ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/16

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-02-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-02-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-02-08

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αναγνώριση ονομασίαςπροέλευσης οίνων«Μεσενικόλα».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Η ονομασία προέλευσης «Μεσενικόλα» αναγνωρίζεται ως απλή για τον ερυθρό ξηρό οίνο, ο οποίος παράγεται από συνοιποποίηση σταφυλιών των ποικιλιών Μαύρο Μεσενικόλα, σε ποστό 70%, και CΑRΙGΝΑΝ και SΥRΑΜ, σε ποσοστό 30%, που προέρχονται από αμπελώνες περιοχών των Κοινοτήτων Μοσχάτου, Μεσενικόλα και Μορφοβουνίου του Νομού Καρδίτσας, που έχουν υψόμετρο έως 750 μέτρα και περικλείονται εντός της οριοθετικής γραμμής Παλαιά επαρχιακή οδός Μορφοβουνίου - Μεσενικόλα - Μονής Κορώνης - Μοσχάτου - Εργοστάσιο ΔΕΗ - Ρέμα «Γαύρα» - Επαρχιακή οδός Μητρόπολης - Μορφοβουνίου, από το 1,5 χιλιόμετρο έως την Κοινότητα Μορφοβουνίου. Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
  • Τις διατάξεις: α) Των άρθρων 4 και 5 παρ. 3, 8 και 9 του Ν.Δ. 243/ 1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α 144), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 3 και 4 παρ. 2 και 4 του Ν. 427/1976 «περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταργήσεως ενίων διατάξεων του Ν.Δ. 243/1969 «περί βελτιώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α 230) αντιστοίχως. β) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» (Α 137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081 /1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/ 1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
  • Την 184/27.10.1993 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου» (Β 836).
  • Την 35/28.6.1993 εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής Προστασίας Οινοπαραγωγής (ΚΕΠΟ).
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 8/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υφυπουργού Γεωργίας,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-02-14 Αναγνώριση ονομασίαςπροέλευσης οίνων«Μεσενικόλα».
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/17
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1993/184 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/184 1993
ΝΟΜΟΣ 1976/427 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1976/427 1976
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1969/243 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1969/243 1969
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία