ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1993/82

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1993-03-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1993-03-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1993-03-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιορισμός συναρμοδιότητας κατά την έκδοση κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Για την έκδοση των κανονιστικών διαταγμάτων και αποφάσεων, που προβλέπονται από το άρθρο 11 του Ν. 1481/1984, όπως αντκαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 1590/1986, και ρυθμίζουν θέματα που αφορούν τον οργανωτική δομή και λετουργία των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και το αστυνομικό προσωπικό αυτής, δεν απαιτείται η κατά το άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 1735/1987 σύμπραξη του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α. Των παρ. 2 και 6 του άρθρου 7 του Ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης....» (Α-50). β. Του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α-51). γ. Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α-137), τα οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (Α-154).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την 68/1993 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ύστερα από πρόταση του Πρωθυπουργού και των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1984/1481 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/1481 1984
ΝΟΜΟΣ 1986/1590 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/1590 1986
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
ΝΟΜΟΣ 1991/1943 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1943 1991
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση και ίδρυση Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας. 1993/193 1993
Μεταφορά της έδρας του Αστυνομικού Τμήματος Βούλας, της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ανατολικής Αττικής. 1993/194 1993
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Αργυρούπολης και Τμήματος Τροχαίας Ιτέας. 1993/195 1993
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Διδυμοτείχου. 1993/208 1993
Αναδιάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης». 1993/209 1993
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Περάματος Ρεθύμνης. 1993/246 1993
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Ιεράπετρας Λασιθίου. 1993/255 1993
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Αργοστολίου. 1993/256 1993
Ίδρυση Υποδιευθύνσεων Διοικητικών Εξετάσεων και θέματα συγκρότησης Ανακριτικών Συμβουλίων. 1993/287 1993
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. 1993/328 1993
Αναδιάρθρωση περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1993/333 1993
Προαγωγή Αστυνομικού Σταθμού Αγ. Ελευθερίου Αθηνών σε Αστυνομικό Τμήμα. 1993/338 1993
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1993/363 1993
Ρύθμιση θεμάτων αδειών και εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1994/12 1994
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Κορωπίου Αττικής και προαγωγή του Αστυνομικού Σταθμού Πεταλιδίου σε Αστυνομικό Τμήμα. 1994/276 1994
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού ειδικών καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας, μετονομασία του Αστυνομικού Τμήματος Δενδροποτάμου και επέκταση αρμοδιότητας της Αστυνομικής Υποδιεύθυνσης Ελασσόνας. 1994/285 1994
Ίδρυση και κατάργηση Παραρτημάτων Σχολής Αστυφυλάκων. 1994/321 1994
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1994/333 1994
Προαγωγή Αστυνομικού Σταθμού Βαρθολομιού Ηλείας σε Αστυνομικό Τμήμα. 1994/335 1994
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Μεσολογγίου. 1994/392 1994
Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων αστυνομικού προσωπικού και άλλες διατάξεις. 1994/405 1994
Όριο ηλικίας αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1994/406 1994
Τροποποίηση που Π.Δ. 95/1987 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις» (Α 56). 1994/78 1994
Ρύθμιση θεμάτων τοποθετήσεων αστυνομικού προσωπικού. 1995/15 1995
Μετονομασία ΑστυνομικούΤμήματος καιΤμήματος Ασφάλειας Νέων Λιοσίων. 1995/188 1995
Τροποποίηση του Π.Δ. 80/1993 «Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης κ.λπ. του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης...»(Α 35). 1995/204 1995
ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ - UNKNOWN TITLE 1995/205 1995
(1) Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, εξεταζόμενα μαθήματα και διαδικασία προαγωγικών εξετάσεων για την κάλυψη κενών οργανικών θέσεων Αρχιφυλάκων γενικών καθηκόντων. 1995/209 1995
Σύσταση Τμήματος Ειδικών Αστυνομικών Ελέγχων στη Διεύθυνση Άμεσης Δράσης Αττικής και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 97/1995. 1995/216 1995
Ρύθμιση Θεμάτων προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άσκησης αρμοδιοτήτων αυτού. 1995/253 1995
Ανάκληση αστυνομικού προσωπικού από την εφεδρεία στην ενέργεια. 1995/254 1995
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Τμημάτων Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής. 1995/260 1995
Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. 1995/319 1995
Αναδιάρθρωση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών, Πειραιώς και Δυτ. Αττικής. 1995/334 1995
Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων. 1995/352 1995
Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και άλλες διατάξεις. 1995/378 1995
Αναδιάρθρωση Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 1995/392 1995
Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων. 1995/4 1995
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. 1995/408 1995
Ίδρυση Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. 1995/414 1995
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Πρότυπων Αστυνομικών Τμημάτων και άλλες διατάξεις. 1995/97 1995
Πειθαρχικό Δίκαιο αστυνομικού προσωπικού» 1996/22 1996
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 159/1986 και του Π.Δ. 203/1990 και άλλες διατάξεις. 1996/303 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α 1) και ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού. 1996/34 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 622/1985 «Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (Α-231). 1996/58 1996
Ρύθμιση θεμάτων Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τροποποίηση του π.δ. 582/1984 (Α-208), του π.δ. 95/1987 (Α-56) και του π.δ. 161/1988 (Α-74). 1997/267 1997
Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής κατά τροποποίηση του Π.Δ. 95/1987 (Α’/56). 1997/286 1997
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Χίου. 1997/287 1997
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α 187). 1997/3 1997
Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση του Π.Δ. 27/1986 (Α 11). 1997/339 1997
Ίδρυση Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσπρωτίας. 1997/39 1997
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού και συναφή θέματα. 1997/68 1997
Ρύθμιση θεμάτων και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 161/1988(Α 77) και Π.Δ. 141/1991 (Α- 58). 1998/105 1998
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). 1998/212 1998
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ναυπάκτου. Μεταφορά έδρας και μετονομασία του Τμήματος Αλλοδαπών Αμαρουσίου. 1998/229 1998
Ίδρυση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων. 1998/28 1998
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 582/1984 (Α΄ 208) και Π.Δ. 161/1988 (Α΄ 74). 1998/283 1998
Ρύθμιση θεμάτων ηθικών αμοιβών διαμνημονεύσεων αστυνομικού προσωπικού κατά τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 141/1993 (Α~ 58) και άλλες διατάξεις. 1998/289 1998
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 380/1996 «Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας (Α - 251). 1998/33 1998
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. 1998/385 1998
Ίδρυση Τμήματος Φρουράς Κρατητηρίων στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και ρύθμιση αρμοδιοτήτων υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση του Π.Δ. 582/1984. 1998/403 1998
Ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών Δικαστηρίων Ιωαννίνων. 1998/75 1998
Σύσταση υπηρεσιών στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, για τη λειτουργία του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν. 1998/81 1998
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 496/1987 «Προέλευση, προσόντα, κατάταξη, μονιμοποίηση, ειδική εκπαίδευση - μετεκπαίδευση και υποχρεωτική υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσια Τάξης» (Α΄ - 229). 1999/118 1999
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 622/1985 «Ηθικές αμοιβές προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης (Α΄- 231). 1999/239 1999
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄- 1). 1999/240 1999
Ίδρυση Ειδικής Αστυνομικής Υπηρεσίας Δίωξης Εγκληματικότητας Λασιθίου. 1999/261 1999
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Λευκού Πύργου στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. 1999/267 1999
Τροποποίηση του Π.Δ. 15/1986 «Αξιολόγηση προσόντων και ατομικά βιβλιάρια του αστυνομικού προσωπικού» (Α~ 8). 1999/300 1999
Ίδρυση Τμήματος Ασφαλείας Αλεξάνδρειας. 1999/304 1999
Αύξηση οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων Ελληνικής Αστυνομίας. 1999/305 1999
Ίδρυση Τμήματος Αλλοδαπών - Διαβατηριακού Ελέγχου Ηγουμενίτσας. 1999/4 1999
Ρύθμιση θεμάτων επιθεωρήσεων υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 141/1991 (Α΄ 58), του Π.Δ. 161/1988 (Α΄ 77) και του Π.Δ. 95/1987 (Α΄ 56). 1999/86 1999
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και άλλες διατάξεις. 2001/1 2001
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2001/118 2001
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας 2001/208 2001
Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης και Δίωξης Λαθρομετανάστευσης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων και τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 177/1999 και 332/2000. 2001/224 2001
Προαγωγή και μετονομασία Αστυνομικού Σταθμού Παντοκράτορα σε Αστυνομικό Τμήμα Λαγανά. 2001/225 2001
Οργάνωση Υπηρεσίας Ασφάλειας Προέδρου Δημοκρατίας. 2001/261 2001
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού. 2001/270 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α’ -12). 2001/274 2001
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού, κατά τροποποίηση διατάξεων των Π.Δ. 22/1996 (Α΄-15) και 538/1989 (Α΄-224). 2001/31 2001
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Υποδιεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης. 2001/40 2001
Τροποποίηση των Π.Δ/των 394/1994 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατασκευή των μεγάλων Έργων Δυτικής Ελλάδας (ΕΥΔΕ/ΜΕΔΕ)» (ΦΕΚ 219/Α), 393/1983 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για τη μελέτη και κατα[...]" 2001/71 2001
Σύσταση Γραφείου Συντονισμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Γραφείο Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας. 2002/110 2002
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Υμηττού και Σταθμού Τροχαίας Περάματος - Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α΄-1). 2002/112 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 118/2001 «Ίδρυση Τμημάτων Συνοριακής Φύλαξης, αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων» (Α~ 106). 2002/135 2002
Ίδρυση Τμημάτων Δίωξης Λαθρομετανάστευσης και αύξηση οργανικών επί θητεία θέσεων Συνοριακών Φυλάκων. 2002/168 2002
΄Ιδρυση Υποδιευθύνσεων Ασφαλείας και Τμημάτων Δίωξης Ναρκωτικών στις Αστυνομικές Διευθύνσεις Ακαρνανίας, Ηλείας, Μεσσηνίας και Μαγνησίας. 2002/220 2002
Μεταφορά Αστυνομικού Τμήματος Παραλίας Διστόμου στο Δίστομο και Αστυνομικού Σταθμού Διστόμου στην Παραλία Διστόμου. 2002/249 2002
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 1/2001 (Α~-1) και Π.Δ. 161/1988 (Α~-74) όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 146/2000 (Α~-127). 2002/285 2002
Σύσταση θέσεων πυροτεχνουργών στην Ελληνική Αστυνομία. 2002/29 2002
Αύξηση οργανικών θέσεων αστυνομικού προσωπικού γενικών καθηκόντων. 2002/339 2002
Σύσταση Τμήματος Επικοινωνίας και Εξυπηρέτησης Αποστράτων στο Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001. 2002/369 2002
Αύξηση θέσεων πυροτεχνουργών και συνοδών αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών της Ελληνικής Αστυνομίας. 2002/376 2002
Ίδρυση Τμήματος Μεταγωγών - Δικαστηρίων Άμφισσας. 2002/98 2002
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 24/1997 Ιεραρχία, καταστάσεις και εξέλιξη των Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ 29) και άλλες διατάξεις. 2002/99 2002
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 190/1996 «Οργανισμός Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 153). 2003/203 2003
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Μέρτζανης 2003/217 2003
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄-12) και άλλες διατάξεις. 2003/223 2003
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Κω. 2003/230 2003
Ίδρυση Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας και Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών στην Αστυνομική Διεύθυνση Πιερίας. 2003/253 2003
Προαγωγή Αστυνομικών Σταθμών Βασιλικών Θεσσαλονίκης, Ιερισσού Χαλκιδικής, Μαραθόκαμπου Σάμου και Μαυρονερίου Κιλκίς σε Αστυνομικά Τμήματα. 2003/255 2003
Σύσταση Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. 2003/261 2003
Αύξηση οργανικών θέσεων Ανθυπαστυνόμων Αρχιφυλάκων 2003/269 2003
Ίδρυση Τμήματος Προστασίας Ολυμπιακής Οικογένειας και Επισήμων και άλλες διατάξεις. 2003/331 2003
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Καβάλας και άλλες διατάξεις. 2003/349 2003
Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού. 2003/52 2003
Τροποποίηση των άρθρων 7 και 17 του Π.Δ.1/2001 (Α΄- 1) και του άρθρου 7 του Π.Δ.161/1988 (Α΄- 74), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ.146/2000 (Α΄- 127), και καθορισμός αρμοδιοτήτων Αστυνομικών Τμημάτων Περιφέρειας. 2004/100 2004
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.141/1991 Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών (Α΄- 58). 2004/101 2004
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄187) και άλλες διατάξεις. 2004/112 2004
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 12) και άλλες διατάξεις. 2004/205 2004
Σύσταση Τμήματος Έκδοσης Διαβατηρίων στη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, κατά τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 14/2001 (Α΄ 12). 2004/37 2004
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ζακύνθου και Τμήματος Ασφάλειας Λευκάδος. 2004/62 2004
Ίδρυση Υπηρεσιών Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων και άλλες διατάξεις. 2005/1 2005
Αναδιάρθρωση Αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 14/2001 (Α~- 12), π.δ. 1/2001 (Α~- 1) και του π.δ.161/1988 (Α~- 74) και άλλες διατάξεις. 2005/107 2005
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ταύρου 2005/153 2005
Σύσταση Τμήματος Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων στη Διεύθυνση Πληροφορικής του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας με τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 14/2001 Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας (Α΄ - 12). 2005/154 2005
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος Ολυμπιακού Χωριού. 2005/155 2005
Ίδρυση Γραφείου Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝομού Θεσσαλονίκης. 2005/200 2005
΄Ιδρυση Διεύθυνσης Χειρισμού Κρίσεων. 2005/245 2005
Προαγωγή Σταθμού Τροχαίας Σαλαμίνος σε Τμήμα Τροχαίας. 2005/246 2005
Ίδρυση Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων. 2005/30 2005
Σύσταση Τμήματος Παραλαβής και Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων με τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 179/1995 (Α΄ 169). 2006/106 2006
Σύσταση Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Εκπαιδεύσεων και Τμήματος Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας - CΕΡΟL με τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 14/2001 (Α΄ 12). 2006/107 2006
Οργανικές θέσεις αστυνομικού προσωπικού γενικώνκαθηκόντων. 2006/123 2006
Ίδρυση Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Νέου Φαλήρου και άλλες διατάξεις. 2006/137 2006
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π. δ/των 4/1995 (Α΄ - 1), 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187) και 190/1996 (Α΄ - 153). 2006/170 2006
Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Τροποποίηση των π.δ/των 332/2000 (Α΄- 269) και 224/2001 (Α΄- 173). 2006/189 2006
Αθλητικός Αστυνομικός Σύνδεσμος - Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 141/1991 «Αρμοδιότητες οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες του προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών» (Α΄- 58). 2006/213 2006
Σύσταση Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου, κατά τροποποίηση π.δ/τος 14/2001 (Α΄- 12) και Γραφείων Πρόληψης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, κατά τροποποίηση π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1) και 48/2006 (Α΄- 50). 2006/252 2006
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 2006/48 2006
Σύσταση Ελαφρών Συνεργείων - Τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 12). 2006/58 2006
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 14/2001 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ - 12) και του π.δ. 208/2001 «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ - 164). 2006/85 2006
Τροποποίηση του π.δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και αύξηση οργανικών θέσεων. 2007/107 2007
Μεταφορά έδρας του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κυπρίνου, κατά τροποποίηση του π.δ/τος 177/1999 (Α΄- 166). 2007/114 2007
Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων και άλλες διατάξεις. 2007/116 2007
Ρύθμιση θεμάτων αδειών αστυνομικού προσωπικού, κατά τροποποίηση του π. δ/τος 27/1986 (Α΄ 11). 2007/13 2007
Μεταφορά έδρας και μετονομασία αστυνομικών Υπηρεσιών, κατά τροποποίηση διατάξεων π. δ/των 1/2001 (Α΄- 1), 208/2001 (Α΄- 164) και 310/1998 (Α΄- 125). 2007/134 2007
Τροποποίηση του π.δ. 36/1997 «Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναερίων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 36). 2007/75 2007
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π.δ. 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187), 190/1996 (Α΄ - 153) και 380/1996 (Α΄ - 251). 2007/81 2007
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. 2011/79 2011