ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Προεδρικό Διάταγμα

ΚΩΔΙΚΟΣ

1994/214

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1994-08-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1994-08-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1994-07-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Καθορισμός ορίου ηλικίας προς διορισμό μουσικών σε θέσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1
1.  
    Το ειδικό ανώτατο όριο ηλικίας μουσικών προς διορισμό σε μόνιμες - οργανικές θέσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.) καθορίζεται, κατά κατηγορίες, ως εξής: 1η Κατηγορία (Αρχιμουσικοί): 60ο έτος 2η Κατηγορία (Εξάρχοντες): 55ο έτος 3η Κατηγορία (Κορυφαίοι Α): 55ο έτος 4η Κατηγορία (Κορυφαίοι Β): 55ο έτος 5η Κατηγορία (Μουσικοί): α) Πνευστών 45ο έτος και β) Εγχόρδων - Κρουστών 55ο έτος Στον Υπουργό Πολιτισμού αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του Διατάγματος αυτού.
  • Τις διατάξεις της παρ. 4 του Δ μέρους του άρθρου 69 του Ν. 2065/1992 «Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 113) όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 2085/1992 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 170).
  • Τις διατάξεις του Π.Δ. 76/1993 «Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής» (ΦΕΚ Α 33).
  • Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του Π.Δ. 611/77 του Υπαλληλικού Κώδικα (ΦΕΚ Α 198).
  • Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος ουδεμία δαπάνη προκαλείται σε βάρος του προϋπολογισμού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
  • Τη 204/19.5.1994 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Πολιτισμού,