ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/128

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-06-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-06-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-06-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μετάταξη Υπολιμεναρχείου Ρεθύμνου σε Λιμεναρχείο καθορισμός της περιφέρειας δικαιοδοσίας του και τροποποίηση της περιφέρειας δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το Υπολιμεναρχείο Ρεθύμνου μετατάσσεται σε Λιμεναρχείο με περιφέρεια δικαιοδοσίας στη βόρεια πλευρά της Κρήτης από τις εκβολές του ποταμού Μουσέλα μέχρι τα διοικητικά όρια του Νομού Ρεθύμνου και στη νότια πλευρό της Κρήτης από την άκρα Καλόγερο μέχρι την άκρα Λίθινο
Άρθρο 2
1.  
    Η περίπτωση β της παραγράφου 2 του όρθρου 1 του ΒΔ 215/73 (Α 65) που καθορίζει την περιφέρεια δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου τροποποιείται ως εξής: «β) Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Στη βόρεια πλευρό της Κρήτης δυτικά από τα διοικητικό όρια του Νομού Ηρακλείου και ανατολικό μέχρι την άκρα Άγιος Ιωάννης και στη νότια πλευρά της Κρήτης δυτικά από την άκρα Λίθινο και ανατολικά μέχρι την άκρα Σιδωνίας καθώς και η νήσος Δία». Στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Του όρθρου 13 παρ. 1 του Ν. 672/77 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ΝΔ 530/70 «Περί Λιμενοφυλάκων και ετέρων τινών διατάξεων» (Α 235). β) Του όρθρου 14 παρ. 9 του από 27.5.1927 Π.Δ. «Περί Διοικήσεως του Εμπορικού Ναυτικού» (Α 104). γ) Του άρθρου 140 του Ν.Δ. 187/73 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Α 261)». δ) Του όρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 (Α 137) όπως προστέθηκε με το όρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154). ε) Του όρθρου 19 παρ. 2 του Ν. 1735/87 (Α 195) «Προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, κοινωνικός έλεγχος στη δημόσια διοίκηση, πολιτικό δικαιώματα και άλλες διατάξεις».
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
  • Την με αριθμ. 4128/5/94/7.3.94 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος «Μετάταξη Υπολιμεναρχείου Ρεθύμνου σε Λιμεναρχείο και τροποποίηση των ορίων δικαιοδοσίας του».
  • Την 112/94 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εμπορικής Ναυτιλίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1977/672 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1977/672 1977
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1735 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1735 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1970/530 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1970/530 1970
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/187 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/187 1973
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1973/215 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1973/215 1973