ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/126

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συνένωση των κοινοτήτων Μηλέας, Σαρανταπόρου και Τσαπουρνιάς της Επαρχίας Ελασσόνος του Νομού Λάρισας σε δήμο.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Οι κοινότητες Μηλέας, Σαρανταπόρου και Τσαπουρνιάς της Επαρχίας Ελασσόνος του Νομού Λάρισας συνενώνονται και αποτελούν δήμο με το όνομα δήμος «Σαρανταπόρου» και έδρα τη θέση «Χάνι Χατζηγώγου» που βρίσκεται στο συνοικισμό Μηλέα της τέως κοινότητας Μηλέας. Στον Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις των παρ. 16 και 18 του άρθρου 4 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Π.Δ. 323/1989, Α 146).
  • Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ. 137/1986 «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51 ).
  • Το Π.Δ. 348/8.7.1988 «Προσδιορισμός γεωγραφικών περιοχών (ενοτήτων) Νομού Λάρισας (Α 156).
  • Τις αποφάσεις 30/1993, 46/1993 και 43/1993 των κοινοτικών συμβουλίων Μηλέας, Σαρανταπόρου και Τσαπουρνιάς του Νομού Λάρισας αντίστοιχα.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων» (Α 154) με το οποίο προστέθηκε άρθρο 29Α στο Ν. 1558/1985.
  • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του διατάγματος αυτού προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιορισθεί.
  • Την 172/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1986/137 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1986/137 1986
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/348 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/348 1988
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1989/323 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/323 1989
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία