊστάμενος Λιμεναρχείου
3.  
  Από την κατά την προηγούμενη παράγραφο αλληλογραφία εξαιρούνται τα έγγραφα που αφορούν θέματα γενικής φύσεως, η σύνταξη και η αποστολή των οποίων ενεργείται μέσω της Υπηρεσίας του Λιμεναρχείου Χαλκίδος
Άρθρο 3
1.  
  Μe την έναρξη λειτουργίας των ιδρυομένων με το παρόν Διάταγμα Λιμενικών Τμημάτων παύει η λειτουργία των Λιμενικών Σταθμών Ωρωπού Αττικής και Ερέτριας Ευβοίας, οι οποίοι καταργούνται. Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 672/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 530/70 «Περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α 235).
 • Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3,4, παρ. 1 και 3 και 7 του Ν.Δ. 2504/1953 «Περί συστάσεως Λιμενικών Τμημάτων εν ταις Περιφερείαις δικαιοδοσίας των Κεντρικών Λιμεναρχείων», όπως ισχύουν σήμερα (Α 208).
 • Την με αριθμ. 4128/14/92/9.12.92 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος «Ίδρυση Α και Β Λιμενικών Τμημάτων στις περιοχές Λιμένα Ωρωπού Αττικής και Ερέτριας Ευβοίας».
 • Το άρθρο 29 του Ν. 1558/85, Οπως προσετέθη με το άρθρο 27 του Ν. 2087/92 (Α 154).
 • Το γενονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την με αριθμ. 35/93 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, που υπογράφηκε στην Αθήνα την 26η Ιουνίου 1991 1992/2087 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1953/2504 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1953/2504 1953
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία