ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/174

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-06

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-06

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-02

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "Τα διδασκόμενα μαθήματα και οι ώρες της εβδομαδιαίας διδασκαλίας τους στα Ημερήσια Γυμνάσια, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ/τος 447/1993 (ΦΕΚ 185 Α/1993) τροποποιούνται ως εξής: Α ΤΑΞΗ (από το σχολικό έτος 1995 - 96) ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡ [...]"
1.  
    Θρησκευτικά2. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία3. Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία4. Ιστορία5.Μαθηματικά6. Γεωγραφία7.Βιολογία Ι8. Αισθητική Αγωγή8. Αισθητική Αγωγή10. Φυσική - Χημεία10. Κοινωνικές Σπουδές11. Βιολογία ΙΙ12. Πληροφορική13.Σ.Ε.Π.ΣΥΝΟΛΟΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α ΤΑΞΗ (από το σχολικό έτος 1994 - 95) ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ. Σ.Ε.Π.ΣΥΝΟΛΟ.
Άρθρο 2
1.  
    Ο σκοπός και η διδακτέα ύλη του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας της Β Τάξης των Ημερησίων Γυμνασίων, για το σχολικό έτος 1994 -1995 ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 438/1985 (ΦΕΚ 158 τ.Α). Στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  • Τις διατάξεις της περ. γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 5 και της περ. γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Νόμου 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκαπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167Α).
  • Την 3/1994 Πρόταση του Τμήματος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιντούτου.
  • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτού του διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
  • Την 196/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1566 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1566 1985
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία