ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/173

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Περιεχόμενο σπουδών και διάρκεια φοίτησης των τμημάτων Τεχνολόγων Ορυχείων και Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Το περιεχόμενο σπουδών και η διάρκεια φοίτησης των τμημάτων, Τεχνολόγων Ορυχείων και Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, καθορίζεται ως εξής:
 1. Το Τμήμα Ορυχείων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών, παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, μέσα στα πλαίσια της ορθολογικής αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της χώρας, για τη δημιουργία στελεχών μονάδων εξόρυξης και εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου, ικανών να χειρίζονται τεχνικά και οργανωτικά θέματα των συγκεκριμένων μονάδων.
 2. Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα αυτό, είναι επτά (7) εξάμηνα, από τα οποία τα έξι (6) εξάμηνα, είναι η διάρκεια φοίτησης και το ένα (1 ) εξάμηνο η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
 3. Το Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, παρέχει θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, μέσα στα πλαίσια της ανάπτυξης του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για τη δημιουργία στελεχών διοίκησης μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ικανών να χειρίζονται θέματα διοικητικά, οργανωτικά και οικονομικής - διαχειριστικής τοπικής ανάπτυξης των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 4. Η διάρκεια σπουδών στο Τμήμα αυτό, είναι επτά (7) εξάμηνα, από το οποία τα έξι (6) εξάμηνα είναι η διάρκεια φοίτησης και το ένα (1) εξάμηνο η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.
 5. Στο Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
 • Τις διατάξεις του άρθρου 25, παράγραφος 1, του Ν. 1404/1983 «Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)» (Α 173).
 • Την γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (αριθ. πρακτικού 13/11.1.1994).
 • Την γνωμοδότηση του Ινστιντούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (αριθμ. πρακτικού 8/16.3.1993).
 • Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 κατ εφαρμογή της οποίας βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την αριθμ. 161/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων