ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/205

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-11

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-11

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός δημοσίας εορτής στην κοινότητα Καστανοφύτου του Ν. Καστοριάς.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
  Ορίζεται η 7η Μαΐου, επέτειος της μάχης των κατοίκων του Καστανοφύτου κατά των Βουλγάρων και των Τούρκων το έτος 1906, ως δημόσια εορτή για την ομώνυμη κοινότητα του νομού Καστοριάς
2.  
  Αν η 7 Μαΐου δεν συμπίπτει να είναι ημέρα Κυριακή ο εορτασμός γίνεται την πρώτη Κυριακή μετά την 7η Μαΐου
Άρθρο 2
1.  
  Η οργάνωση και τέλεση της εορτής ανήκει στην αρμοδιότητα του Νομάρχη. Στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.
 • Τη διάταξη του άρθρου 1 του Α.Ν. 198/1967 (Α 215).
 • Τη διάταξη του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (Α 154).
 • Την ΥΠ 121/13.7.1994 απόφαση του Πρωθυπουργού (Β 550).
 • Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
 • Την 243/1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, και με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1994-08-11 Καθορισμός δημοσίας εορτής στην κοινότητα Καστανοφύτου του Ν. Καστοριάς.
Τροποποίηση Τύπος
A/1994/131
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1994/121 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/121 1994
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1967/198 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1967/198 1967
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία