ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/184

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-07-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-07-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(1 ) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 551/1988 «Οργανισμός Νομαρχιών. (Οργάνωση Οικονομικών Υπηρεσιών) (Α 259).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Η παράγραφος 1 α/α 15 του άρθρου 164 του Π. Διατάγματος 551/1988 αντικαθίσταται ως εξής: ΔΟΥ Ιωνίας, έδρα Ιωνία, τάξη Α
2.  
  Η ΔΟΥ Γενικών Εσόδων Α Τάξης με έδρα τη Θεσσαλονίκη και η ΔΟΥ Αγίου Αθανασίου Β τάξης με έδρα τον Άγιο Αθανάσιο καταργούνται, οι δε ΔΟΥ Ζαγκλιβερίου και Σοχού, που αναφέρονται στο άρθρο 164 παρ. 1 με α/α 22 και 23, λαμβάνουν τους α/α 21 και 22 αντίστοιχα.
Άρθρο 2
1.  
  Η παράγραφος 8 του άρθρου 164 του Π. Διατάγματος 551 /1988 αντικαθίσταται ως εξής: Η ΔΟΥ Ενσήμων και Δικαστικών Εισπράξεων Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα και στα υπαγόμενα σ αυτά γραφεία, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητες, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5, ως εξής Α. Τμήμα Εσόδων, στο οποίο λειτουργούν πέντε (Ι-V) Γραφεία Χρηματικού και Αξιών του Δημοσίου Β. Τμήμα Εσόδων Αυτοκινήτων .
2.  
  Οι αρμοδιότητες της καταργούμενης, με την παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος, ΔΟΥ Γενικών Εσόδων Θεσσαλονίκης περιέρχονται στις ΔΟΥ, που εδρεύουν στην περιφέρεια του Δήμου Θεσσαλονίκης (Α-Ι). Οι αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων Αυτοκινήτων της ΔΟΥ Γενικών Εσόδων Θεσσαλονίκης ασκούνται από το αντίστοιχο συστηνόμενο με το παρόν τμήμα της ΔΟΥ Ενσήμων και Δικαστικών Εισπράξεων Θεσσαλονίκης.
Άρθρο 3
1.  
  Η παράγραφος 9 του άρθρου 164 του Π. Διατάγματος 551/1988 αντικαθίσταται ως ακολούθως: Η Δ.Ο.Υ. Ιωνίας διαρθρώνεται στα κατωτέρω τμήματα, στα οποία κατανέμονται οι αρμοδιότητές της, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 5, ως εξής Α. Τμήμα Ελέγχου Β. Τμήμα Φορολογίας Εισοδήματος Γ. Τμήμα Φορολογίας Κεφαλαίου Δ. Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων Ε. Τμήμα Λογιστικό Στ Τμήμα Εσόδων Ζ. Τμήμα Εξόδων Η. Τμήμα Δικαστικό. 1 Τμήμα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. 2 Η Περίπτωση δ της παρ. 2 του άρθρου 162 του Π. Διατάγματος 551/1988 αντικαθίσταται ως ακολούθως «Τμήμα Δ για τις Δ.Ο.Υ. Β Θεσσαλονίκης, Τούμπας και Ιωνίας .
Άρθρο 4 "«Άρθρο 164Α 1. Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Ιωνίας περιλαμβάνει τους Δήμους: Ιωνίας, Ελευθερίου - Κορδελιού, Κουφαλίων, Χαλάστρας και Σίνδου, καθώς και τις Κοινότητες: Αγχιάλου, Αδενδρου, Ανατολικού, Βραχιάς, Κυμήνων, Μεσσαίου, Μικρού Μοναστηρί [...]"
2.  
  Η Κοινότητα Χορτιάτη Θεσσαλονίκης αποσπάται από την κατά τόπο αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης και υπάγεται στη χωρική αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Ζ Θεσσαλονίκης.
3.  
  Η κατά τόπο αρμοδιότητα της Δ.Ο.Υ. Α Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει: Ι.
 1. Το τμήμα του Δήμου Θεσσαλονίκης που περικλείεται μεταξύ των οδών:
 2. Πλατεία Δημοκρατίας - 26ης Οκτωβρίου - 28ης Οκτωβρίου - Μοναστηρίου - Κ. Βάρναλη - Σιδηροδρομική γραμμή - Αλκιβιάδου - Λεωφ.
 3. Καλλιθέας - Δ. Χαλκοκονδύλη - Αγίων Πάντων - Κατσάνου - Κουτήφαρη -Λαγκαδά - Πλατεία Δημοκρατίας.
 4. Της Κοινότητες:
 5. Λαγινών, Λητής, Δρυμού, Μελισσοχωρίου, Καλοχωρίου, Ωραιοκάστρου
 6. Το τμήμα που περικλείεται μεταξύ των οδών:
 7. 28ης Οκτωβρίου - Μοναστηρίου - Β. Γεωργίου - Γιαννιτσών -28ης Οκτωβρίου, το οποίο αποσπάται από τη ΔΟΥ Αμπελοκήπων».
Άρθρο 5
1.  
  Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 1828/89 «Αναμόρφωση της Φορολογίας Εισοδήματος και άλλες διατάξεις» (Α 2) καθορίζονται ο χρόνος παύσης της λειτουργίας των καταργουμένων, με το παρόν Προεδρικό Διάταγμα, Υπηρεσιών, καθώς και ο χρόνος έναρξης της λειτουργίας των συνιστωμένων, με το παρόν, Υπηρεσιών. Στον Υπουργό Οικονομικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Διατάγματος.
 • 1 .Τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 5 του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Ν. 2026/92 «Ρύθμιση θεμάτων Οργάνωσης και Προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (Α 43).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α 137), όπως έχει συμπληρωθεί με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 1712/87 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις» (Α 154).
 • Το γεγονός, ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ύψους 45.000.000 δρχ. περίπου για το οικονομικό έτος 1994 και 10.000.000 δρχ. περίπου για κάθε ένα από τα επόμενα οικονομικά έτη. Η δαπάνη αυτή έχει προβλεφθεί στον Κρατικό Προϋπολογισμό του έτους 1994, με ειδικό φορέα 23-220 «Υπηρεσίες Φοροτεχνικών» και Κ.Α.Ε. 0813,1299 και 1711.
 • Τις γνωμοδοτήσεις αριθμ. 206,252/1994 του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1985/1558 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/1558 1985
ΝΟΜΟΣ 1987/1712 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1712 1987
ΝΟΜΟΣ 1989/1828 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1828 1989
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. 1992/2026 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1988/551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1988/551 1988
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία